Home > > Sheldan Nidle - November 13, 2012

Sheldan Nidle - November 13, 2012

2 Lk, 10 Xul, 9 Eb

Selamat Jarin! Bazı ilginç haberlerle döndük. Son zamanlarda, yeni hükümetlerle ilgili yasal faaliyet ve anlaşmaların sağanağı yeni realitenizin ortaya çıkmasını başlatmak için son bir adım için tanrısal olarak danışmanlarımızı davet etmek için sahneyi kurmuştur. Dünyanızı uzun zamandır yönetenler boyutunuzu bir dizi büyük ekonomik ve diplomatik felaketlere doğru yönlendirmeye devam ediyorlar. Bize göre, bu kaçınılmazlık bizim tarafımızda daha önemli aracılık için zamanın geldiğinin emin bir işaretidir. Bu amaçla, bağlantı takımlarımızı onların dünyalı meslektaşlarını bir çöküşü önlemek için küresel durumunuzla yoğun bir şekilde ilgilenmeye mecbur kalmazıdan önce, kalan zaman hakkında ilgili bilgilendirmek üzere eğittik. Hükümet formlarınız ve ekonomik ve finansal sistemlerinizin özellikleri güçlüklerle başa çıkmanızın merkezindedir ve bu faaliyetlerin aceleyle güncellenmesi gerektiği açıktır. Avrupa İlk ve İkincil Dünya’nın ekonomilerinin çoğuna yayılacak bir çöküş noktasına yakındır. Dile getirilmeyen dünya çapında bir ekonomik felaket hariç, bir şeyler şimdi durdukça, bu olasılığın bir cevabı yoktur. Bu tek başına bizim doğrudan müdahalemizi geçerli kılar.

Zorunlu önlemleri uygulamak için gerekli zamanın önerilen tarihleri aşmaya devam edeceğinden çok endişeliyiz. Dünyanızla ilgili deneyimlerimiz göstermiştir ki, her zaman “beklenmeyen problemler” hepinize verilen, olayların önceden yapılan tahminlerini geciktirmek için aniden ortaya çıkıverir. Sadece bu nedenle Tanrısal danışmanlarımız tarafından bu engellere karşı önceden belirlenmiş olumlu sonuçlara razı olduk ve onların bilgeliklerini ve mükemmel mantıklarını anladık. Yine de, koşullarınızın yoğunlaşan çeşitliliği şimdi daha kesin ve güvenli bir yaklaşıma işaret eder. Dünyanız daha iyisini hak ediyor. Bizim emredilmiş amacımız sizinle bir ilk temastır ve bizim sorumlu olduğumuz bu olayı çevreleyen ahlaki ve yasal göstergeler vardır. İmtiyazlarınızı zorla elinizden almak için değil, özgürlüğe, kurtuluşa ve hepsinden önemlisi tam bilinçliliğe geri dönüşünüzü desteklemek için geliyoruz. Bunun anlamı, dünyanızda bu eylemlerin etkileri ve sonuçlarını tam olarak farkına vardıktan sonra harekete geçecek olmamızdır. Bu nedenle, bizim tarafımızdaki müdahale her hamlemizin ve niyetimizin kolay ve sakin bir şekilde açıklandığı bir atmosferde gerçekleştirilecektir.

Tarihinizdeki çok özel bir an hızla yaklaşmaktadır ki, bu realitenizin zamansal yönünün çöküşünün tamamlanmasıdır. Bu içinde yaşadığınız realitenin yapısı hakkında bütünüyle yeni bir kavrayış düzeyiyle bütünleştirilmelidir. Bilinçlilikteki yükseliş, aynı zamanda bu yaşayan realitenin yapısı hakkında geniş bir bakış açısını da gerektirir. Gerçekte, bilimsel paradigmanıza, finansal bir paradigma olduğu için başkaldırılır! Bu kısmen, onların dünyanızda meydana geldiğini gördükleri “anormal” değişimin yapısı ve ölçeğini anlayamayanlara korku salan, son zamanlardaki pek çok çıkmazı açıklar. Yeni bir realite kurgusu eski, hızla zayıflayan paradigmanızın yerini almaktadır ve uzmanlarınız giderek artan bir şekilde zarardadırlar. Aralığın sonunda, realite kurgunuza ilişkin bu değişiklikler kazanmaya başlar. Bu tarihten önce bizim kutsal müttefiklerimizin ajandasının ortaya çıkmış olmasını sağlamak için bu iyi bir nedendir. Bir dereceye kadar, dünyanızın felaketin eşiğine doğru inmesi abartılamaz ve bu doğal olarak bizi endişelendirir. Bu çözülmeyi izlemekteyiz ve tanrısal olarak, geçici sınırlamalarımızdan derhal kurtulmayı istiyoruz.

Bir kolektif olarak, siz çıkmazlarınızın vehametini anlamaya başlamaktasınız. Dünyanızın ekonomileri herkes için çok kötü sonuçlarla hayal bile edilemeyen uçuruma sizi atabilen, bir iskambil kule gibi bir çöküşe hazırlanmaktadır. Dünyalı müttefiklerimize uzun zamandır üzerinde çalışmakta oldukları şeyi başarmaları için bir şans veren ve bu olması çok yakın olan çöküşü bertaraf eden koşulları hazırlamayı istiyoruz. onların planları uygulamaya konmaya hazırdır ve yeni hükümet, yeni ekonomi ve ifşaat araçlarıyla yaşamlarınızı iyileştirecektir. Bu daha açık ve verimli bir çevrede tarihiniz, Ruh anlayışınız ve bilimin çok daha konuya uygun yorumuyla ilişkisi hakkında yeni bakış açılarını kapsayan, birçok cephelerde sizi aydınlatmaya başlayabiliriz. Revizyona ihtiyaç duyan ya da bir kesinliğe kavuşturulması gereken kavramlarla yüklenmektesiniz. Özgürlüğün ve ideallerin inanılmaz yeni bir dünyası sizi beklemektedir ve bu bizim ön ilk temas duyurularımızın önemli bir parçasını oluşturur.

Şükranlar! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Size bazı harika haberler getirmek için geldik! Size yeni bir realiteyi getirecek olan çok büyük ve çok yönlü bir olay senaryosundaki rolümüzü bitirmeye bir adım daha yakınız. Kutsal ortaklarımız karanlık kabalın finansal ve şirket-hükümet makinesini günlük olarak yönetme sorumluluğu olan binlerce kişinin tutuklanması ve yargılanması için büyük bir çalışmayı hummalı bir şekilde yapmaktadır. Bu çok iyi yağlanmış yıkılması zor bir küresel güçtür ve sizi köle tutmak için kurulmuştur. Bu tutuklamalar bu illegal olarak meydana getirilmiş küresel labirenti yıkacaktır ve halen pek çoğu uygulamaya konmuş olan ve uygulamayı beklemekte olan yeni bir sistemi yerine geçirmeye izin verecektir. Biz tanrıya ve çok sayıdaki ortaklarımıza bizim yararımıza büyük destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yeryüzü dünyasında Işığın tekrar parladığı ve herkese Yaratıcının kutsal gerçeklerinin ve kutsanmış, ilahi bir planın hükümlerinin tadını çıkarabildiği bir yeri kurmayı amaçlıyoruz.

Bu bin yıllık dönemde bizim temel kutsal görevimiz Işığı canlı tutmak ve mümkün olduğu zaman, herkese Işığın harika gücünü getirmek olmuştur. Bu misyon bu sevgili alemi yutan karanlığa nüfuz etmeye ve tam bilinçliliğin büyülü dünyasına sizi geri döndüren yolda kendiniz için sonraki adımlarınızı açık olarak algılayabileceğiniz bir noktaya doğru size yol gösterecek olan yeni bir yolu getirmeye hazırdır. Yakarışlarımız Tanrı’nın onayıyla, ortaklarımızın ve bizim 13 bin yıl önce Anunnaki ve onun Dünyalı yandaşları tarafından sizin üzerinize indirilmiş olan istilacı karanlıktan sizi kurtarmak için yaptığımız şeyi tamamlamaya başlayan büyük bir gemi filosunu sağlamıştır. Kısa zamanda, bu dünyanın insanları olarak zamanınızı tamamlayacaksınız ve Agartha’nın güzel ülkesine döneceksiniz! Burada doğal gücünüzü tekrar kazanacaksınız ve Agarthalı kuzenlerinizle birlikte yeni bir yıldız ülkesini oluşturacaksınız.

Yeni yıldız ülkeniz yerel Ruhsal Hiyerarşi tarafından kutsanmış olacaktır ve AEON tarafından birçok ilahi misyonlar verilecektir. Zor kazanılmış bilgeliğiniz için onurlandırılacaksınız ve harika yetenekleriniz parçalanmış ve savaş yorgunu galaksiyi yeniden birleştirecek ve şifalandıracaktır. Görevimiz devam eden rehberliğinizde destek olmak ve kendi kutsanmış bilgeliğimizi yeni yıldız boyutunuzu şekillendirmekte size yol göstermek için kullanmaktır. Bin yıllık dönem boyunca yolu Işığa açık tutma görevimizin yeni misyonumuzun başlayabileceği bir eşiğe getirmekten çok mutluyuz! Uzun zaman önce, Tanrı’dan bu özel görevi vermesini istedik ve mevcut statümüzle onurlandırıldık. Kendimizi sizleri tam bilinçliliğin portallarına getirmeye ve ruhsal ve uzay ailemizi karanlık boyutunuzun katı niteliğini dönüştürmek olan kutsal görevlerde desteklemeye adadık.

Bugün hepimizi etkileyen durumların bazıları hakkında konuştuk. Büyük olaylar dünyanızı şekillenmektedir ve böylece karanlığın korkularından Işığın merhametine ve neşesine doğru yöneltmektedir. Bilin ki sevgili Bireyler, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! Mutlu Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |