Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Türkçe > Sheldan Nidle - October 30, 2012

October 30, 2012

1 Lamat, 16 Tzec, 9 Eb

Selamat Jarin! Döndük! Kürenizde pek çok şey olmaya devam ediyor. Yeni hükümetler personelini hazırlamakta ve duyurular çok kısa zamanda gelecektir. Aynı zamanda, çeşitli finansal kurumlar mevcut para sistemini altına döndürmek için harıl harıl hazırlanmaktadır. Bu değişiklikler yeni bir mali sistemin eskisinin yerini almaya hazır olduğuna işaret eder. 1918’DE I. Dünya Savaşının sonundan beri, kağıt para sistemine geçiş başta el altından gizlice başlatıldı ve daha sonra 1929 büyük kriziyle artan ivme kazandı. Bu hızlı bir şekilde dünyanızda II. Dünya Savaşından sorumlu olanlar tarafından kullanılan büyük bir depresyona yol açtı. Bu büyük felaket onu izleyen uzun soğuk savaş yıllarının arkasındaki neden olsun diye ve Amerika’yı küresel olarak ön plana çıkarmak için yaratıldı. Bu şekilde, illuminoidler ve onların Anunnaki üstatları Atlantis’in düştüğü zaman, Tanrı tarafından verilen çeşitli tebliğleri alaşağı etmek için araçlar olarak düşünülen verimli alt yapıyı oluşturdu. Şimdi bildiğiniz gibi, bu karanlık anlar hızla düşmektedir ve tanrı dünyanız için yeni realitesini getirmektedir.

Son birkaç on yıldır illuminoidler öyle mağrurca zannedildikleri gibi gitmediler. Tanrı Dünya insanlığının eski tam bilinçli koşullarına döndürülebileceği yeni bir realiteyi gerçekleştirmek için aralıksız olarak çalışmaktaydı. Bu amacın bir parçası olarak, tanrı bu güneş sistemine geniş bir ilk temas filosu gönderdi ve bu hamle anchara’nın karanlık sürecinin, ışığın güçlerine katıldığı zaman, aniden değişimiyle yararlı bir şekilde desteklendi. Bu olaylar karaları değiştirdi ve Gaia’nın geleceği için yeni bir ana yolu tasarladı. Bu karanlık kabalın küresel hakimiyet için ayrıntılı planlarının hızla ortaya çıkmaya başladığı anlamına geliyordu. Işığın gündemi, o ışığın özünde olan, bu gezegen için tüm olası zaman hatlarının her yandan çöküşüyle daha da elverişli oldu. Tahmin edilebilir bir şekilde, illumionidler Işığın haddini aşan planlarını durdurmak için, sahip oldukları her şeyi fırlatmakta hiç zaman kaybetmediler. Ancak şimdi barışçıl Anunnakilerin birkaçı Işığa hizmete destek sağlamak ve bilgeliklerini sunmak için döndükleri zaman karanlık başka bir yenilgi daha aldı! Galaktik Federasyon ve onun müttefikleri Dünya’nın karanlık yönetici ailelerinin süregelen oyunlarına karşılık vermek için tamamen etkili bir kümelenme oluşturmaktaydılar.

Gerçekte, karanlığın Dünya üzerindeki 13 bin yıllık hegemonyası çökmekteydi. Büyük kraliyet illuminoid aileler hakimiyeti korumak için en son planlarının başarılı olacağına derinden, kısmen de alışkanlıkla inandılar. Bununla birlikte, şimdi bir dizi ani tersine dönüşler, onları bir yenilgiden diğerine fırlatan kızgın bir denize düşürdü. İlkin, bu onları korkutmadı, çünkü geçmişte böyle olaylar her zaman onların liderlikleriyle kolay bir şekilde çözülmüştü. Ancak, ilk kez bu liderliğin becerisi ve ölçüsüz cesareti önceki gibi işe yaramıyordu ve ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Büyük hamleler tartışmaya açıktı ve gidişatı durduran karanlığın kukla hükümetlerine ruhsallık yönelimli varlıklı asiller ile çeşitli güçlü kutsal toplulukların bir kombinasyonuyla başkaldırıldı. Bu güçler Yükselmiş Üstatlarla ve İç Dünyalı Agarthalılarla doğrudan temasa sahip olan bir liderlik altında toplanmıştır. Aynı zamanda, şimdiye kadar karanlığın üstün ileri teknolojisine Galaktik Federasyonun teknolojisiyle baskın çıkıldı ve engellendi.

Bu derinleşen açmaz Işığın bu koalisyonuna elverişli büyük miktarda zenginlikle yoğunlaştırıldı. Karanlığın tüm alanlardaki alışılmış üstünlüğü gitti ve Dünyadaki oyun alanı ilk defa eşitlendi. Tüm cephelerde akıllıca davranıldı, karanlık kendi saldırılarından vazgeçmeye zorlanması ve yeryüzü insanlığının eşi benzeri görülmemiş dönüşümünün gerçekleşmesine yol açması sadece zaman meselesiydi. Hepsinden de öte, Işığın karmaşık amaçları AEON ve Tanrı’dan daha az olmayan bir gücün koruma kalkanı altındadır ve illuminoidler Tanrısal olarak değişimin akışına karşı durmayı seçtikleri için, onların günahlarının bedelini ödemeleri zamanı gelmiştir. Bu fırtınanın tersine dönmesi şimdi herkesin göreceği kadar açıktır ve karanlığın yönetim yapısı, Işığa doğru böylesine büyük bir değişimin hızla meydana gelmesiyle önlenmiştir Böylece tarihinizdeki bu dönüm noktasında biz geliyoruz. Kutsal müttefiklerimiz size özgürlüğünüzü, bağımsızlığınızı, bolluğunuzu ve uzay ve ruhsal ailelerinizin dönüşünü size getirmek için harekete hazır bekliyorlar.

Şükranlar, sevgili Bireyler! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bugün daha fazla bilgiyle geldik. Bizim birçok arkadaşımız yeni bir realiteyi gerçekleştirmek için İç Dünya müttefiklerimizle yakın ilişki içindedirler. Yaklaşık olarak iki buçuk yüzyıl önce, kürenizde kişisel bağımsızlık ve özgürlük fikirlerini yaymak için, amacı çeşitli akımları meydana getirmek olan özel bir komite oluşturuldu. Bizim amacımız dünyanız için özgürlüğün yeni bir çağını oluşturan şey için enerji yaratmak amacıyla bu ortaya çıkan ivmeyi kullanmaktı. Bu kavramlar Yaratıcı ve yeryüzü insanlığı arasındaki yeni bir sözleşmeye, dinin ötesinde bakan ruhsal bir rönesansın temelini oluşturur. Pek çok ülke bu ruhsal komitenin varolmasından önce doğmuştur ve amacımız Yaratıcı’nın emirleriyle kolay anlaşılır bir şekilde düzenlenmiş olan Işığın alemini yaratmak için geniş temelli görevimizle ilerlemeye devam etmeye yöneliktir.

Bu gereklilik insanlığın büyüyen bilinçliliği için yeni bir temel oluşturmak içindir, bu nedenle şevkle bizi yönlendirir. Karanlık kabal ve onun eski dünya dışı üstatları, Anunnaki, zeki bir şekilde, dünyanın nüfusunun kitlesel manipülasyonuna izin veren ve onları bölmeyi amaçlayan birçok karıştırılmış ve değiştirilmiş inanç sistemleri kurdular. Bizim hedefimiz bu komediyi tersine çevirmek ve örneklerle bu saçmalıkların tümünün nasıl kaynağa geri döndürülebileceğini ve etkilerinin hızla nasıl düzeltilebileceğini göstermektir. Gerçek ruhsallık herşeyin kabulüne ve bu boyutun tüm insanlarıyla birleşecek olan bir kolektife yol gösterir. Bu ilahi gerçeklerin geçerliliği bizim size iletmeyi istediğimiz şeydir. Bu amaçla, bizim doğrularımızı size öğretmek ve sizin aranızda özgürce dolaşmamız için bir yolu harekete geçirdik. Sizinle paylaşacak çok fazla kolektif bilgeliğe sahibiz ve bunu yapmayı büyük bir keyifle dört gözle bekliyoruz.

Gaia çok güç bir dizi değişimin sancıları içindedir ve bu değişikliklerin gerekli yoğunluğun optimal düzeyinin altına çekildiğini bilmenizi ister. Gerçekte, pek çok “daha normal” değişiklikler de onun tercih ettiği düzeyin çok altında meydana gelmektedir. Bir zaman çizelgesi uygulamadadır ve belirli değişikliklerin daha uyumlu ve hızlı bir şekilde yapılması esastır. Biz bu şimdiki zamanın harekete geçmeyi gerektirdiğini ortaklarımızın anlamasını sağladık! Tanrı ve biz bu dönüşümleri kutsadık ve bu önceden belirlenmiş değişikliklerin planlandığı gibi ilerlemesini sağlamadaki rolümüzü oynamayı amaçlıyoruz. Kutsanmış dünyamız Gaia’ya ve bizim kutsanmış destekçilerimize verilmiştir. Bu zaman Tanrı’nın büyük kılıcı kalktığı ve çok uzun zamandır acı çeken bu Gaia adlı varlık ve bu savaşlarla yaralanmış güneş sisteminde düzensiz ve tutarsız olan her şeye çeki düzen vermeye başladığı zamandır!

Bugün, size kürenizde olmakta olan şeyleri açıklayan başka bir haftalık mesajımızı getirdik. Bu tebliğlerin sizi bilgilendirmesi ve gelecek olan şeye sizi hazırlaması amaçlanır. Boyutunuz değişecektir ve “bir göz kırpışında” olacaktır! Bilin ki sevgili Bireyler, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! Mutlu Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge