Home > > Sheldan Nidle - April 16, 2013

Sheldan Nidle - April 16, 2013

13 Cib, 4 Kank'in, 9 Eb

Selamat Jarin! Döndük! Bugün şimdiye kadar meydana çıkmış olan şeyi görüşerek başlayalım. Bildiğiniz gibi Dünyalı müttefiklerimiz yeni para ve finansal sistem için temeli oluşturdular ve Agarthalılar Yükselmiş Üstatlarınızın himayesi altında yeni yönetiminizin temellerini oluşturmak için diplomatik becerilerini kullandılar. Yükselmiş Üstatlar Doğuda Quan Yin’in ve Batıda Kont Saint Germain’in rehberliği altında yeni bir bankacılık ve para sisteminin ortaya çıkmasını sağladılar. Bu değişiklikler bu dünyaya kitlesel inişimizi hazırlamakta olan kutsal emirlere özgüdür. Bu ilahi direktifler yeryüzü insanlığı için yeni realitenin kurulması için bir yol sağladığımız için bize rehberlik etmektedir. Özgürlük planlanan her şey için zorunlu bir koşuldur ve aleminiz tam bilinçliliğe geri dönüşünüz için ön koşulları yaratmak için hızlandırılmış bir yoldadır. Birçok bağlantı takımımız her şeyi gözlemekte ve yeni yönetiminizi şekillendirecek olanlarla her gün toplantı yapmaktadır. Şu andan itibaren, bu programlar tüm zorunlu unsurları yerine koymuştur.

Personelimiz uzun zamandır sizinle tartışmış olduğumuz sonuçları yaratacak olan projelerin programlarını gözden geçirmektedir. Bu arada, Galaktik Federasyon tıbbi takımlarımız bireysel Işık odalarınızı güncellemek için ihtiyaç duyulan veriyi toplamaya devam etmektedir. Başvurulduğu zaman, Işık odaları sizi tam bilinçliliğe geri döndürmenin araçları olacak. Şimdi, hepiniz hem duygusal hem de psikolojik bazı kilit engellere sahipsiniz. Bunlar sizi tam bilinçliliğe doğal olarak ve kendi enerjinizle dönmekten alıkoymaktadır ve bunun içindir ki, bin yıl boyunca çeşitli yöntemler bu harika Varlık durumuna geçmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte, en iyi durumda bu karmaşık teknolojilerin sonuçları tesadüfidir. İşte bu yüzden bu amacı başarmanın daha basit bir aracını oluşturmamıza izin verildi. Doğru zamanda, her biriniz Agartha’da sizi bekleyen bireysel Işık odalarınıza erişebilirsiniz ve hafif bir uyku durumunda fiziksel Melekler olarak orijinal tam bilinçlilik durumunuza döndürülürsünüz.

Bilinçliliğinizin yeni harika durumunu güvence altına alır almaz, önceki yıldız ülkenizi yeniden yaratarak Galaktik Federasyona yeniden katılmak hak olacak. Bunda, Agarthalılar Yükselmiş Üstatlarınızla birlikte sizin ana rehberleriniz olacaklar. Tam bilinçliliğe döndükten sonra ilk mücadeleniz, galaktik toplumumuzu kurmak olacak ve bunun bir kısmı yaşam sözleşmeleri bunu sağlamak olanları, Mars ve Venüs’ün ve aynı zamanda Mars ve Jüpiter arasındaki parçalarda şimdi yer alan Pax (aka Maldek) gezegeninin yeniden kurulmuş dünyalarına yeniden yerleştirmeyi kapsar. Bu yıldız ülkeleri, tam bilinçliliklerini en yüksek düzeyine çıkarmak için bir kalıba ihtiyaç duyduğu için, eski Anchara İttifakı için de değişimin bir müjdecisi olacak. Buna göre, tam bilinçli Işık bedenleri geliştirmeyi derinden arzulayan Dinazor, Reptilian ve Amphibianların tam bilinçli versiyonları olan birçok Galaktik Federasyon üyelerini destekleyeceksiniz. Galaksiye Işığı yaymaya başlayacağınız için, Tanrı bunun ilk misyonunuz olmasını emretti.

Fiziksel melekler olarak gerçekleştireceğiniz bu ilk görevler galaktik barışı kalıcı kılacakları için çok önemlidirler. Sizi Galaktik Federasyon konferanslarında çok hoş bir katkı olmak için hazırlayacak olan kutsal bir görevdir bu. Fizikselliğin bu bölümünün erişimlerini keşfedecek olan birçok Uzay ve Keşif filolarınızı bekliyoruz. Bu kapasitede ilk temasın bir parçası olan misyon hedeflerinin birçoğunu gerçekleştireceksiniz. Fiilen, şimdi tam bilinçliliğin harikalarına geçişinizi hızlandırmak için yapmakta olduğunuz şeyi yapıyor olacaksınız. Gerçekte, Kısa zamanda, bir ilk temas misyonunun ve onun ima ettiği her şeyin üstatları olacağınızı görüyoruz. Bu şekilde, burada sizinle başarmakta olduğumuz şey sizin tarafınızdan pek çok defalar karşılığını bulmuş olacak. Şimdi meşgul olduğunuz ilkel 3. Boyut kısa zamanda yıldızlara dönmenize izin verecek olan bir boyuta dönüştürülmüş olacak ve sizin ilahi kaderinizin tamamlanması mevcut yeteneklerinizi düşündüğünüzün çok ötesinde olan şekilde sizi kutsayacak!

Şükranlar, sevgili Bireyler! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Pek çok harika olaylar ortaya çıkmaya hazırdır. Gaia kendi yaşayan varlıklarının ve ekosistemlerinin arasında günlük olarak harcanan enerjileri artırmaya hazırlanmaktadır. Bilinçliliğinizdeki değişimi daha da hızlandıran bu ek enerjiler Tanrı tarafından kutsanmakta olduğunuzun ilahi kanıtı olarak görülebilir! Kutsal dünyanız uzun zamandır karanlık kabal tarafından özellikle yönlendirilmiş bir gölge alem içinde gizlenmiştir. Bununla birlikte, şimdi bu yeni enerjiler sizi bu karanlık uzayın dışına, Işığa itmeye hazırdır. Biz çok memnunuz ve Tanrı Işığa ve yeni daha bilinçli realiteye doğru sizi daha da yaklaştırmak için şükranlarını kullanmaya devam etmektedir. Bilin ki bu değişiklikler kaçınılmazdır! Sizi yeni bir realitenin eşiğine getirecek olan olaylar çok yakındır. Bu olaylar doğası itibariyle gökseldir ve gerçekten harika koşulların habercisidirler! Onlar size bolluğu ve özgürlüğü getireceklerdir!

Agarthalılar bizim size tanıştırılmamızın bir yolunu hazırlamak için bizi desteklemektedirler. Bu tanıtıcı nitelikteki duyurular gizli kutsal topluluklar tarafından yapılacaktır ve pek çok önemli Gerçekler o zaman açıklığa kavuşturulacaktır. Uzun zamandır zihinlerinize karanlık ve toplumlarınıza gerçek dışı yalanlar kadar, yarı gerçekler dolduruldu ve bunların düzeltilmesi gerekiyor. Kısa zamanda gerçek kökenleriniz ve gerçek tarihiniz hakkında uzun zamandır bilgi sahibi olanların yanında olacaksınız. İlahi plan bu gerçeklerden haberdar edilmenizi ve uzun zamandır nasıl indirgenmiş olduğunuzu ve artık kolayca Tanrıyla nasıl sohbet edemediğinizi öğrenmenizi gerektirir. Aranızdaki bu bozulmuş bağlantı bizim acil dikkatimizi gerektirir. Bir geçiş aşamasındasınız ve şimdi bizim amacımız yeteneklerimizi sizi kolayca yeni bir realiteye geçirmek için kullanmaktır. Sindirmenizi gerektiren pek çok Gerçeğin tanıştırılmasıyla, realitenizin hızla güncellenmesi planlanmaktadır. Bunu yapmak için zaman geldi!

Her gün Tanrı bize büyük kutsamalarını gönderiyor. Bu kutsamaların amacı gitmekte olduğumuz yerin ve ilahi planın bizi nasıl oraya hızlı bir şekilde götürmeyi amaçladığının daha çok farkında olmamızdır. Çok sevinçliyiz ve hepinizin bilinçliliğin daha yüksek bir durumuna hızla geçmek için içsel yeteneğe sahip olduğunu söylemek istiyoruz. Tanrı’nın “haydi” sinyalini bekliyoruz. Son olaylar dizisi ortaya çıkmaya ve bize yeni bir Işığı getirmeye hazırdır. Bu Işık sonsuz bir bolluğu salıverecek ve bizim için bir yığın yeni sorumlulukları getirecek. Toplumlar bir grup tutkulu ve heyecanlı Varlıklar tarafından üstlenilen ve desteklenen bir dizi yeni inançlar olmadan hızlı bir şekilde değişmez. Bizim size karşı misyonumuz, kutsal Gerçekle birleşen bu tutkunun yeni dünyanızı şekillendireceği doğru ilahi anda, size rehberlik etmektir. Size, içinde yer alan barışı ve Gerçeği hatırlatıyoruz. Uyanık olun. Bilge olun. Sevgi olun.

Bugün, dünyanızda yaratılmakta olan gelişmeleri görüştük. Sizden henüz yavaş bir şekilde geldikleri, ancak giderek daha hızlı bir şekilde oluştukları için yeni belirtileri kabul etmeye hazır olmaya devam etmenizi rica ediyoruz. Harika şeyler ortaya çıkmaya hazır. Gücüne rağmen, karanlık kaybedecek. Büyük kolektif Sevginiz nedeniyle kaybedecek! Bilin ki, Sevgililer Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja!!


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?