Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Türkçe > Sheldan Nidle - March 12, 2013

Sheldan Nidle - March 12, 2013

4 Imix, 9 Ceh, 9 Eb

Selamat Jarin! Çok sayıda haberle geldik! Şimdi, cennetlerdeki bazı olaylar süreçtedir. Bunlar, tamamlandıkları zaman, realitenizin büyük dönüşüm anının geldiğini ilgilenen herkese gösterecekler! Bu durumda, Galaktik Federasyon yönetiminizin kutsal gizli müttefiklerimize yasal devrine nezaret edecektir. Neşe içinde hepiniz için ne kadar özel olan bu anın gerçekleşmesini bekliyoruz. Karanlık kabal ve onun sonu gelmeyen ve her yere yayılmış mirası da o zaman gitmiş olacaktır. Onların girdabında, bir dizi duyurular ve büyük bir bolluğun küresel dağıtımı gelir. O da dünyanızı ebediyen değiştiren yeni ve eşitlikçi parasal ve finansal sistemle birleştiği zamanki bolluktur! Bu değişiklikler varlığımızın resmen ifşasına izin veren daha açık politikaların çıkarılmasını mümkün kılacaktır ve bu da tam bilinçliliğe geri dönüş yolculuğunuzun son ayağı için ortamı hazırlar. Bu noktada, Agarthalılar ve diğer müttefiklerimiz Dünya Anayla yeryüzü ve iç alemlerini birleştirmek için birlikte çalışabilirler, böylece gerçek, gelecek realiteniz olacak olan birleşik dünyayı yaratabilirler.

Bu yeni dünyada, eonlar konusunda ya karıştırılıp bozulan ya da sizden saklanan pek çok Gerçeği öğrenmede serbest olacaksınız. Bu gerçekler yeni geçiş toplumunuzun temeli olacak. Dünya dışı kökenleriniz hakkında öğrenmeye ve uzay ve ruhsal ailelerinizle yeniden bağlantı kurmaya başlayacaksınız. Kutsanmış cennetsi bir kökeni olduğu kadar, yıldızlarda bir yuva topluluğunu temsil ettiğinizi unutmayın. Tanrı’nın her parçası bu kökenleri kapsayan iç yönetimlerden ibarettir. Hepiniz bu kökenlere atalardan kalma bağlara sahipsiniz. Tanrı ve biz gerçekten kim olduğunuzu hatırlamanıza yardım etmek için buradayız. ‘gerçekten kim olduğunuz’ teriminin tam anlamı tekrar tam bilinçliliğe döndüğünüzde ortaya çıkarılmış olacak. Hali hazırda herbirinize atanmış olan rehberler size bunun ne anlama geldiği hakkında bir anlayışı nasıl daha iyi vereceklerini dikkatli bir şekilde düşünüyorlar. Bu zamanda, hala her birinizin ilahi koruyucularınız tarafından sevgi dolu bir gözlemle ne kadar incelendiğinizin farkında değilsiniz. Tüm bu şeyler tam bilinçliliğe geri döndüğünüzde dikkatinizi yöneltmenizi bekler.

Kim olduğunuz gerçeği köklenmeye başladıkça, Dünya Ana’nın zorluklarını nasıl çözüleceğini daha iyi kavrayabilir olursunuz. İçinde yaşadığınız toplumun yapısını dönüştürmenin ne kadar önemli olduğunu açık olarak görmeye başlamaktasınız ve böylece çevrenin uğradığı hasarın şiddetle düzeltilmesi ihtiyacı çok daha önemli ve acil olur. Bu sizi bilimlerinizin temel ilkelerini ve bilinen tarihinizin önerilen zamanlarını genişçe gözden geçirirken, Dünya’nın ekosistemini destekleme mücadelesine iter. Bu biliminizin ilkelerinin ve tarihinizin kabul edilen kökenlerinin nasıl oluştuğunu açık bir gözle incelemeyi gerektirir. ‘Revizyonist’ uğraşlarınızın sonuçları yeni toplumlarınız için çok farklı bir temeli kuracaktır! Bu büyük dönüşümün beklentisi onlarca yıldır karanlığı korkutmuştur, ancak bilinçliliğin bu akışı hiçbir zaman engellenemedi! Bilinçlilik gelişmesi karanlığın en yüksek güç yapıları tarafından kolayca yok edilemeyecek kadar güçlü olan ittifakları oluşturdu. Bu çaba gösterilmeyeceği anlamına gelmez!

Bu değişikliklerin amaçlarından biri İç Dünya ailesiyle ilişkilerinizi yeniden kurmanıza yardım etmektir ve ruhsal ve uzay ailelerinizle kucaklaşma araçlarını size vermektir. Bu galaksi boyunca varolan her gelenek sizi ‘kürkçü dükkanına’ yuvaya buyur etmek için özel bir kutlama seremonisini gerektirir. Bunların bazıları özenle hazırlanabilir ve bu protokollerde sizi desteklemek bizim görevimizdir. Herbiriniz şöyle ya da böyle bu karmaşık ve kapsamlı bir seremoniye katılacaksınız. Sizinle ilk temasımız için orijinal ünvanımızın ‘eve hoş geldin’ misyonu olmasının nedeni budur ve biz bu Galaktik Federasyonun tam üyesi olarak geri dönüşünüze hoş geldin diyeceğimiz anı dört gözle bekliyoruz! Ve ifşaat için zaman yaklaştıkça, her zaman sevgi dolu mentrolarınız olarak sizin yanınızda, tam bilinçliliğe kutsal yolculuğunuz son aşamasını başlattığımızı ve en kısa zamanda yere ineceğimizi bildiğimiz için sevinçle doluyuz.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Yine birçok iyi haberlerle geldik! Dünyanız hızlı bir şekilde yeni yönetim ve ona eşlik eden bolluğun ortaya çıkmasına doğru ilerlemektedir. Cennetteki olaylar kısa zamanda kürenizi dönüştürme emrinin verileceği zamanda tamamlanacaktır. Bunu büyük bir neşeyle bekliyoruz. Bir çok hoşgeldin armağanı alacaksınız ve kuşaklar boyunca yaşamlarınıza hakim olmuş olan borç köleliğinden kurtuluşunuz size verilecek. Herbirimiz karanlığın korkunç emirlerinin küresel etkilerini sınırlamak için ofislerimizi kullandık ve nihayet dehşetli deklarasyonlar hükümsüzdür. O zaman Tanrı’nın yollarının ve her biriniz için onun kutsanmış ödüllerinin daha iyi bir anlayışını kazanmanızda size yol göstermek için artan bilgeliğimizi kullanabiliriz. Bizim için, eski kötü üstatlarınız tarafından sizden saklanmış olan birçok şeyi size açıklamak ve öğretmek için zaman geldi.

Açıklamak istediğimiz ilk maddelerden biri ölümün her zaman gizli gölgesinin şimdi realitenizden uçup gitmeye başlayabileceğidir. Ölüm artık sınırlı bilinçliliğin bir ürününden başka bir şey değildir. Bu ilkin sizi korku içinde tuttu ve çeşitli duygusal ve zihinsel kederlere yol açtı. Karanlık olanlar için son derece güçlü bir araç olmuştur ve onlar bu durumu sonuna kadar kullanmışlardır. Yükseliş fiziksel bedenden çekilmesine, fiziksel boyutu aydınlatmaya ve bedenle onun ruhsal özünü yeniden birleştirmeye yol açar. Son yükseliş süreci görebileceğiniz en karmaşık ve en çetin süreçlerden birisidir ve çoğunlukla derin konsantrasyonu ve olağanüstü miktarda hafızayı gerektirir. Ve ancak bunun yapılabileceğinin ispatını yaşamaktayız! Bununla birlikte, Tanrı’nın şimdi size sunduğu şey bu mücadeleyi atlayan ve sizi sadece üç günde doğal durumunuaz geri getiren bir yaşam teknolojisidir!

Teknik, her bireye göre ayarlanmış ve ruhsal ve uzay aile rehberleriniz tarafından özelenen bir yaşam makinesini kapsar. Bedeninizin RNA/DNA’sı tam bilinçliliğe kolay bir geçişi sizden esirgeyen ‘marker’ lara sahip bubi tuzaklarıdır ve bu yaşam makinesi bunu düzeltmek ve sizi sınırlı bilinçliliğe düşüren orijinal gen temelinize bağlı hasarı geri çevirmek için tasarlanmıştır. Zihinsel, duygusal ve ruhsal bedenlerinizle yeniden hizalanmak için gereli olan derinlere kök salmış korkularınızı neşe durumuna çeviren ve bedeninizin temel titreşim modelini yükseltmek için sizi içgörülerle/kavrayışlarla donatan özel ruhsal öğretileri size sağlayacağız. Yaşam makinesi, Realiteye açıldığınız zaman, Aydınlanmanın bu tarifsiz anına kavuşmanıza izin veren RNA/DNA’nızı kelimenin tam anlamıyla yeniden yükler! Neşe ve anlayış Varlığınıza sel gibi aktıkça, ebediyen değiştirileceksiniz! Haleluya! Haleluya!

Bugün, sizi bekleyen şey hakkında sizi bilgilendirmeye devam ettik. Karanlığı ve onun destekçilerini haketmedikleri yerlerinden sürüp çıkaran büyük bir değişim yukarıda ve etrafınızda ortaya çıkmaktadır. Siz gerçekten muhteşem olaylara şahit olmak üzeresiniz: Gerçek, Özgürlük ve Bolluk üzerine kurulu yeni bir realitenin yükselişi! Bilin ki sevgili bireyler, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge