Home > > Sheldan Nidle - October 2, 2012

October 2, 2012

12 Ahau, 8 Tzotz, 9 Eb

Dratzo! Bugün büyük bir şeyin gözlerinizin önünde şekillenmeye başlayabileceği bir noktaya yaklaşmakta olduğunu bilerek geldik. Gizli Kutsal Topluluklarımız Dünyalı müttefiklerimizin de yardımıyla, sizin için şaşırtıcı bir yeni realiteyi yaratacak olan faaliyetlerin geniş bir yelpazesini tamamlamak için sıkı bir şekilde çalışmaktadırlar. Bu projeler meyvesini vermeye başladıkça, onların ifşaatı mümkün kılacak şeyin başlangıcı olduklarını bilerek çok keyifle izliyoruz! Dünya Ana ve insanlığı bu noktaya getirmeyi ve yeni kayyum hükümetlerin liderleri tarafından bildirilecek olan birçok değişiklikleri detaylandırmayı sağlamak için yürütülmüş olan şeylerin büyük bir kısmı hakkında sizleri bilgilendirmeye başlamak için bir dizi duyurular yapma fırsatını almayı amaçlıyoruz. Bu resmi açıklamalar yeni teknolojilerin tanıtılması, bizim sizinle ilk temasımız ve etkileşimimiz ve kitlesel inişlerimizden önce ve sonra olacak olan şeylerin temel bir programı için çerçeveyi şekillendirecektir. Biz yeni hükümetinizin liderleri tarafından bize söylenmiş olan şeylerin ışığında bu yayınların kapsamını ayarladık ve bu nedenle sizinle paylaşmak üzere olduğumuz zaman planının bazı yönlerini değiştirebileceğiz.

Başlangıçtan bu yana etkileşimlerimizin, zorunlu olarak kabul edilen programımıza ilişkin herhangi bir makul değişikliğe uyarlamak için yeterince açık ve esnek olması bizim için önemlidir. Buraya gelmekteki ilk nedenimiz tam bilinçliliğe geçişinizin mümkün olduğunca hızlı, yumuşak ve kavrayışlı olmasını sağlamak için rehberleriniz olmak ve yeteneklerimizi kullanmaktır. Bağlantı personelimiz sürekli olarak bize farklı bilinçlilikteki gruplarınız ve onların çeşitli programları hakkında bilgi akışını bize sağlamaktadır. Biz bu bilgiyi iki yönlü misyonumuz-amaçlarımız için şekillendirmek ve yeniden şekillendirmek için kullanıyoruz. Amacımız Lord Surea ve AEON alemi tarafından dünyanız için yapılan ilahi plan içinde tam bilinçliliğe doğru ilerlemenizdir. Bu kutsal alem yaptığımız şeyin arkasındadır. Bu zaman için ilahi plan Dünya Ananın tahribatını ve sizin karanlık tarafından tutsak edilmenizi ve tam bilinçliliğe dönüşe katılımınızı belirler.

1990 Gregorian yılınızda buraya geldiğimiz zaman, Annunaki’nin parmağı altındaydınız ve onların gezegendeki yandaşları tarafından doğrudan gözetlenmekteydiniz. Bu yandaş gruplar, bu realiteyi geçici olarak kontrol etmeleriyle ilgili olarak Tanrı tarafından öngörülen koşulları bozmak için entrika çevirdiler. Biz o zaman Tanrı tarafından yönlendirildik, misyonumuz Lord Surea tarafından hazırlanan direktiflere göre yürütülecekti ve aynı zamanda karanlığın yapmayı düşündüğü şeyler ve bunu başarmak için hangi planları yaptğı hakkında da tam olarak bilgilendirildik. Buna göre, Agartha’daki dünyanızda bir komuta makamı oluşturduk ve Agarthalılardan bir uygun bir eylem planı hazırlamalarını rica ettik. Birlikte çalışarak, ortak bir komuta yarattık ve bu dünyayı Işığa döndürmeye bağlı olan birçok grupla yakın ilişki kurmaya başladık. Bu birleşik operasyonun karmaşık lojistikleri Anchara Mütarekesiyle önemli ölçüde değişti ve o zamandan beri, hem ilahi direktiflerin hem de yerdeki koşulların sınırlamaları içinde misyonu sürdürmek için birçok yeniden yapılanma gerçekleştirdik.

Bu çokyönlü yeniden yapılandırma bizi şimdiki zamana kadar başarılı bir şekilde getirdi. İmzalanan bir dizi anlaşmada ayrıntılarıyla açıklanan koşulların gerçekleşmesi yakındır ve geriye kalan son hazırlıklar da sona ermek üzeredir. Bağlantı personeli birçok önemli yerlerde konuşlandı ve gruplar sürekli bir bilgi akışıyla bizi güncellemektedirler ki biz bu bilgiyi bu gruplar geçiş hükümetlerine yerleştirilir yerleştirilmez bekleyen şeyi değerlemek için kullanmaktayız. Onlarla uyumlu bir şekilde çalışmayı ve boyutunuzu, kısa sürede tam bilinçliliğe son yolculuğunuzu hazırlamak için yeteneklerimize katkı sağlamalarını arzu ediyoruz. Agarthalılar da benzer şekilde hükümetin daha yüksek bir formunda liderlerinize yol göstermek ve sizi yeni sorumluluklarınıza hazırlamak için kendi yetiştirilmiş bireylerini kullanmayı amaçlıyorlar. Niyetimiz Tanrı’nın size inayetle açmakta olduğu heyecan verici yeni dünyayı neşe içinde açıklamak için sizi cesaretlendiren bir çevre yaratmaktır. Harika bir yeni realitenin içine doğru bilinçlilikteki çok büyük bir sıçrama için zaman geldi!

Size şükranlar olsun! Biz sizin yükselmiş üstatlarınızız! Bir dizi kutsanmış olayın kısa zamanda bu realitede ortaya çıkacağını duyurmak için geldik! Uzun zaman önce karanlığa bu alemdeki faaliyetleriyle ilgili özel bir sorumluluk verildi, bu sorumluluk bu indirgenmiş dünyayı Işığa geri döndürme zamanı geldiğini farketmeyi kapsar. Bu koşul karanlık ve onun dünya üzerindeki çok sayıda yandaşı tarafından tümüyle gözardı edilmiştir. Bu nedenledir ki, AEON kendi görkemli aleminden, yedi büyük Serafimi (baş melek düzeyi) getirmiştir. Bu Aziz Varlıklar bu dünyanın Işığa dönüşümünü yönetmek ve bir şekilde bu alem için ilahi planın gerçekleşmesini geciktirmiş olan olayları yoluna koymak için buradadırlar. Buna göre, ortaklarımızın karanlık kabal tarafından yerleştirilen mengene altındaki realitenizi değiştirecek olan değişiklikleri tamamlamasına izin vermek için yapılması gereken şeyleri yapmak için cesaretlendirildik. Şimdi karanlık kendi azalan gücünü elinde tutmak için pek çok uydurulmuş senaryoları sahneye koymaktadır.

Halen bu karanlık mutlak güç Serafim tarafından gevşetilmektedir. Tanrı’nın yöntemleri, bunların ilkin kendi haksız kazanılmış yöntemlerin artık işe yaramayacağını öğrenmeyi seçmelerini merhametle beklemektir. Daha sonra, Tanrı bu varlıklara bu yolları bırakmak için doğru zaman olduğunu tartışmasız bir şekilde gösterecek tarzda hareket eder. Bu şimdi AEON’dan gelenler tarafından yapılmaktadır. Biz kendimizi kutsal hamle ve izlenecek çare konusunda hazırladık. Ek olarak, Galaktik Federasyonun birçok elemanı da bu çok kutsal varlıklarla eş zamanlı olarak hareket etmektedir. Bu boyutta yeni bir gün için anlar kaldı. Gerçeğin büyük Işığı bu karanlık yeri aydınlatacak ve birçok gerekli temizlik meydana gelecek! Bu nedenledir ki, bizim adımımızda büyük bir şene ve kolektif Ruhlarımızda yükselen bir şarkı vardır. Bu zaman yeni aleminize Işığı davet eden birçok şeyin başlangıcı olacak.

Biz kendimizi bu olay geçitine hazırladıkça, Tanrı’ya ve bu alemin tekrar tam bilinçliliğin mutlak neşesini yaşamasına Sevgiyle izin vermiş olan ilahi plana yürekten dua ediyoruz. İlahi plan bizim yolumuzda sadece geçici olarak durmuş olan bir şeytandan bizi kurtaracak olan çeşitli araçları hazırlamaktadır. Enerjilerimizi yeniden ayarlamak ve tüm fiziksellik boyunca Tanrı’nın kutsanmış nimetlerini ortaya çıkaran fiziksel Meleklerin bir ev sahibi olarak kutsal hizmete geri dönüşümüzü onaylayan duyguları bir kez daha duymak zamanıdır. Bu harika koşul 13 binyıldır yaşamadığınız bir şeydir. Ruhunuz doğal durumuna geri dönecektir ve o zaman kutsal nesebinize ve Tanrıya doğrudan bir bağ olan saadeti tümüyle anlayacaksınız! Son derece büyük bir neşe içinde ve büyük keyif içinde olun, benim hemcins Kız kardeşlerim ve Erkek kardeşlerim!

Bugün, karanlıktan Işığa büyük değişimi açıklamaya yardım etmeyi amaçlayan mesajlar serimize devam ettik. Bu kutsal yolculuk birçok yaşamlara sizi taşımıştır. Ruhunuzun ölümsüzlüğünün kalbine sizi şimdi geri getirmekte olan büyük hasatta, bir nesil, başka bir nesli izledi. Neşe içinde ve Tanrı’nın hediyelerini kabul etmeye hazır olun! Bilin ki sevgili Bireyler, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! Mutlu Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |