Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Türkçe > Matthew Ward - December 29, 2012

Matthew Ward - December 29, 2012

Bu istasyondaki bütün ruhlardan sevgi dolu selamlarla, ben Matthew. 21 Aralık, ne olacağına dair heyecan ve tefekkürle uzun bir zaman boyunca beklenen tarih, geldi ve gitti.

Bireysel deneyimler her bir ruhun olduğu gibi kişisel ve eşsizdi. Bununla beraber, Işıkişçileri tarafından hissedilen duyumların çoğunluğu; bazıları için yükseltici manevî uyumlama anları, diğerleri için sükunet ve iyi olma duygusu ve önemli değişiklikleri görmek için beklenti içinde olanlarda engellere takılan bir duygu hali olarak betimlenebilir. "Kıyamet Günü" kavramı takipçileri hariç, Maya takvimine düşünce adayan bütün dünya nüfusunun genel tepkisi, sıradanın dışında bir şey olmayacağını biliyordum.

Sevgili Dünya ailemiz, kesinlikle sıradanlığın dışında bir şeyler oldu! Dünyanızdaki herkes eğer güçlü enerjilerin Dünyanıza gün dönümünün milyonlarca ruhu aydınlattığı sırada demir attığını bilseydi bizimle birlikte sevinirdi. Bu, Dünya'nın yükselişine dair hiçbir bilgisi olmayanları veya çitlerde ata binmiş gibi bacaklarını ayırıp sıraya dizilmiş olanları ya da karanlık yollara doğru sinirleri gerginleşmiş olanları da kapsıyor. Bilmeyerek de olsa onların hepsi kolektif bilincin dünyanızdaki yanlışları düzeltme istek ve kararlılığında yoğunlaşmıştı.

Tabii ki siz bunu bizim açımızdan göremezsiniz ama siz sevgi-ışık enerjisinin muazzam telkininin etkilerini görüyor olacaksınız. Önceki zamanlarda olduğundan daha fazla insan dünya çapındaki kitlesel veya rastgele saldırılardan sonra şok ve keder hissedenler ya da despot hükümetlerden dolayı özgürlükleri için ölenler ya da evsiz ve aç olanlar için derin bir şekilde merhamet hissediyor.

Diğerlerine yardım etmek için öne adım atıp her ne yapabiliyorsa yapan bireyler her zaman oldu. Yeni olan şey, bilince doğru yükselen ruh seviyesinde bilinen Bütünün Birliği'dir, ki bu, gün ışığına nazikçe çıkan bütün keder sahipleriyle duyulan bağ hissidir.

Bu sonlarda yağmakta olan ışık, dünyanızdaki şiddeti bitirme niyetinde olan ruh seviyelerinde bir birleşme yarattı ve birçok yoksullaştırılmış kitleleri yükseltti. Düşünceler ve eylemler kolektif inanca doğru -ki bu yapılabilir- bu birleşme niyeti çizgisinde oldukça kesin gelişmeler başarılabilecek şekilde ele alınacak.

Biliyorsunuz ki süreklilikte bu olmuş bitmiş bir şeydir. Ama Dünyadaki çoğu insan üçüncü yoğunluk derecesi bilinç farkındalığının değişik derecelerindedir ve bu seviyelerdeki olasılıklar duyarlılık, kabiliyet ve öğretilen şeylerin üçüncü yoğunluğuna sınırlandırılmıştır.

Onların barış dünyası ve iyilik için olan candan hasretleri gerçektir ama inançlarındaki sınırlamalar her zaman bir realiteye dönüşebilecek olan şeylerden şüphe yarattı. Her bir insanın hayatını etkileyen inançların realiteleri yarattığı evrensel kanun çok da bilinmiyor. Bu yüzden bu anlaşılabilir ki bundan önce en çok medeniyetinizin içine kök salmış olan inançtı ve bu, dünyanızda nefret uyandıran durumların kalabalığını iyileştirilmekten korkunç derecede uzaktır. Şimdi, ruh seviyesi anlayışı "bu imkansızdır" 'dan "belki mümkündür-hadi deneyeyim!" 'e doğru hareket ediyor.

Dünya göksel pencereden geçiyor ki üçüncü yoğunluğun son birkaç belli belirsiz şeyleri şimdi o kadar dayanaksızdır ve bunlar dördüncü yoğunluğun ilk daha parlak, daha kuveetli tutamlarının yanında zorla fark edilebiliyor ki karanlık oraya giremez. Bütün ışık varlıkları bu görkemli başarıdan dolayı neşe içindeyken -ki bu evren tarihinde görülmemiş bir şeydir- dünyanın aniden cennete dönüşmesi o kadar da sorun değildir.

Bir şiddet fırtınası ölümü ve yok oluşu kendi uyanışında terk ederken karanlık da bunu yapmaktadır. Ama bir fırtına sadece saatler alır ve dünya çapında etkili olmaz. Karanlık, hayatları binlerce yıldır kontrol ediyordu ve dünyanızın bugünkü durumu, karanlık tarafından asırlardır verilen tahribattan sonra kalma bir şeydir. O, gezegene verilen ziyanı kendi uyanışında bıraktı ve onun etkisi birçok zihne oldu.

Biz biliyoruz ki bazılarınız karanlığın geride bıraktığı enkazı temizleme yolunu evrensel ailemizin gelişinden hemen sonra halletmesini düşünüyor. Onlar her ne kadar teknolojilerini getirmeyi ve yanınızda çalışmayı istese de böyle bir yardım olanağının kolektif bilinçlerde kendisini göstermesi kuvvetli bir şekilde dışa vurmamıştır. Bu olaydaki pozitif çehre şudur ki gezegengeki ruhlar ve onlara yakında katılacak olan diğerlerinin ne değişmesi gerekiyorsa onu değiştirme insiyatifini ele almasıdır.

Lütfen bazı zamanlar için meydana gelen değişimleri görmemezlikten gelmeyin. Aldatma ve yozlaşmaya karşı yapılan büyük bir meşguliyet açığa çıkartıldı ve birkaç ülkedeki vatandaşlar baskının zorbalığına baş kaldırdı. Oralarda seçilen hükümetler vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamada başarısız oluyor, tabana ait büyüme hareketleri değişimi zorluyor. İnsanlar sadece onları zorlukla değil ayrıca üstelerinden gelmek için de zekice tasarlanmış eskimiş ekonomiler tarafından zora itildi.

Dünya dışı varlıkların bunları başarmanız için aranızda bulunduğu doğrudur ama lütfen kendi payınıza düşen hakkı verin. Sizin ışıktaki tanrısal eylemleriniz ve azminiz kaçınılmaz kutlamalardı. Dualarınızın gücü, dünyanın ışık saçan yansımaları, ihtiyaç sahipleriyle yapılan paylaşımlar ve çevre korumalarıyla diğer değerli çabalar içeren organizasyonların desteklenmesi paha biçilemez bir şeydir.

Gerçekten de büyük bir davranış sergilendi ve gayretler devam ettikçe ve ışığın momentumu daha da hızlandıkça ve geniş bir şekilde yayıldıkça sizler gerçeğe dönüşmekte olan gayeleri göreceksiniz. Müzakerelerdeki direniş ve münakaşa, yeni yılınızdaki barış ve doğayla uyum içinde yaşama isteğiyle geliştikçe ruhun dayanışma ve birliği gelişecek.

Yol boyunca "peş peşe gerçekleşecek olaylar" olacak, deneme yanılma ve yanlış adım atmalar olacak, ama bunlar daha ileriye hareket için olacak, barışı sağlama gidişatı için ayakta duracak kolektif çözümleri güçlendirecektir.

Emin olmanız için evrensel ailenizin üyelerinden daha çok kişi size katılıyor olacak ama bu sizin dünyanızdır ve sizler bundan sorumlusunuz. Yakında bazı Işıkişçileri liderlik durumlarına gelirken sizin çoğunuz ruhların uyanması için yol göstericiler olacaksınız ve hala bu noktaya varamamış olanlar basitçe sizdeki yeterli ışığı yaşıyor olacak.

Titreşimlerin hükmü, ki bu binlerce yıldır gezegende bu seviyede olmamıştı, sizin titreşen oranınızı karşılıklı olarak yükseltti ve mevcudiyetinizin ışığı daha öncekinden daha fazla bir kuvvetle ışıldıyor. Bu yararlı bir şekilde düşüncelere ve sizin dokunuşunuzu yaşayan insanların duygularına etkiyor ve onlar her neredeyse onlardaki olumsuzlukların kalıntılarını ışığa çevirmelerine yardım etmek için akıyor.

Sizin nurunuz 21 Aralıkta beklentileriyle buluşmadıkları için cesareti kırılmış olan ruh akrabalarınızı yükseltecek. Yani dünya koşulları o gün çok da gelişmedi.

İzin verin beklentilerden konuşalım. Biz inancın realiteleri yarattığı evrensel kanuna geri döndük ve buna bir karşılık kanunu da ekledik: İnanç kendi çevresinde gerçekçi olmalıdır.

Mesela, bazıları sadece birkaç metre ilerideki bir trenin hızlanmakta olduğuna inanabilir. O güvenle rayları geçebilir. Dünya gibi olmayan bir çevrede bunu yapamaz, ki orada kolektif bilinç o tehlikeyi demateryalizasyon veya yer değiştirme ile çevirmedikçe bu inanç bunu içermez. Bu yüzden bunlar dünyanızda ne realite ne de kabiliyettir.

Bu 21 Aralık'ta beklentileriyle buluşmayan kişilerle aynı durumdur. Nüfusunuzun büyük bir çoğunluğu ancak şimdi dünyanızı daha iyi bir yer yapmanın mümkün olabileceğine inanmaya başlıyor. Dünyanızda herhangi bir günde meydana gelen derin değişimler onların bilinç sisteminde bulunmuyor, bu nedenle kolektif bilinç ve kolektif bilinçlilikte bir medeniyetin yaratıcı gücü kuvvetli bir şekilde değildir. Bu yüzden dünya çapında herhangi bir gün için büyük değişimlerin beklentisinde olmak Dünya çevresinde gerçekçi değildir.

Bireylerin "kıyamet günü" inançları sadece kolektif bilinçlilikle değil aynı zamanda "eşleşimin dışında" bir yoldu. Gezegenin kendi kendisini yok etme ya da yok olma inancı Gaia'nın gezegensel Altın Çağ bedeninin vizyonunun tam karşıtı bir inançtır ve onun üzerindeki bütün hayat formları ve Tanrı onun arzusunu kutluyor.

Bu yüzden biz önceki mesajlarda olduğu gibi 21 Aralık'ta önceki ve sonrasında gelen günlerdeki gibi olacağı konusunda güvence verdik. Biz şakacıktan Dünya dördüncü yoğunluğun başına vardığında "kurdele kesme töreni" olmayacak diye andık ki bu, lineer olarak konuşursak bu tarihin yakınlarına olacak diye biliniyordu.[ 9 Eylül 2011: Dünya üçüncü yoğunluğun "son" enerji flamalarının esintileri boyunca yükseliyor ki bunlar dördüncünün flamalarının "ilk" gelişidir. Siz bunu bir sonraki günden dinamik olarak ayırt edemezsiniz. Söylemek gerekirse kurdele kesme töreni olmayacak.]

Ailemizin öteki dünyalardan buraya varışıyla birlikte bir medeniyetin kolektif bilinçliliğinin etkilerine eklenti şeklinde elementler var. Siz dört gözle uzay araçlarının inişini ve aranızda yaşayan o üyelerle buluşmayı beklemekteydiniz.

Ancak sadece sizin toplumunuzun büyük bir kesimi tarafından paylaşılan heyecanınız değil fakat aslında "uzaylıların" yardım için gelişi ya da zaten gezegende yaşıyor olmaları bile onların inanç sistemlerinde bulunmuyor. Dahası büyük çoğunluk için dünya dışı varlıklar hakkındaki fikirler filmlerde resmedilip Dünyayı işgal eden canavarımsı türler hakkındadır.

Daha önceki mesajlarda andığımız gibi evrensel en yüce konsey vaktiyle onların gelişi ve tanıtılma zamanı için sorumluydu ve şimdi Tanrı bu sorumluluktadır. Tanrı konseyi karar verme sorumluluğunun ağırlığından azad etti ki bu dünya insanlarının uzay araçlarının sayılarla inişini ve benzer görünümde olmayan varlıkların selamlarını almada psikolojik olarak hazır olmalarıdır. Tanrı "GİDİN!" diyecek. Buluşmalar korkuyla değil, hoş geldinizle yapılabildiği zamandır ve O da bu neşe fırsatını hevesle bekliyor ki, biz hepimiz biliyoruz, bu olacak.

Tanrı'nın bunda dümeni eline alması bizim daha önceki mesajlarda bildirdiğimiz bir değişimdir. Değişimler evrenin en doruklarında oluyor tıpkı hayatınızda olduğu gibi! Yani bu, size yanıltıcı bilgi vermemiz değildir ve daha sonra geri çekilmeli- biz size mesajlarımızın zamanında ne biliniyorsa onu anlatıyoruz ve eğer daha sonra önemli bir değişiklik yapılırsa biz bunu bildiriyoruz.

Bazılarınız bizim bilgilerimizi nereden aldığımızı sordu. Bazıları bizim ruh seviyesindeki bilgilerimizdir ki kendi keşifsellik boyunca gün ışığına çıkar ve bu en çok uygun olan ve açık ve bilinçli "evrensel bilgi" olarak tanımlanabilir. Biz bir diğer bir ruhun bildiğinden daha fazla bilgiye sahip değiliz; basitçe spiritüel ve bilinçli olarak gelişme boyunca biz bilgi hazinesindekileri daha az gelişmiş ruhların yaptıklarından daha fazla hatırlama fırsatlarını yakaladık.

Bizim Dünya ile ilgili ve Dünya üzerinde neler olduğu ile ilgili bilgimiz bazı kaynaklardan geliyor ve birkaçından gelen bilgi yaklaşık olarak aynı olduğu zaman, söylemek gerekirse biz bunları güvenle sizinle paylaşıyoruz.

Kaynağın biri Tanrı'dır ve Kendisi bize anlattı ki biz az önce üzerinde dikkatle durarak belirttik o zaman O konseye mürettebat komutanlarına GİDİN! diye bildiride bulunacak. Konsey öteki kaynaktır, bu nedenle iyi dostumuz Hatonn, ki kendisi galaktikler arası komutan ve Dünya ile bütün evren arasında iletişim direktörüdür. Biz ayrıca Dünyadaki ve bu istasyondakiler için bile mucizevi bir şekilde spiritüel, zihinsel ve teknolojik olarak gelişmenin çok daha ilerisindeki uygarlıklarla olan aktiviteleri gözlemleyen Nirvanadaki bireylerle de bağlantıdayız.

Akaşik kayıtlara, evrenin bilinç kümesi ve Dünyanın kolektif bilinçliliğine erişimimiz var ve biz Dünyanın potansiyel enerji alanında ne olduğunu biliyoruz. Bu aslında ihtimallerin olanak haline geldiği ve olanakların kesinleştiği, sizin kolektif düşünce enerjilerinin miktarına göre değiştiği, duygular ve eylemlerin potansiyel vakalara göre konulduğu bir alandır.

Şimdi o halde, Dünya pasajları şu andan itibaren geçen son birkaç aydan, güneş sisteminizdeki güçlü enerji kabarmalarının neden olduğu gezegensel hizalanmalardaki doğal değişimler olduğu zamandan daha yumuşak geçecek. Bu kabarmalar Dünyaya onun ihtiyaç duyduğu dördüncü yoğunluk kapısına tırmanması için bu ileri taşıyıcı itmeleri verirken birçoğunuz vücudunuz daha yüksek titreşimlere doğru ayarlanırken bunları telaş dolu fiziksel, duygusal veya mental anomaliler olarak deneyimlediniz.

Bundan böyle kristalin hücresel yapıların kombinasyonu ve Dünyanın yükseliş gidişatındaki yoğunlaşan ışık vücudunuzun daha dengede olmasına yarayacak. Ve siz ağırbaşlılıkla, kendine güvenle ve iç bilgelikle her ne durum olursa olsun baş edebileceksiniz.

Birkaç beklentiyle sizin bilim adamlarınız astrofizik ve teknoloji bağlamında ışık görüyor ve dinler ruhun yetki sahası olarak sevgiyi görüyor. Bilimin ışığı ile ruhun sevgisinin bir ve aynı enerji olduğu bilinecek ve bu kozmozdaki en güçlü kuvvettir. Şimdi bu enerji Gaia'nın daha önceki herhangi bir zamandan daha bereketli akıyor ve onun gezegensel bedeni Tanrı'nın mükemmelliğinde yaratıldığı için onun sakinlerinin yaraları ve Dünyanın kendisi iyileşebilir.

2013'ünüze girerken bilin ki bu evren boyunca bulunan ışık varlıkları öncekinden daha fazla bir şekilde sizin görünmeyen destekçiniz ve yardımcınızdır. Sizin de bizim size karşı hissettiğimiz aynı koşulsuz sevgiyi hissettiğiniz zaman neşe olacak!

______________________________________

SEVGİ ve BARIŞ

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Eposta: suzy@matthewbooks.com
Çeviri: Mehmet AteşShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge