Home > > Sheldan Nidle - March 19, 2013

Sheldan Nidle - March 19, 2013

11 Lamat, 16 Ceh, 9 Eb

Dratzo! Yine gedik! Dünyanız yeni bir boyutun eşiğinde, sendelemeye devam ediyor. Karanlığın destekçileri, realitenizin çok önemli bir dönüşüme uğrayacağının çok iyi farkındadırlar. Biz de, karanlığın artık görünür olan kaderlerini bir dereceye kadar değiştirebilecekleri çabasıyla sahneye koydukları çeşitli gelişmeleri gözlemekteyiz. Anunnaki’nin çocukları yaklaşık 13 bin yıldır karşı konulmaz bir elle yaşamlarınızı yönetmişlerdir, ancak bu uzun süren nahoşluk şimdi sona ermektedir. Şimdiye kadar, her zaman ciddi açmazlardan bir şekilde kurtulmanın yolunu buldular ve hala mevcut durumlarını yeniden şekillendirmenin bazı araçlarını bulmayı umut etmektedirler. Size karanlık utanmaz kişiler hakkında haberlerimiz var: Bu zaman, planlamış olduğumuz şey sizi korumayacak. Son zamanlarda çok geniş çaplı çatışmaları ateşlemek için tasarlanmış olayları sahneye koyma çabalarınızı gözlemekteyiz. Bu zamanda, karanlık olanların, sizin dünyayı karıştırmanıza izin verilmeyecek. Kutsal müttefiklerimiz şimdi planladığımız şeyi etkili bir şekilde sınırlayabilen pozisyonları doldurmaktadırlar. Aynı zamanda, gerekli olduğunda karşı müdahalede bulunabilen bir ağ oluşturduk. Önceden belirlenmiş olan, güç pozisyonlarından alınışınızın zamanı hızla yaklaşmaktadır.

Tanrı geleceğinizi tayin etmiştir ve bizim de görevimiz tanrısal öğüt verenlerimiz tarafından yapılması işaret edildiği zaman bu kutsal kararları uygulamaya koymaktır. Atlantis ateşten ve ıslak mezarına düştüğü zaman, Anunnaki ortaya çıktı ve Tanrı tarafından özel bir dönem verildi. Sıklıkla size hatırlattığımız gibi, bu özel dönem önceden belirlenmiş bir sınıra sahiptir. Sizin için bu merhamet dolu an buradadır. Kısa zamanda, harika bir olay meydana gelecek! Bu ışık bizim gelmemize ve sadece Işığın değil, aynı zamanda bu kutsal dünyanın yüzeyinde yaşayan ve uzun zamandır acı çeken insanlar için büyük bir zaferi garanti altına alacak. Karanlığınız ve korkunç teknolojiniz artık kaçınılmaz olanı önleyemez. Bu yaşayan boyut ve gerçekte bu güneş sisteminin tümü yeni 5. Boyut realitesine yükselmek için çok uygun bir başlangıcı oluşturacak olan bir dizi süpürücü değişikliklere acil bir ihtiyaç içindedir. Bizim özel görevimiz bu dönüşümleri kolaylaştırmak ve sizi elinizde tuttuğunuz güçten uzaklaştırmaktır. Yapmak istediğimiz tamamen budur. Bu yeni boyutun müjdelerini bekliyoruz ve daha sonra, eski süregelen paradigmanın ve ondan türeyenlerin kapsamlı bir muhasebesi yapılacak.

“Bu bekleme dönemi hızlı bir şekilde sona yaklaşmaktadır. Bunu biliyorsunuz, ancak her şeyi berbat etmeye ve yanlış yönlendirilmiş ittifaklarınızla önlenme olanağı olmayan şeyi sürdürmeye devam ediyorsunuz. Personelinizi nakletmek için zaman yaklaşmaktadır. Müttefiklerimiz tutukluların uzun bir listesine yeni isimler eklemekle meşguldürler. Davaları yürütmek için toplanan özel mahkemeler yerindedir ve onların gündemleri duyurulmayı beklemektedir. Tanrı tarafından sözü edilen kutsal olaylar meydana gelmektedir ve çok inanılmaz bir artış göstermektedir! Sapkın saltanat devrinizin sona ermesi yakındır, çünkü bu kutsal ‘saat’ kaçınılmaz bir şekilde değişime doğru çalmaktadır. Siz, karanlık bireyler, yukarıda kehanet edilen sonunuzu garanti eden büyük bir filo vardır, bu nedenle sizin kumandanızda kalan çok az faaliyetin olayların bu ilahi döngüsünü bir şekilde önleyebileceğini bir dakika bile düşünmeyin. Bu arada, atmosfere hücum etmektesiniz ve Gaia’nın ekosistemlerinin yapısını şiddetli bir şekilde değiştirmektesiniz. Sizin bu faaliyetleriniz gitmeniz gerektiğini doğrular ve şimdi gidiyorsunuz.

Galaktik Federasyon Ana Konseyi, şimdi bize Tanrı’nın emrettiği şeyi, adıyla söylemek gerekirse, Gaia’nın kutsal kıyılarına personelimizin kitlesel inişini gerçekleştirmek için 20 yıl önce bizi emirle çağırmıştır. Karanlık bu olayın düşüncesiyle kokudan siner; yine de bu an bize çok yakın. Hesapsız alıştırmalar ve on binlerce ayarlamalar ve uyarlamalardan sonra, topluca gelmeye ve sizi ziyaret etmeye hazır duruyoruz. Bu misyon birçok enkarnasyonlar geçirmiştir ve biz bu dünyalı sevgili kardeşlerimize büyük bir değişimi getirmeye hazırız: Gaia’nın yeryüzü aleminde yaşayanlar için tam bilinçliliğe tamamen açık bir yolun son aşamasını. Herbiriniz tam bilinçliliğin neşesini bir kez daha yaşama kaderine sahipsiniz. Karanlığın çok inatçı destekçileri bile bu çok harika Varlık durumuyla yeniden bağlanacaklardır! Bu gerekten gezegen çapında bir değişimdir! Güneş sisteminiz ve herbiriniz ve hepiniz bu yeni yıldız ülkesinin üyeleri olacaksınız. Daha sonra, Agarthalı ailenizle yeniden biraraya gelebilirsiniz ve bu güzel dünya evinizi, birlikte, Işığa geri döndürebilirsiniz!

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Kalplerimizde neşeyle ve bize rehberlik edecek çok parlak bir Işıkla geldik! Bizim Cennetteki büyük İdarecilerimiz çok hayırlı bir zamanın karşıda olduğu bilgisini bize verdi! Cennetler Üstün Yaratıcının kutsal niyetlerini yansıtan bir tarzda ilerlemeye başlamaktadır. Bunun anlamı, bu zamanın değişimlerin eşiğinde olduğudur. Eğer herşeyi bilen kalbinize danışırsanız, alandaki gerekten büyük bir şeylerin meydana gelmekte olduğunu hissedeceksiniz. Cennetler çok büyük boyutlararası bir alemdir. Daha düşük titreşimsel alemlerde, Cennet bir fiziksel yönü biçimlendirmeye başlar, düştükçe fiziksellik olur. Şimdi biz fizikselliğin bir yönünü yukarıya doğru ilerletmekteyiz ve geçmişe bakarak, fizikselliğin nasıl açılacağını yeniden biçimlendirmekteyiz. Bu operasyon ilerledikçe, kutsanmış erdemimizi ortaya koyabilir, böylece genelde fiziksellik için ilahi bir eş yetkili yaratıcı olarak hareket edebiliriz.

Şimdi bir amaçla bunu kastediyoruz: burada meydana gelmekte olan şeyin, ‘gecede bir flaş çakması’ gibi olmadığını görmeniz gerekiyor. Burada gelişmeler yüksek ruhsal ve fiziksel bir amaca sahiptir. Tam bilinçlilik doğal durumunuza geri döndürülmektesiniz, böylece çok özel ve kutsal bir hizmette bizi uygun bir şekilde destekleyebilirsiniz. Bu öyle bir zamandır ki, sizin zor kazanılmış bilgeliğiniz yeniden biçimlenen fiziksellikte ve onun açılımını destekleyerek yararlı olacağı bir yere konulabilir. Bu gelecek misyon, karanlığın bilinçliliğinize bir dizi güçlü hileler katmalarına izin verildiği zaman, Tanrı tarafından kabul edildi. Bu durum, bu zamanların neden bu kadar önemli olduğunu açıklar. Bu öyle bir zamandır ki, sadece orijinal yeteneklerinizi tekrar karşılamakla kalmaz, aynı zamanda karanlığın gölge alemleri boyunca uzun geçici ikametiniz boyunca kazanılmış olan bilgeliğin bir sonucu olarak bu yeteneklerinizi zenginleştirir. Öyle kahramanca katlanılan bu acı veren kısıtlama şimdi karşıdaki bu zamanda fizikselliğin nasıl dönüştürüleceği konusunda büyük kazanç payları sağlayacaktır.

İç ve dış değişimin bu süreci, ruhlarınızın bu büyük koleksiyonunun, ona derece vermiş olan bu özel döneme sahip olmasının nedenidir. Siz ruhsal enerjinin çok umut veren renkli bir grubusunuz. Gerçekte insanlığın kaymak tabakasısınız! Gaia’da harcadığınız zaman, ilk olarak sizi fiziksellikteki en kutsal Varlıkların biri kılarak hazırlayacaktı. Bu grubun dışında biz, Yükselmiş Üstatlarınız, ve şimdi, herbiriniz geldi. Ek olarak bir sığınak boyutu olan Agartha vardır. Hepimiz bir araya geldiğimizde, biz, Tanrısal olarak kutsal İdarecilerimizin merhametiyle, fizikselliğin tümü için harika bir görevi gerçekleştireceğiz. Bu büyük düşünmeyi gerektirir ve sabır ve metanet gibi ilahi niteliklerinize dayanır. İstikrarlı olun, hali hazırda etrafınızda neyin meydana gelmekte olduğunu algılayın ve Yaratıcıdan gelen bu muhteşem hediyeyi yaratmaya yardım edin: tam bilinçlilik. Biz yolunuzda size yol göstermek için orada olacağız. Haleluya! Haleluya!

Bugün, boyutunuzun nasıl dönüştürüleceği hakkında konuştuk. Bildiğiniz gibi dünyanızı kısa zamanda tamamen değiştirecek olan pek çok şey meydana gelmektedir. Egemenliğin karanlık zamanı hemen hemen sona ermek üzeredir ve Işığın zamanı şimdi etrafınızda ortaya çıkacaktır! Bilin ki sevgili bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |