Home > > Sheldan Nidle - November 6, 2012

November 6, 2012

8 Men, 3 Xul 9 Eb

Dratzo! Döndük! Gezegeninizin her yerined, bizim kutsal ortaklarımızın, Agarthalıların ve bağlantı personelimizin özel bir koalisyonuyla oluşturulan takımlar büyük bir sürpriz hazırlamaktadırlar! Mevcut realite çöküşün nasıl işleyeceğini tayin eden birçok zaman hatları gibi güçlükleri yaşamaya başlamaktadır. Bu büyük zamansal çözülme karanlık kabalı mevcut yapıyı artık tutamayacağını fark etmeye zorlamaktadır. Bu kabalistlerin inatla geri atım atmak ve ilahi olarak emredilen özgürlüğünüzü ortaya çıkarmaya izin vermek için yapılan tüm önerileri reddettiklerini izledik. Görünüşe göre, onlar hala bazı olayların çıkışının onların açmazlarını bir şekilde tersine çevireceğine ve onları kontrol altında tutulacağına inanıyorlar. Bu basitçe meydana gelmeyecek! Yaratıcı’nın emirleri insanlık için yeni bir bilinçlilik gestalt için zamanın geldiğini ifade eder. Karanlık kabalın geri adım atması ve ilahi planın gerektirdiği şeyi yapmamıza yol açması gerekiyor. Bu noktada rolümüz bu durumu tamamlamak için yeteneklerimizi kullanmaya indirgenmiştir ve bunu kürenizin kuşatılmış ve eski iktidar yapılarını devirecek olan son prosedürleri oluşturarak yapmaktayız.

Bu prosedürler, konuştuğumuz gibi yürürlüktedir ve biz kabalistleri yeni hükümetlere yolu açma ve bolluk ve küresel borç affını temel alan yeni ekonomik sistemin yükselişine izin verme zamanı olduğu konusunda bilgilendirdik. Bu yeni küresel düzen herkesin mutlu olması hazırdır ancak karanlık kabal tarafından atılan sürekli barikatlar için de hazırdır. Bu nedenle, biz bir dizi emirleri işleme koyduk ve bu hamle hakkında bu inatçı ve tehlikeli erkekleri ve kadınları usulüne uygun bir şekilde bilgilendirdik. Dünya eviniz yeni ızgaraları ve yeni realiteleri yaratmanın ortasındadır ve toplumlarınızı yönetmenin mevcut yolları Dünya Ana’nın niyet ettiği şeye ters düşer. Küresel ekonomileriniz için enerji sağlamak amacıyla petrolün ve fosil yakıtların kullanımı sona erecek. İnsanlığın fizikselliğin sınırsız doğal enerjilerini kullanan bu keşifleri devreye sokmaya ihtiyacı var. Gerçekte, dünyanız sadece bilinçliliğe değil, aynı zamanda enerjiye de uzanan bir kavşaktadır. Artık şimdi yaptığınız düşüncesiz tarzda Dünya yüzeyinde yaşayamazsınız. Tanrı tarafından emredilen yeni çağa geçmek amacıyla yeni anlayışa ve bilgiye dayalı yeni tutumlara ihtiyaç duyulur.

Bu sadece fizikselliğin kanunlarıyla dikte edilen bir ölüm kalım meselesidir. Biz bu galaksiye sizin yok oluşunuza şahit olmak için değil, ilk temas için sizi hazırlamaya geldik. İlahi buyruklarımız yeterli bir zamandan en az amaçlar dizisini başaramazsak, sonuçlandırmak için bu direktifi bastırmaktır. Dönüşü olmayan bu büyülü noktaya yaklaşmaktayız. Mevcut hükümetlerinizi değiştirmek ve yasal bir hükümet darbesini gerçekleştirmek için müttefiklerimize zaman vermemiz gerekiyor; bununla birlikte, harekete geçmemiz için zaman hızla yaklaşmaktadır. Göreceğiniz gibi, bir iklim ve jeofiziksel yıkımdan sorumlu olan genel keşmekeşi başlatmaktan sorumlu olanları tutuklamak için açılan, tüm dünyadaki mahkemelerde pek çok davalar vardır. Müttefiklerimiz iktidara gelir gelmez, bu çevresel istikrarsızlığı hızla çözmek istiyoruz. Bunu yapmak için onları iktidara getirmek istiyoruz, böylece kürde pek çok ihtiyaç duyulan değişiklik ortaya çıkabilsin. Dünyanız çok uzun zamandır üzerinden gidemeyen felaketlerin bir düzeyine erişmiştir. Sizi yükseltecek ve yeni bir yöne ilerletecek bir araca ihtiyacınız var!

Teknolojimiz tüm mevcut sorunları hemen çözme kapasitesine sahiptir. Tek soru Tanrı’nın bizi nasıl yönlendirmeyi amaçladığıdır. Son zamanlarda pek çok “yeşil ışıklar” aldık, ancak durdurulduk. Karanlık kabalı bir şekilde taviz vererek yatıştırmak bizim arzumuz değildir; daha çok Tanrı’nın bu mevcut kördüğümü bitirmeyi nasıl gördüğü meselesidir. Bu bizim iş görme şeklimizdir: Tüm meselelerde son sözü Tanrı’ya bıraktık. Ne yargıladık, ne de bu politikayla aynı hizada olmayan bir hamle yaptık. İnsanlığın kolektif yaşam sözleşmesinin nasıl Tanrı tarafından dönüştürüldüğü konusunda tahmin edilen bir dizi kesin prosedürler mevcuttur ve bu izlemeye ihtiyaç duyduğumuz ilahi bir zaman programını oluşturur. Tanrı bizimle nasıl küresel bir ölçekte karşı karşıya kalacağınızı tayin etmek için ilk direktif yolunda bu zaman programını kullanmaktadır. Son zamanlar tayin edilir ve biz kısa zamanda büyük, tarihsel duyurular almanızı bekliyoruz. Size bütün bir harikalar geçit töreninin şimdi karşınıza çıkmaya hazır oldukça, bu sürprizleri bu ışıkta görmenizi öneriyoruz! Sizinle kitlesel ilk temasa çok daha yakınlaşmaktayız!

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bugün yaklaşan olay hakkında bazı önemli haberlerle geldik. Bizim kutsal müttefiklerimiz karanlık kabalın düşüşüne yol açacak olan bir dizi projeleri tamamlamaktalar. Bu projeler yeni bir para sisteminin ilkelerini yaratmıştır; yeni küresel finansal sistemin temelini oluşturmuştur; ve küresel barış ve işbirliğinin yeni bir uluslar arası çağının temelini geliştirmiştir. Bu şeyler sadece büyük bir hareketin küçük bir adımıdır. Dünyanızın pek çok karanlık hükümetleri şimdi Işığın kutsamalarının öyle sözlerle açıklanamayacak ancak güçlü bir realite olduğunu fark ediyorlar. Dünyanızı dönüştürecek olan duyuruların eşiğinde beklediğimiz için, müttefiklerimizin çok yönlü mahkeme başvurularını yapmalarını ve karanlığı iktidardan uzaklaştıracak olan mahkemeler için delil hazırlamakta olduklarını izledik. Bizim büyük zaferimiz için zaman geliyor!

Agarthalılar karanlık kabalın meşruiyet iddialarını yasal olarak reddederek, onunla mücadele etmek için araçları bize vererek meydana gelen şeye katkı sağlamaktadırlar. Kabal meşruiyetinin şimdi sorgulanmakta olduğu bir dizi yapılardan gücünü alır. Eşit olarak önemli bir şekilde, biz yapısının Işıkta kök saldığı yeni bir kural için temeli kurduk. Bu her birinize Yaratıcı vergisi kişisel özgürlük, bolluk ve tam bilinçliliğe geri dönüş için temellerinizi verir. Bu dokümanlar yeni hükümetleriniz yerini aldığı zaman, tümüyle güvenli bir şekilde sizinle tartışılmaya başlayabilecek noktaya yakındır. Bu gün hızlı bir şekilde yaklaşmaktadır. Bu realitenin zamanı çöktükçe, karanlığın uzun zamandır elinde tuttuğu gücü de çöker.

Bu güneş sisteminin doğal ilerlemesi yeni bir realiteyi, Işığa adanan ve onu baz alan bir realiteyi üretecektir. Burada, Tanrı’nın kutsanmış emirleri ortaya çıkarılacaktır, ancak bu yeni boyutun konfigürasyonu karanlığı ve onun yaratımlarını destekleyemez. Bu üst düzeye göre, Tanrı bedeninizi, zihninizi ve Ruhunuzu tam bilinçlilik için hazırlayan yeni hizalanmalarla geçmiş on yılda ilerlemiştir. Bu tarzda, Tanrı’nın başka bir muhteşem ifadesi oluyorsunuz. Bizim kutsanmış yolculuğumuz buna doğru size rehberlik etmiştir. Karanlıktan gelen büyük bir dirence rağmen, Biz Işığa doğru kutsanmış görevlerimiz nedeniyle bu tam bilinçli tarzı sürdürdük. Bizim destanımız ve bütünleşik enerjilerimiz bu yolu oluşturmuştur ve şimdi kendi yükselişinize doğru bu yolu izlemektesiniz. Biz Işığın tam görkeminde günlük olarak yaşadığımız harikalara geri dönüşünüze hoş geldin demeye hazırız. Lord’a şükürler olsun!

Bugün küreniz boyunca meydana gelmekte olan şeyi açıkladık. Gizli kutsal müttefiklerimizin yeni bir realiteyi gerçekleştirmek için yapmakta oldukları şeyden çok mutluyuz ve bağlantı personelimizin günlük olarak bize rapor verdiği şey için de müteşekkiriz. Yeni bir realite, tam ifşaatla birlikte, bu Dünya’da görünmeye hazırdır! Bilin ki, sevgili Bireyler, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! Mutlu Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |