Home > > Sheldan Nidle - July 3, 2012

July 3, 2012

13 Oc, 3 Kumku, 8 Manik

Dratzo! Değişikliklerin zamanı hepimize bağlıdır. Tanrı Dünya’yı yukarıya taşıdı ve kurtuluş ve özgürlük için zamanın geldiği emrini verdi. Böylece, Dünya’ya gelmek ve aceleyle ve yolundan sapmış kibirle bu çok muhteşem boyutun geçici üstatları olduklarını unutmuş olanlarla dikkatle yüz yüze gelmek bizim için onur meselesidir. Gelişimiz bu noktaları onlara kesinlikle açık kılmak ve yeryüzü dünyasının insanlığı için yeni bir çağın yolunu yapmaktır. Yaklaşık 13 bin yıl önce, sınırlı bilinçliliğin kolay olmayan dünyasına inmeye başladınız. Bu yeni üstatlarınız için ve sizi kontrol etmek ve yönlendirmek için yetiştirilmiş yandaşları için bu göreli olarak kolay olan bir alemdir. Şimdi bu zaman hızla ilahi bir kapanışa gelmektedir. Halen uzun zamandır bu gezegeni ceza görmeden, doludizgin gitmek için yönetmiş olanları zorlayan eylemler başlamıştır. Bizim bağlantı takımlarımız ve onların pek çok kutsal destekçileri dünyanızı yeniden canlandıracak olan programları tamamlamak için sıkı bir şekilde çalışmaktadırlar- bir dünya ki, orada özgür olacaksınız, ve orada, kutsal amaçla, tam bilinçliliğe yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz.

Şimdi karanlık kabal tarafından halen kontrol edilen çeşitli rejimleri tahliye etmek için Dünyalı müttefiklerimizi destekleyecek bir süreci bitirmeye başlıyoruz. Bu yeni bir finansal sistemle birlikte, bir bolluk çağını yayacak olan yeni bir hükümet tipinin kurulmasına izin verecektir. Ek olarak, bu yeni yönetim şimdi gizli olan, barış bolluk ve önceden görülmemiş bir işbirliğinin zamanın size vermek için kendimizinkilerle birleştirebileceğimiz Dünya temelli teknolojileri başlatacak ve uygulayacaktır. Sizin sabık/kazazede üstatlarınız olmaları çok yakın olanların aptal yayanlarından ve yanlış yorumlamalarından sizi kurtaracak olan zengin bir bilgiyi size sunmaya başlıyoruz. Bu kabal öyle gaddarca yönetmiş olan grupların son kalıntısıdır ve onların şimdi gerçekten ne oldukları ortaya çıkarılacaktır! Bu kibirli ve kötü niyetli grup Tanrı’nın ilahi hediyesi olan tam bilinçlilikten sizi mahrum etmeyi ve sizi sürekli kölelikte tutmayı planlamaktaydı. Bu aşağılık planları, konuştuğumuz gibi, kısa devre yaptı ve asla sonuç alamayacak!

Misyonumuz, burada, nihayetinde ilk temasla ilgilidir. Lord Surea’nın ilahi fermanlarını gerçekleştirmek ve Tanrı’nın en yüksek katmanlarından size kutsanmış huzuru getirmek için çok uzaklardan geldik. AEON’dan (sonsuz zamandan) büyük Serafim (melek grubu) sizi ve bizi Dünya üzerinde yeni bir çağı getirecek olan ilahi inayetle kutsadı. Bu yeni dönem Gaia için ve onun pek çok insanı için tam bilinçlilik zamanının ve 5. Boyut realitesinin müjdecisi olacaktır. Uzun zaman önce, Galaktik Federasyondan bizler bu gezegeni kolonileştirdik ve sizin Lemurya olarak adlandırdıklarınızı getirdik. Bu sihirli ülkede, biz hem yeryüzünde, hem de yer altında geliştik. Bu yüksek kültür Dünya Ana’nın ve onun çok çeşitli ekosistemlerinin kutsal özünü kolladı ve gözetti. Daha sonra Atlantalıların bir grubun, bazılarınızı geçici bir kölelik durumuna sokmak için karanlık unsurlar tarafından aklı çelinerek saptırıldı. O zaman olaylar bu bağımlı küçük insan grubunun daha büyük tehlikeye atılmasıyla devam etti. Tanrı müdahale etti ve bu küçük bandın bir dönem sınırlı bilinçliliğe geçmesini emretti.

Bu ruhsal arayışın bu galaksiye sürekli barışı getirmek için bir anahtar olması düşünüldü. Karanlık Anchara süreci, iradeyle Işığa dönmek için gerekli olan Işık bedenlerden yoksun bırakılan varlıklardan oluşan bir galaktik imparatorluklar çeşitliliği yaratmıştır. Tanrı’nın planı, gelecek bir zamanda, bu terkedilmiş uygarlıkları Işığa geri döndürmek için Dünya insanlarının sonsuz Sevgisini ve karanlıkta kazanılmış bilgeliklerini kullanmaktı. O zaman şimdidir. Sizin için ilahi misyonunuzu gerçekleştireceğiniz an budur ve bizim kutsal görevimiz sizi bu çok büyük hizmete hazırlamaktır. Bu amaçla, sizin için yeni bir dünyayı güvence altına almak için gücümüzü ve yeteneklerimizi kullanmaktayız. Burada, Lemuryan atalarınızla karşılaşacaksınız ve Agartha’da Sevgi ve Işıkla yıkanmış, tam bilinçli varlıklara dönüşeceksiniz. Bu, orijinal durumunuzda, Sevgiyle, yeni müşterilerinizle bir araya gelebilir, onlara size çok özel bir hediye getirebilirsiniz: Tam fonksiyonel Işık Beden! Bu ilahi hizmet Tanrı’yı memnun eder ve tüm galaksiye Tanrı’nın Gerçek Işığı olan Büyük birliği getirir.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bugün de etrafınızda olmaya devam eden şeyler hakkında bazı bilgilerle karşınıza geldik. Şimdi, karanlık olanların büyük açgözlülüğünü ve yolsuzluklarını sessizce gözlemiş olanların büyük bir çoğunluğu onların davaları için büyük miktarda delil toplamaktadırlar. Bu veri toplama işi aynı zamanda altın külçelerinin ve bunlarla ilgili kabalistlerin yasa dışı yollardan çıkardıkları ya da haczettikleri tahvillerin izini sürmek ve güvence altına almak için kullanılmıştır. Bu fonlar şimdi bizim elimizdedir ve bizim çeşitli müttefik gruplarımız bu araçların çoğunu bolluk fonlarının ilk alıcıları olanlara dağıtılacak olan her geçen gün büyüyen paraya eklenmektedirler. Bu operasyon iki nedenle uzamaktadır. İlki, karanlık tarafından çalınan çok büyük miktardaki parayı gizlice toplamamız gerekiyor. İkincisi, karanlığın, kibirle yönetmiş olan karanlığın güç üslerinin nasıl tahrip edileceği hakkında delil toplamamız gerekiyor!

Kabal’ın sizin üzerinizde hakim olduğu kontrol katmanları hızla çözülmektedir ve bu katmanlar etkinliklerini kaybettikleri için, bu kurumların inanılmaz derecedeki yasa dışılıkları ve paraya karşı tamahları ortaya çıkarılmaya başlıyor. Tanrı bizi bu vicdansızları gözlememize izin eren harika bir araçla onurlandırdı ve bu bakımdan insanlığı köleleştirmeyi arzu edenlerin gerçekte çok yetersiz bir takım olduklarını göz önünde bulunduruyoruz! Onların pek çok prosedür hataları ve otoritelerinin kanunsuzca çizgiyi aşmaları onların mevcut açmazlarıdır ve yasa dışı borç dağları bu dizginlenemeyen tamahlarının doğrudan sonucudur. Bunda, Tanrı onları bastırmamız için etkili bir araç sağlamıştır ve bizim İç Dünyamızın ve Uzay kuzenlerimizin toplamı insanlık için uğraşlara damga vurmuştur! Bunun için çok mutluyuz ve harika hediyeleri ve karanlıktan kurtuluşumuz için Tanrı’ya derinden şükran duyuyoruz.

Şimdi yürürlükteki prosedürler son aşamasındadır ve bu nedenle “yeşil ışığı” verdik. Buna, herşeyin son geri sayımda olduğu Cape Canaveral’da (Florida’da bir şehir) insanlı bir uzay aracının fırlatılması gibi bakın. Birçok aşamaların tamamlanması gerekir ve bu yolda bazı gecikmeler olabilir. Bununla birlikte, hepsi bu son karmaşık aşamalar kontrol için işaretlenir işaretlenmez kalkış vitesi takılır. Bu şimdi olduğumuz yerdir. Dürüstlük ve güvene gerek duyuyoruz ve bu nedenle sizden bu fırlatmanın planlandığı gibi başlamasını sağlamak için sizin yoğun pozitif enerjilerinizi kullanmanızı istiyoruz. Bizim kolektif niyetimiz tamamen buna odaklanır. Galaktik Federasyonun birçok grubu ve müttefiklerimizin personeli bunu zamanında tamamlamak için sabırla çalışmaktadırlar. Biz ilahi olayların barış, bolluk ve hepsinin de üzerinde özgürlük realitesini yaratmak için gerçekleşeceğine inanıyoruz.

Bugün, dünyanızda meydana gelmekte olan şeyi gözden geçirdik. Karanlık kabalın ve onun birçok ortaklarının son bulmasını sağlayacak olan durumlar yürürlüktedir. Harika bir olayla karşı karşıya kalmaya çok yakınsınız: Dünya gezegenine Işığın geri dönüşü! Bununla, tam bilinçliliğe geri dönüş yolculuğunuzu hızla tamamlayacaksınız. Bilin ki sevgili bireyler, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! Neşeli Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost


Share |