Home > > Matthew Ward - May 12 2013

Matthew Ward - May 12 2013

Dünyanın Yüksek Perspektifi, dualite; CIA, Boston maraton bombalama eylemi; UFO görüşmeleri; iklim değişimi

Bu istasyondaki bütün ruhlardan sevgi dolu selamlar, ben Matthew. Dünyanızda hala şiddet güçlü bir yere sahipken Dünyanın dördüncü yoğunlukta oluşu hakında neşeli hissetmenizin zor olduğunu biliyoruz, ve size sözü verilmiş olan Altın Çağ nerede diye merak ediyorsunuz.

Dünya Altın Çağın eşiğinden takriben altı ay önce dördüncü yoğunluğun güvenli limanına girdiğinde geçti, fakat ona eşlik eden dünya sakinlerinin çoğu ruhsal ve şuursal farkındalıkta o yoğunluğa ulaşmadı. Dolayısıyla huzurlu bir dünyaya doğru küçük bir ilerleyiş olarak görünmesinden ötürü cesareti kırılmış hissediyorsanız bu anlaşılabilir. Evet, biz bu hislerden daha önce söz ettik ve şimdi o zaman olduğu gibi, asla eleştiri içermez. Bütün gerçekliğiyle sadece ne yaptığınızı görmekle aynı şekilde hissedebilirdik, fakat Dünyayı bu olağanüstü gözetleme noktasından izleyebilecek çok büyük bir avantajımız var.

Sadece yaklaşık yetmiş yıl kadar önce Dünyanın yükselişinin başlangıcındaki koşullarla karşılaştırılınca bugün dünyanızdaki çarpıcı farklılıkları görüyoruz. Tarihi enerji portallarının yeniden açıldığını ve gelen yeni ışığın tüm gezegen boyunca demirlendiğini görüyoruz. Dünya sürekli olarak daha yüksek vibrasyonlara geçiş yaparken, biz çok büyük sayıda uyanmakta olan canların parlayan ışıklarını görüyoruz, ve biz bütün olmuş bitmiş Altın Çağ zaferlerini de görüyoruz.

Siz de bunların hepsini görebilseydiniz, sadece yüreklendirilmiş değil, aynı zamanda çok sevinçli de hissederdiniz, ve bunu yapabilmenizi ne kadar çok isterdik! Fakat yapamıyorsunuz, dolayısıyla lütfen izin verin vuku bulmuş olan ve şu anda olmakta olanla ilgili bilgimiz muhtemel herhangi bir cesaret kırıklığınızı gidersin ki böylece onun düşük vibrasyonu ışığınızı azaltmasın. Sizin ışıktaki azminiz her zaman olduğu kadar şimdi de hem kişisel olarak sizin için hem de toplumunuz için çok önemlidir - siz yeni uyanmış canını araştıranlara yol gösterenlersiniz.

Hüküm süren şiddet dünyanın hala karanlığın pençesinde olduğunu göstermiyor mu? Kısaca ifade etmek gerekirse , bu bazı okuyucuların anneme yazdıklarıdır, ve onların endişesi başka ışık işçileri tarafından paylaşılıyor. Sizi temin ederiz ki bin yıllık bir dönem boyunca gezegeni kaplayan karanlık Dünya üçüncü yoğunluktan çıktığında geride bırakıldı.

Gezegenin güvenli bir şekilde dördüncü yoğunlukta olmasına rağmen neden şiddetin devam ediyor olduğunu açıklamak için sizin zaman diliminizde biraz geri gidiyoruz. Dünyanız yükseliş yolu boyunca, bir çok enerji seviyelerinden geçti ve bir süre önce öyle bir seviyeye ulaştı ki tüm karakter özelliklerini ve davranışlarını büyütmeye başladı. Dualitenin zıt uçları yoğunlaştıkça, insanlığı en iyi yansıtan eylemler arttı ve en kötü yansıtan eylemler de aynı şekilde.

Dualite doruk noktasındadır ve herkes “içlerindeki yükseltilmiş sese” tepki veriyor - şiddete eğilimleri olan kişiler şiddet içeren davranışlarda bulunmak için yükseltilmiş dürtülerinin peşinden gidiyorlar. Ancak, her şey görünüyor olduğu gibi değildir. İlluminati-kontrollü CIA’in bir parçası hala terörizmde aktiftir, bu farkında olmayarak suç işleyenleri yakalamaktansa onları suça teşvik eden yasa uygulayıcılarıyla birlikte yapılmaktadır. Programladıkları arda kalan birkaç zihinle kontrol edilen bireyleri kullanmanın yanında, bu grubun terörist faaliyetlerinden sorumlu tutmak için “benzer” kişiler listesi vardır. Onlar bireylerle ilgili seçici gerçekler doğrultusunda inandırıcı dayanaklar uydurur ve o hikayeyi medyanın ağzına atarlar.

Boston maratonundaki bombalama eylemi onların eseriydi. Bombalı saldırgan olarak “ iddia edilen” iki erkek kardeş onların o durum için ihtiyacı olan şeye tam anlamıyla uyuyordu. İki genç adamın basit bomba yapımına olan ilgilerini önceden öğrenmişler ve, bunu radikal dini hükümlülüklerine ve büyük olan erkek kardeşin Çeçenistan ve Dağıstan’da geçirdiği aylara bağlayarak, halkın inanılır bulacağı "şüphelileri" yarattılar.

Herhangi bir şiddet olayının Dünya hayatının hala bir parçası olması sizin ve bizim için üzücüdür. Bu olaylar sevdiklerini kaybetme tecrübesi yaşayanlar ve ciddi sakatlıklar geçirenler için gerçekten trajiktir. Yaslı ailelerin aile üyelerinin "ayrılmış" aile ve sevgili arkadaşları tarafından Nirvana’ya girişte, yoğunluk ve neşeli farkındalık ile dolu ve her birinin Bütünün Birliğinin parçası olduğu bir yaşamla, karşılandıklarını bilebilmelerini yürekten dilerdik.

Ana medyada "terör eylemleri"nin ve diğer iğrenç suçların çok uzatılan yayın alanına rağmen, korku enerjisi dağılıyor. Yüksek Benlik seviyesinde herkes gezegenin sadece birkaç yıl öncesinden yüz misli daha az "zehirli" olduğunu bilir, ve enerji dalgalanmaları Dünyayı giderek artan yüksek vibrasyonlara taşımaya devam etti, o bilgi şuurun içine sızmaya başladı. Daha önceleri medyanın korku salıp toplumu istenilen yöne sürüklemesinden derinden etkilenen birçoğu artık bu duruma kapılmıyor.

Suriye’nin iç savaşının nereye varacağı hakkında yasal spekülasyon ve ayrıca çok kötü stratejik söylentiler vardır. Artık "tamamen açılmış" uluslararası savaşlar olmayacak ve nükleer silahları kullanma teşebbüsleri başarısız olacaktır. En nihayetinde, Suriye’deki özgürlük savaşçıları zafer kazanmış olacaklar ve tüm vatandaşların despot yöneticileri devirdiği diğer ülkeler gibi, sosyal ve liderlik sarsılmazlığını kazanmadan önce o ülke de bir kargaşa döneminden geçecektir.

İsrail’in sürüp giden savaş durumu Siyonistlerin eseridir - İlluminati’nin farklı gruplarından bir başkası - sadece kendi zafer çıkarlarına hizmet eden bir grup. Sizin inanmanızı istediklerinin aksine, Siyonist hareketi İsraillilerin veya Yahudilerin isteklerini dünyanın başka hiçbir yerinde temsil etmezler. Zaman içerisinde, daha önceki sadık müttefik kuvvetleri ile bile gözden düşen bu hareket itibarını ve etkisini tamamen yitirecektir.

Öyle ki şahısların yasal sağlık hizmetleri, eğitimi, ekonomik ve sosyal eşitliği; ve adaletsiz kanunlarla gözetim metotları engellendi ve diğer faaliyetlerle özel yaşamlarınızı ihlal ediyor ve özgürlüklerini kısıtlıyorlar. Kimyasal püskürtmeler hala göklerdeki bazı yerleri bozuyor ve başka yerlerde de hava su ve toprağı kirletmeye devam ediyor; ormanlarınıza karşı saygısızlık ve denizlerdeki ve karadaki hayvanlara dehşet verici davranış da aynı şekilde devam ediyor.

Hükümetler daha fazla bu alanlarda ve diğer bütün zarar veren durumlarda önemli reformlar için yapılan talepleri göz ardı edemezler. Faydalı değişiklikler insanların eylemlerinden meydana gelir, ve dünyanızın her tarafında sıradan insanlardan kaynaklanan hareketler sayıca ve etkililik bakımından süratle artmaktadır. Göreceksiniz ki Dünyadaki yaşamı ters etkileyen mevcut veya önerilen yasalar, politikalar, kısıtlamalar, ürünler ve sistemlerin tümü aşamalı olarak çıkartılacaktır.

Bağımsız yayınlar, internet siteleri ve televizyon belgeselleri ve ropörtajlarda rapor edilmiş olumlu gelişmelerle bağlantı kuran kişiler yüreklendirilmiş hissediyorlar. Uluslararası uygulamayla ilgili kurulan yeni bir bağlantı Amerika Birleşik Devletlerindeydi. Bir ekip medya temsilcileriyle ve Kongre’nin birkaç eski üyesiyle kişisel gözlemleri ve dünya dışı zeki hayat ile ilgili kesin kanıt sunan bilgileri hakkında görüşmek için toplantı yaptılar [Ulusal Yayın Klübünde Halk İfşaatı Paneli, Washington, DC 29 Nisan’da başlıyor].

On iki yıl önce bu ekip aynı amaç için aynı yerdeydi. O kısa toplantı medya tarafından tamamen yok sayıldı - Amerika Birleşik Devletleri hükümetini hiç saymıyorum - ve resmi görüşmelerin son beş gününün tüm dünyada manşetleri oluşturmamasına rağmen, bazı basında dile getirildi ve olay kaydı birçok internet sitesine aktarıldı.

Ancak tüm hafta boyunca süren olayın çok daha büyük önemi vuku buluşudur. İIluminati'nin Amerika Birleşik Devletlerindeki etkisi, son kaleleri, o kadar ciddi bir şekilde güçsüzleşti ki bu duruma engel olamadılar. Hükümetleriniz ailelerimizin mevcudiyetini daha fazla ört bas etmeye devam edemezler, fakat önümüzdeki hafta içerisinde aranızda yaşayanlarla el sıkışmayı ve iniş yapacak ekiplerle karşılaşmayı beklemeyin. Başka medeniyetlerin var olduğunu söyleyen resmi bir ifade - ya da belki sadece varolma olasılıkları - ilk önemli adım olacaktır, ve bu bildiri planında yer alan liderleriniz hala Halk bunu duymak için ne zaman hazır olacak? diye tartışıyorlar.

O liderler verilecek kararın onların kararı olmayacağını bilmiyorlar. Sonsuz büyük ilmiyle, evrensel yüksek konseyine BAŞLA sinyalini Tanrı bilir ve daha sonra gezegenin etrafını saran binlerce ekipten bazıları size katılacaktır. Yıllar önce bilim adamlarınız tarafından geliştirilmiş fakat İlluminati tarafından gasp edilmiş teknolojilere kendilerininkini ekleyecekler ve onların yardımlarına artık ihtiyacınız kalmadığında o aile üyeleri kendi yuvalarına geri dönecekler.

Bu birtakım ışık işçisinin paylaştığı başka bir kaygıya değinmek için uygun bir yerdir. Hayır, toplu bir inişin olmadığı gerçeği evrensel ailemizdeki iyilik severlerin sizi terk ettiği ve sizi köleleştirmek isteyen bir medeniyetin yerlerini aldıkları anlamına GELMEZ! Göklerinizdeki ekipler sadece ışık savaşçılarıdır ve size son derece gerekli yollardan hizmet etmektedirler.

Gemilerdeki teknolojiler atmosferdeki kirliliği azaltıyor, savaş silahlarının arızalanmasını sağlıyor, kitlesel terörist girişimlerini engelliyor, deniz yaşamının sürdürebilirliğine yardımcı olabilmek için sularınıza ışık yöneltiyor ve uzayda Dünyaya zarar verebilecek küçük elementlerin hepsini tahrip ediyor ya da püskürtüyor. Çok büyük, güçlü medeniyetler hala gezegene uzaktan ışık yayıyorlar ve nüfuzlu pozisyonlarda bulunan ETler tam orada sizinle ve reform çalışmalarında hızla ilerlemekteler.

Süregelmekte olan tartışmaların anlamsız olduğu başka bir alandan söz edelim. "Küresel ısınma", beşeriyetin kasıtlı ihmalkarlık, cehalet ve yalanlamalarından dolayı olduğu tamamıyla doğrudur. şüphesiz, fakat kutuplardaki buzların erimesi, rekor kıran aşırı sıcaklık ve hava durumundaki diğer bozukluklar Dünya’nın küresel olarak ılıman iklime geri dönüşüne doğru atılan adımlarıdır. bütün gezegenin “cennet bahçesi” olduğu zamanlardaki şekline.

Kayakçıların ve diğer soğuk hava sporu hayranlarının karla kaplı dağlar yok olacak diye endişelenmelerine gerek yoktur. -kesinlikle, endişelenmeyeceklerdir! Dünyanın görkemli sıra dağları ve dinamik çalkantılardan meydana gelen vadiler ve muazzam sular gezegen ilk oluştuğunda var olmamıştılar fakat onun doğal güzelliğinin bu çarpıcı yönleri size keyif verdiği kadar ona da keyif verir.

Anne, sanırım okuyucular Nirvana’daki saygıdeğer candan/ruhtan gelen aktarıma ait iklimle ilgili bölümü sevecekler. Lütfen o bölümü ve daha sonraki seninle yaptığı kısa konuşmayı da ekle.

[Aşağıdaki pasaj Grace’in Dünya’nın Altın Çağı bilgisinden alıntıdır- 2012’nin Ötesindeki Hayat. Kitabının o kısmı Yeni Bir Dönem için Aydınlanmalar’daki ”Grace” bölümü haline gelen onun birçok uzun aktarımlarından birkaç kısa ve öz seçme parçalardır. Aşağıdaki bilgi, onun 1999’daki ilk aktarımındandır.]

Benim bu noktadaki hizmetim hava durumundaki bozuklukları parçalara ayırma mekaniğini araştırmak ve atmosferimizdeki etkilerini hafifleştirmektir. Ve "bizim" derken - sizinki ve bizimki anlamında söylüyorum. Sizden o kadar da uzak değiliz, biliyorsunuz, ve üstelik, sizin hepinizle o kadar yakın bağlarımız var ki bir çok açıdan sizden ayrı değiliz. Daha hafif yoğunluğumuz ve kendimize özgü hava durumumuzla, evet, farklıyız, fakat yine de bu üzerinde çalıştığım sizin VE bizim atmosferimizdir.

Neredeyse inanılmayacak kadar tuhaf duyuluyor biliyorum, fakat bu benim için size anlatabileceğim en kolay yol. Bu benim burada tarif etmek istediğim bir yöntem asla değildir, fakat siz bizim ifadelerimize sahip değilsiniz o zaman bizim kelime dağarcığımızı kullanırsam ne demek istediğimi nasıl bilebileceksiniz? Bu yöntem için hiçbir eşanlamlı ya da benzer anlamlı ifade yoktur. Bu doğrudan doğruya yardımcı olacak bir şey değildir, fakat uzun vadede yapıyor olduğum şey iyi bir fark yaratacaktır.
Bu ben Dünyanın rüzgarlarını dizginleyebilirim ya da o büyük kasırgalarda küresel bir şemsiye görevi yapabilirim demek değildir. Enerjiyi nasıl zaptedebileceğim üzerinde çalışıyorum ki böylece birikip daha sonra patlamasındansa dağıtılabilinsin. Bir süre sadece oturup ve daha sonra bütün dünyayı kuyruğundan tutmuş gibi hareket edip ve sonra dikkat et - işte burada başka bir kasırga ya da hortum demektense rutin ve yavaş ve kolay bir şekilde dağıtılan demeliydim.

Bunun etkisini göstermesi belirli bir süre alacaktır, biliyorsunuz? Belirlenen şeylerin elde edilmesi için hala yapılacak çok şey var - temizlenme, arınma, ışığı arttırma, Dünyanın olumsuzluk yükünü hafifletme, yükseliş süreci - fakat hepsi tamamen aynı kapıya çıkar - epeyce ağır zarar verebilecek birçok jeolojik aktivite hala hazırda tutuluyor.

Bunun dışında başka bir yolu yoktur biliyorsunuz. Enerji enerjidir ve “kışkışlayıp, hadi dağıl “ diyemezsiniz. Esasında, bu benim üzerinde çalıştığım şeydir, olayları nasıl o kadar idare edebilir bir hale varabilinir ki yağmura ihtiyaç duyulduğunda gelsin, sadece yeteri kadar. İhtiyaç giderilince tekrar ihtiyaç duyuluncaya kadar ayrılsın. Ritim, şablon belirlendi, sizin anlayacağınız.

[ Aşağıdaki Grace ve benim Ekim 2011’deki kısa sohbetimizin bir bölümüdür.]

Göklerinizdeki ekipler sabırsızlanmaya başlıyorlar. İniş ve size yardımcı olmak adına yapabileceklerini, teknolojilerinin yapabileceklerini, başlatmak için yıllardır hazır durumdadırlar. Gizli tutulmakta olan kendi bazı yenilikleriniz vardır ve bazılarınız bu durumu ve bunların neler yapabileceğini biliyor, ancak ET teknolojisini hareket halinde görene kadar sadece bekleyin!

Ayrıca, hava durumunuz ve "doğal " afetleriniz - bununla ilgili olarak bir kaç söz. Biliyorsunuz ki bunların çoğu uzun zamandır İlluminati tarafından kontrol edilen teknoloji kombinezonlarıyla yaratılmıştır - neyse ki, bu çarçabuk sonlanacaktır. Aslında, şimdiden çok yavaşlamış durumdadır, ve o internette dolaşan fantastik felaket meydana getiren çalkantılarla ilgili iddiaların hiçbirisi asla gerçekleşmeyecektir, fantastik - fantezideki gibi - hayal ürünüdür, şahane anlamındaki fantastik değildir. Sadece gözünüzü muhteşem bir dünyadan ayırmayın, Dünya’nın Altın Çağı, ve BÜYÜK değişikliklerden korkmayın - hepsi İYİ dir!
Grace, "gelecekteki hava durumu " ile ilgili çalışmaların nasıl gidiyor?

Müthiş! Biz hepimiz Dünya’nın bütün olumsuzluklarını attğı zamana ayarlandık ve böylece onun her yerde ılıman iklim seçimini eyleme geçirebilelim. Çölleri sebze bahçelerine dönüştürmek sizin sandığınız kadar uzun sürmeyecektir!

Teşekkürler, Anne. Şimdi, sevgili Dünya ailesi, biliyorsunuz ki Nirvana’daki insanlar size sevgi yaymaktan daha fazlasını yapıyorlar - belki de ruh dünyasında yaşayan hiç kimsenin başarabileceğini asla hayal etmediğiniz yollardan size hizmet ediyorlar.

Bugün birçok ülke anneleri onurlandırıyor ve hepinizin ülkesinde şu veya bu şekilde olağanüstü katkıları olan bireyleri onurlandırmak için özel günler vardır. Her gün kendi benliğinizi ve evrendeki bütün diğer canları Tanrı’nın ilahi varlıklarının ailesi olarak onurlandırdığınız zaman bu ne kadar da büyük bir sevinç olacaktır.

______________________________________

SEVGİ ve BARIŞ

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Eposta: suzy@matthewbooks.com
Çeviri: MkShare |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?