Home > > Sheldan Nidle - 14 mayıs 2013

Sheldan Nidle - 14 mayıs 2013

2 Kan, 12 Moan, 9 Eb

Dratzo! Size söyleyecek pek çok şeyle döndük. Realitenizdeki yaklaşan değişiklikler önemlidir, çünkü maruz kalmakta olduğunuz bu büyük bilinçlilik değişimini bildiriyorlar. Sizin tek bir veçheniz zarif bir biçimde değişmekte, RNA/DNA’nızın değişen düzenlenişiyle başlamaktadır. Bazılarınız değişimin çok hızlı bir değerine maruz kalırken, bazılarınız en az bedensel rahatsızlıkları gerektiren daha nazik değişiklikler geçirmektedir. Daha küçük miktarlarda rahatsızlık yaşayanların yaz aylarının başında daha belirgin yükseliş semptomlarını taşımaları planlanmaktadır. Kısaca, hepiniz kendi bireysel yaşam sözleşmelerinizde belirlenmiş değişim hızı ve türünde değiştirilmektesiniz. Bununla birlikte, Tanrı rahatsızlığın genel düzeyini yaz ayları boyunca artırmayı programlıyor. Bu yaz tarihizde çok özel bir zaman olarak işaretleniyor: ifşaat tüm planlamamızın merkezindedir ve bunun resmi olarak duyurulmasını samimiyetle arzu ediyoruz. Bu size doğrudan hitap etmemize ve tam bilinçliliğe geri dönüşünüzdeki sonraki adımları planlamaya başlamamıza imkan verir.

Önceden ifade ettiğimiz gibi, resmi ifşaat insanlık için önemli bir dönüm noktasıdır. Mevcut tarihinizi temas öncesi ve temas sonrası olarak ikiye ayırır. Büyük bir sıçrayışta, ifşaat toplumunuzun biyolojik üstünlüğünüz ve benzersizliğiniz konusundaki inançlarına son verir ve siz bu geniş galaksi ve gerçekte de fiziksellikte varolan diğerleriyle balantılı olursunuz. Bu keşif anı, aynı zamanda size önceden kim olduğunuzu ve yine kim olacağınızı da gösterir. Sınırlı varlıklar olarak her kavramınızı rüzgara savurur ve din, bilim, tarih, felsefe, antropoloji, kısaca kültürel yapı ve gelenekleriniz gibi, yaşamın anlamı konusudaki görüşlerinize yeni bir ışık tutarak, neyin mümkün olduğuna ilişkin algılamanızı sonsuza dek değiştiren tümüyle yeni bir dünya görüşüne daldırılırsınız. Herbiriniz kişisel ve gezegene ilişkin sayısız sorularla ilgilenmeye başlayacaksınız ve bu sorular bir birey olarak olduğu kadar, bir toplum olarak da hareket ettiğiniz yönü kapsayan cevapları gerektirir. Bu yeni yabancı dünyaya dalış rehberleri ve öğretmenleri gerektirir ve bu da bizim dahil olduğumuz yerdir. Temas kuracağınız ilk yeni grup Agarthalılar olacaktır ve onlar tam bilinçlilik yoluna girmenizi başlatacaklar.

Agarthalılar yapacakları şeyin büyük bir önemi olduğunun farkındadırlar. The Agarthans realize the incredible importance of what they are to do. Yükselmiş Üstatlarla çalışarak, sizden gizli tutulan büyük miktardaki bilgiyi açıklayarak başlayacaklar. Bu muhtemelen, sizin aydınlattığı kadar, ürkütecek de ve böylece empatik ve kucaklayıcı bir atmosferde içinde ve nazikçe söylenmeli. Yükselmiş Üstatlar kendi öğretilerini getirecekler ve sizi kutsamak ve sizi ilahi inayet içinde, barış, uyum ve bolluk dolu bir çevreye taşımak için kendi kutsal ofislerini kullanacaklar. Onların kutsal özellikleri sizin için çok önemli olacaktır. Realitenizin nasıl yapılandırılacağına ilişkin tüm kavramlarınız dikkatle inceleme altına alınacak. Gerçeğe olduğu kadar güvencelere de ihtiyacınız olacak. Yeni dünyanızdaki bir şeylerin gerçekten nasıl işlediğine ilişkin açıklamalar kadar, kucaklanmaya ve şifaya da ihtiyacınız olacak. Tüm bu yeni eğitim yapı itibariyle ruhsal olacak (gerçekte herşey ruhsal olduğu için) ve hızlı bir şekilde sizi ilk temasa hazırlayacak. Bu bizim gelişimiz ve tam bilinçliliğe doğru hızlı bir ilerleme için ortamı hazırlar. Ahenk içinde çalışarak, biz yeni realitenizde sizi uyumlu ve neşeli kılmayı amaçlıyoruz.

Heyecan verici yeni olaylar dizisini karşınıza seren kapılar açıldığı için, tüm alanlarda uygun yardım ve desteğe sahip olacağınızı bilin. Kendinize, toplumlarınıza ve gezegeninize yönelik dönüşümler ilahi olarak emredilmiştir ve büyük miktarda yeni bilgiyi gerektirecektir. size yardım edebileceğimiz birçok içsel çalışmaya ihtiyacınız olacak. Ancak bunların pekçoğu ilahi olarak koruyucularınız tarafından desteklenen kendi derin içsel yansımalarınıza indirilecektir. Burada ilahi amaç, sizin için 13 bin yıl önce arkada bıraktığınız bir aleme geri dönüşe hazırlanmaktır. bu tam olarak büyük bir mücadele alanıdır! Ancak Tanrı bunu yapabilecek yetenekleriniz olduğuna çok güvenmektedir ve ne kadar bu konuya daha hızlı bir şekilde odaklanmaya ihtiyaç duyarsanız, o kadar hızlı bir şekilde yaparsınız. Bunun nedeni de unuttuğunuz bir şeyleri bilmenizdir: herbirinizin içinde karanlık tarafından büyük ölçüde boşaltılan potansiyel bir güç yatar ve bu da içsel çalışmanızın sizi iyileştirmesidir. Gerçek doğumla kazanılan hakkınız olan bu ileri Varlık durumuyla geri bağlantı kurduğunuz zaman, giderek artan bir şekilde tam bilinçliliğin ne olduğunu kavrayabilir durumda olacaksınız. Ve bu amaçla, biz ilahi mirasınızı size yeniden kazandırmaya hazır bekliyoruz.

Namaste! Biz Sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bu zamanda neşe ve umut dolu bir mesajla geldik! 13 bin yıl öncesinde, Dünyanın yeryüzü topluluğu karanlığa gömüldü ve sınırlı bilinçlilik nedeniyle yolculuğunuzu damgalayan korku ve ihmalle kaplandı. Başlangıçta, kendini Annunaki olarak adlandıran yabancı bir gruptan yönergelerini alan karanlık kabal görünür bir şekilde altüst edilen bu aleme hükmetti. Kaderin bu vekillerine 13 bin yıldır sizin üzerinizde hükmetmek, ve sonra doğal tam bilinçlilik durumuna sizi geri getirmek için Tanrı tarafından özel bir izin verildi. İleriki zamanlarda tam bilinçliliğe geri döndürme hükmünü verenler, bu amaçla nesiller süren çetrefilli bir yolu hazırladı. Yürütmeyi seçtiğimiz yolculuk budur. Bu büyük bir doğum sancısıydı, bununla birlikte, sonu gelmeyen bir neşe ve ilahi hizmet arzusuyla sonuçlandı. Birinci elden böylesine bir deneyimle donanan bizler tam bilinçliliğe kutsanmış yolunuzda size rehberlik edeceğiz.

Bizim rehberliğimiz Sevgiyle kökleşti ve görevlerimiz Tanr'nın kutsanmış yollarını anımsatır. Agartha'da kutsal dönüşümünüzle doruğa çıkan ruhsal ve fiziksel bir deneyim yoluyla, tam bilinçliliğe aşamalı olarak geri dönüşünüze ilerlemektesiniz. Burada, Agarthalılar ve bizim izin aleminizde ortaya çıkacağımız zaman başlayan süreci tamamlayacaksınız. Gerçekte, çoğumuz halen, sizin aranızda kimliğimizi elli etmeden yaşıyoruz. Agarthalılar boyutlarını değiştirdikleri ve böylece size benzer göründükleri için sizin aranızda özgürce ve kolayca dolaşıyorlar. Onlar her tür işi yaparlar, üniversitelerde eğitim verirler ve hatta günlük yaşamlarınızda size danışmanlık yapan mesleklere dahi sahiptirler. Diğer yanda, biz doğası itibariyle dini olan ya da din ve ahlakı öğreten işlere sahip olmaya meyilliyiz. Herhangi bir etkinlikte sizin aranızdayız!

Yükselmiş Üstatlar olarak, bizler aynı zamanda yoksulları ve delileri, tam bilinçliliğe geri dönüş yollarını tamamlama arzularını güçlendirerek, onları bir ahlak ve neşe yoluna döndürmeye yol göstermek için nadiren de olsa görünür olabiliriz. En çok keyif aldığımız bu görevdir. Hepsinden öte, bu kutsanmış yola devam etmeniz için rahmet, umut ve çözüm sağlamak için buradayız. Bu sizin aranızda olmak ve nasıl başa çıkacağınız öğrenmek için de bir nedendir; yolunuzda ilerlemeye devam etmede kararlı olmanıza yardım etmede bir rol oynamak da başka bir nedendir. Yapmanız için sizi hazırlamakta olduğumuz şey bizim uzun bir zaman önce mevcut katıksız neşe durumumuza başarılı bir şekilde geçtiğimiz zaman yaptığımız bir şeydir! Şimdi, de ölümsüz, tam bilinçli Işık Varlıkları olmanın imtiyazına siz de kısa zamanda sahip olacaksınız. Bu mucize size açıktır, çünkü bizi gibi siz de, Lemurya günlerinde böyle bir Varlıktınız. Herkese en yücelerden Hosanna!

Bugün size başka bir mesaj getirdik. Realitenizde büyük bir değişim ve Harika dönüşüm için zaman yaklaşıyor! HIzla büyük bir dönüşümsel Işığa doğru ilerlemektesiniz. Bu Işık Yaratıcı tarafından kehanet edildi ve Tanrı'nın büyük yaşam akışları ile Işığın Galaktik Federasyonu tarafından uygulanmaktadır! Bilin ki Sevgili Bireyler Tanrı'nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?