Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Türkçe > Sheldan Nidle - March 4, 2014

Sheldan Nidle - March 4, 2014

10 Etznab, 1 Ceh, 10 Caban

Selamat Bratzo! (Sirius dilinde "Tatmin İçinde Olun") Şimdi bazı haberlerle döndük. Yeni para sistemleri sonuçlandırılmaya ve değiş tokuş edilmeye hazır olduğu için, RV meselesi ilerlemeye devam ediyor. Bu karanlık kabalın gücünün azaltmakta olduğunun bir işaretidir. Diğer yanda, yeni bankacılık düzenlemelerinin son ifadelerinde onay sağlandı. Bunlar geçmişteki II. Dünya Savaşı dönemindeki küresel sahtekarlığı yaratan yasa dışı büyük bankacılık kurumlarını parçalayacak(1945-2013). Bunların açgözlülüğe dayalı manipülasyonları ve bunun sonucu olan örtbasları bu zaman dönemindeki çeşitli savaşların gerçek nedenleriydi. Şimdi, geniş katılımlı hükümetler ve iyi konumlandırılmış bireyler yasal olarak birçok bankacılık düzenlemeleri ve tutuklamalar için gerekli delilleri sağlamaktalar ve bu sahtekarlığın gerekçelerini oluşturmaktalar. Yeni yönetimler ortaya çıktıkça ve bolluk programları uygulanmaya geçtikçe bu hızlanacak. Bununla birlikte, bu bir dizi faaliyet de sadece bir başlangıçtır.

Yeni yönetimin doğuşuna eşlik eden küresel yıldönümü hem eski ve yeni kişisel borçları temizleyecek, hem de bolluğun küresel bir norm olma yolunu hazırlayacak. Zenginliğin bu yeniden dağıtımı eskiden saklanan teknolojilerle birleşecek ve yaşayan dünyanızın birçok üzücü tahribatını düzeltmenin birçok aracını size sağlayacak. Bu eylemler, aynı zamanda, havanızı dönüştürecek ve size kirlenmiş okyanuslarınızı ve kıtalarınızı temizlemenin bir aracını sağlayacak. O zaman biraraya gelebilir ve gerçekten küresel işbirliğinin ve barışın sağlayabileceği şeyi geliştirebilirsiniz. Peşi sıra, bu uzun zamandır sizi bölüp parçalamış olan bu sorunları yıkıp atmanın başlangıcı olur. Yükselmiş Üstatlarınızın yaklaşan dersleri bu çeşitli eylemlerin önemini göstermek için daha ileri örnekler verebilir. Birlikte, birleşik bir insanlar olarak karşınıza çıkan birçok büyük problem kolayca çözebilen bir takım olursunuz. O zaman gerçekten Lemurya ve Atlantis’in geçmişteki harikalarını değerlendirebilirsiniz.

Atlantis, özünde, 13 bin yıl önceki düşüşüne neden olmuş olan birçok inançlara sahipti. Yine de bu karanlığın bazı iyi tarafları vardır. Hem antik toplumların çocuklarısınız, hem de Atlantis’in yıkımını yaşayanlarla kısa sürede biraraya gelecek ve şimdi kavrayamadığınız pekçok şeyi öğreneceksiniz. İlaveten, Agartha tarafından biriktirilen bilgelikten de bazı şeyler öğreneceksiniz. Bu eğitimler size tarihiniz hakkında büyük bir duygu verecek ve Yükselmiş Üstatlarınız tarafından öğretilecek harika dersler de buna eklenecek. Aynı zamanda biz de bu karışıma kendi bilgeliğimizi ekleyeceğiz. Kendi galaktik toplumunuzu sentezlemek için keşfettiğiniz şeyleri kullanın. Eldeki bunlarla, daha ileriye gidebilir ve dikkatli bir şekilde planlama yapabilirsiniz. Bu yeni güneş sistemi yıldız ülkesi büyük sorumluluklara sahip olacak. Siz galaktik barışı sağlamaya yardım edeceksiniz ve Bu Samanyolu galaksisinin Işığa ilerlemesini hızlandıracaksınız!

Şimdi aleminizde yeralmakta olan şey karanlığı uzaklaştıracak ve bu realiteyi Işığa hareket ettirerek küresel bir operasyonu biçimlendirmenize imkan verecek hızlı bir geçiştir! Bu proje Tanrı tarafından emredilmiştir ve bu değerli dünyaya atanan çeşitli Işığın kız ve erkek kardeşleri tarafından yürütülmüştür. Onların herbiri, kendi yollarında, cesur bir şekilde harekete geçen ve karanlığa karşı duran programları meydana getirmek için toplanmışlardır. Biz karanlığı ve onların birçok destekçisini düşürmekte olan ağı oluşturmak için onları çeşitli eylemleri için araçları güvence altına alarak onlara destek olduk. Birçok gizli kutsal topluluklar ve hem Doğunun hem de Batının kadim aileleri bu birbiriyle bağlantılı faaliyetlerin başarılı olmasını sağlamak için gerekli kaynakları sağladılar. Şimdi, bu olaylar şekillenmektedir ve ortaya çıkmaya hazırdır. Bu büyük ve önemli zamanda, hem sizi şaşırtacak, hem de bu dünyanın nasıl daha iyiye doğru değişmekte olduğuna bakarak derin bir neşe verecektir!

Halleluyah! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Neşe içinde geldik! Şimdi özgürlük, bolluk ve yeni yönetimi vermek için süreci fiilen başlatan olaylar meydana gelmektedir. Bu operasyon önemli gerçekleri açıklamamıza izin verecektir. İlerleyinceye kadar, bu doğru algılamaları çoğunlukla keşfetmezsiniz. Tam bilinçlilik bunu değiştirecek ve bu kürenin Akaşik kayıtları ve kendinizinkiyle doğrudan bağlantı kurmanıza izin verecek. Dolayısıyla, Anunnaki ve onun dünyalı destekçileri tarafından üzerinizde uygulanan hatalı algılamaları için hazırlanmanız gerekiyor. Bu birçok konuşmadaki amacımız karanlığın ne yaptığını açıklamak, size söyleneni ve söylendiği bağlamı size göstermektir. Bu bilgi Çok uzun zaman önce meydana gelen şeyi daha iyi anlamanıza imkan verecektir. Aynı zamanda, bizim verdiğimiz, Tanrı’dan gelen mesajların realitede ve kapsamda ne kadar benzer olduğunu görmenizi sağlayacaktır.

Her biriniz için bu mesajlarda gösterilen kesin basitliği kavramak önemlidir. Hepimiz kitlesel bir bilinç topluluğunun parçasıyız. İyi işler yapmak ve İlahi hizmeti sunmak için bireysel özelliklerimizi kullanıyoruz. Bu toplu hareketin yapısını çok iyi anlıyoruz. İlahi Sevgi ve Işık sayısız ruhu kapsayan özel bileşenlerdir. Her yön özel notalar setini kapsar. Birlikte kutsal bir armoni oluştururuz. Bu ilahi müzik Tanrı’da/Cennette duyduğunuz şeydir. Fiziksellikte, bunu benzersiz bir şekilde, “Gök Kubbenin Müziği” olarak adlandırılan şekilde uyumlaştırmaya başlarız. Her dünya benzersiz tonlarına sahiptir. Duygu yaşamının tüm formlarını zenginleşmeye sevkeden bir melodiyi yaratmak için bunu birleştiririz. Bizim dünya evimizin ve güneşin gezegen sistemi olan diğer gezegenlerin kutsanmış hizmetkarları oluruz. Fizikselliğe Sevgiyi ve Işığı getiririz.

Sınırlı bilinçliliği değiştirmeniz ve gerçekte kim ve ne olduğunuzu gözünüzde canlandırmanız gerekiyor. Görevimiz ilk olarak sizi buna bağlı tutan algılamaları düzeltmek ve daha sonra Sevgi, Neşe, Özgürlük ve İlahi sorumluluklarla dolu realitenizi gözünüzde canlandırmaya sizi hazırlamaktır. Hizmet merhamet dolu bir eylemdir. Uzun zamandır bu harika realitede yaşamış olan Yükselmiş üstatlar tarafından öğretilen şey, hizmetin gerçek yapısı kabul edilir. Şimdi biz de size toplu olarak öğrendiğimiz şeyin özünü öğretmeyi amaçlıyoruz. Bu nazik bir şekilde ve sevgiyle yapılacak. Pekçok şeyi öğreneceksiniz. Bu ilk dersler sadece başlangıç. Nezaretimiz bu noktada başlar ve iki taraflı büyük grişimlerimize Işığı ve bilgeliği eklemeye devam edecek!

Bugün, ortaya çıkmakta olan şeyin özet bir manzarasını verdik. Aleminiz hızlanmış bir dönüşümün eşiğindedir. Birçok olaylar meydana gelmeye hazırdır. Bunlar bizim yere inişimize izin verecek ve Yükselmiş Üstatlarınızın çok gerekli dersleri vermelerine imkan verecek olan değişimi başlatacaktır. Bilin ki Sevgili Bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! Ve Neşeli Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl

Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge