Home > > Sheldan Nidle - 2 Temmuz 2013

Sheldan Nidle - 2 Temmuz 2013

12 Ben, 1 Kumku, 9 Eb

Selamat Balik! Size söyleyecek pek çok şeyle geldik. Bu zamanda, tümüyle Dragon aileleri tarafından fonlanacak olan çeşitli bolluk programlarını onaylayan son değişmeler için yolu hazırlayan yasal dokümanların değişimi yürürlüktedir. Bu aynı zamanda Quan Yin ve St. Germain’i kendi dünya vakıflarının her biri için dağıtım evraklarını imzalamaya yetkili kılar. Bu uluslararası vakıf yönetim kurullarını oluşturan bireyler benzer şekilde bu karmaşık imzalama prosedürlerine boğar. Aynı zamanda, bu fonları dağıtacak olan örgütler, kendi bölgesel vakıflarını, herkes tarafından uzun zamandır beklenen vaktin yaklaşmakta olduğunu konusunda uyarmaktadırlar. Bu son faaliyetlerin telaşı bir dizi özel yasal protokollere meşruiyet verir ve bunların bu zamandaki uygulaması galaktik seçenek olarak adlandırdığımız şeyin İlk Temas Kurulu tarafından isabetli kullanımıyla kısmen mümkün olabilir. Bu basitçe bir şeyleri yaptırmak için Işığın arkasındaki güçtür. Aynı zamanda uygun yasal kararların gizli bir şekilde verilmesine imkan sağlar ve bunlar şimdi bizim uzun yolculuğumuz harika bir ortaya çıkış anına getirmeye hazırdır!

Karanlık kabalın çok merhametsiz bir şekilde gündeme getirilen planlarını izliyoruz. Şimdiye kadar, karanlığın on yıldır atmosfere attığı küresel chemtraillerin yokedici etkilerini ortadan kaldırmıştık. Bu süregelen tahribat atmosferinizin dengesini bozmuştur ve kürenin her tarafına bulaşıcı hastalıkları yaymıştır. Bu durum gezegenin tüm ekosferini olduğu kadar, insanlığı da önemli ölçüde azaltarak, büyük bir imha döngüsünü tetiklemektedir. Bizim bu alandaki karşı önlemlerimiz, teknolojimiz güvenli bir şekilde Gaia’nın atmosferini, okyanuslarını ve karalarını 1945’in sonundaki İkinci Dünya Savaşı sonrasında meydana gelen denge durumuna geri döndürdüğü zamandaki zemini hazırlamaktadır. Karaların dengesinin bu durumu harekete geçirilebilir; Bu basitçe 2500 yıl önce, çok daha ilkel zamanlara geri döndürülmesi gereken bir başlangıç noktasıdır. Bu teknolojimizin bazılarını size yaymaya başladığımızda işletilecek noktadır.

Geçici hükümetiniz ilk duyurularını yapar yapmaz, bu teknoloji dağıtımına nezaret etmeyi ve birçok hükümet programlarının başarılı bir şekilde lanse edilmesini sağlamak için gerekli olan şeyleri yapmayı amaçlıyoruz. Bu ifşaatten önceki ilk odaklanacağımız faaliyet olacaktır. Kutsal misyonumuz burada olma nedenimiz kadar, tam bilinçliliğe doğru sizi yönlendirmek için önemli görülür. Agarthalı bağlantı takımlarımız ve bağlantılı personelimiz karanlığı gücünden etmek için yılmadan çalışmaktadırlar. Birçok yetki suistimallerinin hala dünyanızın tüm köşelerinde işleyişte olduğunu görebilirsiniz ve bu şeyler bizim için hala üzüntü vericiyken, Tanrı'nın ilahi planında bize verilen emirlerle tamamen uyum içindeyiz. Emin olun ki, karanlık kabalın kibiri çok kısa bir zamanda dönüştürelecek. yeni yönetiminizin bu adaletsizliklerin pek çoğunu değiştireceği yasal kararlara şahitlik ettik. Ve bundan sonra çok yakında, Yükselmiş Üstatlar dünyanın her yerinde kendi öğretilerine başladıkları zaman, kalbin daha ileri büyük değişiklikleri meydana gelecek ve bu tüm sosyal yapılarınıza ilişkin tutumlarda büyük bir değişime neden olacak. Gerçekte, birçok şeyin Işığa girmesi çok sayıda insan arasındaki algılamaları büyük ölçüde değiştirecek.

Beklediğiniz an şimdi burada: dünyanız ve yaşamlarınız üzerinde karanlığın engellemelerinin sonu! Herbiriniz daha yüksek benliklerinizde, kehanet edilen değişimin şimdi ortaya çıkmaya hazır olduğunu biliyorsunuz. Filomuz çok uzun bir zamandır sizi çok yavaş ancak yılmayan bir tarzda yolunuzda ilerlemenizi izlemek ve ne zaman ihtiyacınız olursa desteklemek zorunda olmuştur. Çok daha doğrudan hareket etme zamanı geldiği için memnunuz! Bağlantı takımlarımız karanlığın tutunduğu şeylerin düşmekte olduğunu ve her arzusunu yerine getirmeye hazır olan kaynaklarının hızla küçülmekte olduğunu açık olarak görüyor. Bu şansın geri dönüşüne bizim eylemlerimiz de yardım etmektedir ve bizim kesin amacımız yönetimdeki değişimin başarılı bir şekilde tamamlanmasını görmektir. Işığın bu alemi geri alması ve sizin doğal tam bilinç durumuna hızlı ve kolay bir şekilde dönüşünüzü sağlaması zamanıdır. Operasyonun bu aşaması şimdi başlamaktadır ve bir yıl içinde tamamlanmasını ümit ediyoruz. Bu amaçla, bizim tam ve sarsılmaz odağımızı büyük bir mutlulukla beyan ediyoruz!

Hepinize şükranlar! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Özel bir mesajı iletmek için döndük! Dünyanız karanlıktan Işığa geçişinin son aşamasındadır. Yaklaşık 13 bin yıl önce, Atlantis, kendi kibirli yanlış hesaplamaları nedeniyle, bu dalgaya gömülmüştü. Onların tüm vatandaşları bizim astronomlarımız tarafından Hagar ya da Beta Takım Yıldızı olarak adlandırılan Boğa Takımyıldızında bir yıldızı yörüngesine alan bir gezegene taşınmışlardı. Santorianlar bunu Agena olarak bilirler. Bu Atlantalı sürgünler bu suyla ilgili felaketin birkaç kazazedesinin bizim atalarımız olduğunu bildiler. Bu "düşmüş" insanlar tam bilinçliliğe son dönüşte kendi mucizelerini görmek olan çok uzun, çetin yolculuğa başladılar. Biz bu gezginler neslini izledik ve Anunnaki'ye Dünya yüzeyinin geçici kontrolünün verildiğine şahit olduk. Bu dünyanızın iki ayrı aleme ayrılmasıyla sonuçlandı. Bizim çağlar boyunca süren kutsal görevimiz size rehberlik etmek ve Tanrı'nın emirlerinin doğru bir şekilde izlendiğini görmekti.

Birkaç yüzyıl önce, karanlık son olarak sizin yeryüzü dünyanızda gün ışığını görmek için küçük bir miktar ilkel teknolojiye izin verdi. Anunnaki dikkatli bir şekilde bu geciktirici ve zararlı teknolojiyi kullanarak, sonraki ilerlemenin yavaş olmasından ve Gaia ve atalarımız için çok fazla acıyı beraberinde getirdiğinden emin olmak için çok dikkatliydi. Tüm ilgililere yardım etmek, şifa vermek ve ahlaki öğütler vermek için yapabileceğimiz şeyi yaptık. Tanrı'nın çok ihtiyaç duyulan kaynakları ve besinleri yoksulluğu ve acısı çok aşırı olanlara dağıtmada bizi desteklemek için yeteklerini ve kaynaklarını kullanmak için büyüyen Gaia'ya Ruhları yavaş bir şekilde tanıştırma tarzına dikkat ettik. Ortaklarımıza şükran duyduk ve bu iyi çalışmanın çok yakında onurlandırılmasını rica ettik. Şimdi geçen 13 bin yıldır ortaya çıkmasına şahit olduğumuz şey hakkında sizi açık olarak bilgilendireceğimiz zaman geldi.

Biz Anunnaki'nin sonu gelmeyen çatışma, yoksulluk ve cehaletle dolu bir dünya yarattığını gördük. Zenginlik öfke ve ayrımcılık yaratmak için kullanıldı ve temel olarak katı bir şekilde yöneten ve inanılmaz derecede gaddar olan ve belirli bir topluluğa özgü ahlaksızlığı gösteren özel bir grup destekçinin yetki alanındaydı. Böyle kanunsuzluklar duracak ve Tanrı tarafından emredilen büyük değişimin planlandığı gibi gerçekleşmesine izin verecek. O zaman geçmiş karanlık zamanlar hakkında açık olarak konuşabiliriz ve sizi tam bilinçliliğe geri dönüşünüze hazırlayabiliriz. Yükselmiş Üstatlar olarak biz kurtuluşunuzla bağlantılı olan evrensel bir bolluğu size sağlayacak olan kutsal bir ağ yarattık. Bunun öte yanında, para özgürlüktür ve bu sizi İç Dünya'dan, Cennetten ve uzaydan uzun zamandır kayıp ailelerinizle birleştirir. Hosanna Tanrı'ya ve sizin Özgürlüğünüze! Haleluya! Haleluya!

Bugün, yeryüzü aleminizde yer alan ilerlemeleri konuştuk. Tanrı tarafından bildirilen Işığa büyük dönüş için zaman geliyor ve biz sadece bu emirlerin gerçekleşmesini ve sizi tam bilinçliliğe getirmeyi sağlıyoruz. Kutsal, kişisel kurtuluşunuzla özgürlüğünüz ve tam bilinçliliğiniz karşınızda duruyor! Bilin ki, Sevgili Bireyler Tanrı'nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?