Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Türkçe > Sheldan Nidle - 7 mayıs 2013

Sheldan Nidle - 7 mayıs 2013

5 Moan, 8 Caban, 9 Eb

Dratzo! Döndük! Bugün yeni realitenizi ortaya çıkarmak için gerekli olan değişiklikler hakkında konuşmak için geldik. Her yerde yeni bir bilinçliliğin dünyanıza bir şafak gibi doğduğunun işaretleri vardır. Değişmeye kendini adamış olan örgütler böyle bir değişimi gerçekleştirmek üzere birbirlerini ve uluslararası sosyal ağları yaratmayı öğrenmektedirler. Bu çeşitli değişikliklerin birçoğu arasından bir alan bir takas mekanizması olarak para kavramının yeniden tanımlanmasıdır; gelişmekte olan ülkelerdeki mikro bankacılığın ve mikro kredilerin kuralları ile bu ülkelerdeki yerel bankacılığın ve küçük ölçekli işletmelerin organik yayılımı gibi. Bu sosyal ve kültürel ağlar, deyim yerindeyse, ticaretin ve bankacılığın en yüksek düzeylerini meydana getirecek olan bir köprü sağlar. Uzun zaman önce, Batı’da Keşifler Çağı başladığı zaman, Batı’nın askerlerininin, gemilerinin ve silahlarının taarruzundan çok etkilenen bu ülkeler zenginlik sembollerini, altını ve gümüşü aldılar ve onları yüzyıllardır durdukları bir yere sakladılar. Bu süre içinde, Batı istila etti ve yağmaladı. Bu zaman boyunca, eski hükümran aileler bu zulmün sona ereceği günün önceden tayin eldildiğini biliyorlardı.

Bu eski aileler topraklarını sadece miras kalan haklarla değil, aynı zamanda onların himayelerinde yeralan kayıtlarla ve onlara verilen özel bir bilgelikten kaynaklanan doğal otoriteyle yönettiler. Batı onların birçoğunun güçlerini etkisiz hale getirdi ve ancak onlar katlandı. Son zamanlarda, bu aileler Dünya Ana’nın Yükselmiş Üstatlarıyla ve bizim filolarımızın bağlantı takımlarıyla amaçlı bir ilişkiye başladı. Bu ortaklıklar doğal olarak onların Agarthalı kuzenleriyle tanıştırılmalarına yol açtı. Bu gruplar bir araya geldi ve her bir grup tarafından gücün farkına varılmasında ve onurlandırılmasında eski yolları baz alan yasal oluşumları şekillendirdi. Bu doğal ve eski çağlarda varolan güç ve bilgelik temelleri o zaman yeni bir unsurla birlikte, Tanrıyı temsil edenlerle birleştirildi: Galaktik seçenek. Daha sonra, 20 yıl önce, bu grupların uygun ve yerinde birlikteliği yeryüzü dünyasının tümüyle dönüştürmeye yetenekli olma noktasında ve onun işgörme tarzında şimdi işler olmaya başlayan yeni bir vizyonla gündeme gelmeye başladı. Bu yeni realitenizi ortaya çıkarmak üzere olan bilge varlıkların meclisidir.

Bu yeni realite alışkın olduğunuz eski karanlık yöntemlerden tamamen bir çıkıştır. Yeni bir vizyon dünyanızı Işığa açacaktır ve yeni sistemin kök salmasına ve tambilinçliliğe doğru sizi yönlendirmek için düzenlenen yeni dünyanız için çıpa olmasına imkan vererek, karanlığı, engel oluşturan kabal destekçilerini geçici bir karantinada tutacaktır. Tekrar tam bilinçli olur olmaz, Lemurya’da uzun zaman önce başlamış olan yolu tekrar başlatabilirsiniz. Bunda, İç Dünya kuzenlerinizle yeniden biraraya geleceksiniz ve çok muhteşem bir galaktik toplumu yaratacaksınız. Bu toplumun ilk girişimlerinden biri her su dünyasına seyahat etmek ve gezegendeki kardeşlerinizle birlikte, yeni bir yıldız ülkesini biçimlendirmek olacaktır. Bu sizin amacınızdır ve biz de Tanrı’nın Işığıyla bu ilahi İradenin başarılmasını size garanti etmek için buradayız. Mevcut dünya hükümranlarınız, çok aptalca bir varsayım olan, kadiri mutlak olduklarına inanırlar. Büyük değişiklikler için ve büyük bilinçlilik değişimi tamamen herkese görünür olduğu an için zaman geliyor. Böylece, Cennet yaklaşıyor ve çok harika süprizler için anı hazırlıyor!

Bu sürpriz, daha önce bahsettiğimiz gibi, karanlıktan Işığa doğru değişimdir. Dünya Ana karanlığın kendisinde neden olduğu büyük gerilimi herkese duyurmak için en iyisini yapmaktadır. Atmosferi karmaşa içindedir; okyanusları ve nehirleri kurumaktadır; benzer şekilde, biyo-çeşitliliği yokolmaya devam etmektedir; gerçekte yeryüzü dünyanızın canlılığı ve sürdürülebilirliğinin degesi sallanmaktadır. Ancak karanlık bunu görmezden gelmeye devam eder ve hatta bu büyüyen bozulmanın varolmadığı haberini yaymaktadır. Ölmekte olan dünyanızın gerçek olduğunu size temin etmek için buradayız. Bununla birlikte, bu karanlık destekçilerinin yok edileceği ve yukarıda sözünü ettiğimiz, kendini barışa, bolluğa ve ifşaata adayanların yetkiyi alacağı olayların ilerlemekte olduğunu da size garanti ediyoruz. Tam bilinçliliğe yükselişinizi engelleyen acımasız entrikaların ve bir sürü gizli saklı tutma çabasının sonu geldi. Herşeyin üzerinde, bu doğal haklarınızın ve kişisel kurtuluşunuzun, size karşı yapılan bahsetmesi bile çok ayıp olan ve şimdi durdurulacak olan gizli faaliyetlerle ilgili olarak, doğal haklarınızın ve kişisel kurtuluşunuzun toplu inkarıdır. Bunların yerini tam bilinçliliğe geri dönüşünüze yol gösterecek olan şifa ve bilgelik öğretileri alacaktır!

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Söyleyecek çok şeyle geldik. Halen, sizde artan sabırsızlığı ve karmaşa duygusunu körükleyen uzatılmış bir geçiş modundasınız. Dünyanız daha yüksek bir titreşime geçmektedir ve Tanrı sizde de aynı frekans yükselmesini gerçekleştirmektedir. Bunun anlamı sizin karanlığın akıl dışı faaliyetlerinin daha çok farkına varabilmeniz ve onların yaşamı inkar eden dünya görüşlerini daha az hoşgörüyle karşılayabilmenizdir. Kısaca, dünyanızın işleme tarzında giderek artan bir tatminsizlik hissediyorsunuz ve bu berbat ve tahripkar alemin hiçin hala varolmaya devam ettiğini bilmek istiyorsunuz! Işık tarafından üstü kapalı bir şekilde söylenmiş olan büyük değişikliklerin niçin henüz yürürlükte olmadığını, ve karanlık açık olarak kontrolü sürdürürken, zaferimizin yakın olduğunu nasıl sürekli olarak ifade edebildiğimizi soruyorsuz. Gerçekte, soru sizin bir açmaz olarak adlandırdığınız şeydir. Sizi temin ederiz ki, şimdiki şartlara göre, Kalbin ve Ruhun büyük bir isyanına önderlik etmekteyiz ve bu isyan hızlı bir şekilde size söylediğimiz herşeyi gerçekleştirmektedir. Bu büyük devrim, küresele topulunuzu yeniden şekillendirmenin yeni ruhsal yollarını oluşturmaya kendini adamış olan birçok sosyal, politik ve ekonomik ağları oluşturmuştur.

Şükrediyoruz ki, bu olmak üzeredir ve çok gerekli olan bu sosyal dönüşümleri desteklemek ve rehberlik etmek üzere her gün dostane girişimlerimizi kullanıyoruz. Bu olaylar küresel toplumu yeni bir tabana ve yeni bir yola ve koyacaktır. Bu bilinçlilik devrimi halen büyük zenginliği sağlayabilecek yeni bir dünyayı ve paranın ötesinde sürekli bolluğa yol açan yeni kavramları inşa eden önemli yasal ve ruhsal ağları oluşturmuştur. Endinizi nasıl gördüğünüzü değiştirecektir ve bu içsel dönüşüm herşeyi değiştirir. Bundan başka, fiziksel ve ruhsal alemler arasındaki ilişkiler hakkında inandıklarınızın ötesine geçen kavramları açıklayacak bir dizi yeni öğretiler hazırlamaktayız. Tam bilinçliliğe doğru ilerledikçe, Esasen, bu kendinizi nasıl gördüğünüzü değiştirecek ve bu içsel dönüşüm herşeyi değiştiriyor. Dahası, fiziksel ve ruhsal alemler arasındaki ilişkiler hakkında inandığınız ne varsa bunların ötesine geçen kavramları açıklayacak bir dizi yeni öğretileri hazırlamaktayız. Tam bilinçliliğe ilerledikçe, birçok temel kavram yeniden incelenecek ve ya büyük ölçüde değiştirilecek ya da tümüyle atılacak. Öğrendiğiniz şeylerin pek çoğu realitenizi görme yönteminizi ve onun kuşattığı herşeyi değiştirecek.

Kavrayıştaki bu çok yönlü değişiklikler İç Dünya’nın keşfiyle ve ruhsal ve uzay ailelerimizin gelişiyle daha güçlü bir destek sağlanacak. Tanrı tarafından ve her gün daha yüksek bilinçlilik düzeylerine ilerleyen bir dünyada şimdi oturanlar tarafından kutsandınız. Bu değişim her gün hızlanıyor ve bu durum gelişmeleri size gösterdikçe, bizi heyecanlandırıyor. Nihayetinde çiçek açmakta olan goncalar gibisiniz ve yakında gerçekten olduğunuz güzel “içsel” çiçeğin harikalarını kucaklayacaksınız. Bizim kutsal görevimiz gerekli rehberliği size vermek ve yaşamınızın daha önemli bir parçası olmak için Tam Kendinize izin vermektir. Sizin harika varlığınız her zaman orada, sizi tam bilinçliliğe doru yönlendirmeye ve tam olarak sizi kucaklamaya hazırdır. Bu sizin ilahi kaderinizdir ve şimdi bu çok kutsal kaderi başarma ve dünyanızı değiştirme yol ve araçlarını size getirmeyi sağlıyor.

Bugün yeni realitenize doğru yol gösterecek başka bir mesajı getirdik. Bu şimdi ortaya çıkan alem büyük gerçekleri ve birçok keşifleri getirir ve bu karşılama birçok modası geçmiş örtülü şeyleri sona erdirir. İlk temas hemen hemen bizim ve onunla, yeryüzü insanlığı için yeni bir gün karşımızdadır. Sizin karşınızda duran bu büyüleyici şeylerin tümü düşünün! Bilin ki Sevgili Bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge