Home > > Matthew Ward - February 18, 2013

Matthew Ward - February 18, 2013

Güç, dünya değişiklikleri için sorumluluk; Papa Benedict'in istifası; Vatikan'ın tarihi; Kuzey Kore'nin nükleer denemesi; savaş maliyeti; rastgele şiddet; iş, barışa geçiş verimliliği; kadın ve gaylerin durumu; gelişimin yetmiş yılı

Bu istasyondaki bütün ruhlardan sevgi dolu selamlar, ben Matthew. Aralık gündönümünden beri Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu kendi sorumluluklarına meyletmekte ve genel ilgilerin peşindedir. Maya Takviminin bitimiyle ilintili olan kıyamet günü inananları biraz aptal hissediyor, doğrunun anlatılmasıyla henüz yeni rahatlamışlar.

Dünyanın dördüncü yoğunluğa ilk adımlarını attığı o birkaç hafta boyunca ışığın dalgalanmasını bildiğiniz süreci onlardan hiçbiri sizin bildiğiniz gibi bilmiyor. Birçoğunuz hala hayal kırıklığına uğramış durumda, cesaretsizliğe rağmen, çünkü gerçekleşen değişikliklerin hiçbiri görünmüyor ve onlar sizlerin özellikle yükseltmek ve yenilenmiş güven vermek istediklerimizdir.

Yeni doğmuş bir bebeği düşünün ki belirli yetenek, beceri, ilgi, bağımsız düşünce ve amaçlarla gelir. Bu “potansiyeller paketi” bebeğin hiç de en erken günlerindeki kanıtların tümü değildir. Bununla beraber bu küçük birey büyürken doğuştan gelen beceriler gün ışığına çıkmaya başlar ve uygun besleyicilerle onlar daha büyük yaratıcı ve inceliklerle çiçek açarlar.

Bu Dünyanın Altın Çağı ile çok benzer bir şeydir. O da bu şekilde “potansiyeller paketi” ile bu sonlarda doğdu. Dünyanızdaki ışığın yoğunluğu bu yeni doğanı olağanüstü bir şekilde “bereketli” bir yer yaptı. Şu şekilde de diyebilirdiniz; daha öncekine göre şimdi meyvelerinizi güzelleştirme emeği daha rahat oluyor.

Şimdi zaman olumlu, iyimser, hevesli ve muzaffer hissetme zamanıdır- siz Dünyanın yükseliş aşama zorluklarında üstatlık ettiniz! O, belirlenmiş olan üçüncü yoğunluğunu terk ederken aranızda boylu boyunca uyuyakalan milyonlarcası bunu başarmış olmayabilir.

Ama onlar başardı ve bu başarı kış gündönümü boyunca hem yağan ışıklar hem de sizin parlamalarınız için şükranlarla olan bir başarıdır. O zamanlar sizin ışığınız tıpkı dünyanızı şimdi yeniden yaratırken gerekli olduğu gibi gerekliydi.

Bütün bunlar boyunca siz sadece güce değil ayrıca dünyanızın nasıl olmasını istediyseniz o sorumluluklara da sahiptiniz. Süreklilikte bu görkemli dünya olmuş bitmiştir ama doğrusal zamanda bu devam etmektedir. Ve gelecek şey son derece tatmin edici ve sevindiricidir- Dünyayı ve sakinlerini barış, sağlık ve uyum içinde yeniden düzenleme. Sizi ışığınızı hayal kırıklığına uğramakla bu “işte başarısızlığa uğramamalısınız”.

Gerçekten de sizin evrensel aileniz Dünyanın yükseliş aşaması boyunca son derece yardımlarda bulundu ve bizim saydığımız birçok yollarda bu şekilde yardım etmeye devam ediyorlar. Önceden belirlenmiş olan dünyanın kış gündönümü ile dördüncü yoğunluğa girişi olurken aynı şekilde dünya dışı varlıkların yardımı – Altın Çağ ana planının büyük hükümlerinin Gaia’nın Dünya için olan vizyonları ile ahenk içinde oluyordu.

Sizin ailenizin ışığı sizinkinden daha yoğun ve teknolojileri sizin gelişmiş olan teknolojinizden çok daha ötede olduğundan dolayı onların yardımı sizin şu anki kapasitenizin ötesinde oldu ve olmaya da devam edecek. Ancak toplumun gelişim hızı daima gezegen sakinlerinin kolektifi tarafında belirlendi-başka türlü olamaz çünkü bu sizin dünyanız.

Şimdi biraz da bu son gelişmeler hakkında konuşalım-ilkin, Papa Benedict’in ki. Gerçekten de en genel olmayan bir olay... Bir papanın istifası ve nedenini “ilerlemiş yaş” olarak bildirmiş olması.

Papa alenen bir klondu. Çünkü o (nesne) hızlı bir şekilde yaşlanıyor ve enerjisi düşüyor. Bu daha fazla işlemeyecek ve klonların başkasıyla yer değiştirmesi bu günlerde çok zordur. Bu yüzdendir ki papanın kendisi ki klondan daha sağlıklı ve genç görünüyor, inzivada kalacak. Yaşam süresine bağlı olarak ve klonlar hakkındaki gerçeklerin öne çıkmasıyla birlikte o daha sonra daha genç ve oldukça yenilenmiş görünebilir.

Bu istifanın önemi klon başarısızlığından daha öteye varıyor-krekleri(çalıntı ürün, çatlak) 1500 yılı aşkın bir süredir tepelerde coşan rahipliğin pedofili gibi yüzyıllardır saklı tutulan gerçeklere kapıları açıyor.

Vatikan ki orası İllumitinin şemsiyesi altında olan büyük bir kumarbaz dünyasıydı, Satanizmin uluslararası ana karargâhıdır ve onun anlatılmayan serveti 2. Dünya Savaşı Nazilerinin işbirlikçiliğinde edinilen çalıntı sanat eserlerini kapsıyor. Mamut aldatmak için bir objeyi öne süren herhangi bir papa ölçüsüz davranış ve biriktirilen servetler kısa ömürlüdür.

Yeni de büyük olasılıkla en şok edici açıma vurma, kadim kayıtların İncil’in uzun süre önce stratejik bir şekilde nasıl değiştirildiğini gösteren ifşası olacak, Katolik nüfusu üzerinde kilise kontrolünü sağlamak için- özelliklede İsa hakkında çarmıha gerilme ve yeniden dirilme ile ilgili üretilen hikâyeler- Bütün bunlar halk bilgisi olduğunda Vatikan’ın helezoni şebekeleri bitecek. Katolikler için dağılma aşırı bir şekilde üzüntülü ve zor olacak ama bütün dindar Hristiyanlar hayatlarının bir yalanlar üzerine inşa edilen bu kurumu öğrenmekle derinden etkilenecekler.

İsa’nın hayatı ve öğretileri hakkındaki gerçeklerin onlara öğretilenden daha ötede olduğunu kabul etmekle merhamet bütün bu ruhlara yardımcı olabilir. İnançları dogmadan öte spiritüalizm üzerine olanlar buna katlanacak ve sahtelik üzerine inşa edilmiş ayinler gözden kaybolacak.

Ayrıca dünya çapındaki medyanın Kuzey Kore’nin nükleer denemesi hakkındaki vızıltılı bir gürültü halini almış. Bir füzeyi salmak ayrı bir şey bir savaş başlığını patlatmak ise apayrı bir şeydir ve deneme dünyanın bu ülke hakkında düşündüğü kadar etkili bile değildi. Ancak bununla beraber Kuzey Kore İran gibi serseri olarak görüldü ve bu tehdit bir dünya savaşını başlatabilirdi.

Biliyorsunuz ki savaş gibi bir şey olmayacak ve uzayda bir nükleer savaş başlığı patlatma girişimi başarılmayacak ama zaten bunu birkaç kişi biliyor. Bu yüzden o iki ülkeyi tehdit etmekle dünya seviyesinde algılanan korkunç algı Birleşik Devletlerde silahlı saldırılarla sahneler paylaşılırken nasıl azalabilir.

Doğrudan etkilenen bütün bireylerin ötesinde, şiddet küresel bilince derinden dokunuyor. Bilinç ve ruhsal farkındalık genişlemeye devam ederken herkes anlayacak ki şiddet sadece daha çok şiddeti doğuruyor, hiç uyum ve birlikte iş yapma ya da saygı bırakmıyor. Bazı dağınık kavgacı gevezeler bir süre devam edecek ama farklılıklar üzerine artan sözleşmeler eninde sonunda uluslararası silahsızlanmada sonuç verecek.

Savaşı ve rast gele şiddeti durdurmaya yönelik teşvikler yaygın ölüm ve kederin sonlandırmanın ötesine gidiyor. Savaşın öteki maliyeti- toprakların ve doğal kaynakların tahribatı, yuvaların yıkımı, ticaret, altyapı- ve rast gele şiddet- yasa zorlamaları, yasal ve mahkeme duruşmaları, hapishaneler- devasa kolektif giderlerdir.
Dünyanız boyunca milyonlarca kişi hapislerde mahzundur çünkü onlar savaşta ya da adil olmayan yasalar, bozuk yargı sistemleri, azınlık suçlar için aşırı acımasız cezalar, yanlış suçlamalar ve ya mental bozukluklar tarafından hapsedilenlerdir. Koşullar hayatın görünen halini alıp zihinsel hastalıklar iyileştirildikçe dünyanız üzerindeki bu utanç dolu lekeler aşamalar halinde temizlenecek.

Para artık ebedileştirilmek zorunda değil ve ya şiddete karşı savunma eğitim ve sağlık yasası, enerji teknolojileri, yenilikçi iş büyümeleri, yolların tamir ve bakımı, raylar ve köprüler; çevresel ıslahlar gibi kritik alan ihtiyaçlarına yönlendirilecek.

Bunlar ve diğer gelişimler için vatandaşların talepleri hükümetleri eyleme geçmeleri konusunda zorlayacak. Savaş makineleri ile beslenen endüstriler üretim işlemlerini diğer üretimlere çevirecek ve alanlarında eğitime ihtiyaç duyan işçiler seçenekleri doğrultusunda bunu alacak.

Son mesajımızda biz kadın hakları konusuna değindik ve sayısız mesajlarda bizler söyledik ki üçüncü yoğunluktaki ruhlar ömür deneyiminde bir dengeye ulaşmalı ki bu şekilde dördüncü yoğunlukta var olabilsinler. Kadınların daha aşağı seviyelere düşmesi dünya spiralinin beşinci yoğunluktan üçün en derinine düşmesi ve orada takılı kalmasının en öncelikli faktörüdür.

Karmik atlıkarınca kadınları kötü muamele görmek nedeniyle bir ömür fırsatının dengesini sağlamak için diğer enkarnasyonlarda zalim olmakla onları bu şekilde tuttu. Ve bu, bu şekilde binlerce yıl peş peşe devam etti ta ki sonunda kadınlar eğitim, oy verme, organize olma, sosyal damgalamaya karşı kendi kafalarından konuşma gibi kendi sürekli adımlarını atma konusunda ileri adım atmaya başlayana kadar.

Birçok ülkede kadınlar bugün topluma iştirakçi olma gibi haklarla tanınıyor. Ev işleri ve annelik artık tahmini bir roldür-evlenmeme ya da çocuk yapmama seçimleri eşitçe saygı duyuluyor. Milyonlarca kadın başarılı bir şekilde üniversite ve ya kariyer olarak ailesi bir birlikte katılımı birleştiriyor.

Kadınlar kendilerini vaktiyle erkekler için kararlaştırılan mühendislik, bilim, elektronik ve araştırma gibi alanlarda ayırtıyor, siyasi bürolarda dayanıyor, küçük işletmelere sahip oluyor ve ya şirketlere baş oluyor.

Dünya çapındaki birçok reform kadınlar tarafından başlatılıyor. Kadınların doğuştan gelen haklarının hala inkâr edildiği ülkelerde cesur bireyler bu zalim adaletsizlikleri sonlandırmak ileriye cesur adımlar atıyor ve sosyal medya onların kararlı çabalarına küresel destek veriyor.

Aynısı gayler için de geçerli ki saygınlıkları, haysiyetleri ve fırsatları ve heteroseksüel zevk hakları uzun bir süredir inkâr edilmiş. Bu durumların hala sadece erkeklere tanındığı ülkelerde, gay insanların haklarına yavaş bir şekilde saygı duyuluyor tıpkı kadınlara duyulduğu gibi. Eninde sonunda herkes bilecek ki eşcinsellik spiritüel büyümede ilerlemiş bir aşamadır ki bu kişilerde dişil ve eril enerjiler heteroseksüel kişilerden daha çok dengededir.

Barışı ve bütün vatandaşların tüm haklarını sağlamak yoğun biçimde devam eden bölgelerdeki anlaşmazlıkları ve zulümleri duraklatacak- özellikle Ortadoğu, bazı Afrika ülkeleri, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Kuzey Kore gibi. Bu ülkelerin çoğu kabile anlayışından, dinden, kast sisteminden, cinsiyetten, kültürel ve politik farklılıklardan ve bu türden gruplardan ekonomik eşitsizlikler olarak bu zorlukları çözmelidir.

Şiddetin azalması için kopan yaygaranın ironisini ve kadın ve gay çiftlerin haklarını düşünebilirsiniz ki bu sayı Birleşik Devletlerde hayli yüksektir ama ülkenin medyası hala diğer “özgür” ülkelerde rapor edilenleri savsaklıyor. Mesela birçok bankacının tutuklanmasına ve Avrupa’daki bireysel etkilere dair hiçbir şey yok ve o kadar bariz bir şekilde gözüken uzay aracının varlığına dair hiçbir şey yok.

İlluminatinin Rothschild nifakı ki imparatorluğunu Londra ve Vatikan’da kurdu, medya ayağını dünya payındaki güçleriyle birlikte kaybetti. İlluminatinin Rockefeller nifakının bir bölümü Washington, DC ve New York Şehrindeki ama karargâhları hala Birleşik Devletlerdeki ve aynısıyla Wall Street’teki medyanın çoğuna etki ediyor ve Kongredeki ayrılamayan ayağı inatçılıkta duraksayan gelişiminin birer kanıtıdır.

Evet, biliyoruz ki konuştuklarımızın çoğu kısmı yeni bilgi değil. Peki, neden biz sizin pekiyi bildiğiniz bu şeyleri yeniden saydık? Çünkü sizin Dünyanın yükselişe başlamasından beri ne kadar ilerlediğinizi bilmeniz gerekiyor!

Mahkûmiyetin yetmiş yılından bu yana geçen şey “düşmanı” öldürme idi, vatansever bir görev idi. Milyonlarca, milyonlarca kişi muharebelere ölmeye can atarak gitti, sivil akranlar tarafından hem ruhsal hem de savaş makineleri üretimi olarak desteklendi. Bugün dünya çapında ezici sayıların isteği katliamları sonlandırıyor ve barış içinde beraber yaşamı arzuluyor.

1930’ların sonunda karanlığın ağır elleri Dünya üzerindeki hayatı vuran her şeyi kontrol etti-hükümetleri, ekonomiyi, iş ve sanayii, kilise ve okullardaki öğretimi, kanun ve adalet sistemlerini, medyayı, çevreyi. Sadece birkaç kişi tek bu otoriter kişilerin verdiği kararları sorguladı.

Şimdi otoritelerin hareketlerini ve karar alma ve ortak iyiye karşı eylemlerinin zıtlıklarını sorgulayan yaygınlık var. Emeklerinizin “ışığa getirdiği” yığınla yozlaşmayı, aldatmayı ve ahlaksızlığı düşünün. Dünyanın sessizlik içinde katlanmaya alıştığı dikkatini vahşete ve adaletsizliğe nasıl çektiğinizi düşünün.

Cesur ve dramatik gelişimlerden dolayı minnettar hissetmeniz lazım ve katkınızdan dolayı kendinize pay vermeniz gerekiyor. Başarıları tanımak bir kibir değildir, bu bir ilham kaynağı ve görev tamamlanana kadar bir motivasyondur. Siz gelişim anlarının ön safhalarında olmayabilirsiniz ama lütfen düşünce ve duygularınızın gücünü asla unutmayın!

Son mesajımızdan alıntı yaparak: Önceden-her zamanki gibi-Dünya sakinlerinden her birinin yaptığı seçimlere göre yolculuk değişiyor ve birikmiş seçenekler kolektif bilinçliliği oluşturuyor. Bu yüzden şu andan itibaren sizin düşünceleriniz, şefkat duygularınız ve eylemleriniz Dünyanın adımlarını düzenleyecek. Dördüncü yoğunluk boyunca o neşeyle vızıldasa da ya da kartal gibi havada süzülse de Gaia şimdi sevinçten uçuyor-onun istisna olan zor yükselişi bitti!

Şimdi daha önce olduğu gibi dünyanızda neyi istemediğinizin üzerinde değil, neyi istediğinizin üzerinde odaklanmak önemlidir. Lütfen üzücü ya da kötü durumlardan dolayı ağıt yakmayın ya da görüşlerinizi paylaşmayanları kötülemeyin, bunun yerine düşüncelerinizin ve duygularınızın hayatın doğa ile uyumu ve herkes için iyiliğin bolluğuna dair kısımlarına izin verin.

Dünyanın sağlığa, güzel huzuruna- ki dünyanızda bu devamlılıkta zaten mevcuttur- doğru ışıktaki sebatı hızlanıyor. Biz sizin bu inanılmaz ortak yaratımınızı bizim gördüğümüz gibi görmenizi ne kadar çok isterdik!

Bu evren boyunca bulunan ışık varlıklarının koşulsuz sevgisi ve saygısı şimdi ve ebediyen sizinledir.

______________________________________

SEVGİ ve BARIŞ

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Eposta: suzy@matthewbooks.com
Çeviri: Mehmet AteşShare |