Home > > Sheldan Nidle - October 9, 2012

October 9, 2012

6 Manik, 15 Tzotz, 9 Eb

Dratzo! Döndük! Çok kısa zamanda birçok olaylar ortaya çıkmaya hazırlanmaktadır. Dünyanız ekonomisinin çöküşünün an meselesi olduğu bir noktadadır. Küresel ekonominizin statüsü geçmiş yılda Federal Reserve tarafından yağmalanmış olan hesaplardan gelen illegal bir nakit akışına bağlıdır. Bu hesaplara, bir hesaptan diğer hesaba fonların aktarılmasını gözlemek için prosedürlerin bir parçası olarak, illegal bir şekilde el konulmuştur. Ortaklarımız şimdi bu büyük miktarlardaki nakitin günlük uluslar arası hareketlerinin yönünü değiştirmektedir. Bu mali gelir kaynakları kurumaya başladığı için, US Şirketi ve onun yandaşları yılmadan su yüzünde kalmanın bir yolunu araştırmaktadırlar. “Gerçek nakit rezervlerinin” bu ani düşüşü dünyanızın merkez bankalarında paniğe neden olmuştur. Bu büyük borçların sadece altına yatırılmasıyla ilgilenen kutsal ortaklarımız tarafından bu bankalara son zamanlarda verilen bir dizi ultimatomların uygun bir zeminine karşı gelir. Bu hala gizli gelişmelerin karanlık kabal için erken bir “cadılar bayramı” olarak adlandırılan şeyi yaratması beklenir. Bu arada, dünyanın bilinen ve “karanlık” altın tedarikçilerinin sahipleri kendi yekunlarını artırmaya devam ediyorlar.

Bu büyük miktardaki altın ve gümüşün kaybı dünyanın kağıt para birimlerini karşısına çıkan tehlikeli durumları daha da ağırlaştırır. Yukarıda vurgulandığı gibi, sizin kırılgan ekonominizin büyük iç içe geçmiş borçları şimdi anımsatılır ve gerçek değerdeki altın rezervlerindeki ödemeler talep edilir. Bu çok güçlü sıkışıklık kağıt para sisteminin büyük çöküşüne neden olmak üzeredir. Bunu yapmakta olanlar böyle bir şiddetli manevranın sonuçlarının çok iyi farkındadır. Bununla birlikte, bu dağ gibi borçlar ve altına dayalı borç senetleri savurganlığı yönetimin değişimi ve yeni küresel finansal sistemin kurulması için ikili araçlar olacaktır. Dünyanın problemlerine bu önerilen ve hazırlanan çözüm karanlık kabal tarafından halının altına süpürülemez. Bu borç dağı onların yarattığı bir şeydir ve kendi düşüşlerinin araçlarını kaçınılmaz olarak yaratmaktadır. Küresel mali durum hızla kötüleşmekte, bir hayli anlamsız Batının “yemek kitabı” istatistiklerine dayalı hatalı iyimserliği geri çevirmektedir. İyi tarafta, bu hızlanan düşüş bizim kutsal ortaklarımız tarafından ani olarak başlatılacak olan yeni sistem için fırsat yaratmaktadır.

Bu türlü hızlanmalar hızla bir dönüm noktasına varmaktadır. Halka, hayali bir öp cephe sunulmakta, bu da her şeyi normal gibi göstermekte ve bir canlanmayı sürdürmektedir. Gerçekte, bu saçmalıktır ve tersi doğrudur. Değişim kartlarını elinde tutan Işıktan olanlar şimdi aktif olarak rollerini oynamaktalar ve bu da çöküşün yakın olduğunu kaydetmeye devam eden bağlantı personelimiz tarafından doğrulanmaktadır. Karanlık hükümetlerin yerine yenilerini koyma planı üzerinde çalışan bağlantı personeli bu değişim hakkındaki duyurularının hazır olduğundan tamamen emindirler. Buna göre, gezegen üzerinde, Agarthalı kuzenlerimizinkilerle operasyonlarını birleştiren mürettebatımızı, toplulukların sadece panik halinde olmamaları için danışmanlık yapmaya hazır olmak için değil, daha çok olmaya başlamakta olan şeyin tadını çıkardıklarını görmek için alarma geçirdik. Dünyanız ihanetin ve çatışmanın olduğu bir alemden hükümetin gerçekten insanlara kulak verdiği ve daha sonra da buna göre davrandığı bir aleme dönüştürülecektir. Yeni finansal sistem herkese evrensel bolluğu ve yardımı getirmek için düzenlenmiştir. Bununla birlikte, bu bizim varlığımızın resmi bir ifşaat duyurusunu da kapsayan, planlanan harika dönüşümlerin sadece bir girişidir.

Gelen zamanın olaylarının artık dünyanızı karanlık kabalın pençelerinin dışına çıkaracağından eminiz. Koşullar bu değişimin kaçınılmaz kılan yere gitmektedir. Niyetimiz bu değişimin mümkün olduğunca kolay ve yumuşak bir şekilde meydana gelmesini sağlamaktır. Biz onların bu sonucu tehlikeye düşürme çabalarını önlemek için yeteneklerimizi ve teknolojimizi kullandık. Karanlık bizim yapmakta olduğumuz şeyi anlar ve bu sonuçları değiştirmek için gücü olmadığını bilir. Bu nedenle bu stresli gerilimi tırmandırma oyununu niçin uzattıklarını anlayamıyoruz. Karanlığın örgütlerinin her düzeyindeki bağlantı personelimiz bu realitenin yetkilisi olanları kuşatan korku ve paniği kaydetmektedirler. Bu karanlık bireylerin planlarının boşuna olduğunu gördük. Ve ancak onlar devam ediyorlar. Onların korkuları şüphesiz Annunaki ile paylaştıkları uzun, kolay olmayan tarihten gelir ve onlarla olan deneyimlerine dayanır, onları gerçekten işledikleri suçlar için düşünülen cezadan korkarlar. Bu bizim halen yok etmeye çalışmakta olduğumuz endişeyi abarttı.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Etkili haberlerle geldik. Halen dünyanız Işık ve karanlık kabal arasındaki bir zirve mücadelesinin pençesindedir. Gizli kutsal topluluklar ve karanlıktan dünyanızı uzaklaştırmayı gönülden isteyen bu gruplar ve bireyler güçlerini birleştirmiştir ve bu realitenin sökülmesiyle ilgili bir dizi yasal kararları yayınlamıştır. İlk adımlar onların yararına hüküm vermek için hem Doğu hem de Batının kadim nesillerinden birçok kutsal ataları bulup getirmekti. Bu hükümler karanlığın gaspedilmesi için yasal bir teamülü kurmaktadır. Mevcut küresel yasal sisteminiz büyük ölçüde hem Roma Kanunlarına hem de antik kabile geleneklerine dayalıdır ve bunlar hukuk kurallarının mevcut küresel sisteminin temelini oluşturur. Bu, antik hukuk kurallarının meşruiyetinin özünde bulunanların küresel yönetimin bu değişimini desteklemekte oldukları anlamına gelir.

Bu ilginç gelişmeler dünyanın ekonomik sisteminin pek yakında çöküşüyle birlikte, kabalın dikkatini, onun müzmin saltanatının gerçekten bir sona yaklaşmakta olduğuna çekmiştir. Karanlık uzun zaman Papa’nın tayinine meşruiyet sağlamak için bu karanlık kuralın atfedilen araçlarını kullanmıştır. Gerçi, Papa’nın dünyevi kuralına meşruiyet veren temel ortadan kaldırılmaktadır; gerçekte ulus devlet meşruiyeti için temel olan tüm bu zamana ait bildiriler şimdi risk altındadır. Bu görünür şekilde basit manevra karanlığa, onun çeşitli güç merkezlerinden çıkarılma zamanının geldiğini gösteren bir işarettir. Karanlık bunu görmezden gelmeyi uzun zamandır denemiştir, ancak bu tehdidin gerçeği onun dikkatinden kaçmamıştır. Biz şimdi çeşitli cephelerde kabala hücum etmekteyiz: ekonomik, finansal, yasal; ve stratejimizin binlerce yıldır dünyanızın üzerinde mevcut olmuş olan terörün kanunlarına hızla son verecektir.

Şimdi siz bir sonuç olarak kürenizde uygulanmakta olan çeşitli davaları, kısmen bizim yaptığımız şeyi görmektesiniz. Borçların gerçek dışı miktarı, gerçekte karanlığın celladı olmuştur. Doğrusu, bu borç, yeni hükümet yürürlüğe girer girmez yasal olarak ortadan kaldırılabilir. Karanlık borcu dünyanızın ülkelerine gözdağı vermek ve giderek artan kabul edilemez ve kemikleşmiş tiranlık durumunu yaratmak için düzenlemen çok daha katı kemer sıkma talep etmek için kullanır. AEON’un kutsal emirleri eylem zamanını ve Işığın yeni boyutunun ortaya çıkarılma zamanını belirlemiştir. Yapmakta olduğumuz şey Tanrı’nın bize yapmamızı emrettiği şeyi gerçekleştirmektir. Ortaklarımız karanlığı ve onun kötü yapılarını parçalara ayıran, ve herkes için yeni bir realiteye ve tam bilinçliliğe doğru ilerlemek için bizi hazırlayan ilham almış bireylerden oluşan bir grubu kendi etraflarına toplamıştır.

Bugün bize verilen isteğe bağlı sınırlar içinde, dünyanızda devam eden şey hakkında mümkün olduğu kadar çok bilgilendirmeye devam ettik. Galaktik Federasyon bizim yardımımızla bu geçiş halindeki dünyanızı daha da ileriye götürmeye başlamıştır. Hazırlanmakta olan şeyin büyüklüğü üzerinde düşünün ve Gaia ile onun üzerindeki insanlık için bu yeni günü size getirenlere destek olun! Bilin ki sevgili bireyler, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! Mutlu Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |