Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Türkçe > Matthew Ward - 11 Haziran 2013

Matthew Ward - 11 Haziran 2013

Türkiye; Suriye, diğer orta-doğu ülkeleri; Çin, ABD; Ulusal Güvenlik Teşkilatı; Monsanto Koruma Yasası; Başkan Obama;olumsuzluğu salıverme; nükleer güç tesisleri; nükleer silahlar; Bilderberg konferansı; Kanada Savunma Bakanı, ETler; Hatonn’un yorumları

Bu istasyondaki bütün ruhlardan sevgi dolu selamlar, ben Matthew. Okuyucuların yoğun ilgi gösterdikleri konulara değinirken, lütfen şunu aklınızda tutun ki dualite görüntüsünün “olumsuz” ucu zirvededir; ve enerji, bir kez harekete geçirildiğinde, doğal akışını sürdürmelidir. Siz şiddet uygulamak için yoğun dürtülerini takip eden şiddet eğilimli bireylerin kombinasyonunu görüyorsunuz - rasgele eylemlerde veya liderlerin halklarına eziyet edişlerinde - ve tüm dünyanızda birçok farklı durumlarda enerjiyi tüketiyorlar.

Türkiye’deki kargaşa, görünürde bir parkı korumak maksatlı, Sünniler ve Şia arasındaki ateşi alevlendirmek ve çarpıcı bir savaşa yol açmak için CIA’in “sinsice yapılan gizli operasyonu” tarafından kışkırtıldı. Dünyanızdaki diğer bütün ülkeler gibi, Turkiye’de her yurttaşı tatmin etmeyen ilkeler mevcuttur, fakat bu durum ekonomik olarak etkili ve artan oranlıdır- ve İlluminati’nin bozmak istediği budur. Küresel ağlarının altüst olmasına rağmen, zirvedeki birkaç birey Orta doğunun tamamının yönetimini ele geçirecekleri ve sonra dünyanın geri kalanını da kontrol altına almak için ilerleyecekleri yanılgılarında saplanıp kalmışlardır. Kessinlikle, bu olmayacaktır, ve Türkiye’deki bu çalkantı dindiğinde, ve bu yakında olacaktır, bazı reformlar çıkacak ve ülkenin ilerleyen yolunu daha da güçlendirecektir.

İnsanların despot ya da hanedan yöneticileri devirdiği orta- doğu ülkelerinde, özgürlük yenidir ve liderlik ve yönetimle ilgili karışıklık olması da doğaldır. Neticede her ülkede fikir birliğine varılacak ve her biri için en iyi şekilde uyan demokratik bir yönetim kurulacaktır.

Suriye kısmen farklıdır çünkü hiç benzeşmeyen topluluklar Assad rejimine karşı savaşıyor-amaçları aynı, fakat her bir topluluğun kendine ait bir gündemi vardır, adeta. Zafere varıldığında, topluluklar arasındaki en radikal olan topluluğun öncülük ettiği ciddi bir çatışma süreci olacaktır ta ki sağduyu ve bilgelik yerini alsın; daha sonra ülkeyi huzurlu bir dengelilik haline taşımak için bir koalisyon oluşturulacaktır.

Çin’in önem verdiği şey “ekonomik olarak ABD’i ele geçirmek” değil, kendi içindeki ciddi meseleleri halletmektir. Ekonomik anlamda dünyanın başlıca ulusları arasında olan, Çin ve Birleşik Devletler en büyük içsel zorluklar içerisinde bulunmaktadırlar. Açık görüşüyle hafifletilmiş otoriter doğasından ötürü, Çin hükümeti problemli alanları için çözümler üzerinde çalışıyor; demokrasinin ters gitmesinden dolayı, Birleşik Devletlerdeki sıkıntılı alanlarla ilgili çalışma nispeten durgundur.

Burası birçok okuyucunun sormuş oldukları sorulara değinmek için uygun bir yerdir: Nasıl olur da BD başkanı Obama Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın vatandaşların özel telefon görüşmelerinden ve internet kayıtlarından veriler toplamasını savunabilir? Monsanto Koruma Yasasını niçin imzaladı? Kongresel eylemler kamusal bilgidir, fakat kapalı kapıların ardında neler olup bittiği bilinmiyor, ve biz bu iki durumla neyin alakalı olduğunu size bahsedeceğiz.

Başkan Obama NSA’nın veri toplamasını savundu, ki bu George W. Bush’un yönetimi esnasında çıkarılan vatanseverlik yasası içerisinde resmileştirilmiştir, bu orjinalinde çok sayıda terrörist planlarının ortaya çıkarılması ve engellenmesine yol açtı. Başkanın söyleyemeyeceği şey-ve Bush bunu asla yapamazdı- başarısızlığa uğramış en kapsamlı terörist eylemlerinin ve boşa çıkarılmış daha küçük komploların bir çoğunun İlluminati kontrolü altındaki CIA grubunun düzenlemiş olduğudur.

ET’lerin bu ülkede ve bir çok başka ülkelerde NSA ve diğer başka teşkilatlarda çalışıyor olduklarını Obama da ifşa edemez. Tüm dünyadaki İlluminati faaliyetleriyle ilgili bilgi toplayıp analiz yapıyorlar ve bu bilgileri onların operasyonlarını zayıflatmak için kullanıyor ve yasal takibat için delil topluyorlar. Bu amacına hizmet ettiği zaman - İlluminati saltanatını son anına erdirmek- Vatanseverlik Yasası ve Ulusal Güvenlik de sona erdirilecektir.

Monsanto Koruma Yasasına gelince, İlluminati sözcüleri başkana eğer o bu yasayı veto ederse, Kongre’nin geçersiz kılacağını söyledi. Ayrıca, Bütçeye Uygun Sağlık Hizmeti Yasasını alaşağı etmek için girişimlerini artıracak, göçmenlikle ilgili bazı sorunları hafifletecek kanunları engeleyecek, ve savaşçı çatışmaların yerine akılcı müzakerelerle ortaya çıkan uluslararası anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için girişimleri sonlandıracaktı.

Bu gerçekleştirilebilir bir sebepti, Obama yasa önergesi imzaladı diyebilirsiniz, fakat bu durumun İlluminati grubunun bilmediği başka bir yönü vardır.Tehditlerine rağmen, başkan Yasayı imzalamayacaktı- imzaladı çünkü ona yakın olan Et’ler bunu önerdi. Bu konuyla ilgili onların daha yüksek görüşü yasanın feshine zorlamaya motive etmek için vatandaşların bu hilekar yasa önergesine karşı aşırı öfkelerinin gerekli olduğuydu. İnsanlar seçilmiş görevlilerin inatçı partizanlığa son vermeleri için talepte bulunma hakkını ve sorumluluğunu kullanmalı, kanun komisyoncularının parasının yasama üzerindeki oylarını zorla kabul etirmelerine izin vermekten vazgeçmeli , ve ülkenin en yüksek hayrı için hizmet etmeye başlamalıdırlar.

Hiçbir surette bu sadece Bileşik Devletler için geçerli değildir! Tüm ülkelerdeki hükümetler halkının ihtiyaçlarına hizmet etmeye başlamalıdırlar çünkü bu Dünya’nın Altın Çağının tam kalbine ve candaki gelişime uzanır!

Daha önceki mesajlarda söz edildiği gibi, Dünya’nın halkı mekan olarak dördüncü yoğunluktadır, fakat birçoğu şuursal ve ruhsal olarak bu yoğunluğa ulaşmamıştır. Nasıl ki Dünya’nın yükselişi mukadderdi, Altın Çağın ki de öyledir, ancak sizin lineer zamanınızda, bu Çağın ne zaman görkemli bir bollukla güzelleşeceği insanların kollektif düşünce his ve hareketlerine bağlıdır. Toplumunuzun şuursal ve ruhsal farkındalığının gelişmesinde sizin ışığınıza ne kadar çok ihtiyaç duyulduğunu yeterince vurgulayamayız.

Evrensel çekim yasası gelişimin gerekli bir parçasıdır. Yönetim sistemindeki adaletsiz ve çirkin eylemlere karşı duyulan memnuniyetsizliğe odaklanarak, sonlandırmak istedikleri durumları halk yaydığı enerjiyle devam ettiriyor! Bilmelidirlerki bunun yerine istedikleri şeye odaklanarak, onlar bunun vuku bulmasını sağlayacak enerjiyi oluştururlar. İçlerine sorarak bütün kaynaklardan gelen bilgiyi ayırt etmeleri gerekir, birşeyin olgu mu yoksa kurgu mu, gerçek mi yoksa uydurma mı olduğu gerçeğinin bilindiği yer.

İlk kez Barack Obama’dan, Birleşik Devletlerdeki 2008 ana seçimlerinden önce, başbakan olacağını söylediğimiz zaman söz etmiştik. O zamandan bu yana, 2012 seçimlerinden önce görevde kalacağını ve bunun nedenini açıkladığımız da dahil olmak üzere bir çok kez ondan bahsettik. Obama’dan söz ettiğimiz bir çok mesajlarımızın her biri çıktığında , annem elektronik postalara boğulur: Cumhuriyetçi partinin avukatlarının düşünce yapıları bizim size Obama ile ilgili anlattıklarımızı şiddete kınar bir biçimdedir ve onun yandaşları karşı karşıya kaldığı bu aşırı güçlü muhalefetin üstesinden gelip gelemeyeceğini bilmek istiyor. Bazıları soruyor: O hala ışık-dolu bir varlık mı? EVET, öyledir!

Bununla ilgili ekleyeceklerimiz var, ama önce diyoruz ki, Dünyanın birbirini izleyen nesillerini savaşların dehşetli ölümleri ve tahribatlarına maruz bırakan ve dünyanın engin zenginliklerininin dağıtımında vicdansızca orantısızlık yaratan politikadır.Dinlerin oynadığı rolü görmezden geliyor değiliz, ama takipçilerini savaş alanına sürükleyen kilise ve devleti yönetenlerdir.

Uzun yıllar boyunca dünyanızın politik sisteminin temeli fetih ve katliam, yozlaşma ve düzenbazlığın dengesizliğiydi. Zamanla o kadar büyük bir olumsuzluk kütlesi oluşturdu ki Dünya’nın hayatı bile tehlikedeydi. Gaia, gezgeniniz olarak somutlaştırılmış dünyanızın can, bedeninin ve bütün hayat formlarının ölmesini istemedi.

Böylelikle, Gaia’nı isteği ve Tanrı’nın lütfu ile uygun olarak, çok uzaktaki medeniyetler gezegeni hayat-kurtaran ışıkla aşıladı ve yüksek evrensel konseyi Dünya’nın Altın Çağı olarak bilinen yeni bir dönem için master planını yarattı. Yüksek derecede gelişmiş bir medeniyetten olan candan en zor görevlerden birini üstlenmesini istediler- Birleşik Devletlerin başkanlığını, öyle bir görev ki dünya çapında politika aşılacaktı.

Evet, Barack Obama o ülkedeki yanlışları düzetme ve dünyaya barış- getirenlerin öncüsü olma misyonunu kabul ettiği zaman olduğu gibi aynı derecede ışıkla doludur! Görevde olduğu bu süre zarfında, İlluminatinin dünyanızdaki hayatı etkileyen herşeyi kontrol etmesine olanak sağlayan iletişim ağını kaldırmak için özen ve sebatla çalışmaktadır. Obama’nın çalışmalarına engel olmak ve sonlandırmaktaki güçleri ürkütücü ve büyük ölçüde başarılı oldu, ancak Kongre içerisindeki ve dışındaki etkileri sonlanınca, Obama hakkındaki ifadelerimizin gerçekliğini anlayacaksınız..

Şimdi hava durumu ve jeofizikle ilgili olaylardaki olumsuzluktan bahsedelim , ki siz değişimin kanıtı olan bu olayları hiç bu şekilde düşünmemiş olabilirsiniz. Dünya’nın hayatını kurtaran yoğun ışık ona kitlesel ölüm ve tahribatla sonuçlanan güçlü depremler, yanardağ patlamaları ve şiddetli fırtınalar vasıtasıyla olumsuzluğu salıvermeyi başlatacak gücü verdi.

“Eski” olumsuzluğun sonuncusu yaklaşık altı ay önce saf dışı bırakıldı- dünyanın dördüncü yoğunluğa geçişini sağlayan buydu. Devam etmekte olan şiddetin sebep olduğu “yeni” olumsuzluğun salınımı hayat kaybı ve tahribatın, eğer oluyorsa, az olduğu alanlarda bir dizi deprem aracılığyla oluyor, ve yanardağ patlamaları için de durum aynıdır. More is being dispersed via bazı bölgelerde şiddetli yağmur fırtınaları ve diğerlerinde kontrol edilemeyen yangınlar- su ve ateş Doğa’nın arınma elementleridir.

Bir daha asla gezgende olumsuzluk birikmeyecek ve kehanette bulunulmuş olan afetlerin hiçbirisi vuku bulmayacaktır! Uzun çağlardır Dünyayı sarmalayan karanlık yok olmuştur, fakat şiddetin olmadığı planlara ulaşıncaya kadar ardında kalanları “temizleme işi” devam edecektir. Dünya oraya önümüzdeki hafta ya da ay varmış olmayacaktır, fakat Dünyadaki ve Dünya dışındaki mevcut ışık güçlerinin yardımıyla, Dünya evrende eşsiz bir hızla o yere doğru ilerliyor ve tüm bu yol boyunca, şiddet azalacaktır ve fırtınalar, depremler ve yanardağ hareketleri de.

Okuyucuların sorguluyor olduğu diğer konulara geçerken, bir süre önce Japonya’nın hasar görmüş nükleer tesisinden çıkan radyoaktif yayılım herhangi yeni sağlık riski arzetmeyecek derecede etkisiz duruma getirilmişti. Zamanla bütün nükleer güç santralleri, depolanmış atıklar ve diğer toksik kirlilik teknolojik olarak demateryalize olacaktır. Bu esnada göklerinizdeki ekipler gemilerinin içinden kullanılmakta olan nükleer tesisleri kontrol altında tutmak için teknolojiyi kullanıyorlar.

Nükleer silahları olan ülkelerin hesapsızca davranmaları, diğer ülkelerin bu silahları geliştimek ya da elde etmek için yarış içinde olmaları, kaza eseri bu silahların fırlatılmasıyla ilgili endişeler tamamıyla gereksizdir. Yaratıcı’nın emri ve Tanrı’nın yetkisiyle, kasıtlı veya kaza eseri meydana gelen nükleer darbeleri engelleyecek gücü olan medeniyetler bunu yapmaya devam edeceklerdir.

Bilderberg konferansı esnasında, İlluminati tüm dünyada bankacılığı, borçlandırma ve yatırım yapmayı daha ne kadar kontrol edebilecekleri konusundaki derinleşen kaygılarını hemen hemen hiç gizleyemediler- servetlerine dokunmadan koruyabilmelerini sağlayan zenginliklerini nerdeyse tüketmişlerdi. Daha önce de söz edildiği gibi, NSA içindeki ve dışındaki bireyler İlluminatinin bu serveti yasal ve etik olmayan yollardan edindiğini gösteren kanıtlar toplamaktadır, yine de, Bütün belgeler sağlam kanıtlarla çeşitli mahkemelere sunulup ve daha sonra adilce karar verilene kadar para kaynağı İlluminatinin ellerinde kalacaktır.

Kanada Savunma Bakanının başka medeniyetlerin mevcudiyeti ile ilgili bildirimini duymak sevinçli bir durumdu! Henüz bunun inişlerin üzerinde ve sizin aranızda yaşayan ET’lerin kimliklerini açıklama zamanlamasını ne kadar fazla etkileyebileceği henüz bilinmiyor. Anne, lütfen Hatonn’un bu konuyla ilişkin soruya verdiği cevabı ekle.

“Bu bildiri ne kadar cesaretlendirici de olsa, inişlerin yarın olması için yeterli değildir. Aldığımız mesaj şudur, önce siz kendi evinizi daha iyi bir düzene koyacaksınız. Kimse bunu sizin tek başınıza yapmanızı beklemiyor- biz bu yüzden burdayız!

“Suzy, arkadaşım, sen dünyanızı ele geçirmeyeceğimi biliyorsun ancak birçok insan bilmiyor. Bizi merak ediyorlar fakat inersek bunun yardım etmek için olduğuyla ilgili ikna olmuş değiller. Onların asırlardır Dünya için neler yapmakta olduğumuzla ilgili hiçbir fikri yok- Onlar daha çok, Niçin Etler bizimle ilgileniyor? Diye sorar gibiler.

“İyiye doğru giden ve değişmekte olan durumlara daha fazla güven duyduklarında, ziyarette bulunan yabancılara karşı bu kadar temkinli olmayabilirler. Ancak, İılluminatinin ET’ler arkadaşca görünebilirler fakat onlar sizi esir alacak propagandası hala İnternette dolaşıyor.

“Neyse, gerçek sonuç , Tanrı’nın Vazifede olduğudur. O sizin bizi karşılamaya ne zaman hazır olacağınızı bilecek ve sonrasında konseye HAZIR işaretini verecektir. Suzy, biz buna sizden daha hevesliyiz!”

Teşekkürler, Anne, ve lütfen “uzay yardımseverleri” ile buluşacağın günü hızlandıracak enerji katan kısa video bağlantısını da kopyala. Umarız bu grubun mesajı yayma çabalarından ilham alırsınız.. http://www.youtube.com/embed/b3RYMb9uoZ0

Sevgili Dünya ailemiz, sizin gibi milyarlarca can da aynı şeyi istiyor, herkesin ihtiyacının verimli bir şekilde karşılandığı, bütün liderlerin bilge ve onurlu olduğu ve yaşamın doğayla uyum içinde olduğu huzurlu bir dünyada yaşamak. Ancak onlar dünyayı nasıl bu şekle getireceklerini bilmiyorlar, siz biliyorsunuz- siz yol-göstericiler olmak için ordasınız!

Kalbinizden yaşayarak, herkese, onların, ve sizin, istediğiniz dünyayı yaratmanın SEVGİ olduğuna örnek oluyorsunuz. Hatırlayın, sürekli ortamda dünya barış, neşe, güzellik, iyilik, karşılıklı saygı, bolluk ve müthiş macera zamanı halihazırda vardır.

______________________________________

SEVGİ ve BARIŞ

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Eposta: suzy@matthewbooks.com
Çeviri: MkShare |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge