Home > > Sheldan Nidle - April 9, 2013

Sheldan Nidle - April 9, 2013

6 Muluk, 17 Mac, 9 Eb

Dratzo! Yine size söyleyecek pek çok şeyle geldik. Realiteniz bilinçlilikteki büyük değişimine çok yakındır. Dünyanızın gizli kutsal toplulukları yeni yönetim tarzınız meydana çıktığında, bunlara daha iyi hizmet edecek olan yeni ittifaklara girmişlerdir. Tanrı yeni realite için yeşil ışığı yakar yakmaz daha fazla gecikme olmadan başlayabileceğimiz hakkında çeşitli hükümetlerden güvencelere sahibiz. Karanlık kabalı izlemeye devam edebiliriz, çünkü bu grubun yaygın bir askeri çatışmayı başlatma gibi kasıtlı ve yıkıcı bir yolu izlemeye kararlı olduğu açıktır. Buna izin verilmeyecek. Ayrıca tutuklama listesine isim eklemeye ve halen devam eden, gezegeninizin danışıklı ve temelsiz meydan okumalara maruz bırakılması saçmalığının arkasındaki yönlendirici elleri yakından izlemeye devam ediyoruz.

Bu küresel hareket tarzı kısa zamanda geçmişte kalan bir şey olacak ve son yıllarda olduğu gibi, yükseliş yolunuz müdahale edilmesini ya da amacından saptırılmasını engelleyecek. Yeniçağınız kaçınılmazdır ve bizim gelişimiz resmi olarak yakında duyurulacak. Bu amaçla, anında hazır olmak için gelişimiz konusundaki hızlı eylem planını yaptık.

Yeniçağ sizin yeni bilişim ve güvenin bolluğu ile tanıştırılacak olduğunuz için, karanlığın yaşamı mahveden gündeminin ortadan kaldırılmasından çok daha fazlasını kapsayacaktır. Yeni çağınıza küresel geçişi oluşturmak için çok sıkı bir şekilde çalışmış olanlar halihazırda, sizi US Federal Reserve’nin saltanatından kurtarmışlardır. Bu illegal banka şimdi iflastadır ve onun yeni koruyucuları henüz genel halka bu durumun gerçekliğini göstermeyi istemedikleri için sadece işlem olarak görülür. Resmi değişikliklerin meydana gelmesine izin verilinceye kadar, onlar bu istikrar yanılsamasını sürdürmeyi amaçlarlar. Ve bu nedenle biz bu oyunu, tamamen yeni bir finansal ve para sisteminin yerine geçeceğini bilerek ve Tanrı bize resmi hareket emrini vereceği sihirli anı bekleyerek izliyoruz. O zamana kadar, bekleme tarzımızı sürdürüyoruz. Tanrı’nın resmi olarak ruhsal karanlığın bu çağının sona ermesi emrini verinceye kadar, anda bir bekleme tarzında olduğumuzu söyleyebiliriz.

Yine de, yeni ruhsal çağ bize bağlıdır ve bu da gerçeklikte karanlığın artık daha fazla planları bozamayacağı anlamına gelir! Sonunda karanlık kabaldan olanlar gerçekte zamanlarının bittiğini bilirler. Bu uzatma giden ve gelen çağlar arasındaki bir soluklanmayı onlara vermektedir. Bu arada, tam bilinçliliğe doğru sizi hareket ettirmenin gelişiminde bir duraklama yoktur: Meleksi beden koruyucuları ve diğer ruhsal Varlıklar Yaratıcı’nın ilahi planı tarafından emredildiği gibi, sizi doğal Varlık durumunuza geri döndürmekte olan enerji alanlarını ve modellerini kurmaktadırlar. Bu plan, aynı zamanda yeryüzü aleminin yeniden iyileştirilmesini gerektirir ve bu Agartha’da gerçekleştirilecek olan son DNA iyileştirilmesiyle birleşecektir: siz ve Gaia, birlikte yukarıya doğru hareket edeceksiniz. Aynı zamanda, tüm hayvan ve bitki yaşamı onları günlük olarak besleyen Deva krallığı tarafından korunacak. Bu krallıklar yeryüzü aleminin yeniden şekillendirilmesi ve 5.boyut durumuna geçişinin kaçınılmaz doğal sonucu olan büyük değişikliği yaşamak zorunda kalmalarını önlemek için özel holografik çevrelere doğru görevlerini değiştireceklerdir. Bu boyutsal yeniden bütünleşme yeryüzü dünyası ve İçsel Dünya arasındaki mevcut işlemeyen ayrıma son verir.

Ortaya çıkacak olan şey yeni, fiziksel olarak birleşik, 13 bin yıl öncesinden farklı olmayan bir Gaia’dır. O sadece kendi yeniden birleşik hale gelmiş Ruhunu değil, aynı zamanda onun çok boyutlu güneş sisteminin Ruhunu da iyileştirebilecek. Onun rehabilitasyonu güneş sisteminin 13 bin yıl önce karanlığın hainliğiyle parçalara ayrılmadan önceki bütünlük durumuna geri döndürebilecek. İfade edilen boyutsal ayrılık durumu, bu alemi tam bilinçliliğe yolculuğun son ayağına sokmayı amaçlayan, uzay ailenizin resmi ifşaatıyla iyileştirilmiş olacak. Bu gelişmelerin gerçekleşmesi planlandı, çünkü karanlığın uzun süren egemenliği çok ciddi bir sona geldi. Agarthalılar bu kehanet edilen zamanı uzun zamandır beklemişlerdir ve biz de şimdi Tanrı’nın emrettiği zaman gelir gelmez bunların hepsinin anlamını size açıklamak için geliyoruz. O zaman bunları izleyen şey olayların bu harika döngüsünün insanlık için işaret ettiği anlamı dramatik olarak gösterecektir. O zaman, sizi bekleyen sürprizlerin ortaya çıkmasını kapsayan, pek çok şey önünüze serilecek!

Size şükranlar olsun! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Neşe ve umutla dolu bir mesajla geldi! Yeryüzü aleminin her yerinde, Gaia’nın elemental ve hayvan krallıklarının geçişinden sorumlu olan Devik (Devalardan) ve Meleksi Varlıklar arasında kutlamalar var. Gaia ilk çağlardaki doğal durumuna döndürüldüğünde, kısa zamanda onun yeryüzünün çok yüzeyli, karmaşık çevresini yeni türlerin doldurması planlanmaktadır. Doğal olarak, aynısı İç Dünya’nın göz alıcı, enfes ekolojilerini yansıtacak olan çeşitli bitki krallıkları için de geçerlidir. Gaia’nın yeniden canlanmış çevreleri, bu eşsiz ve değerli yaşayan küreye yakışan daha ışıklı, daha temiz, daha kristalin bir yaşam çeşitliliğine hazırlamak için bir dizi değişiklikleri başlatacak. O, yeryüzü mevcut barbar ve yabani 3. Boyut durumuna indirilmeden önce sahip olduğu varoluş durumuna döndürülecek. Dönüşümünün etkisi benzer ekolojik rehabilitasyonu tetikleyerek, güneş sistemi boyunca yayılacak: Büyük su gezegeni Pax’ın tam bir yeniden kurulumunu canlandırdığı kadar, Mars ve Venüs’ün de hayvan ve bitki varlığını geri getirmek.

Bizim kutsal görevlerimiz sizin çok alışılmadık yaşam eviniz olan dünyanız ve onun nasıl ilk kara koruyucuları olunacağı hakkındaki ruhsal öğretileri size sağlamayı kapsar. Memeli deniz hayvanları kendi ruhsal etkilerini genişletecekler, çünkü onlar Gaia’nın ilk su koruyucularıdır ve hep birlikte, siz de amacı Gaia’nın yaşayan çevrelerinin her birinin en yüksek potansiyeline erişmesini sağlamak olan bir takım olacaksınız. Gaia kendi içinde yeniden bütünleşmiş olacak ve yakında yeniden canlandırılacak olan bu güneş sisteminde mevcut olduğu için, yaşam için bir örnek olarak hizmet edecek. Yeni yıldız ülkeniz onu da içine alan çeşitli kardeş dünyalar için ilk zamanlarda planlanan çevrelere benzeyecek. Size kim olacağınızı öğretmek ve içinizde derinlerde yatan ve bu yıldız ülkesinde her yerde ortaya çıkacak olan ruhsal nitelik için büyük bir sevgi ve saygıyı size aşılamak için geliyoruz.

O zaman bizim misyonumuz sizin gelecekteki faaliyetlerinize resmi rehberler olmamızı gerektirir. Dünyaların şaşırtıcı şekilde güzel olan bu koleksiyonu sizin gelecek eviniz olacak. Güneş ve onun dönüşüm geçirmiş kardeşleri için ilahi planın nasıl gelişeceği konusunda Tanrı’dan talimatlar almaktayız. Bu talimatlar ve alacağınız eğitim sizi tam bilinçli Işık varlıklarından beklenen şey için hazırlayacak. Tanrı’nın namına, fizikselliğin bu bölümünü değiştirecek olan Ruhsal Hiyerarşilerin ve Yaşam Akışlarının harika bir düzenine yeniden katılacaksınız. Bu kalıcı bir galaktik barışı güvence altına alacak olan olaylar için ortamı hazırlar ve tüm galaksilerin Yaratıcı’nın kutsal Işığında biraraya gelebileceği zemini sağlar. Bu yeni birlikler Işığın fiziksellik boyunca yayılması için temeli oluşturacaktır!

Bugün güneş sisteminiz ve fizikselliğin tümü için planlanan şeye odaklandık. Devam eden değişiklikler Işığın büyük bir çağına, özellikle de Dünya Ana’nın uzun zamandır acı çeken yeryüzü insanlığının tümü için bir başlangıçtır. Bilin ki Sevgili Bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?