Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Türkçe > Sheldan Nidle - June 26, 2012

June 26, 2012

4 Imix, 14 Kayab, 8 Manik

Dratzo! Döndük! Dünyanızda pek çok şey olmak üzere! Karanlık kabalistler Dünyalı müttefiklerimiz tarafından yapılan 11. Saat teklifini reddettiler. Bu teklif teslim olmayı ve yetkinin kolay ve barışçı bir şekilde devrini kapsıyordu. Onların reddetmelerinden sonra sıra bize geldi ve biz şimdi yanıtımızı oluşturmaktayız. Ortaklarımız son birkaç günü tutuklama stratejisiyle, onu fiziksel olarak gerçekleştirecek olanları biraya getirmeye harcadı. Kabal ile çok yakından bağlantılı olanlar tarafından negatif propagandaya yol açmayacak bir şekilde bunu yapmayı istiyoruz. Eğer zorunluysa, bu kontrollü medya sitelerinin uygun şekilde itibarsızlaştırılması ve kapatılmasına ihtiyaç duyabiliriz. Aynı zamanda kabal güdümlü rejimlerdeki büyük hükümet personelinin istifa etmesi için de gereklidir, çünkü yetkinin yasal bir transferinin yürütülmekte olduğunun alenen görülmesi önemlidir. Belirlenmiş personelle pek çok hazırlık niteliğinde konuşmalar yaptık ve bu özel seçenek konusunda olumlu geri besleme aldık. Bu seçeneği uygulamak ve resmi geçiş sürecini başlatmak için koruyucu hükümetlerimizi hazırlamak istiyoruz.

Bu operasyonlar başlar başlamaz, özel bir grup Dünyalı müttefiklerimizle birlikte bu karmaşık geçiş aşamasını koordine edecek. İlk gereksinme, herhangi bir karanlık- kabal medya karşı atağını etkisiz hale getirmektir. Kabal şimdi tam anlamıyla kendi varlığı için savaşmaktadır ve ana akım medyada ve internette negatif bir propagandayı itaatkar bir şekilde yürütmeyenleri hoşgöremezler. Biz tamamen bunun için hazırlandık ve onların kampanya planlarını ele geçirdik. Hükümet istifaları başlar başlamaz, ilk 72 saat çok dikkatli bir şekilde yönetilmelidir. Katılan bağlantıları bilgilendirdik ve fırsatı ele geçirmeden önce pek çok kablolu ve ağ programlama sitelerini kesmeye hazırız. Kabal çok geniş bir propaganda ağına sahiptir ve onu en üst derecede kullanmayı ister. İşimiz bunu önlemek ve bunun niçin gerekli olduğunu tam olarak açıklamaktır. Elimizde bizim faaliyetlerimizin arkasındaki nedenleri göstermek için kullanılabilen bir video kaydı var. Bu, yönetmeye tamamen hazır olduğumuz bir kriz zamanı olacaktır. bir gezegenin 13 bin yıllık realitesini ortadan kaldırmak ve tersine çevirmek kolay bir iş değil!

Bu geçiş aşaması Dünyalı müttefiklerimiz için çok daha güçtür ve bu nedenle müdahale ettik. Bu aşama için genel merkezimiz büyük Anagemimizdir. Dünyalı müttefiklerimizin her bir sektöre atandığı bağlantı takımları şimdi kabal gruplarını gözlemek ve bu karanlık grupların liderlerini telepatik olarak taramak yanında, onların sözlü ve yazılı iletişimleri dinlemek için gemideki teknolojileri kullanmaktalar. Bu liderlerin istisnai olarak nasıl hilekar olabildikleri bir kez daha doğrulanmaktadır. Ancak inandıkları, düşündükleri ve yaptıkları her şeyden haberdar olduğumuzdan emin olun. Ek olarak, hızlı, yumuşak bir teslimiyeti sağlayan özel bir teknolojiyi kullanmayı istiyoruz. Mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde bu mevcut engeli kaldırma ihtiyacı nedeniyle bu daha derin müdahale düzeyini kullanacağız. Tanrı bu dünyayı dönüşüm noktasına doğru ilerletmemizi isteyen ilahi bir emri bize vermiştir.

İniş grubu şimdi replikatör (çoğaltıcı), iletişim ve şifa cihazları gibi teknolojileri yüklemeyi amaçlayan özel teknisyenleri nasıl ve ne zaman yere indirecekleri üzerinde çalışmaktadırlar. Bu teknolojiler telepatinin kullanımıyla işletilir ve bu yeteneğin zihinlerinize nasıl yeniden kurulacağını göstermemiz gerek, çünkü bu aynı zamanda sizinle etkileşimimizi de kolaylaştıracak. Doğal yeteneklerinizden birinin yeniden kurulmasını tam bilinçliliğe giden yolda ilk somut adımınız olarak görüyoruz. Bu canlı Varlıklar (teknisyenler) de, bu araçları kullanmaya başlar başlamaz ortaya çıkan çeşitli realiteleri size öğretecekler. Diyebilirsiniz ki, bu teknoloji transferi tam bilinçliliğe geri dönüşünüzü gerçekten taahhüt ettiğiniz zamanı işaret eder. Tanrı şimdi sizde ve sizin içinizde olmakta olan pek çok şeyi hızlandırmayı ister. Yalnızca zamanın hızlanması değil, aynı zamanda yeni bilinçliliğinizin İç Dünya’nın Işık Odalarına sırayla alınmanızdan kısa bir süre sonra ilerlemeniz gereken noktaya varmakta olduğu giderek daha aleni olmaktadır.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bizim ortaklarımız karanlık kabalın Işığa teslim olma teklifini reddetmesinden sonraki etkilerle meşguldürler. Bu birçok yönden beklendi. Biliyoruz ki, karanlık kabal, planlarımızın aleni kanıtlarına rağmen, bir dizi yanlış bilgilendirme kampanyalarını faaliyete geçirmeyi istiyorlardı. Bunun amacı Değişimle ilgili çeşitli İnternet bilgilendirme kaynaklarını izleyenlerin kafalarını karıştırmak ve bu bilgilendirme kaynaklarını inkar etmekti. Onlar gerçeğe karşı yoğunlaşan saldırıyla dehşet ve şüphe tohumlarını ekmeyi umut ediyorlardı. Ortaklarımız da bu planların çok iyi farkındadırlar ve karanlık ve onun inatçı müttefiklerini hızla ortadan kaldıracak bir dizi eylemi başlatmaktadırlar. Bizim buradaki rolümüz sadece Tanrı’nın merhametli emirlerini gerçekleştiren ve karanlığın binlerce yıl süren kontrolünden sizi kurtaran bir planı hazırlamaktır.

Şimdiye kadar çok iyi bildiğiniz gibi, bu plan yeni küresel finansal sistemi ve yeni hükümeti kapsar. Bunların tümünün uygulamaya konması çok yakındır. Ortaklarımız bu planların nasıl uygulanacağı hakkında sizi uygun ve kapsamlı bir şekilde bilgilendirme araçlarını tamamlamaktalar. Karanlık bireylerin gezegendeki yetkileri alınır alınmaz başlayacak olan bir dizi resmi duyurulara yer vereceğiz. Bunu yapmak için İç Dünyadan Agarthalılar ve onların galaktik dostları tarafından bize sunulan bir protokolün parçası olan belirli teknikleri kullanmaktayız. Bu yumuşak bir yoldur ve başlamak için tutuklama aşamasına izin verir. Yapılır yapılmaz, önceden bahsettiğimiz planların geri kalanıyla devam edebiliriz. Kısa bir süre içinde özgürlüğünüze hak kazanacaksınız ve Işık karanlığın haince planlarına izin vermeyecek!

Dünya Ana’ya ve onun insanlarına her gün dua ettik. Sizden bu ilahi faaliyete katılmanızı istiyoruz. Çoğu zaman bunu gelişigüzel yapmaktaydık ve şimdi istediğimiz şey bir araya gelmeniz ve küreyi her gün kuşatmaya niyet eden bir şükran dalgası için bir zamanı özgürce seçmenizdir. Bunun için bir zaman belirlemek için harika sinerjinizi kullanın ve daha sonra bu güçlü uygulamaya başlayın. Bun başladığınız zaman, size sizinle birlikte olacağız. Bu kutsama tümüyle kalplerimizden gelir. Haydı barışı ve neşeyi getirmek için bunu kullanın. Bu muhteşem enerji Dünya Ana için yeni ve kutsal bir yolu ortaya çıkarmak için hepimizi birleştirebilir! Tanrı bizi karanlıktan kurtaran ve tam bilinçliliğe geri döndüren ilahi bir planı bize vermektedir. Haydi Işığın ve onun sonsuz kerametlerinin duacısı olun!

Bugün, realitenizde meydana gelen şey hakkındaki konuşmamıza devam ettik. Bu realitenin yapısını değiştirecek ve sizi tam bilinçliliğe geri döndürecek olan olaylar şimdi yürürlüktedir. Biz çok yakında bundaki rolümüzü yapabilecek olmaktan çok memnunuz. Bilin ki, Sevgili bireyler, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun ve Sevinçli Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge