Home > > Matthew Ward - January 19, 2013

Matthew Ward - January 19, 2013

Bu istasyondaki bütün ruhlardan sevgi dolu selamlar, ben Matthew. Kafa yorma ve şaşkınlık bazı Işıkişçilerininde bulunmaktadır. İşte siz neredeyse üç hafta oldu 2013 yılınızdasınız; kayda değer reformların yolunda hiçbir şey görülmedi değil ama Cezayir'de bir başka savaş bölgesi ve ölümcül rehine durumu var, rast gele şiddet devam ediyor ve mültecilerin durumu büyüyor. Bunlar Dünyanın hala karanlık içinde olduğunu göstermiyor mu?

Biz düşündük ki son mesajımız bazı Işıkişçilerinin umduğu ve sezdiği hızlı değişimin dünyada neden olamadığı konusunu sarmıştır. Bununla beraber, düşünceleri sorgulama konusunda hadi daha önceki bir sürü mesajlarımızdaki bilgi noktalarının birleştiğine bakalım ki biz bu noktayı karanlık kuvvetlerle karanlık ve karanlık kişiler olarak belirttik.

Karanlık kuvvetler, en güçlüden ötede, evren boyunca kendilerinden daha az gelişmiş medeniyetleri arayıp karanlığın kefenlerine sarmak için dolambaçlı yollardan gezen negatif düşünce formlarının büyük bir kuvvet alanı var. Ayrıca bu geniş alan bireysel yaşam formlarının düşünmelerine açıkça görünme yeteneğine de sahiptir, bu nadiren olur çünkü onun amacı bütün medeniyeti karanlığının kefenlerinde hapsetmektir.

bu şekilde karanlık, karanlık güçlerin ürünüdür diyebilirsiniz ve bu bir bulut örtüsü ile ilintili olabilir ki bu öylesine yoğundur ki insanlar mikroplu havada kaybolduklarını hisseder. Ve gerçekten de onlar kendi başlangıçlarının, tanrısallıklarının ve bu evrenin ve diğer yaşam formlarının Sonsuz Kural Koyanıyla olan ayrılabilir bağlarından, bilinç farkındalığından uzakta olarak kaybolmuşlardır.

Karanlık kişiler medeniyetin içinde gizlenmiş bireylerdir ki güç için açgözlülüğe, cinayete ve şehvete meyilleri vardır. Bu formların düşük titreşimleri fizikte "çatlaklar" a meyleder ve evrensel çekim yasası tarafından çatlaklar karanlığı oluşturan negatif düşünce formlarıyla eşleşmesine izin verir.

Böylece karanlık nüfuz eder ve o bireylerin düşünce, niyet ve eylemlerini nihayetinde kontrol eder. Onlar karanlığın kuklaları haline gelir ve karanlık güçlerin şiddete, korkuya, yozlaşmaya ve Yaratıcı'da kendi başlangıçlarının doğruluğunu göz ardı etme boyunca medeniyetleri köleleştirme amaçlarını taşır.

Peki, bu üç karanlık kaynak Dünyayla ilişkilerinde neredeler?

Karanlık güçler sizin ana gezegeninizdeki(dünya) hayatı yetmiş kadar yıldır koruyan uzak mesafelerdeki medeniyetlerin ışıklarının varmasından sonra sizin güneş sisteminizden göçüyor. Bu güç alanı ayrıldı çünkü ışık onun-karanlığın- varlığının afarozudur- tıpkı bir odadaki bir mumun karanlığı delmesi gibi, böylece sevgi-ışık enerjisi karanlığın bulunduğu her ne varsa onun enerjisini deler.

Karanlık güçler ayrılmasına rağmen onun yoğun karanlık bulutu hala Dünya üzerinde duruyor ki bu güçler beyhuda bir şekilde topyekün ele geçirmeyi aramıştı. Karanlık kolektif bilinçlilikteki spiritüal ve bilinçli farkındalığı önlemeye devam etti ve çekim yasası gereği Dünya sakinleri gezegeni neredeyse öldürecek olan olumsuzluğu üretmeyi sürdürdü.

Bu, bulutun yoğunluğunu delip geçen ışığın içeriye yoğun ışınlanmasıyla değişti ve dünyaya onun üçüncü yoğunluğun derinliklerinden gevşeyip kurtulması ve yükseliş yolculuğunun başlaması için ihtiyaç duyduğu enerjiyi verdi. Sadece bu son haftalar o bulutun onun ışığa doğru dönüştürülmesi için zayıf son kalıntılarıydı ve gezegen zaferle dördüncü yoğunluğun kapısından geçti.

Bu yüzden Dünya şimdi o yoğunlukta(dördüncü) iken nasıl olur da şiddet ve adaletsizlik devam eder? Bu, gezegenin o yöresindeki yoğunluk türünden ve onun(gezegenin) sakinlerinin her birisinin ruh gelişimi durumundan dolayıdır. Anneciğim lütfen o iki yoğunluğu açıklayan mesajın tarihini yerleştir. [11 Eylül 2011]

Teşekkürler. Bütün için o çok beklenen 21 Aralık 2012 bir fiyasko imiş gibi görünebilir çünkü siz hiçbir derin değişim, bu zaman zarfında dünyanıza girilmesine izin verilen sevgi-ışık'ın bereketini görmediniz!

Enerji taşması kolektif bilinçliliği vakit gün ortasını gösteriyormuş gibi olana kadar parlatmayı sürdürdü, Dünyanın can-ı gönülden isteğini yerine getirdi ki en azından sakinleri onun bu yükseliş yolunda ona eşlik edebilsin diye. Resmen ışığın azlığında olan çok, birçok kişi en azından bir süreden beridir yeterince ışık emen gezegenle beraber gidebilecekti.

Şimdi biz yine karanlık bireyler hakkında konuşalım. Dünya üzerinde onlar yaklaşık on yıl önce,üçüncü yoğunluk karma tamamlama büyük fırsatını sağladan sonra onurla ışık güçlerine katılma ruh seviyesindeki anlaşmalarını inkar ettiler. Onlar hükümetleri ve küresel ekonomileri kontrol etmek, laboratuvar ortamında dizayn edilmiş virüsleri salmak, havayı manipüle etmek ve depremleri oluşturmak , savaşları başlatmak ya da zorba rejimler üzerinden hükümdarlık yapmak anlamlarına gelen kontrolle dünyanız yüzeyi boyunca kargaşa çıkarmaya devam ettiler.

Sevgi-ışık'ın akması boyunca bu birkaç birey ki onlar hala aranızdadır ve öncekinden fazla olarak ışığı emmektedirler, bu son kalıntılar onların yaptıkları son parlamalardır. Ama bu, Dünyanın şu an bulunduğu dördüncü yoğunluk olarak ilk zamanlarında fiziksel bedenlerinin hayatta kalması için yeterince fazlaydı. Eğer onlar bu gezegenin yükseliş gidişatıyla birlikte artmaya devam edecek olan ışığın parlaklığını yeterince emmezlerse bedenleri daha fazla yaşayabilir olmayacak.

Hala "karanlık içinde" olanlar otoritelerin emilerini takip edenlere saygı duyuyor; onlar doktrinleştirmelerinden yukarı yükselmek için sorgulamadan itaat ederek yererince ışık absorbe etmediler. Bazılarına atalarına, toplumlarına, ülkelerine saldıranlara karşı intikam aramalarının onların sorumlulukları olduğu inancı telkin edildi.

Dahası anlaşmazlık içinde olanlar var- onlar ortak feraha karşı bir şeyler yaptıklarını fark ediyorlar ama bu onların ailelerine gelir temin eden kaynaklara göre değişiyor.

Son mesajımızda belirtildiği gibi bu çeşit boyunca kitlevi çevresel zararlar "karanlığın bin sonucu" nun doğal zihin halleridir.

Adı geçen bu kişilerin ışığı ne kadar kabullenici olduklarını görmek kalıyor, özgür iradeleri ne olacağı ve ışığın miktarı onların her birinin gezegenin başarılı bir şekilde daha üst titreşimlere yapacağı yolculukla ne kadar gideceklerini ölçecek. Ama lütfen daha önce ne olduğunu aklınızda tutun: Çok çeşitli nedenler için sadece en çok ruh seviyelerinde bilinen, birçok ışık yüklü kişi fiziksel olarak yükselmek yerine Dünyadan gitmeyi seçecek.

Şimdi neden sıklıkla Dünyanın bu evrende görülmemiş üçüncü yoğunluk derinliğinden yükselişinin hızı ve kapsamını belirttiğimizi açıklayacağız. Onun bu karanlığın bu kadar derin bir şekilde işlediği deneyiminin, geçişinin istisnasıyla birlikte bu çok sıradışı uzun, çetin bir göçtür.

Biz başka bir dünya deneyiminden bahsediyoruz. Dünyanın kadim insanları gibi, o medeniyet ayrıca daha yüksek spiritüal ve bilinç farklılığından, savaş halinin başlaması ve devam etmesi nedeniyle gezegensel yok oluşun kenarına kadar düşmüştür. Onlar evrensel ailemizin ilk yardımına sahip değildi ve başarılı nesiller üçüncü yoğunluğun derinliğinden dörde varmadan önce neredeyse 50.000 yıl harcamıştı.Bu, o medeniyeti ve gezegenlerini daha yukarı yoğunluklara çıkaracak kolektif bilinçlilikdeki yeterli ışığı almadan önce çok fazla zaman aldı.

Anneciğim, medeniyetin tarihi, fiziksel görünüşü, kültürü, hükümeti ve daha fazlasını bilmek isteyen okuyucular için lütfen kitabı o medeniyetin şu anki mevcut nüfusunun temsilcilerinden gelen o uzun mesajla birlite an.[“Aeschyles” chapter in Illuminations for a New Era].

Teşekkürler. Dünya ve onun yaşam formları 1930lardan sonra yükselişi başladığından beri paralel olmayan miktarda çok yardım aldı. Bu, birçok güçlü medeniyetlerden gelen ışığın aşılamasının hayat kurtarmasıyla başladı ve daha önceki mesajlarda sıraladığımız çeşitli yardım araçlarıyla devam etti.

Nüfusunuzdan sadece bir avuç bu yardımı biliyor ama ışığın diğer başarıları gerçekten de ispattır. Bu, Dünyanızda artmayı sürdürdükçe çoğunuz daha büyük kuvvetlerle kendi ışıklarınızı ürettiniz ve siz Işıkişçileri karanlık kişilerin eylemlerini açığa vurup karanlığın etkilerine boyun eğdirmekle kocaman gelişmeler yaptınız.

Daha önce müjdelediğimiz büyük başarınız için ki siz kadın durumunun yükselmesi ihtiyacından dolayı parladığınız ve silahların çoğalmasını sonlandırdığınız için küresel sahne ışıklarını ekliyoruz. Kolektif bilinçliliğinizde baskın gelen toplumunuzun bu ağır negatif yönü şimdi toplumun gözü önündedir.

Peşpeşe Nesilden nesile adaletsiz kültürel kanun ve uygulamaları hoş gördü ki bunlar kadınları indirgiyordu ve devamlı savaşı ve şiddeti "bu hayat işte" şeklinde kabul ediyordu. Şimdi dünya çapındaki toplumlarınızın sesi Durun! diyor.

Bu evren boyunca bulunan ışık varlıkları çoklu trajik durumlarda bulunmayı kabul edip insanların o iki alana ileriye dönük sağlam adım atmaları için karıştıran sayısız ruha ve değişime çok acı bir şekilde ihtiyaç duyan diğer herkese hürmet gösteriyor. Bu şekildeki fazlasıyla zor görevleri kabul eden ruhlar koşulsuz sevgi ile çalıştı ve onlar ruh büyümesinde ileriye sıçradı.

Tıpkı sizin gibi biz de bütün gerekli değişimlerin bir gecede olmasını diliyoruz. Bu, bütün kalp ve zihinlerin bir acorrda olmasından önce birçok arabulucu, birçok tartışma ve bazı çözülemez durumları alacak. Altın Çağ ana planı sizin dünyanızı adım adım değiştirmek dışında başka bir şekilde değiştiremeyeceğinizi biliyordu ve ruh seviyesinde siz ve Dünyadaki diğer herkes de bunu biliyorsunuz.

Dünyadışı ilk yardımıyla bile doğayla uyum içinde yaşayan barış dolu bir hale gelen bir üçüncü yoğunluk medeniyetinin gelişimi bir geçiş sürecidir. Mesajlarımız ve bunu soran okuyuculara olan cevaplarımız aynı değişimlerin artarak geleceğidir.

2 Haziran 2007'den gelen bir uzmanı takiben anneme son zamanlarda gelen yeni bir okuyucunun emaili "bunu görmem için oldu" şeklindeydi. O ayrıca bu bilginin daha çok mesajda olması gerektiğini de yazdı ki biz insanların eski kişilere ne olduğunu hatırlayacaklarını beklemiyorduk.

"2012 Dünya yükselişinin sonu ve Altın Çağa geçişin bütün safhalarının tamamlanması mı?"

Bütün karanlık dönüştürülecek ve Dünya ile bireylerin dengesine ulaşıldı ama bu, 2012'den sonraki her şeyin başarıyla yapıldığı doğru değil ki bu şekilde değişmemiş olanlara da zaman kalacak. Hatırlayın ki evrendeki tek sabit değişimdir. Ruhsal ve zihinsel büyüme ve teknolojik olarak ilermeme devam edecek-ki aslında siz bunun başka bir şekilde olmasını istemezdiniz!

Sevgili Dünya ailemiz önerdiğimiz bütün bilgileri hatırlamanızı asla beklemedik! Sadece hakkında düşünülen sorumluluklarınızın geniş bir alanla dolu olan günleriniz değil ayrıca doğrusal zaman da daha hızlı geçiyor. Bu yüzden ne bilmeniz gerektiği hakkında sıklıkla tekrarlar yaptık ve bu Altın Çağın görkemlerini içeriyordu ki bütün bunlar kapıda oturmuyor ve bu birbirini takip eden günlerin her biri dramatik bir şekilde diğerinden farklı değil.

Yanlış yorumlamanın herhangi bir olasılığından kaçınmak için biz diyoruz ki Temmuz 2007'de ki mesajdaki "ulaşılan denge" de kesin bir şekilde olabilirdik. Ayrıca önceki malzeme üçüncü yoğunluğun bağlamındaydı. Biz dengeye ulaşılacağını özellikle belirtebilirdik ki böylece Dünya ve onun sakinleri üçüncü yoğunluktan yükselebilir. Evrenin mikrokozmozu olarak-ki her zaman denge modundadır- siz de ruhsal ve bilinçli farkındalık olarak genişlemeyi sürdürme şeklinde devam edeceksiniz.

Sizi Altın Çağın kapısında bekleyen şey Aralık kış dönümünün karanlığı ışığa çeviren zaman boyunca akan enerji etkisiydi. Işığın bu yeni bereketi sizin Dünyanın potansiyel enerji alanında artan momentumundaki mucizenizin gösterimidir ve evrensel aileniz Dünyanın beşinci yoğunluğu için dördüncü yoğunluk boyunca yapacağı yolculukla birlikte yaratım yapacak.

Biz gezegenenin ve onun ruhunun,Gaia'nın, daha önce orijinal olarak olduğu yere ne zaman neşe içinde varacağını bilmiyoruz. Dünya üçüncü yoğunluktayken biz yerini bildiğimiz halde neden şimdi son durağını bilmediğimizi sormak manlıktı.

Dünyanın bu noktaya yükseleceği önceden belirlenmişti, bu yüzden o kendi dördüncü yoğunluğu için gezegensel dizilim sırasında göksel dar pencereye varacaktı. Şimdi o bu yoğunlukta ki karanlık ona olumsuzlukla saldıramıyor, onun yolculuğu bu şekilde güvenli bir limanda eğer söylemek gerekirse ki artık zaman daralması yok.

Önceden-her zamanki gibi-Onun sakinlerinden her birinin yaptığı seçimlere göre yolculuk değişiyor ve birikmiş seçenekler kolektif bilinçliliği oluşturuyor. Bu yüzden şu andan itibaren sizin düşünceleriniz, şefkat duygularınız ve eylemleriniz Dünyanın adımlarını düzenleyecek. Dördüncü yoğunluk boyunca o neşeyle vızıldasa da ya da kartal gibi havada süzülsede Gaia şimdi sevinçten uçuyor-onun istisna ona zor yükselişi bitti!

Siz de o sevinci hissedebilirsiniz-sizin ışıktaki azminiz bu görkemli başarıya pek çok katkı sağladı. Ayrıca lineer zamanda siz sevgi dolu bir amaca, uyum ve bütünün bereketiyle sağlıklı bir dünyaya doğru gelişeceksiniz, zaten devamlılık halinde siz zaten muzaffersiniz. Siz bu başarının ne kadar eşsiz olduğunu tam olarak anladığınız zaman bileceksiniz ki eğer "harika iş yaptınız" ilanını ruhlar yapabilseydi bu siz olurdunuz Işıkişçileri!

Biz sizi size eşlik ettikçe onur ve koşulsuz sevgi ile tutuyoruz, her ne kadar yoldaki her adım görünmüyorsa da.

______________________________________

SEVGİ ve BARIŞ

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Eposta: suzy@matthewbooks.com
Çeviri: Mehmet AteşShare |