Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Türkçe > Sheldan Nidle - February 11, 2014

Sheldan Nidle - February 11, 2014

2 Caban, 0 Zac, 10 Caban

Dratzo! İçinde bulunduğunuz realite hızla kaymaktadır. Karanlık kabal kontrolünün son günlerinde olduğunun farkındadır. Baskı altındaki medyası tarafından günlük büyük derecede manipülasyon artık işe yaramamaktadır. Bu kabalın işlettiği büyük bankalar krizdedir ve kritik bir noktaya erişmektedirler. onların geciktirmeleri artık etkili dönüşümün kesin düzenini artık etkilemez ve ezip geçmek üzeredir. Bu ciğeri beş para etmezler haksız kazançlar sağlamışlardır ve onların bu rezil kepaze eylemleri onları alaşağı etmek üzeredir. Mevcut para sistemi artık uygulanabilir değildir ve mutlaka gözden geçirilmesi gerekir. İlaveten, dünya bankacılığı ve finansında da yeni düzenlemeler gerekir. Uluslararası paranın çöküşü yaklaşmaktadır. Bunu düzelmek için ölçüler yürürlüktedir Tüm bunları için zaman yakındır. Sonuç bu açgözlü hainlerin yuvasının hızla bozulmasını başlatacaktır. Dünya finansı tam anlamıyla kaostadır ve yeryüzü insanlığının mevcut statüsü şimdi büyük bir tehlike içindedir. Bizim dünyalı ortaklarımızdan çeşitli gruplar canla başla bu çok tehlikeli ve nazik durumu iyileştirmek için çalışmaktadırlar.

Anahtar, küresel düzeyde bir para sisteminin kurulmasına ve buna bağlı olarak sağlam para rezervlerinin ve yeni bankacılık düzenlemelerine dayanır. Bu operasyonlar ilk olarak kabalın geniş etkisinin ortadan kaldırılmasını ve onların birçok yasadışılıklarını hükümsüz kılan yeni prosedürleri birçok bankacılık kurumlarına kabul ettirmeyi gerektirir. Bu süreç bu yönetimlerin kabalın yeni üstatları onaylamaya zorlayacaktır. yönetimleri Bu yeni üstatlar, bizim dünyalı ortaklarımız karanlığı konumlarından etmeyi ve onları tutuklamayı amaçlıyor. Bunu yapmak Işığın güvenli bir şekilde bolluğu ve onların gerektirdiği koruma görevimizi güvenli bir şekilde vermesine imkan verecektir. Karanlık kabal dişiyle ve tırnağıyla çabalamakta ve geciktirmelerinin sona erdiğini açıkça görmektedir. Biz sizden açık olarak bu çok gerekli olan olayları şimdi maddeleştirmenizi rica ediyoruz. Bizi doğrulayan bir dengesizlik gerçekleşmektedir. Birlikte, bu çok üzücü hikayeyi hoş bir sonuca getirelim! Dünyanızda Işığa hizmet edenler bu kabadayıların ensesine yapışmışlardır! Değişim zamanı şimdidir!

Kürenizde adalete hizmet edenler ve hükümetlerinizin askeri unsurlarıyla somut anlaşmalar yaptık. Bu cesur ve düşünceli bireyler harekete geçmeye ve yapmaya muktedir olduğumuz şeyi sonuca erdirmeye hazırdırlar. Işık önceden buna göz yummuştur ve bu girişimi sonlandıramazdı. şimdi görev karanlığın ölümsüz liderliği tarafından gösterilen merhametsizliğin üzücü eylemlerini önlemek için bir prototip olarak eski eylemleri yürütmektir. Bir dakikanızı ayırın ve çok olumlu bir sonucu amaçlayın. Işığın güçleri harekete geçmeye hazırdır ve sizin ahlaki ve ruhsal desteğinizin bütünleşik bir şekilde gösterilmesini arzular. Biraraya gelin ve bu desteği coşkulu bir şekilde gösterin. Hızla küresel toplumunuzun zenginliği dağıtma şeklini açık olarak dönüştürecek eyleri geciktirmiş olan açgözlülüğü kesmeye doğru ilerlemekteyiz. Yükselmiş Üstatlarınızın misyonuna kendini adamış olan birçok kadim toplumlar büyük mali eksikliklerini sergileyerek karanlığı feshetmeye hazırdır. Zaman aslında değişim zamanıdır!

Şimdi bu mesajın can alıcı noktasına geliyoruz! Uzun zaman önce, büyük bir kıta karanlığa döndü ve ardından gelen açgözlülük onun sonunu getirdi. Kaos günlerinden beri siz otoriteyi ebediyen elinde tutmayı isteyen karanlık leş yiyicilerin topluluğunun ocağına düşmüştünüz. Haksız bir şekilde elde edilmiş hakimiyete ir son verme anı geliyor. Bu olayın sonucu sizi köleli, ölümlü ve hastalıklı hale getiren bir bilinçlilik durumundan resmen kurtarmaktır. Bu tahrip edici çevre dönüştürülecektir. atalarınızla biraraya geleceksiniz ve ruhsal akrabalarınızla karşılaşacaksınız. Sizi kuşatan fiziksel örtü kaldırılacak, böylece hafıza kaybı ortadan kalkacak. Bu eylemler sizin yeni bir yıldız ülkesini inşa etmek için anlaşmalara girmenize ve bizim sizinle tanışmamıza imkan verecek. Bu yeni realitede, özgürlüğünüzü tekrar kazanacaksınız ve fizikselliğin ve Tanrı'nın Yaratıcı'nın ilahi planını ortaya çıkarmak için birlikte nasıl çalıştıklarını öğreneceksiniz! Bu olaylar sizi yeni sorumluluklarla dolu yeni bir aleme fırlatacak!

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bizim girişimimizle çok kritik bir zamanda geldik. Yüzyıllardır eğittiklerimiz karalık olanları kıstırmak ve onları nihayetinde bolluğunuza kapıyı açmaya zorlamak için canla başla çalışmaktadırlar. Tanrı çok ahlaki birçok kuralla işler. Bu kutsanmış bireylere öğrettiğimiz belirli kuralları ve teknikleri kullanarak, uygun zamanda onların pes etmelerine neden olacak olan özel bir dönemin başlangıcına eriştik. Bu yüzden, belirli düzeyde bir amaçla iş yapmaktayız. Sizi bizim tarafımızda uyumlu ve yoğunlaşmış Işığınızı kullanarak bunu desteklemeye davet ediyoruz. Çabalarımıza bize yardım etmek için ortak meditasyonları ve duaları kullanın. Özde hepimiz Biriz! Şimdi karanlığa baskı yapmak için toplanıyoruz ve onu Kızıl Deniz gibi parçalıyoruz. Haydi bolluk akışını başlatın ve yeni realitenin ortaya çıkmasına yol açın!!! Birlikte, kutsanmış çocuklarız! Yenilmeziz!

Ortaya çıkarmaya hazır olan şey yeni yönetime doğru bir girişimidir. İki yüzyıl önce, onun başarısı için enerji veren ve bir devrimi ateşlemek anlamına gelen bir belge yazılmıştı. İnsanlığın özgürlüğü ve kurtuluşundaki bu devrim karanlık tarafından geçici olarak durduruldu. Birlikte, tüm gücümüzle bu zehirli havayı ciğerlerden çıkarmak ve onu bu alemden atmak niyetindeyiz. alemden Bu cesur hareket yürekten katılımınızı gerektirir. Birçok diğerleri takip edilecek şey için bir başlangıç olan özel eylemleri yürütmektedirler! Bu son olay sizin kayıtsız şartsız tam onayınızı gerektirir. Hazır olun! Katılın ve bu kutsanmış karışıma enerjilerinizi neşe içinde ekleyin! Yalnızca insanlık adına ve Yüce Tanrı'nın adına hareket ediyoruz. Bu alem Işık tarafından kutsanmıştır ve neşe, bolluk ve bir Tanrı vergisi özgürlükle dolu bir yere dönüşecektir!

Karşıda duran şey ölümsüzlüğe, yalnızca Ruhunuza değil, aynı zamanda İlahi Işığın doğasını anlama bilgeliğine ve yeryüzünün kurtuluşuna da bir son geri dönüştür. Bu kutsal alev hepimizi arıtacaktır, çünkü bu çok değerli küreye ilk indiğimiz zaman bize verilen görevlere Ruhların bir bütünleşik gurubu olarak geri dönüyoruz! Kutsal kardeşlerimizle yeniden biraraya geleceğiz ve birlikte bu galaksinin yıldızlarında yeni bir ülkeyi şekillendireceğiz. İlahi amaç, şimdi, bilinecek ve denenecektir. Karanlığın saltanatı bitiyor. Biz dikkatli ve ahlaki bir şekilde karanlığın yönetimini değiştirmekteyiz. Bunun için zaman gerçekten karşımızdadır! Bunu karanlığın empoze ettiği realite duygusuyla değil, Tanrı'nınkiyle değerlendirin. Bu kutsal pencereye yaklaştıkça, Kalplerimizde yalnız olmadığımızı ve bu çok harika dünyanın ortaya çıkmakta olduğunu bilelim. Haleluya! Haleluya! Haleluya!

Bugün, bu zaman hakkında size bazı bilgiler getirdik. Bunu desteğinizi istemek için yapıyoruz. Sevgi ve Işığık içinde meditasyon yapın. Harika niyetlerinizi kullanın. onu Sevgi içinde bize ve tüm insanlığa gönderin. Bu sevgiyi Gaia'ya hissettirin ve bu büyük Işığı gösterin. Sizi neşe içinde ve Yüce Tanrı'nın sonsuz Ruhu içinde bırakıyoruz! Bilin ki Sevgili Bireyler Tanrı'nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! ve Neşeli Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl

Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge