Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Türkçe > Sheldan Nidle - February 25, 2014

Sheldan Nidle - February 25, 2014

3 Batz, 14 Zac, 10 Caban

Dratzo! Döndük! Kürenizin her yerinde pek çok şey olmaktadır. Karanlık kabal gücünü korumak için mücadele ediyor ve bu çabasının boşuna olduğunu görüyor. Şimdi antik aileler ve çeşitli kutsal gizli topluluklar tarafından temsil edilen Işık gelmiş ve karanlığın zenginliğine ve gücüne karşı başarılı taleplerde bulunmuştur. Bu yasal saldırı bizim tarafımızdan destekleniyor ve teşvik ediliyor. Karanlığın bu haksız ahlaksızlığına son vermek ve karanlık tarafından sizin üzerinizde uygulanan iğrenç kölelikten kurtuluşunuz ve bolluk dolu yeni bir zamanı getirmek için geliyoruz. Tanrı’nın ilahi emirleriyle hareket eden Yükselmiş Üstatlar karanlığın Işığa teslim olmasının araçlarını oluşturmuşlardır. Bu süreç yürürlüktedir ve ilk büyük dönüm noktasına erişmektedir. Köleliğinizin ilk aracı zenginlik ve özellikle de onların en berbat buluşu olan “kağıt para” dır. Bu sinsi buluş yüzyıllardır gereksiz enflasyon ve manipüle edilmiş panikler ya da iflaslar yaratmıştır. Her defasında, bu alçak manevralar karanlık kabalın artan gücünü pekiştirirken, onları daha da zenginleştirmiştir.

Bu manipülasyonların sonuçları savaşa, ölüme ve parçalanmalara yol açtı. Bu tuhaf atlı karınca sona ermenin ortasındadır ve onun yerini neyin gerçek olduğunu ve neyin olmadığını açıkça görmenize imkan veren ilahi bir istikrar almaktadır. Bu süreç Gaia’nın ve onun muhteşem eko sistemlerinin harikalarını kapsayacak şekilde genişlemeye başladıkça, Dünya’da olmanızın gerçek amacını keşfedeceksiniz. Daima sevgi dolu bir aracı olmak anlamına gelen özel bir Varlıksınız. Bu eko sitemleri tehdit eden şeyleri düzeltmek ve bu kürede yaşayan her varlığa fiilen yardım edebilmek yeterliliğine sahipsiniz. Ayrıca, yer altındaki kardeşlerinizi yeniden keşfetmenin eşiğindesiniz. İç Dünya bir 5. Boyut gerçekliğindedir. Orası sizin geri döneceğiniz ve tam bilinçli insanlar olmanın özel örtüsünü tekrar örtüneceğiniz yerdir. Bu gerçek şimdi vücudunuzun her hücresinde titreşmektedir. Bu süreci desteklemek ve Tanrı’nın emri altında, mevcut korkunç realitenizi dönüştürmek için buradayız.

Bu dönüşüm fiziksel, zihinsel ve duygusal bedenlerinizde büyük dönüşümlerle başlar ve sizi tam bilinçliliğe döndüren ruhsal bir dönüşümle sona erecektir. Karanlık bunu kavrıyor. Ancak, binlerce yıldır kontrol etmiş olduğu gücünü terk edemez. Bu güç halen bu grubun içinde kendini bulduğu berbat durumla ellerinden kayıp gitmektedir. Karanlık yeni zenginlik kaynakları bulmaya ve bir dereceye kadar mevcut karabasanından kurtulmaya çalışmaktadır. Onları çok yüksek bir uçurumun kenarına getiren bir yola girmeye zorlayan bir süreç yürürlüktedir. Onlar, tarla faresi gibi, tehlikeli bir uçurumun içine hızla atlayacaklardır. Bu, gerçek kaderiniz olan özgürlük ve bolluğu kurduğumuz zaman olacaktır. Bu ifşaat meydana geldiği zaman, ve biz özgürce kürenize indiğimiz zaman olacaktır. Bu durum hızla yeni bir realiteye ve ruhsal ve uzay ailelerinizle tekrar tanışmanıza yol açacaktır.

Size söylediğimiz şekilde, burada tasvir ettiğimiz sürecin başlangıcı olan olaylar da meydana gelmektedir. Bu dünyayı düzeltmek için, dünyanın para sisteminin yeniden kurulmasını zorlamamız ve bunu da hızla değerli metale dayalı sisteme dönüşün izlemesi gerekiyor. Bunda yer alan şey finansal dünyanın uluslararası bir şekilde işleme şeklinin yeniden yapılandırılmasıdır. Bu olumlu düzeltmeler bolluk fonlarının ve karanlık kabal ile onun destekçileri tarafından çevrenizin kirletilmesini geri çevirmeye başlayacak olan teknolojilerin ortaya çıkışının temeli olacaktır. Bu olaylar yükselmiş Üstatlar herkesle özgür bir şekilde, aylar sizin temel algılamalarınızı etkileyen birçok hayati nokta konusunda konuşabildikleri zamanı size müjdeliyor. Onların dersleri sizi rehberlerimiz için ve onların tam bilinçliliğe giden yol konusunda sizinle konuşmaları için hazırlayacaktır ve Agarthalılar görünür olacaklar ve sizin gerçekten kim olduğunuzu ve Tanrı tarafından sizden beklenen şeyi açıklayacaklardır.

Hosanna! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bizim sevgili Annemiz büyük fiziksel değişikliklerin ortasındadır. Gaial yeryüzü alemini büyük yeniden tasarım için hazırlamaktadır! Ortaya çıkması yakın olan güzellik insanlığı kutsar. Karanlık bireylerin, bir güç değişiminin halen meydana gelmekte olduğu gerçeğine kendilerini teslim ettiklerini şimdi izlemekteyiz. Para uzun zamandır onların yöntemlerinin özü olmuştur. Bizim çalışma arkadaşlarımız bu aracı onlardan almaktalar. Bu para sistemi değişiminin ardından, değerli metale dayalı para sistemlerine bir dönüş olacaktır. Bu karanlığın para sistemlerini manipüle etmek için kullandığı çeşitli oyunları ve planları oradan kaldıracaktır. Ayrıca büyük uluslararası bankalar tarafından günlük olarak kullanılan çeşitli “oyunları” önleyecek olan yeni banka düzenlemelerini de ortadan kaldıracaktır. Bunlar bolluk fonlarının ortaya çıkışına ve yeni yönetimin doğuşuna öncülük edecektir. Bu yeni yönetim Müşterek Hukukun dönüşüne ortamı hazırlayacaktır.

Bunlar meydana gelirken, tam bilinçliliğe fiziksel dönüşümünüzdeki sonraki adımları alacaksınız. Ana baş çakralarınız iki yeni çakranın başlatılması için hazırlanacaktır. Bu artan baş ağrılarına genel görme bulanıklığına ve farklı derecelerde dengesizlik ve bulantılara neden olabilir. Başka bir dizi zorluk genel yorgunluğu ve hafızada daha fazla bozuklukları kapsayabilir. Bu semptomlar geçici olacaktır. Bahsedilen çeşitli unsurlar yerleştirildiğinde, bu rahatsızlıklar kademeli olarak görünmez olacaktır. Beyniniz, o zaman tıbbi takımlar tarafından “yeniden başlatılabilir”, böylece olayları hatırlamak ve size sunulan herhangi bir zihinsel problem üzerinde çalışmak için daha fazla yeteneği kullanabilirsiniz. Bunu meydana gelecek şey için sizi uygun bir şekilde hazırlamak amacıyla söylüyoruz. Yeni yönetim işe başladıktan sonra, size dersler vereceğiz!

Bu yeni dersler, temel olarak karanlığın son birkaç bin yıldır sizin üzerinize yüklemiş olduğu şeyi düzeltecektir. Tam bilinçlilik sizi Gaia’ya ve insanlığın Akaşik kayıtlarına bağlayacaktır. Şimdiki hafıza kaybınız nedeniyle gerçekten ne olduğu hakkında bilgiye ihtiyaç duyuyorsunuz. Ruh Gerçeğin bilinmesini ve sizin aranıza paylaşılmasını talep eder. Bu sizin sorumluluklarınızdan birisidir. Bu alemi değerlendirebilmeye ve neyi iyi, uygun olduğuna ya da neyin çıkarılıp atılması gerektiğine karar verebilmeye ihtiyacınız var. Bizim evrimleşen ortak girişiminiz kurmamız ve sizi her mümkün yoldan tam bilinçliliğe hazırlamamız gerekiyor. İlaveten, Agartha’nın ve ruhsal ve uzay ailenizin gelişinin farkına vardırılmanız gerekiyor. Bu büyük birleşme kutsanacak ve bu alemin değiştirecek. Bu sizin gerçek bir galaktik toplumu oluşturmanıza imkan verecek! Halleluya! Halleluya! Halleluya!

Bugün, günün olaylarını detaylandırdık! Şimdi karanlığı ve onun ahtapot gibi birbirine dolanmış destekçilerini ve aynı kafadaki kurumlarını yok etmek için pek çok şey meydana gelmektedir. Böylece, bu hareketler size bolluğu getirebilsin ve yeni yönetimin ortaya çıkmasına izin verebilsin! Harika bir zamanda ve Tanrı’nın ilhamıyla ortaya çıkan olayların içinde yaşıyoruz! Bilin ki Sevgili Bireyler, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! ve Neşeli Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl

Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge