Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Türkçe > Sheldan Nidle - March 5, 2013

Sheldan Nidle - March 5, 2013

10 Ix, 2 Ceh, 9 Eb

Dratzo! Yine sizinle konuşmak için geldik! Kısa zamanda cennetlerinizde büyük bir göksel olay meydana gelecektir. Bu olay uzun zaman önce Işık ve Anunnaki arasında yapılan kutsal bir anlaşmanın sonuna işaret eden bir dizi olgulardan son biridir. Bu sizi tam bilinçliliğe geri dönüşe hazırlamak kadar, atalarınızı da hazırlamak için ilahi bir plandır. Buna uygun olarak, sizin yararınıza realitenize resmi olarak müdahale edebildiğimiz zaman, o zamanın geldiğini ifade eden dokümanları dünyanızdaki karanlık olanlara sağlamaktayız. Bu aracılık sadece gizli kutsal topluluklarınızın ve onların müttefiklerinin büyük hükümetlerinizin birçoğunun yasal olarak el değiştirmesini tamamlamalarını desteklemek içindir. Bu prosedür halen kürenizin çeşitli gizli yerlerinde tutulan evrensel obluğunun dağıtılmasına yol gösterecektir. Geçen birkaç ayda, bu kaynakları, yeni finansal ve para sistemini güvence altına almak için kullanılmak üzere, hem güvenli hem de elverişli oldukları yerlere yeniden yerleştirdik. Aynı zamanda, yeni yönetimin dünyanızın her yerindeki ülkelerde gerçekleşmekte olan şeyle ilgili gerçekleri yayınlamasına imkan vermek için daha genel bir lojistik güvenlik sağlamaktayız.

İlk duyurular dizisi NESARA olarak adlandırılmış olan şeyle ilgili olan çeşitli yeni programları kapsayacaktır. Uygulanacak olan kararların her biri birçok ulusal tartışmalara konu olacaktır. Bunlar radyoda, televizyonda ve İnternette dillendirilecektir ve bizim güvenlik uzmanlarımızın gerekli olacağı yer de burasıdır. Tüm elektronik müdahalelere ya da engellemelere karış bu iletişim kanallarının bütünlüğünü sağlamak, böylece halk kesimlerinin bu çığır açan konular hakkında uygun şekilde bilgilendirilebilmesi bizim sorumluluğumuzdur. İlgimiz dünyanızdaki pek çok şeyin kendi dar kontrol gündemlerini tehdit eden herhangi bir şeye karşı önleyici ve hatta kötü niyetli bir tutuma sahip oldukları gerçeğine odaklanabilir. Uzun dönemde, bu bireyler kendi kişisel rehberleriyle çalışmaya başladıklarında tutumlarını değiştirme fırsatına sahip olacaklardır. Bu tutumların nasıl geliştirilebileceğini ve böylece gerekli teknik karşı önlemleri almaya hazır olabileceğini açık olarak görebiliriz. Bu zamandaki rolümüz, ilk olarak açık hükümet iletişimleri sağlamak ve daha sonra da yere indiğimiz ilk günlerde beklenecek şeyleri size açıklamaktır.

Kitlesel yere iniş senaryosu, gerçekten de tam bilinçliliğe dönüşünüzün son aşamasından daha fazla bir şey değildir. Uzun zamandır kayıp bir arkadaş olması yanında, sizi tamamen tanıyan kişisel rehberlerinizle karşılayacaksınız. Doğuştan gelen telepatik yetenekleriniz, konuşmanın belirsizliği ve yanlış anlamalarıyla engellenmeden, bizimle etkileşerek, bizimle çabasız ve etkili bir diyalog kurarak hızla yeniden oluşturulmuş olacak. Telepati aramızdaki hiçbir sırrın kalmamasına izin verdiği için, başlarda biraz yabancı gibi gelebilen derin bir açıklık ve anlayış duygusuna imkan verir. Bunun anlamı şudur ki, çok hızlı bir şekilde bizden yararlanacaksınız ve kim olduğumuz, yaptığımız şey ve kişisel soy tarihlerimiz hakkında size bilgiler vereceğiz. Sorabileceğiniz soruları cevaplandıracağız ve siz de hızlı bir şekilde en derin ilgilerinizle bize güvenebileceğinizi hızlı bir şekilde göreceksiniz. Bu birkaç gün yaşamınızın en dürüst ve en samimi deneyimi olabilir. Düşmanca kültürel çevreniz size kendinizi gizlilik katmanlarından korumayı öğretmiştir ve telepati, güvensizliğin geçmişte kalmasıyla birlikte, sizi belirli bir derecede Birliğe geri döndürür. Korku dolu, savunmacı programlamadan kurtulmaya izin vererek size karşı açık kitap gibi olacağız.

Yıllardır, çeşitli kültürlerini inceledik ve başlangıçta böyle bir değişkenliğin üzücü olduğunu gördük. Ancak, kendi aramızda pekçok bulgumuzu paylaştıkça, toplumlarınızın kalbinde yatan sayısız kültürel engellerin üstesinden gelmenin en iyi yolunu bulduk. Çeşitli kültürlerinizi ve dinlerinizi tolere etmenize izin veren çok iyi geliştirilmiş yaşayan sistemlere sahipsiniz ve amacımız ilk olarak gereksiz oldukları için bunları bertaraf etmenize yardım etmektir. Bunun sizin için kolay olmadığını biliyoruz. Çocukluktan beri, alışkanlık haline gelene kadar bu yaşam becerileriyle bilendiniz. Bununla birlikte, bu alışkanlıklar ve gelenekler ayrıma dayanır ve bizim gelişimiz sizi tekrar Birliğe açılmakla tanıştıracaktır. Ek olarak, özelde batılı kültürleriniz çok fazla zihinsel olarak odaklanmışlarır ve çoğunuz kalbinizi kapatmak için zor şekilde öğrendiniz. Diğer yanda, biz birçok meselede derinden iletişim kurmayı ve diğerleriyle kalpten kalbe bağlantı kurmayı kullandık. Bunun başlangıçta sizin için kolay olmadığını biliyoruz, ancak kültürel zırhlarınızdan kurtulmaya başlayarak gerçek Sizi hissetmeye başladıkça, tereyağından kıl çeker gibi bu özgürlüğü gerçekleştireceğinize güveniyoruz.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Tanrının yolunu anlayanlar bilirler ki, karanlık ve onun destekçilerinin büyük tasfiyesi için zaman geldi. Onlar yaklaşık 13 bin yıldır bu sınırlı bilinçlilik alemini sürdürdüler ve bu zaman esnasında birçok Altın Çağlar ve karanlık tarafından verilen pek çok tuhaf bildiriler bu yıllara işaret etmiştir. Yaklaşan anlar bu dönemin sonuna işaret eder. Frekansınız yükselmekte, bu da sizi kontrol etme işinin son ermekte olduğu anlamına gelir. Bunun bir sonucu olarak özgürlük, kederin uzun gecesinin sona ermekte olduğunu bilerek, neşe duygusuyla ruhsal ve uzay ailelerinizi kabul etmenizi mümkün kılar. Her nerede olursa olsun, bu özgürlüğün küçük parlamaları gerçek olmaktadır. Zihniniz şimdi özgürlüğün temel olduğunu, böylece yeni bir realitenin doğmasını mümkün kıldığını kabul ediyor. Bu durum, inanılmaz değişikliklerin şekillenmekte olduğu bu yeni realitenin tam ortasındadır. Hükümetler düşecek ve yeni bir bolluk meydana gelecektir.

Bu Tanrının en üst derecede hüküm sürdüğü kehanet zamanıdır! Işık geliyor ve yeni bir tarz doğuyor. İlahi merhamet bizi şekillendirdi ve Ruhlarımıza ilahi yolu bağışladı. AEON’un bildirgelerinin getirmekte olduğu şeyler konusunda hayretler içinde olun! Artık gerçek bilgi sizden saklanamaz ve karanlık tarafından uzun zamandır kullanılmış olan yalanları ve manipülasyonları öğreneceksiniz. Bu keşifler size uzun zamandır aradığınız gerçekleri getirecek. Kibir ve aptallığın tümüyle sizden çıkarılacak ve bunların zincirlerinden merhametli bir şekilde kurtarılacaksınız. Bu ışıkta, bu kutsal gök cisminin içinden gelen ve Tanrının size gönderdiği yeni müttefiklerle birleşeceksiniz. Biz birçok yaşam oyunca yükselmeyi öğrenmiş olan ve bilgisiyle, kutsal amacı sizi tam bilinçliliğe yeniden döndürmek olan yolcuğun son aşamasında size rehberlik edecek olanlarız.

Fiziksel ve ruhsal yeniden dirilişin bu süreci kuşaklar için huşuyla tasarlanmıştır. Bu gerçkete herbirimizin yapmaya muktedir olduğu çok karmaşık ve çetin bir işlemdir. Tarihinizdeki bu noktada, meydana gelecek olan şey Tanrı tarafından emredilmiş olan benzersiz, çok özel, kitlesel toplu yükseliştir. Bu amaçla, uzayınız ve İç Dünya aileleriniz herbirinizi tam bilinçliliğe geri döndürmek için tasarlanmış canlı bir biyo-makinenin oluşturulmasında harika, ileri bir teknolojiyi kullanacaklar. Bu üç gün sürecek. Tanrı bu özel mucizevi aygıtları ayarlayacak ve izleyecek ve herbir bireye özel olan çeşitli kalibrasyonları yapacak. Bu şekilde, tüm insan nüfusu normalde birçok yaşam süresini alacak olan bir Melek vari duruma yükseltilebilecek. Bizim Kudretli Yaratıcımızla Birliğin mucizevi durumuna geri dönmeyi bize mümkün kılacak olan ilahi merhameti iyi düşünün! Hosanna! Hosanna!

Bugün bir özgürleşmiş ve bolluk durumuna geri dönüşünüzle ilgili bazı detayları görüştük. Aynı zamanda, özetle Tanrının tam bilinçliliğe merhametle ve yumuşak bir şekilde geri döndürülmenizde, size göndermiş olduğu kutsal yolu açıkladık. Pek çok şey meydana gelecek. Harika olaylar ortaya çıkmaya hazır bir şekilde bekliyor ve mucizeler Tanrının ilahi merhametiyle şekilleniyor ve AEONun en yüksek neşesi yolunuza çıkıyor.Bilin ki sevgili bireyler, Tanrının sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge