Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Türkçe > Sheldan Nidle - April 2, 2013

Sheldan Nidle - April 2, 2013

12 Ik, 10 Mac, 9 Eb

Dratzo! Geldik! Dünyanız Gaia’nın yeryüzü insanlığı için yeni bir çağın doğmasına dour ilerlemektedir. Tanrı’nın özel çalışması bu olumlu harekete eşlik etmektedir! Bunu doğrulamak ve size olmakta olan şey hakkında daha iyi bilgi vermek için buradayız. Karanlık bu son güçlü anlarının tadını çıkarmaktadır. Onların küstahlığı öyle fazladır ki, hep birlikte, kendi on faaliyetlerinin sonuçlarını görmezden gelmeye karar vermişlerdir. Bu ana hedef noktası küresel bir çatışmaya yol açabilen bir duruma koz olarak kullanılmaya devam eder. Agarthalı kuzenlerimiz bunun meydana gelmesini önlemek aralıksız çalışan ortaklarımızın başındadırlar. Karanlık onların çok iğrenç amaçlarını başarmalarını önlemek için nasıl devam edebileceğimizin farkında olmadıkları için, bu çaba başarılı olacaktır. Karanlığın yapmakta olduğu şeyin yapısını anlıyoruz ve bunun meydana gelmesini önlemenin en iyi yolunu biliyoruz. Bu ciddi çabaların arkasında, biz küresel yönetiminizin size açıkladığımız bir yönetime nasıl dönüşeceğine ilişkin senaryoyu oluşturmaktayız. Bu şimdi dikkat etmenizi gerektiren bir şeydir.

Yönetimin değişen türü dünyanızın her tarafında meydana gelmekte olan şeye karşı işleyen bir şeydir. Normalde, kürenizin yönetimi karanlık kabalın kollarının faaliyetlerinden etkilenmektedir. Bu grup kendileri arasında küresel olarak yapılan, önümüzdeki tarihinizin nasıl açılacağı hakkındaki anlaşmayı izler. Onların devamlı zengin ve herşeye gücü yeten olarak kalma duyguları hariç, bu süregelen hoşgörüsüzlük siseminde herhangi bir müdahale için izin yoktur. Yapmakta olduğumuz şey sadece bu süreci bozmaya çalışmak değil, aynı zamanda ve daha da önemlisi onu dönüştürmeye çalışmaktır. Bu sistemle mücadele eden ve onu alaşağı etmek için yasal işlemleri kullanan grupları desteklemekteyiz. Çünkü, hemen göze çarpmayan zaferlerin bir ağı bu yönetimin kendi sonuna dayandığı ve açık olarak illegal olduğu gerçeğini doğrular. Böylece dostlarımız bize bu yönetimi iş başından uzaklaştırma ve onun yerine dürüst seçimler için sahneyi hazırlayan ve mevcut ihtiyaçlarınız için doğru olan geçici bir yönetimi getirme silahlarını vermiştir!

Buna eklenen Doğu’da Kuan Yin ve Batı’da Kont Saint Germain’in kehanetleri atında olan bir özel küresel emanet (güvene dayalı bir ilişki ağı) sistemidir. Bu büyük finansal örgütler yeni bir finansal sistemin kurulmasına izin verecek olan fonları ortaya çıkarmayı amaçlar. Bu sistem mevcut illegal bankacılık sistemine son verecek ve kürenizde sürekli bir bolluğun otaya çıkmasına izin verecek olan politikalara bağlı bireyler tarafından gizli bir şekilde uzun tartışmalardan sonra karara bağlanmıştır. Bu yeni realite bu kararlık kabalın liderlerinin ve destekçilerinin tutuklanması ve gözaltına alınmasına yol açacak olan bir dünya çapında ifşaatla güçlendirilecektir. İzleyen duruşmalar ve yargılamalar bu yeni realitenin burada olduğunu ve karanlık tarafından öyle kolayca bertaraf edilemeyeceğini vurgulamak için yapılacaktır. Bizim burada dikkatimiz sadece Tanrı bize direktif verdiğinde, sizin yaşadığınız realitenin ortadan kaldırılmasıdır Bu alemde Işığın emirlerine ve yollarına dayalı farklı bir tarih inşa edilecektir.

Bu yeni alem tam bilinçliliğe son yolculuğunuz için ortamı hazırlayacak olan Sevgi dolu bir çevre olacaktır. Bu yolculuk sizin tarafınızdan tam bilinçliliğin harikalarında size yol gösterecek olan rehberlerinizle yapılacaktır. Bu operasyon sadece birkaç ay alacaktır ve daha sonra sizi “fiziksel bir melek” yapacak olan büyük bir dönüşüm geçireceksiniz. Daha sonra bu cennetsi alemi sosyal olarak yöneten günlük normlar konusuda yetiştirileceksiniz. Tanrı sizin ilk ilahi hizmetiniz olarak bir dizi özel görevi ayırmıştır. Işık bu galaksiyi kucaklayacak ve fiziksellik boyunca Işığın yayılmasının öncüleri olacak olan büyük bir kutsal ittifak dizisini oluşturacaktır. Niçin burada, güneş sisteminde olduğunuzu ve bu yeni yıldız ülkesinin yeni realitenin parçası olan kalıcı bir barışa nasıl imkan vereceğini hatırlayacaksınız. Bu hissettiğiniz ve farkettiğiniz bir şeydir. Hepimiz Yaratıcının ilahi planının bir parçasıyız! Fiziksel Melekler olarak, biz bu yeni harika alemi birlikte yaratmak için buradayız!

Şükranlar! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Cennetlerde yerini alan ve yeni aleminizin müjdecisi olan bazı işaretlerle karşınıza geldik. Güneş son zamanlarda hareketliliğini aşırı şekilde artırmıştır. Güneşe ait plazmaların bu büyük yayılımı olağanüstü bir şeylerin kısa zamanda ortaya çıkacağının Işık tarafından gösterilen bir işaretidir! Geceleyin gökyüzündeki yıldızlar galaksinizin köşelerine işaret edecek şekilde hareket etmektedir. Bu istikamet inanılmaz bir olayın meydana gelmekte olduğu yerdir. Yıldızların bu çoklu hareketlerini izleyen yıldız gözlemcileriniz ve diğerleri yeni bir yıldız setinin kendini ortaya çıkarmaya hazırlandığını ve her gece cennetlere seferler yapan kutsal olanın koleksiyonuna katıldığını bilir. Bu değişiklikler içinde henüz ortaya çıkaramadıklarımız vardır. Onlar dünyanızda karanlığın yönetimini ortadan kaldırmak için vaatlerde bulunan büyük bir müjdecinin sembolünü şekillendirmektedirler. Bu garip şeyler sizin için büyük ölçüde bilinmeyendir. Ancak bunlar fiziksellikte Tanrı’nın Dünya insanlığı için yeni bir çağın ufukta olduğu bize gösterme yoludur. Bu yeni çağ Tanrı tarafından gönderilir ve halihazırda fiziksel olarak ortaya çıkmaya başlamaktadır! Büyük değişim çok yakındadır!

Bahsettiğimiz şükranlar bu alemi ebediyen değiştirmeyi vaad edenleredir. İçinizde, her gün yeni bir bedenin ağrılarını, sancılarını ve işaretlerini hissediyorsunuz. Bu değişiklikler yeni realitenizin öncüleri, müjdecisi olan birçok değişikliğin sadece basit bir işaretidir. Neşe içinde burada toplanıyoruz ve sizin bir kelebek gibi gerçekten muhteşem bir şeye doğru değiştiğinizi izliyoruz! Çeşitli uzay ve cennetten gelen ailelerimizin ortaya çıkmasına ve sizinle tanışmak için ilahi iradeye izin vermesine çok az zaman kaldı. Her birimiz Yükselmeyi seçtiğimiz ve kalplerimize mutluluğu koyduğumuz zaman, insanlığın tümünün kaderinde olan kurtuluşuna giden yola girebiliriz. Sizin kutsanmış kalpleriniz sayısız kuşaklar için büyük hayal kırıklığıyla birlikte çok büyük bir bozgun yaşamıştır. Bu şimdi bitecek! Tarı bir plana sahiptir ve bu plan hakaretin, hoyratlığın ve cezalandırmanın kontrolünden karanlığı uzaklaştırmayı sağlayacak. Onların bulunduğu yer, onlardan daha büyük olanlar tarafından sarsılacaktır. Bu zaman şimdidir!

Siz her gün sürdürmek için duaları ve enerjiyi kullandığımız kutsal bir yoldasınız. Bu yol artık geciktirilemez ya da karanlık tarafından saygısızca engeller konamaz. Onlar sizin her biriniz için dahilen sahip oldukları tüm saygısızlığı göstermelerine izin vermekte olan son büyük bir ana sahiptirler. Bu son güç gösterisi Yaratıcı “karatahtasında” yazılıdır ve onların tarihin çöp tenekesine topluca fırlatılma nedenini gösterir. Bu son hareketler fiilen onların kendi boyunlarına ilmeği atmaktadır! Bu nedenle onlar bu halince eylemlerinin suçlusu bulunacaklar ve yaptıkları şeyi onlara göstermek için bir araç olacak özel enerjilerde hapsedilecekler ve herkesten af diletmek için onlara bir yol sağlayacaktır. Hepimiz biriz ve affedilmeyecek ve kötü bir tarzda yönetme avantajlarını kullananlardan böyle bir bilgiyi koruma ihtiyacı vardır. İnsanlık yakında bir araya gelecek ve tam bilinçliliğin harikalarını paylaşacak!

Bugün, size Cennetlerde ve meydana gelen ve hepimizi karanlık bir alemin hükümranlığından Işık tarafından oluşturulan bir aleme geçirmek için bu dünyada meydana gelmekte olan şeyi size gösterdik! Mutluyuz ve bu alemde harikaların ortaya çıkması için Işığı bekliyoruz. Işığın Üstatları olarak, neşe içinde bu yeni gün için bekliyoruz! Bilin ki sevgili bireyler, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge