Home > > Sheldan Nidle - 16 Temmuz 2013

Sheldan Nidle - 16 Temmuz 2013

13 Manik, 15 Kumku, 9 Eb

Selamat Jarin! Size söyleyecek çok şeyle geldik! Dünyanız yeni realitesini ortaya çıkarmaya başlamıştır! Uzun zamandır yeni yönetimin ve yeni para sisteminin sayısız parçalarını bir araya getirmekte olanlar şanlı ürünlerini ortaya çıkarmanın başlangıcındadırlar. Bu yeni bir dünya görüşünü yansıtan yeni düzenlemeler size barışı ve bolluğu getirecek ve zenginliği seçilen birkaç kişiye veren küresel olarak benimsenmiş felsefeye bir son verecektir. Bu yeni toplumda, herkes bolluğa sahip olacak ve böylece para hakkındaki eski bölücü inançlar sona erebilecek. Zenginlik hem gücünü hem de prestijini kaybedecek ve eskiden olduğu gibi belirli bir amacı başarmanın bir aracı olarak kullanımına döndürülecek. Benzer şekilde, güç Tanrı tarafından her bireye bahsedilen bağımsızlık olarak gerçek kaynağına döndürülebilir. Yeni prensipler altında, yolculuğu tam bilinçliliğe doğru olduğu için, insanlık gelişebilir ve kutsal sorumluluklarına hak kazanabilir. Bu uzun zaman önce Tanrı tarafından size yapılan vaattir ve biz de tümüyle kaderinizi gerçekleştirmenize destek olmayı amaçlıyoruz!

Yaklaşan değişiklikler Tanrı tarafından halen biraraya getirilmekte olan çevrenin önemsiz ön koşullarıdır. Herbiriniz rüyalarınızdan taviz vermeye ve istediklerinizden daha azına razı olmaya zorlanmayı deneyimlediniz ve bu her yerde, yerinde bir deyimle “Dünyadaki yaşam” olarak ifade edilebilir. Sadece özel, İlluminati ailesinin üyeleri olan çok az kişi rüyalarını gerçekleştirmeyi umabilir ya da büyük zenginliği ortaya çıkarma fırsatlarına ve araçlarına sahip olabilir. Bu grup ortadan kaldırılması çok güç İlluminati olarak adlandırılan beraber dokunmuş bir kontrol grubudur. Misyonumuz Tanrı’nın örgütlerini şimdiye kadar onların üstünlüğüne hiç karşı meydan okuyanları tanımayanları bozguna uğratmalarına destek olmaktır. Teknolojimiz ve bağlılığımızdan dolayı, bu karanlık olanların önceden planlanmış çeşitli türlerde küresel karmaşa dalgası üzerine yeni bir dalga bindirmelerini önledik. Birer enkaza dönüşen bu amaçlarla, onların herbiri şimdi etraflarını saran şeyin farkına varıyorlar. Onların binlercesi tutuklanmıştır; yeraltı üsleri işlemez duruma getirilmiştir; ezoterik teknolojileri etkisiz hale getirilmiş ve yıkım tehditlerinin gerçekleşmesi önlenmiştir. Gerçekten de onların zamanı geldi ve geçti ve şimdi kürenizin her yerini yeni bir çağ silip süpürerek temizliyor!

Yeni yönetiminiz bir temele sahip: Bu NESARA olarak adlandırılır. Yeni toplumunuz için yol gösteren ilkeler olduğu kadar bir şemadır da. II.Dünya Savaşının sonundan beri salgın ve öldürücü bir hastalık, yolsuzluk ve güce sahip olmanın hükmedici bir duygusu şeklinde hükümeti sinsice izledi. Bu kontrolden çıkmış ve yayılmış olan hastalık örgütlü suçun ve ölümsüz işbirlikçi yığınlarının gelişmesiyle büyük ölçüde güçlendi. Bir dereceye kadar bütünlüğe sahip olan hükümetler eğilip büküldü ve onlara sağlanan büyük miktarlarda parayla dostluğunu kazandı. Örgütlü suçlar küçük bir topluluğa dahi yayılan ve hükümetlerin özel çıkarların ve sonu gelmeyen yasa dışı faaliyetlerin beslemesi olmasını sağlayan bir yolsuzluk ağını oluşturan büyük şirketlerle ilişkilidir. Hükümetin bu gülünç hale sokulması 1950’lerde dünyanın her yerine yayılmaya başladı ve bugün hizmet edeceği varsayılan halkı küçümser. Bazı iyi niyetli politikacılar küresel bir ezici güç olmuş olan şeyin üzerinde herhangi bir yararlı etkiye sahip olmanın çok küçük bir olasılığıyla, hızla her tarafa yayılan iki yüzlülük ve bencillik kültürüne dahil edilmiştir.

Tanrı dünyanızın karanlığın İlluminatisini şekillendiren bu suç ve özel çıkarlar ağını sürekli bir şekilde iktidara getirmek ve dünya çapında bir diktatörlük kurmak amacıyla bir darbe için hazırlandığını gördü. 1990’ların ortasında, felaketler vurduğu zaman, bu çeşitli gruplar darbesini gerçekleştirmeye başladı. Ansızın İlluminatiye destek çıkmakta olan dünya dışı karanlık imparatorlar gezegen üstündeki destekçilerini yüzüstü bırakarak ve Galaktik Federasyonla bir anlaşma yaparak beklenmeyen bir geriye dönüş yaptı. Emirleri altındaki destekçiler kayıptaydı ve bozguna uğradıklarını düşündüler. Onların büyük darbesi en azından başka bir on yıla atlatıldı. Bu tarumar olmuş destekçi köleler çeşitli gruplar oluşturdu ve dünya hakimiyetinin imtiyazı için birbirine savaş açmayı sürdürdü. Bu küresel hegemonyayı kurmak için çeşitli büyük savaşlarla ve son olarak aşağı yukarı on yıl önce bizimle birlikte çıkmaza girdi. Bu karanlığın son on yılının durumuydu. Şimdi bu küresel yenişememe durumu aşındırılmıştır; müttefik kuvvetlerimiz ve biz ön plandayız ve zaferimizin yakın olmasının nedeni budur.

Şükranlar, sevgili Bireyler! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Dünyanız Işığa doğru değişmekte ve karanlığın realitesinin çöküşün eşiğinde olduğunu görmek açıktır. Şimdi Tanrı’dan akan Işık arttığı için, karanlığın gücü azalıyor ve biz bu haşin ve acı alemin görünmez hale geldiğini izlemekteyiz. Dünyanızı değiştirmek için Işık tarafından görevlendirilenler yeni realitenizi meydana getirmekle meşguldürler. Anlaşmalar ve düzenler onaylandı ve mahkemeler karanlığa hizmet etmekte direnenlere karşı dava açmaya başlamaktadırlar. Bu adam ve kadınlar için dua ediyoruz. Onların günahlarını affediyoruz ve kutsal ve gerçek adalet için onlara hizmet edilmesini rica ediyoruz. Bunlar ortaya çıktıkça, merhamet içinde olduğu kadar, neşe içinde de olun! İlahi merhametin kutsallığı gerçekten de ortaya çıktı! Bu karanlık bireyler zayıfladığı için, insanlığın yeni şafağının ilk işaretleri üzerinde umutlu beklenti havasını yayarak, yeni ve harika bazı şeyler onların yerini almaya hazırlanıyor..

Bu yeni sağlam paraya dayalı finansal sistem Işık tarafından uzun zamandır koruma altında tutulan değerlerle desteklenir. Emin bir yerde saklanan bu altın, gümüş ve kutsal mücevherler gezegeninizdeki herkese sonsuz bolluğu getirmek için kullanılacak. Bununla birlikte, bilinçlilik zenginliğin altınla ölçülmediği bir noktaya erişir ve bunlar birlikte hakkında konuştuğumuz meseleler olur. Tarihteki belirli zamanlarda, bizleri ortaya çıkarmış ve bize kutsal bilgeliğin büyük bir belleğini vermiş ve bu daha sonra karanlık tarafından kendi amaçlarına göre değiştirilmiş ve eğilip bükülmüştür. Gerçekleşmek üzere olan misyonumuz yine bu ilahi gerçekleri bildirmek ve karanlık tarafından nasıl bozulduğunu açıklamaktır. Bu yeni Işık altında, Tanrı’nın bilgeliği yine parlak bir şekilde ışıyacaktır ve bu yaşam kodları yaşamlarınıza tekrar adaleti ve neşeyi getirerek, size bir rehber olarak hizmet edecektir. Ancak bu dersler sadece birlikte başaracağımız şeyin başlangıcıdır.

Dünyanızda, birçok kişi size bahsettiğimiz büyük değişimi gerçekleştirmek için kendi dostane girişimlerini her gün kullanmaktadır. Bu gruplar ve kutsal aileler bunu insanlık için bu yeni çağı getirmemize yardım etmek için misyonlarının bir parçası olarak yapmaktadırlar. Şimdi, size büyük zenginliği dağıtmanın hazırlık niteliğindeki faaliyetinin telaşı vardır. Bu zenginlik, insanlığın yıllardır gerçekleştirdiği ancak çalınan ya da ipotek konulan harika ilerlemeleri ortaya çıkaracak olan büyük bir açılışa yol açan yeni ve üstün teknolojileri üretmek için kullanılacak. Bu keşiflerin ortaya çıkması sadece yeni bolluğun getireceği şeyin bir ürünüdür: insanlar olarak biz bu alemin karanlık lordlarının çok korktuğu ve bastırmak için herşeyi yaptığı yeteneklere sahibiz. Bu bastırma şimdi sona erecek ve gerçek, büyük öğrenme, özgürlük ve bağımsızlık sizin bolluğunuzun ilk getirisi olacak. Hepsinden önemlisi, bu zaman bize önceden bilmediğimiz bir türde neşeyi ve alieyi getirecek olan zamandır!

Bugün kürenizin etrafında meydana gelmekte olan şeyi görüştük. Size ilk teması ve tam bilinçliliğe yolunuzu sağlayacak olan bu olaylar diğerlerine yol açacak. Hiçbir zaman yalnız olmadınız! Yaratımın kutsal hediyesi olan Yaşam olarak adlandırılan büyük bir neşe ve aileyle dolu bir evrende yaşıyoruz! Bilin ki Sevgili Bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl

< previous message | next message >


Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?