Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Türkçe > Sheldan Nidle - April 8, 2014

Sheldan Nidle - April 8, 2014

6 Ben, 16 Mac, 10 Caban

Dratzo! Kürenizin her tarafından bir şeyler vızırdamaktadır! Karanlık kabalın liderlerini ürküten birçok olay meydana gelmiştir. Şimdi olaylar bu arsız bireyleri pes etmeye ve yeni bir küresel para sisteminin doğuşuna izin vermeye zorlamaktadır. Bu gelişmenin yanında, yeni bir uluslararası finansal sistemin kurulmasıdır. Birbiriyle bağlantılı bu olaylar dizisi birçok çürümüş, yolsuz ve eskiden mutlak güce sahip olan hükümetlerin varlığını tehdit eden şok dalgaları yaratmaktadır. Giderek artan bir sıkıştırma şimdi görünür olmaktadır ki, bu kısa zamanda yeni yönetimin ortaya çıkmasına imkan vermeye neden olacaktır. Bu ortaya çıkan olgu bizim varlığımızın ifşasının gerçekleşmesine imkan verecek. Karanlık, binlerce yılın sona erişinin çok yaklaştığını kolayca görebilir. Ahlaka, bağımsızlığınıza ve giderek artan bolluğunuza dayalı yönetim onun yerini alacak. Bu yeni boyutta, sizden gizlenen pek çok şeyi öğreneceksiniz; dünya dışı kökenleriniz ve Atlantis ile Mu’nun batmış kıtalarının varlığı bunların arasında bulunuyor.

Bu yeni gerçekler sizin gerçekten kim olduğunuzu anladığınızda, sizi şok edecek. Yükselmiş Üstatlar ve onların İç Dünyalı kardeşleri size açıklandığı zaman, sonrası gelecek. Bunların tümü sizi kısa zamanda tam bilinçliliğe geçeceğiniz gerçeğine hazırlayacak. Bunu özenle sizden saklayanlar bu ortaya çıkan gerçeklerin sizi hızla tam bilinçliliğin kıyısına getirecek olan bir “devrime” neden olacaktı. Şimdiye kadar, birçok büyük yalan sizden bunu saklamak için söylendi. Bu manipülasyonlar dinlerinizi yeniden düzenlemeyi, modern bilimin temelini değiştirmeyi ve kıtlığa dayalı bir para sistemi yaratmayı kapsar. Bu sonu gelmeyen “yanıltma harekatı” kürenizin her yerinde meydana gelen şeyle yenilenecek. Bizim müttefiklerimiz yeni bir finansal sistem için temelleri şekillendirmekteler ve yeni realitenin yükselişi için mekanizmaları hazırlamaktalar. Bu olaylar şimdi kürenizin her yerinde azar azar ortaya çıkmakta, ancak bunlar sadece başlangıçlardır!

Yeni gerçekleriniz dünyanız hakkındaki temel algılamalarınızı yenide ayarlayacaktır. Bunları ele alın ve onları birçok toplumlarınıza uygulamaya hazır olun. Temel amaç sizi daha üst yaşam düzeyine yükseltmek ve sizi yönetimden ve amaçları Size yalanlar kasıtlı olarak söylendi. Şimdi ortadan kaldırılacaklar ve bildiğiniz şeyin çoğunu işe yaramaz hale getiren gerçekler onların yerini alacak. Öğrendiğiniz şeyi kullanın ve Yükselmiş Üstatlarınız size hitap ettiği zaman bunun daha da genişlemesine hazır olun. Bu yeni bilgi seti kendiniz ve ilk atalarınız, yıldızlardan gelen çeşitli göçmenler hakkında bilmeniz gereken şeyin sadece başlangıcıdır! Bu tam bilinçli Varlıklar burada Gaia’ya yardım edecekler ve onun geniş ve harika iç içe geçmiş ekosistemlerini koruyacaklar. O zaman Gaia hem yeryüzünün üzerinde hem de altındaki tam bilinçli bir alemle bütünleştirilmiş olacak. Bu fevkalade dünya bu galaksiyi doğurdu ve güneşinizin yaşam bölgesine eonlarca zaman önce girdi.

Eko sistemleri koruma ve esirgeme Gaia’nın sağlamlığına destek olmayı kapsıyordu. İlk sonuçlar umut vericiydi. Yeni koloniler Gaia ve onun herkese büyük bir esenlik getiren yaşam sistemleri için bir yenilenme elde etti. Bu süreç geçici olarak Atlantis’in yeni dişil kolonisinin doğuşuyla çarpıtıldı. Bu dişil koloninin yöneticileri Anchara sürecinin rahip ve rahibeleri tarafından çok fazla etki altına alındı. Bu insanlığın karanlığa düşüşü efsanesine benzetilebilir. Bu efsaneler Anunnaki ve destekçilerinin takipçi bandı tarafından onlara empoze edilen çalışmaları tam olarak kavramayı imkansız kılar. Bu karışıklık şimdi gerçeğe döndürülecektir! Yaklaşan tarihi dersler sizi şimdi niçin sınırlı bilinçlilikte olduğunuzu ve nasıl doğal tam bilinçlilik durumuna döndürüleceğinizi anlamaya hazırlayacaktır. Bu yolculuktaki son adım Tanrı ile uzay ve İç Dünya aileleriniz tarafından atılmış olacaktır.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Çeşitli ortaklarımız ve onların müttefikleri size özgürlüğü, kurtuluşu ve bolluğu getirecek olan eylemleri tamamlamaktalar. Şimdi, ortaya çıkmakta olan çeşitli olayların her biri içinde yaşadığınız dünyayı büyük ölçüde değiştirmeye hazırdır. Karanlık kipçıktıklarından beri sorumlu olmuştur. Onlar yaklaşık 13 bin yıldır bu yeryüzü realitesini başarılı bir şekilde yönlendirenleri arkalarında bırakmışlardır. Yeni kurumlar ortaya çıktıkça, bu egemenlik sona ermektedir. Bu meydana gelirken, Tanrı’nın fiziksel ve duygusal bedenlerinizi uyumlaştırdığını ve yeniden ayarladığını izledik. Bunların herbiri daha yüksek bir titreşime eriştikçe, siz yeni algılamaları kavrayabilir ve çeşitli çekirdek inançlarınızın temelini yeniden düşünebilir olursunuz. Bu küçük dönüşümlerle, siz o zaman size söylememiz gereken şeyi almaya hazır olursunuz.

Sevgili kutsanmış Bireyler, yeni bir realitenin eşiğindesiniz. Bildiğiniz şeylerin çoğu size bilmeceler içinde verilmiştir. Karanlık bu tuhaf bilmecenin gerçek olduğunu size açıklamada ısrarlıdır. Aslında, onlar yalnızca yarım gerçeklerle kafa karıştırmaktadırlar. Size herhangi bir sırrı ortadan kaldırarak, tam çözülmüş bir bilmeceyi sunmayı istiyoruz. Bu mesajları kavradığınızda, gerçekten kim olduğunuzu ve daha önce ne olduğunuzu görebilirsiniz. Bu eylemler size söylediğimiz şeyin sadece başlangıcıdır. Bu büyük yolculukta varış noktanızın güvence altına alınması gerekiyor. Karanlığın karıştırdığı şeyi açıklamak için çabalayan pek çok şey yazıldı. Gizemler olmadığında, siz o zaman gerçekten ne kadar benzersiz ve harika varlıklar olduğunuzu görebilirsiniz. Bu yeni durumda, size Yükselme sürecinin gerçekte nasıl bir şey olduğunu anlatabiliriz!

Harikalarla ve mucizelerle dolu bir aleme girmektesiniz! Bu derinden ve amaçlı olarak İlahi olana ve ilahi hizmetin gerçek anlamı üzerine odaklanmanızı gerektirir. Bu tarzda, birçok konular önceden deneyimlemediğiniz şekilde derin bir anlam kazanır. Bu tarz iç ve dış amaçlarınızı başarmak için yapmanız gereken şeyi görmenize ve açık olarak sınıflandırmanıza imkan vermek için özel bir eğitim derecesini gerektirir. Bunların hepsi, öyle ilişkilidir ki, ruhsal ve fiziksel alemlerin nasıl bağlantılı olduğunu hızla keşfedebilirsiniz. Bu görüş birçok harikayla toplu halde etkileşmenize ve hem bireysel hem de ortaklaşa amaçlara erişmenize yol açar. Cennette ve Dünya için Işığın hem kız hem de erkek kardeşleri olursunuz. Bu çok mucizevi aleme çok uzun zaman önce getirmiş olduğunuz kutsal misyona geri döneceksiniz!

Bugün, özetle etrafınızda olup biten şeyi açıkladık. Büyük mucizelerin ortaya çıkmasına hazır olun. Yeryüzü realitenizi dönüştürecek olan olayları şekillendirmekteyiz; bunlar Gaia’nın iki aleminin yeniden bir olmasına izin verebilir! Etrafınızda kutlama zamanı oluşmaktadır! Bilin ki, Sevgili Bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekten sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! ve Neşeli Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl

Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge