Home > > Sheldan Nidle - September 25, 2012

September 25, 2012

5 Ben, 1 Tzotz, 9 Eb

Dratzo! Sizinle pek çok şeyi konuşmak üzere döndük. Şu anda, Gregoryan yılınızın sonuna doğru tırmanmada, bir dizi zaman çöküş noktaları yürürlüğe girerken, süregelen beden yükseliş programlarınız ilahi emirle geçici olarak ertelendi. Bu zaman çöküş noktaları alternatif zaman hatlarının mevcut yükselme realitenizle bütünleştirilmesindeki bağlantı rolünü oynar, çünkü bu 2013’e doğru ilerletecek olan tek realitedir. Bu çöküş süreci Dünya alanında, fiziksel bedenlerinizde dengesizliklere neden olan çalkantılar yaratabilir. Bundan başka, bu süreç karanlık kabalın ilahi planı bozmaya çalışması için el altındaki alternatif senaryoları azaltır. Bu çöküş bu tek yeni realiteye yumuşak bir şekilde girmek için boyutunuzu hazırlamak amacıyla galaktik Zaman Lordları tarafından uygulanmaktaydı. Bu çöküşler pek çoğunuzda, baş ağrıları, boyun ve omurgada acılar ve kol ve bacakların kaslarında ağrılar gibi çeşitli fiziksel yan etkiler yaratabilir. Bu rahatsızlıklar geçicidir, ancak Tanrı bizden bu zaman-çöküş dönemi esnasında sizin üzerinizde ekstra fiziksel stresi hafifletmek için bedenleriniz üzerindeki çalışmamızı yavaşlatmamızı istiyor.

Bu realite için yeni sosyal işlem yapıları kendini gösteremeye başlamıştır ancak bilgisi olmayana henüz açık değildir. Sizin aranızda daha duyarlı olanlar “havada bir şeyler olduğunu” hissetmektedir ve bu şeyler uzun zamandır vaat edilen yeni realitenizin ortaya çıkışını hızlandıracak olan çeşitli yerel zaman boyutlarınızdaki yeni ızgaraların kurulmasıdır. Bizim görevimiz bu yeni yapıları korumak ve yerel realite ızgaralarınızda onların resmen ortaya çıkmasını desteklemektir. Bu operasyona en yüksek öncelik verilmektedir. Biz karanlık kabalın onlara onlarca yıl önce verilen özel, ezoterik silahın kullanımıyla bu değişiklikleri uzaklaştırmaya çalıştıklarını gördük. Bu araçları yok ettik ve karşı önlemlerimiz yoluyla onların çeşitli zihin kontrolü ve psişik fesat çıkarma araçlarını etkisiz kıldık. Karanlık bireyler şimdi onları kontrol altına almak için özel önlemlerin hazırlanmakta olduğunu görebildikleri için, çok büyük bir panik durumundadırlar. Bu kısa zamanda başlayacaktır. Bizim temel amacımız hala bu realitenin, bu Gregoryan yılın Aralık sonundan önce yeni ızgaralarına sahip olmasını sağlamaktır, çünkü bunlar uygun sosyal işlem yapılarının yumuşak bir şekilde halka açıklanmasını mümkün kılacaktır.

Aralığın sonundaki tarih dünyanızın bu galaksi boyunca yolculuğundaki özel bir noktaya geldiği ana işaret eder. Güneşiniz, bu galaksideki tüm yıldızlar gibi, galaktik özün etrafında döner ve yol boyunca çeşitli noktalardan geçer. Bu noktalar yaklaşık 6 bin yıl önce Pleiades’ten ziyaretçiler tarafından kadim Olmec’e verilen bir formülle hesaplanabilir. Bu Pleiadean bilim adamları, Olmec Zaman kaydedicilerine bu realitede büyük bir kaymaya yol açan bir hesabı yapmak için bir aracı miras bıraktılar. Bu kutsal disiplinler diğer Zaman kaydedicilere aktarıldı ve Maya’nın günlük ritüellerinin çok kutsal bir parçası oldu. Onların onuruna, biz bu hesabı size mesajlarımızın her biri için tarihi göstermek için kullandık. Bu değişimin başlangıcı için seçilen an size kısa zamanda verilecektir. Dünya’ya bu bilgiyi getirmiş olanların dehası olan Andromedan ve Pleiadean bilim adamları bu kutsal tarihin çok yakında size açıklanacak olmasından çok onur duydular.

Gregoryan yıl, bu kronolojik ve ruhsal olgu meydana geldikten hemen sonra bitecek. Çok kısa bir zaman sonra, sizin için bütün bir yeni fiziksel realiteye eşlik edecek olan bir dizi olayları planladık ve bunlar arasında, dünyanızın çalışma şeklindeki değişiklikleri hızlı bir şekilde uygulamaya koyduğumuz gibi, tam ifşaatı da gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Karanlık kabal dünyanız üzerindeki hakimiyetinin aşınmakta olduğunu ve gerçekte, realitenizin eski ızgaralarının çöküşü tümüyle yürürlüktedir. İkame ızgaralar yerindedir ve Tanrı’nın onları tezahür ettirmesini beklemektedir. Aynı şekilde, bizim filomuz da aynı tarzda, bu büyük değişim için güneş sisteminizdeki diğer gezegenlerin ızgaralarını hazırlamaktadır. Bu zaman fazlasıyla yakındır. Karanlığın nihayet olarak gücü elinden alınana kadar, maskaralıklarına devam etmesini bekliyoruz. Bu da çok yakındır ve bizim bağlantı personelimiz müttefiklerimizle bunun için tarihleri kesinleştirmeye çalışmaktadır. Gelecek mesajlarda bunun hakkında daha fazla şey konuşacağız.

Şükranlar! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bugün olmakta olan şey hakkında daha fazla şeyle geldik. Şu anda, realiteniz yıkılmaya devam ediyor. Realitenizin yapısal bütünlüğünü bir arada tutan ızgara noktaları yeni bir ızgara geliştirmeye başladı ve bize de küresel olarak herhangi bir anda olmaya başlayacağı söylendi. Kutsal Ruh yeni bir realiteye bizi dikkatle yerleştirecek olan bir dizi olayı harekete geçirerek, bu kutsal kürenin her parçasına dokunmuştur. Sizin deneyimlediğiniz şekildeki zaman değişmekte, Güneş ve onun kız kardeş dünyaları üzerinde harika etkiler yaratmaktadır ve Gaia da bunun dışında değildir. Siz de her yerdeki büyük miktarda yağış ve sel baskını ve alışılmadık rüzgarlar ve hava olaylarına yol açan, yeri değişmiş jet akımlara neden olan, sıra dışı hava durumlarına dikkat ettiniz. Bunlar yeni boyutunuz için yeni bir zamanı, karanlığın nihayet olarak Işığa tutulduğu bir anı müjdeler!

Bizim tüm ortaklarınız Tanrı’nın emirleriyle ortaya konulan ilahi ana doğru çalışmaktadırlar. Karanlık kabal’ın şu ya da bu şekilde Tanrı’nın ilahi akımından kaynaklanması amaçlanan küresel bir kaos durumu yaratarak bu anı yılmadan ele geçirmeye çalıştığını gözlüyoruz. Kabalistlerin zihniyetinde kök salan çaresizliğin derinliğini anlıyoruz, çünkü onları batan bir gemide ki fareler gibi etrafa kaçışırken, sözde bir cankurtarana girmek için her yolu denerken, ancak acz içindeyken görüyoruz. İlahi kaderin müziğiyle karşılaşmaları ve gaydacısına teslim olmaları zamanıdır. Onların her biri için “kendini bırakma” ve bu değerli kürenin her köşe ve bucağını coşkuyla yıkamakta olan bilinçlilikteki bu büyük değişimin parçası olmayı kabul etme zamanı geldi.

Bu karmaşık operasyonun çeşitli unsurları eğer görünmez bir el tarafından yol gösteriliyormuş gibi, pozisyonuna yerleştiğini ve görünür hale geldiğini neşeyle izliyoruz. Bu plan Tanrı’nın size getirmek için binlerce yıl harcadığı bir plandır. Karanlık böyle büyük bir görevin mevcut olmasından şüphe duymadı. Her on yılda, biz amaçlarımızı ve kutsal ritüellerimizi kullanarak, süreci daha ileri taşıdık. Tanrı, yine, bu işi sürekli artan kutsamalarıyla yıkayarak, bizim gerçekten ilahi dünyamız olan cenneti güçlendirerek eylemlerimizi onaylar. Biz sizden, ne zaman olursa olsun, sonsuz Yaratımın Işığının cennetine yönelik meditasyon, dua ya da mevcut kutsal ritüelinizle Tanrı’ya teşekkür etmenizi rica ediyoruz. Bu dünyada meydana gelen şeyden hoşnuduz ve Tanrı’nın ve Yaratıcı’nın ilahi merhametine ve lütuflarına teşekkür ediyoruz!

Bugün, size mesajlarımızı sürdürdük. Desteğiniz ve yeni bir realiteyi hızlı bir şekilde bize getirmekte olan muhteşem dualarınıza ve meditasyonlarınız için size teşekkür ediyoruz. Hepimizin beklediği ilahi an bizim önümüzde! Kısa zamanda dünyanızı ebediyen ve olumlu bir şekilde değiştirecek olan olaylara şahit olacağız! Bilin ki sevgili Bireyler, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! Mutlu Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |