Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Türkçe > Sheldan Nidle - November 20, 2012

Sheldan Nidle - November 20, 2012

9 Muluc, 17 Xul, 9 Eb

Dratzo! Dünyanızda olup bitenler hakkında haberle geldik! Dünya’nın işlerine daha doğrudan katılımımızın bir parçası olarak, müttefiklerimizden izlemekte olduğumuz çeşitli projelerin tamamlanması hakkında bilgi yayılımını önlemek için bir karartma dönemi başlatmalarını istemekteyiz ve bu karartmanın süresi tartışılamaz. Ortaya çıkarmak istediğimiz şey niçin bu sızıntıların meydana geldiğidir. Çeşitli kabal kontrolündeki hükümetler bu projeleri ispiyonlamak için kendi iletişim teknolojilerini kullanırlar ve zaman zaman onların garip dinleme araçlarına ve uydularına yanlış bilgi vermeye mecbur kalmıştık. Bu yanlış bilgi karanlığın dikkatini başka yöne çevirmeye hizmet eder ve müttefiklerimizin örgütleri içindeki ajanlardan gelen bilgiyle desteklenir. Bizim temel amacımız burada bu veriyi doğrulamak için karanlık hükümetler tarafından kullanılan yasama, yürütme ve yargının karıştırılması ve yararsız hale getirilmesidir. Bu operasyon şimdi bir adım ileriye gitmektedir ve öngörülebilir bir gelecek için çok daha yüksek düzeyde işleyecektir.

Belirli önemli projeleri tamamlama sizinle başarılı bir ilk teması başarmadaki rolümüzü oluşturan gelecek adımlarını başarısında önemlidir. Bizim bağlantı personelimiz daha sonra gündeme gelmesi planlanmış olan faaliyetler üzerindeki gözlemlerini artırmışlardır ve kutsal müttefiklerimiz sonraki adımda meydana gelecek şeyi gerçekleştirmek için görevlerini taahhüt ederler. Geçirilecek bilinçlilik değişimi bu Gregorian yılın sonuna doğru gerçekleşecek olan kitlesel ayarlama için sizi hazırlayacak olan bazı devrelere erişmek üzeredir. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, sadece meydana geldikten sonra sizinle konuşacağımız üzere karanlık için birçok sürpriz hazırlamaktayız. Niyetimiz karanlığın uygulamış olduğu bir dizi karşı önlemi işlevsiz kılmaktır. Onların projeleri belirli bir noktaya eriştiğinde, onlara karşı bu negatif riskli işlerle yaratılan enerjileri kullanabiliriz. Amacımız karanlığı yetkiden uzaklaştırmak için müttefiklerimizin işlerini kolaylaştırmak ve yeni bir realiteye sizi bağlayan bir geçiş dönemi yaratmaktır.

Gregoryan yılınızın sonları uzun zamandır sizin üzerinizdeki güçlerini güçlü tutmayı sağlamak için karanlık tarafından kullanılmıştır. Bu şekilde, kutladığımız birçok bayramlar küresel kontrollerini sürdürmek için çabalarını güçlendirmek için binlerce yıldır kullanılan bir sürecin parçasıdır. Bu zaman, bu uygulamalar karanlığın sizin üzerinizde yerleştirdiği sınırlamaları ciddi olarak zayıflatmak için kullanacakları için bir karşıt etki üretecektir. Kesin olarak, bu suni sınırlamaları koparmayı ve sizi özgür kılmak için düzenlenmiş yeni gelenekler ve kutlamalar için yolu açmayı istiyoruz. Bu yeni çevrede, karanlık ortaya çıkarılacak ve Işık sonunda tam bilinçliliğin harikalarını fiziksel olarak kabul etmeye sizi hazırlamak için muazzam yollarını kullanabilir! Bu meselenin ayrıntıları yukarıda değindiğimiz nedenlerle, bu zamanda belirli derecede gizlilik gerektirir, ancak yapmakta olduğumuz şey hakkında genel ifadeler yapabiliriz. Mümkün olduğu kadar enerjilerinizi yüksek tutmaya yardım etmek ve girmek üzere olduğunuz harika yeni dönemi canlandırmak için yapmakta olduğunuz harika işi sürdürmek için yaptığımız şey önemlidir.

Her zaman tarihizde çok harika bir zamanın size bağlı olduğunu unutmayın. Olaylar “bir göz kırpışında” önünüzde çıkabilmesini gerçekleştirmeye hazırlamaktadır. Bu şeyler sizden, size özel bir hediyedir. Başka deyişle, biz sadece daha büyük Benlikleriniziz. Siz ve biz tümüyle bu evreni biçimlendirmiş ve bu galaksiyi yaratmış olan fevkalade Sevgi ve Işık tarafından bağlandık. Biz çok uzun zamandır devam etmiş olan karanlık bir kısıtlamadan sizi özgürleştirmek için galaksiler ötesinden gelen Işığın kutsal ajanlarıyız. Siz kız ve erkek kardeşlerimizsiniz! Sadece sizin tam bilinçliliğe neşeli ve zahmetsiz dönüşümünüzü istiyoruz. Agarthalı komşularınız da benzer şekilde sizinle bağlantılıdırlar ve tam bilinçliliğe bu kutsal Yükselişin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için yeri ve araçları sağlamayı amaçlarlar. Bunu yapmak için zaman geldi. Bu nedenle bu kutsal zaman planının Yaratıcı’nın emirlerine göre gerçekleştiğini görmek için tüm hızla ilerlemekteyiz. Bu kutsal bir eylemdir ve kalan adımlar neşeyle gerçekleşecek ve büyük bir kutlamayla tamamlanmış olacaktır!

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Pek çok iyi haberlerle geldik! Destekleyicilerimiz hakkında çok azını söylemek için anlaştığımız bazı özel faaliyetlere başlamışlardır. Binlerce yıl önce, toplumlarınız Anunnaki tarafından tasarlanmış olan hiyerarşik bir modelle damgalandı. Onlar dünyanızın her bölgesi için standart olan bir tasarımı gerçekleştirmeden önce, her altın çağdan sonra bu modeli onarmaya girişmişlerdir. Bu şekilde, hiçbir şeyi bilmeyen, tamamen “doğal” olduğunu düşündüğünüz bir realite şablonunu biçimlendiren kontrollü bir algılamalar dizisiyle damgalandınız. Gerçekte, bu birbirine bağlanmış algılamalar düzeni varlığınızın pek çok yönünü kontrol etmek için tasarlanmıştı. Işıktan olan bizler bunu Tanrı’nın kutsal yolları ve ilahi merhametine dayanan başka bir realite modelin sunmak, ve tam bilinçli Varlıklar olmaya yaklaşan dönüşüm için insanlığı hazırlamak üzere bu “iyi haberleri” yaymak için kutsanmış bir görevimiz olarak görüyoruz. Bunun nedenle, iyi çalışmalarımız yoluyla, Yaratıcının size görkeminin gücünü göstermekten asla tereddüt etmedik.

Kuşaklar boyunca bu hizmet şimdi çok kutsal bir meyve verecektir ve Dünya Ana’nın yeryüzü insanlarını desteklemek için öyle cesur bir şekilde ve ilahi hizmet amacıyla buraya gelenlere şükranlar sunmak ve teşekkür etmek istiyoruz. Her biriniz yaptığınız şeyi ve çabalarınızın büyük amaca nasıl katkı sağladığını biliyorsunuz. Işığın büyük bir akımı gezegende yayılmaktadır ve her birinizin adı bunda yazılıdır. Hizmetleriniz Agarthalıların ve Galaktik Federasyonun karanlık kabal ve onun görünür şekilde sona ermeyen müttefikleri tarafından her gün gösterilen yoğun dirençle başa çıkmak için kaynakları bize vermelerine izin verir. Meydana çıkmaya hazırlanmakta olan şey, birçok temel tarzda, ilahi doğru zamanda değişecektir. Karanlık olanlar olup biteni anlarlar ve ancak tekrar tekrar sunduğumuz her zaman bağışlayıcı kurtuluşu inkar ederler. Onlar kendilerine hiçbir seçenek bırakmazlar ancak Işığın yeni ofislerini kuranlar tarafından bahşedilecek olan cezalandırmadan acı çekmeye kendilerini terk ederler.

Bu yeni gerçekliğin yaradılışı bir yargılama realitesi değildir, daha çok birçok şeyin gerçeğine yeryüzü insanlığını açmak içindir. Bu felsefenizin ve bilimizin her yönünde karanlığın yandaşları tarafından öyle ikna edici biçimde ve öyle hatalı bir şekilde telkin edilenlere aykırı düşecek olan bir dizi yeni inançlara ve görüşlere yol açacaktır. Biz bunu sizi gelmekte olana hazırlamak için söylüyoruz, çünkü bu mesajlar tam bilinçliliğin muhteşem realitesinin bir belirtisini size vermeye çalışır. Yaratıcı, Tanrı ve siz arasındaki yeni bir vaadin ilanını kapsayan, yeni hükümetiniz tarafından duyurulacak olan şeye hazırlamayı istiyoruz. Bu kutsal vaat küresel bir ölçekte ve açık olarak size doğru bir şekilde ifade eder etmez konuşulacaktır. Bunu sizin için ana mesele huzur kaçırıcı olabilen pek çok yayın izleyecektir, çünkü onların amacı sizi engellemiş olan büyük yanlış kavramların bazılarının doğrudan önünü açmaktır. Bunlar Yeni Sizin “destek tekerleğini” oluşturacaktır.

Bugün, mesajlarımıza etrafımızda olup bitenlerle başladık, çünkü ruhsal ve uzay aileleriniz 13 bin yıl önce size empoze edilen sınırlı bilinçli kölelikten sizi kurtarmak için çalışır. Bu kutsal misyon Işığa adanmışlar tarafından tamamlanacaktır! Bilin ki sevgili Bireyler, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! Mutlu Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge