Home > > Sheldan Nidle - June 5, 2012

June 5, 2012

9 Ahau, 13 Pax, 8 Manik

Selamat Balik! Geri döndük! Pek çok şey oluyor! Yapılması kalan şey çözülmesi yakın olan çeşitli önemli yasal sorunlardan doğan bazı içsel evrak işleridir. Esas olan şey, bizim Dünyalı müttefiklerimizin bu görevleri tamamlamaları ve son yasal hükümleri sağlamalarıdır; çünkü bu hepimizin hevesle beklediği değişikliklere doğru son hamleyi geçici olarak yavaşlatmaktadır. Karanlık kabal kendi dalaverelerini daha fazlalaştırma yolları olarak birçok küresel krizleri bir kez daha sınamak için birçok konferanslar toplamak için yasal programlarımızı kullanmaktaydılar. Savunma güçlerimizi harekete geçirdik ve ciddi bir şey çıkmamasını sağlamak için belirli küresel noktalarınızı gözlemekteyiz. Öte yandan, yeni hükümetlerinizin personeli ile müttefik takımlarımız arasındaki son dakika tartışmalarıyla meşgulüz. İlk duyurulara hızla ilerlemesi gereken çok önemli bir faaliyetin heyecanı ve önceden öngörülmeyen aksilikler eşlik edeceği için, bizim aramızda iyi bir ahengin korunması önemlidir. Bundan emin olacağız, işte bu yüzden yeni hükümetlerinizle yakın bir şekilde çalışan takımlarımız var.

Gaia’yı izlemek ve Ruhsal Hiyerarşisine an be an göreli istikrarını korumak için neye ihtiyaç duyduğunu sormak için filomuzu görevlendirdik, çünkü onun kaynaklarının devam eden gaspı birçok sistemlerinin karşılıklı bağımlılığını bozmaktadır. Çok uluslu şirketleriniz tarafından sürekli saldırılar kurmuş olduğumuz, kolay olmayan dengeyi bozuyor, bu nedenle sürekli olarak yeni hasarları düzeltmemiz gerekiyor. Bu durum dünyanın hükümetlerinin bu yağma ve talanın devam etmesine izin veren kanunları değiştirmeye zorlanana kadar sürecektir. Diğer yanda, karanlık kabal’a yargılamalarının yerinin değiştirildiği bildirildi ve onlar kitlesel tutuklamaları tamamlandıktan sonra, yeni yerlerinden haberdar edilecekler. Belirli bir grubun bu mahkeme davalarını bozmayı planladıklarını keşfettik. Ve bu nedenle bu bireyler dava oturumları yürürlüğe konmadan önce alıkonulacak. Sözüm ona engelleyicileri destekleyenler böyle mesnetsiz faaliyetlerin onları bir şekilde korumaya devam edeceğini düşünüyorlar, ancak bu doğru değil.

Bu esnada, Gaia büyük dönüşümü için yavaşça sahneyi kurmaktadır. Bizim gezegen bilimcilerimiz gezegeninizin her yerinde, Gaia’nın beşinci boyuta hızlı yükselişi için hazırlanma yolu olan anomalilerde büyük bir artışa dikkat etmektedirler. Bu anomalilerin büyük niceliği dünyanın her yerinde hızla çoğaldığı için, bizim üzerimize de atlar; Gaia iç ve yeryüzü dünyalarını yeniden birleştirmeyi çok istediği için bu kayma konusunda çok ciddidir. Kayma için hazırlıklar ciddi bir şekilde ayınızı da etkilemektedir. Ayın sallanması, Gaia’nın değişen çekim alanının merkezkaç oluşuna tepki gösterdiği için, ay yörüngesini alışılmışın dışına çıkararak çok daha belirgin hale gelmektedir. Diğer bir anomali Ayın yörüngesinde, onun hemen önünde ya da arkasında süzülen büyük kaya parçalarının yığınıdır. Gelecek iki-ay sisteminizi yaratmak için kullanılacak olan materyallerin ataları ve güneş sisteminiz boyunca meydana gelen ani ve şaşırtıcı değişikliklerin tipik örnekleri vardır.

Tüm güneş sisteminiz yeni beşinci boyut realitenize hazırlanmada önemli değişiklikleri sürdürmektedir. Elohim’in birçok grupları eski ızgaraları ortadan kaldırmakla ve yeni realiteniz için ön hazırlıkları oluşturmaktadır, ve biz günlük olarak sizin ilk başlangıç zaman hatlarınızı hazırlamak için yerel Zaman Lordlarınızla çalışarak onları izliyoruz. Bu yeni zaman hattı tam bilinçliliğin bir çağının ve Işığın Galaktik Federasyonunun Ana Konseyinde varoluşunuzun kutsal dönüşünün habercisidir. Dış görünüşünüz Galaktik Barışı mühürleyecek ve fizikselliğin bu bölümünün Işığa büyük dönüşünün parçası olmanıza izin verecektir. Bu sırayla, ilahi planın sonraki gelişmesini müjdeleyecektir. Bu olayları ilahi olarak mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ortaya çıkarmak için yapmakta olduğunuz şeyden gururluyuz. Neşe ve Sevgiyle Işık odalarınızı hazırladık. Dünyanızı bir hamlede, ebediyen değiştirecek olan bir dizi müthiş duyuru için zaman hızla yaklaşmaktadır.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bugün sizin için ilginç haberler getiren, neşeyle geldik. Şimdi, danışmanlığımız altında çalışanlar kendi atandıkları görevlerin tamamlanması için tarihleri oluşturmaya hazırlanmaktadırlar. Buna göre, Agarthalı dostlarımız izleyecek olan birçok duyuruları ve kitlesel tutuklamalar için programı pekiştirmek için bu ortaklıkları koordine etmektedirler. Galaktik Federasyon irtibat takımları an ben an hızlı gelişen senaryodan dolayı filolarını uyardılar. Gerçekte bunlar bu realite için kutsanmış ve ilginç zamanlardır! Zalim dünyalı üstatlarınızdan sizi kurtaracak ve 13 bin yıl önce sizden umarsızca koparılan ilahi bilinçliliği iade etmek için Tanrı tarafından gönderilen fırsatı size verecek olan bir maceraya girmek üzeresiniz. Sizi desteklemek ve tam bilinçliliğin kıvancına sizi geri götürmek için buradayız kutsal Birler.

Karanlık kabalın ortadan kaldırılması için tecrit aşaması yaklaşmaktadır. Tutuklamalar dört bir tarafta yapılacaktır ve şunları kapsayacaktır: başkanlar, Başbakanlar, hükümet kabine üyeleri, mahkeme sistemindeki yargıçlar, ulusal parlamento üyeleri, aynı zamanda büyük bankaların ve çok uluslu şirketlerin başkan ve üst düzey çalışanları. Bedenlere hakim olan karanlık kabal’ın kıdemli üyeleri de tutuklanmış olacaktır. bu tutuklamalar dünyanızı yöneten kurumlardan onları ayırmak için yapılmaktadır ve onların hepsi çeşitli ceza türleriyle yüz yüze geleceklerdir. Onların başkanlık ettikleri yargılamaların yasal sonuçlarını tümüyle anlayan, özel olarak hazırlanmış genel hukuk hakimleri tarafından farklı cezalandırma türleri uygulanacaktır.

Hükümetten “özel çıkarları” ayırma süreci koruyucu hükümetlerin ana uğraşı olacaktır. bu küresel toplumunuzu onun önünde duran her şeyden ayıracak olan tarihinizdeki bir dönemdir. Aniden artık kabalın heveslerine köle olmayacaksınız; özgür ve bağımsız bireyler olacaksınız. Gelecek 8-9 ayda yeni hükümetlerinizin başına geçenler tarafından size büyük miktarda bilgi sunulacak. Biz gelecek 6-9 ayda ortaya çıkacak olan şey için temeli kurdukça, bu bilgiye çok dikkat etmenizi öneriyoruz. İçinde bulunulan bu zaman süreci bizim, Yükselmiş Üstatlarınızın gelişidir. İlk olarak sizi şaşırtabilecek olan, ancak sizi yükseltecek ve ruhsal yeniden doğuşunuzun yolunu yapacak bir dizi ruhsal bilgiyi size sunmak amacıyla ortaya çıkacağız. Gerçekten, insanlık çok kutsal bir andan keyif almak üzeredir!

Bugün, dünyanızda gerçekleşmekte olan şey hakkında sizi bilgilendirmek için haftalık buluşmalarınızı sürdürdük. Gaia beşinci boyuta görkemli yükselişiniz için her yoldan hazırlanmaktadır. Benzer şekilde, Tanrı yükselişiniz için ve onula tam bilinçliliğe geri dönüşünüz için her birinizi hazırlamaktadır. Bilin ki sevgili Birler, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Bir Olun ve Neşe İçinde Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost


Share |