Home > > Sheldan Nidle - February 18, 2014

Sheldan Nidle - February 18, 2014

9 Kan, 7 Zac, 10 Caban

Selamat Jalwa! Döndük! Gizli bir şekilde, birçok olay meydana gelmektedir. Kabal’ın niyeti bizi görmezden gelmek ve bir tür cezalandırmaya zorlamaktır. Bu birkaç gün önce böyle bir eyleme yol açtı. Kabal’ın niyeti bizi görmezden gelmek ve bir tür intikam almaya zorlamaktır. Bu birkaç gün önce böyle bir harekete yol açtı. Bu sapkınlar yolsuzluk ve ahlaksızlık yapısını değiştirmeyi reddederler. Bu hükümetlerin nasıl çalıştıklarını ve kontrol edenlerin nasıl daha da zengin olduklarını ifade eden bir politikadır. Kitlelere göre, genel bir küçümseme ve aşağılama gözlenebilir. Kabal’ın alışkanlıkları ve inançları bu güç hiyerarşisindeki herhangi bir önemli pozisyonu varsaydıkları zaman onlarda daha da kökleşir. Şimdi onları kelimenin tam anlamıyla sıkıştıran ve çok daha farklı sonuçlara zorlayan karşıt bir eylem vardır. Onların yolsuzluklarının ve utanmazlıklarının derecesi tam olarak açıklanamaz ve onlar kendi kazdıkları kuyuya düşecekler. Büyük bir bolluğun size dağıtılmasını mümkün kılmak için bir süreç başlatılacak. Bağlantı personellerimiz küresel bir para sisteminin hızla kurulmasına yol açacak bir dizi çok gerekli protokolleri açıklamak için canla başla çalışmaktalar.

Para sisteminin kurulumu dünyanın çeşitli ülkeleri arasında üzerinde anlaşma yapılmış belirli bir değeri oluşturmak için doğal bir süreçtir. Bu küresel ticaretin bir temelidir ve sonuçta, değerli metale dayalı bir para sistemini ortaya çıkarmak için planlanan bir operasyonun başlangıcıdır. Bu sistemde “Basel III” gibi yeni bankacılık düzenlemelerinin kullanımı yer alır. Bu gözden geçirilmiş yapı çeşitli bolluk paketlerinin dağıtımı yaygınlaştıracaktır. Amaç “sahip olan” ve “sahip olmayan” ların mevcut sistemini yeniden biçimlendirmek ve onun yerine dünya çapında bolluğun yayılımını koymaktır. Eski gelir vergisi sisteminin de gözden geçirilerek yenilenmesidir. Bir borç affı duyurulacak ve eski çökmüş sisteme son verilecektir. Bu yeni sistem kürenin alt yapılarını yenileyecek ve şimdi baskı altında tutulan teknolojilerden yararlanmanın yeni bir temelini kuracak. Buna daha sonra bizim dünya dışı aletlerimiz de eklenecek. O zaman dünyanız mevcut teknolojik açmazından kurtulabilir ve yeni bir bilinçlilik için hazırlanabilir.

Bizim gelişimiz sizin için bir dönüm noktası olacak ve biz size inanç ve teknolojilerin bütün bir ev sahibini tanıştıracağız. Şimdi, enerji ve su krizlerinizi çözme ve her bir bireyin kendi ülkeleri için ayrı yasa çıkarmasına” imkan veren bir yöntem oluşturma yükümlülüğüne sahipsiniz. Bu nedenle eğitim sizin hemen yakındaki geleceğinizin önemli bir anahtarı olur. İyi bir öğretmen çok değerli bir kaynak olur. Halen sınırlı olan bu kaynak, ileri dijital teknolojilerin yayılması ve internetin kullanımıyla genişletilebilir. Bu teknolojiler okur-yazarlığın hızlı yayılımını ve bilginin büyük bir kütüphanesinin tanıtımını sağlayabilir. Bu bilgisayar bazlı internetin hızla yerini alacak olan bilinçlilik bazlı sinir ağları için temel olacaktır. Önceden bilinmeyen teknolojilerle bu tanışma sizin dünya dışı kökenlerinizi keşfetmenize yol açacak ve ilk defa buraya niçin gönderildiğinizi kavramaya başlayacaksınız. Bu sizinle tanışmamızı sizin için daha kolay kabul edilebilir kılabilir.

Bu süreç sizin kolayca tam bilinçliliğe dönüşünüzün bir aracıdır. Bu ilk temas için Tanrı tarafından seçilen bir dizi birbirine sarılmış insanlık nesillerini temsil ediyorsunuz. Bunu bilmenizi ve bu temasın Tanrı’nın ve onun dünyalı temsilcilerinin yönlendirmesi altında meydana geleceğini anlamanız için geldik. Bu prosedürün resmi olarak başlaması yaklaşık 25 yıl aldı. Birbirimizi tanımaya başlamaktayız ve birbirimize nasıl bağlanacağımızı görmeye başlamaktayız. Başlamaya hazır olan ifşaat sadece bu süreçteki önemli bir ilmektir. Büyük bir felaket kaçınılmaz olan yok oluşunuzu başlatmadan önce kelimenin tam anlamıyla uyanmaktasınız. Bu ciddi olasılığı değiştirmek ve sizi Işığa geri döndürmek için geliyoruz. Şimdi meydana gelmekte olan şey yaklaşık bir eon önce Başmelek Mikail tarafından duyurulan kutsal bir kehanetin gerçekleşmesi ve Tanrı’nın karanlığa vereceği karşılığın resmi başlangıcıdır. Hosanna! Hosanna!

Halleluya! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! İyi haberlerle geldik! Size bolluğu getirmek ve yeni yönetimi ortaya çıkarmak için olaylar şimdi devam etmektedir. Mevcut bozuk sistemi devam ettirmeyi arzu edenler kaybetmişlerdir, çünkü onların ortakları yeni para ve finansal sistemden yanadırlar. Yeni para sistemi, altın desteği ve yeni bankacılık düzenlemeleri iki adımda bolluk fonlarının ortaya çıkışı için temel oluşturacaktır. Bu operasyonlar, şimdi N.E.S.A.R.A. nın çeşitli şartlarını getirmek için güvence altına alınmış düzenlemeleri zorlayacaktır. Bu kurallar Bu kurallar yönetimi değiştirmek ve onu insanlara döndürmek için bir domino etkisi yaratacaktır. Bu ortamda, yönetim Işığa destek olacak ve resmi bir ifşaatın meydana gelmesine izin verecektir. Bu yeni çevre, aynı zamanda, bizim de çok samimi bir şekilde korunmuş algılamalarınız hakkında bir dizi dünya çapında derslere başlamamıza da izin verecektir.

Realitenizdeki yaşam, kalbinizin yollarını bir dereceye kadar bloke etmede başarılı olmuş olan karanlık bir mantığa dayanır. Ruh, onunla sahip olduğunuz kimlik için çok önemli ve gereklidir. Rehberliğimiz, ilk olarak Ruhun gerçek yollarını kuracak ve fiziksel olarak Tanrı’yla birleştiğiniz zaman karşınızda olan şeyi size öğretecek. Bu yeni toplum kişisel özgürlüğe, bağımsızlığa ve bolluğa dayanır. Bu yeni alemde yaşamaya başladıkça, sizin için gerçek sorumluluklarla doldurulur. Bu yeni yaşam size, karşılaşacağınız şeyi yumuşak, ancak doğru açıklamalar yapmamızı gerektirir. Bizim ilk görevimiz size yol göstermek ve Tanrı’nın sizden beklediği şeyi gözetlemektir. Bu yeni alem ortak sorumluluklarınızı başarılı bir şekilde yerine getiren sizler üzerinde kurulmuş olacaktır. Bu yüzden, bu yeni realitenin içsel çalışmaları hakkında size öğretecek çok fazla şey kalır.

Sizi bekleyen şeyin büyüklüğünü fark etmeye başlamaktasınız. Başlangıçtaki fiziksel değişikliklere bilinçliliğinizdeki değişmeler eşlik edecektir. Bu nedenle, mevcut realite hakkında düşündüğünüz ve hissettiğiniz şey de değişmektedir. Bu duygulara eklenen, mevcut realitenin değişmekte olduğuyla ilgili görünen yavaşlıktır. Buna bazı karışıklıklar neden olmuştur. Tanrı’nın aslında bir plana sahip olduğunu unutmayın. Uygun olduğu zaman hareket geçmeye hazır olun ve bunun da hızlı bir şekilde doğru sonuca gelmekte olduğunu anlayın. Önceden belirttiğimiz gibi, olaylar yürürlüktedir. Bu olaylar, bu alemde gücün ve zenginliğin dağıtılma şeklini değiştirecektir. Karanlığın etkisi azalmaktadır ve onları çöp kutusuna atmanın araçları plana göre işlemektedir. Karanlığın çılgınlığının yol olduğunu görmenize çok az zaman kaldı! Huzzah! Huzzah! Huzzah!

Bugün haftalık mesajlarımıza devam ettik. Şimdi birçok şey ortaya çıkmaya hazır. Büyük şeylerin meydana gelmesini beklemeye hazır olun. Uzun zamandır tanıdığınız dünya dağılmaya başlamaktadır. Yeni para sistemleri ve yeni düzenlemeler ortaya çıkmaya başlamaya hazırdır ve bu hızla yeni yönetime yol açacaktır! Bilin ki, Sevgili Bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! ve Neşeli Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl
Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?