Home > > Matthew Ward - September 1, 2012

Matthew Ward - September 1, 2012

Hedefteki yükseliş süreci; Dünya’nın beşinci yoğunluk yolculuğu; Süregelen ET desteği; ifşaat süreci; Hatonn: Obama seçimi ET gelişinin anahtarı, Altın Çağ master planı; korku ruh gelişimini engeller

1. Bu istasyondaki tüm ruhlardan sevgi dolu selamlarla, ben Matthew. Tüm aydınlanmış ruhlar için havada öyle bir heyecan var ki- Dünya’nın Altın Çağının eşiğine doğru geri sayım on yıllar değil, aylar ve haftalardır, daha sonra onun yükselişinin başlangıcını izleyen yıllar.

2. Özellikle yeni uyanmış ruhlar, ancak uzun zamandır kendini adamış ışık işçileri arasında, bu evrende benzersiz olan bu başarının iki yönü hakkındaki algılamalar farklılaşmaktadır: yükselişin kendisi ve ifşaat. Bazıları bunları bağımsız, ilişkisiz olaylar olarak görürken, bazıları yükselişi bir süreç ve ifşaatı bir olay olarak düşünmektedir. Biz bir paranın iki yüzü olarak bu devam eden süreçlere ilişkin bakış açımız hakkında konuşmalıyız.

3. 1930’ların sonunda, ekonomik çöküş toplumunuzda ağır bir bedele malolmuş ve Almanya’nın Üçüncü İmparatorluğunun yükselişi yakın ülkelerin istilasına yol açmaktaydı. Gaia, Dünya’nın ruhu kendi potansiyelinin enerjisinde mayalanmakta olan şeyi bildi. O, neredeyse ışıktan yoksun olan gezegen bedeninin kaçınılmaz olan 2. Dünya Savaşını ve insanlığın bilinçliliğinde karanlığın eli nedeniyle meydana gelen vahşeti atlatmak için çok zayıf olduğunu anladı.

4. Bu onun yardım çığlığı attığı zamandır. Acil yanıt Dünya’yı derin üçüncü yoğunluktan hafifçe titretebilen ve ancak hala çok yoğun, enerji düzeyinden yavaş bir şekilde daha yükseğe çıkarabilen, uzak uygarlıklardan yoğun ışık gönderimiydi. Bu onun yükselişinin başlangıcıydı.

5. Şimdi biz bu el altındaki bu yılda hızla ilerlemeliyiz. Bu yılın son günlerinde ve 2013’ün ilk günlerinde, gezegen üçüncü ve dördüncü yoğunluklar arasında kutsal bir pencere yoluyla seyahat edecek, burada her iki yoğunluğun enerji demetleri basitçe karışacak ve Dünya’nın Altın Çağının başladığın dördüncü yoğunluğa girecek.

6. Ancak bu muhteşem dönüm noktası onun yolculuğunun sonu değildir. Yükseliş gezegen güvenli bir şekilde beşinci yoğunluğa, Gaia’nın eskiden doğduğu ve onun gezegen bedenini yapmış olan beşinci yoğunluğa girinceye kadar devam edecek. Birbirini izleyen uygarlıkların kolektif bilinçliliğiyle orantılı olan düşük yoğunluklardaki varlığın eonlarından sonra, Gaia’nın bedeni evine dönmüş olacak.

7. Gerçekte, Dünya’nın mevcut üçüncü yoğunluğu aydınlanmış evren boyunca ilan edilmiş olacak! Bununla birlikte, uzun yıllardır bu parlak sürecin sürmeye devam edeceğini bilmek 21 Aralıkta meydana gelecek dramatik bir olayı beklemekte olanların düşecekleri bunalımı önlemeyecek. Aynı dar zaman aralığında o gün ya da başka bir gün dinamik kısımlardan hiçbir şey meydana gelmediği zaman, ne yazık ki, eğer şaşırtıcı şeyler üzerinde hesap yapanlar öyle bunalıma düşerler ki, ruh düzeyinde farklı nedenlerle gezegende kalmamayı seçenlere katılmaya karar verirler.

8. O halde, ifşaat hakkında konuşalım. Bu evrensel ailenizin varlığı hakkında resmi bir duyuruya bağlı olduğu için, birçok ışık işçisi 2012 yılının sonuna yakın, hala böyle bir bilgilendirmenin olmamasından dolayı cesareti kırılmış hisseder.

9. İlluminati’nin eski gücü parçalanmış olmasına rağmen, onlar hala bazı alanlarda güçlü bir etkiye sahiptirler ve bunlardan biri de medyadır. Bilinmesini istemedikleri bilgiyi baskı altında tutarak, nüfusunuzun çoğunluğunun, ruhsal ve entelektüel olarak ileri uygarlıklardan ruhların binlerce gemiyle gezegeni kuşattıklarını ya da İç Dünya’da yaşamakta ya da sizinle yan yana çalışmakta olan ruhların olduğunu öğrenmelerini önlemişlerdir. Çünkü, dünyanızdakilerin çoğu evrensel ailemizin üyeleriyle bir araya gelme hakkında herhangi bir beklentiye sahip değildir. Bu nedenle onlar hakkında doğru bilgi yoktur ve kolektif bilinçlilikte, onları karşılamak hakkında çok az düşünce vardır.

10. Bu durum size risk yaratabilen bazı askeri sektörlerde karanlık bireylerin devam etme kararlılığıyla birleşerek, bir duyuruyu ve kitleler halinde inişi geciktirmeye devam eder. Ancak çok güvenli bir şekilde, bu sizin kız ve erkek kardeşlerinizin süregelen desteğini bir nebze bile azaltmamıştır!

11. İşlemlerdeki temel adımlar yerde gizlice devam etmekte ve gemideki mürettebat toksik kirlenmeyi azaltmak ve güçlü silahların kullanımını engellemek için gemideki teknolojiyi kullanmaya devam etmektedir. Onlar depremlerin etkisini düzeltmekte, rüzgar hızını azaltmakta ve hala aynı miktarda negatifliğin ortaya çıkmasına izin verirken, ağır bir şekilde kirlenmiş alanlardan büyük fırtınaları uzaklaştırmaktadır. Yer ve uzay zeka birimleri arasındaki sürekli koordinasyon iletişim sistemlerindeki kesintiler ya da uzun elektrik kesintileri ve örgütlenmiş terörizm gibi İlluminati’nin “gizli operasyonlarını” engellemektedir.

12. Zamanında ifşaat olmadığı için negatif duygularla kişisel ışığınızı söndürmemeniz için, biz “aydınlanma-ışıklanma” ifadenizi kapsamak için onun tanımını teşhir ya da açığa çıkma şeklinde genişletmenizi rica ediyoruz. Bu tam olarak Dünya yükseliş yoluna başladığından beri olmakta olan şeydir.

13. Bu ilk yıllarda, alışılmış bir şeyin meydana gelmekte olduğuna ilişkin bir delil yoktu, ancak Dünya’nın yolcuğunu devam ettikçe ve ışık yoğunluğu arttıkça, eskiden sadece art niyetli, suçlu kişilerce ve doğrudan etkilenenler tarafından bilinen rezil faaliyetler açığa çıkmaya başladı. Uzun zamandır kemikleşmiş karanlık ışığın titreşimlerine yanıt vermekte olduklarını fark etmeden ışığa yaklaştıkça, insanlar kalplerini ve zihinlerini açmaya başladılar.

14. Savaş hakkındaki tutumlardaki dünya çapındaki değişimi düşünün. 2. Dünya Savaşı esnasında ruhun müttefik güçlerinin birliği –ki bu öldürmeye karşı vatanperver ve ölüme karşı şereflidir- barış için meditasyonlara ve küresel seferberliklere dönüşmüştür. Toplum düzeyinden ulusal düzeye hükümetlerdeki ve çok uluslu şirketler ile finansal kurumlardaki yozlaşma hakkında ne kadar çok bilginin ortaya çıkmış olduğunu düşünün. Pedofili (çocuk seviciliği) rahiplikte ve bir zamanlar çocuklar için cennet olarak düşünülen örgütlerde tanımlanmıştır ve önceden mentorlar ve idoller olarak düşünülen bireyler kendi karanlık özelliklerinin ortaya çıkarılmış olduğu bir duruma düşmüşlerdir.

15. Şimdi bu ifşaatları ve tüm diğerlerini kendi uygun bağlamlarına yerleştirin –Dünya’nın yükselişinin bütünleşik bir yönüne. Gezegen birbiri ardına daha yüksek enerji planlarına doğru seyahat ettikçe, önceden gizli olan daha çok sayıdaki suç alanları ve nefret uyandırıcı koşullar gözler önüne serilmiştir. Bu kaçınılmaz bir şeydir, böylece insanlar karanlığın kendi yaşamlarını nasıl kontrol etmekte olduğunu görebilirler ve bunu fark etmenin ışığında, yararlı değişiklikleri başlatmaya güdülenirler.

16. Uygarlığınızın büyüyen farkındalığının, özleminin ve eylemlerinin ışık enerjisi Dünya’nın yükseliş yolculuğu boyunca kolektif bilinçliliği yükseltmektedir. Yalnızca 70 küsur yıl önce, o ölüm sancıları içindeydi! Onun derin üçüncü boyut yoğunluğunun dışına, dördüncü yoğunluğa hemen girmek üzere oluşu hız ve alanda benzersiz evrensel bir başarıdır!

17. İfşaatı yükseliş sürecinin temel ve ayrılmaz bir parçası olarak görerek, ailemizin varlığının resmi olarak tanınması henüz gerçekleşmediği için casaretsiz ya da hayal kırıklığına uğramış olmaya gerek yoktur. Emin olun ki, bu olacak! Belirli dünya liderleri tarafından onların yaygın kabulü tüm ifşaat sürecinin en üst noktası olacak ve sizin gibi biz de bu önemli anı hevesle beklemekteyiz.

18. Ne zaman olacağını bilmenin sizin için çok önemli olduğunu anlıyoruz ve Hatonn’a bize bu konuda bir tarih verip vermeyeceğini sordum.

Bana sorduğun için teşekkürler Matthew. İlki, ifşaat hakkında söylediğiniz şeylerle aynı fikirde olduğumu ve niçin bir resmi karşılamanın hala beklemede olduğunu söylemek istiyorum. Ve gemilerdeki mürettebatımızın, karaya inmeyi beklerken, size yardım edebilmek için gereken her şeyi yaptıklarını ve yer mürettebatımızın da elinden geleni yapmakta olduklarını açıklamaktan dolayı size teşekkür ederim. Biz bu işe koyulmak için on yıldır hazırız!

Ancak duyurulacağımı zamana ilerlerken, güvenlik kesinlikle hala bir sorundur, ancak yeni anahtar US’de Kasım ayındaki başkanlık seçimidir. Obama’nın başkanlığının devam etmesi önemlidir. Bu o ülkede ya da başka bir ülkedeki politikalarla yapacak hiçbir şeye sahip değildir! Altın Çağ master planıyla yapacak her şeye sahiptir!

Plan Gaia’nın, Dünya’nın ruhunun isteğine göredir. O herkesin adil paylaşıma sahip olduğu ve herkesin onun Doğal alemine saygı duyduğu barışçıl bir dünya ister. En yüksek evrensel konsey daha gelişmiş ruhsal statüye, kadim bilgeliğe ve birçok yaşam sürelerinde dünya liderlik deneyimine sahip olan bir ruhu ana oyuncu olarak seçer. Bu ruh Barack Obama’dır.

O Gaia’nın Dünya vizyonuyla ve doğdu ve onu korudu. Bunu başarmak için ilham ve niteliklere sahiptir. Onun yeniden seçilmesi planın ilerleyerek devam etmesi için zorunludur çünkü onun rakipleri palının gerektirdiği değişiklikleri yapma yeteneğine sahip değildir ya da bununla ilgilenmezler.

Biz tümüyle politika dışıyız ve Mitt Romney’i küçük görmüyoruz! O ve onun görüşünü paylaşanlar paranın ilişkili olduğu statüyü değiştirmeye motive olmuyorlar ve milyarları olan birkaç kişinin ve çok azına sahip olan ya da hiçbir şeyi olmayan milyarların büyük eşitsizliği devam edemez ve etmeyecek. Dünya dengesizliğin devam etmesine izin vermeyecek.

Burada büyük resimden daha fazlasına gerek olduğunu düşünüyorum. Master plan bazı bireylerin birçok ruha, kendi üçüncü boyut karmalarını tamamlamak ve diğer yaşam deneyimlerini dengelemek için şans verdikleri çeşitli acı türlerine neden olmalarını, böylece Dünyayı desteklemelerini kapsadı. Planın bu kısmı yaklaşık 10 yıl önce tamamlandığı zaman, bu bireylerin ışık güçlerine katılmaları teklif edildi. Onlar kabul etmediler ve bunun içindir ki, savaşlar, adaletsizlikler, yolsuzluklar, açgözlülük, bölücülük, terörizm ve diğer yıkıcı üçüncü boyut koşulları hala devam etmektedir.

Pekala, biz hala bekliyoruz ve Obama’nın reformları devam ettirme çabaları Kongredeki rakipleri ya da birçok üyeleri kontrol eden paralı bireyler tarafından bloke edilmektedir. Ya onun ailesini ölümle tehdit ederek ya da blok oy kullanarak, Obama bilincine ve dünya vizyonuna karşı olan kararlara zorlanmaktadır. Bunu anladıktan sonra, o ve ailesi bizim korumamıza geçti, zihni bu derin endişeden uzaklaştı, ancak hala inatçı partizanlıkla ve küstah yalanlarla ya da gerçeklerin çarpıtılmasıyla uğraşmak zorundaydı.

Bu hemen şimdi US’de ön plana çıkan şeydir ve orada olması gereken şey ülkenin dünyanızın içinde olduğu üzücü durumun üstesinden gelmek için diğer ülkelerle nasıl işbirliği yapacağıdır! Eğer onun yeniden seçilmesinin kesin olduğunu görürsek, yakında sonrasını göstereceğiz.

Yine, bu politika değildir! Orada olur olmaz, politik farklılıklar herhangi bir ülkede bir sorun olmayacak. Bizim hakkımızdaki ve ifşa edilecek diğer durumlar hakkındaki gerçek ortaya çıkacak.

Matthew, bu o kadar yakındır ki, “ortaya çıkacağımız” zaman bir tarih verebilirim. Bana konuşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.

19. Hatonn, durumu böyle açık bir şekilde ifade ettiğin ve bu seçim gününden kısa bir zaman önce ya da sonra evrensel ailemizle resmi buluşmanın yakın olduğunun güvencesini verdiğin için biz sana teşekkür ederiz! Bu bizim, ruhların 21 Aralıkta hiçbir dinamik ortaya çıkmadığı zaman ayrılmayı seçebileceği endişemize son verir- olağanüstü olay bizim “uzay” ailemizle tanışmayla gelecek!

20. Sevgili Işık işçileri biz sizin diğer uygarlıkların kamusal kabulünde acele etme duygunuzun meraktan öte olduğunu biliyoruz. Bu sizin savaş ve yaygın acılara ve gelişigüzel düşmanca eylemlere son vermek için kalpten gelen bir arzunuzdur.

21. Önceki mesajlarda ifade ettiğimiz gibi, bu koşulların sürmesi büyük ölçüde, dualitenin özellik ve davranışlarını-“iyi” daha iyiyi getirir, “kötü” daha kötüyü getirir- çekmekte olan baskın titreşimlerle ilgilidir. Ve Hatonn’un master plandaki zamanlama hakkındaki söylediği şeyle tutarlı olarak, bu noktada sadece “iyi daha iyi olur” gereklidir.

22. Karanlığın fazladan yılları birçok insana korkunç zorluklara neden olurken, daha fazla önemli olan şey onların ruhlarının nasıl etkilenmiş olduğudur. Kısa bir ömür, travma ve çeşitli zorluklar insanların sözleşmelerinin bir parçası olmadığı zaman, ilahi merhamet onlara gelişmiş ruhsal statüler verdi ve suçluların eylemleri kendi sözleşmelerinin dışında olduğu zaman, statüleri düştü. Böylece ruhun sonsuz yaşam döngüsü karanlığın bu fazladan yılları esnasında ters bir şekilde etkilenmedi ve ruhların milyonlarcası ruhsallığa ve entelektüelliğe doğru atılıp yaptı.

23. Biz herhangi bir şey hakkında korku hissetmeye ihtiyaç duymama hakkında tekrar tekrar konuşmanın önemli olduğunu hissediyoruz. Olimpiyat oyunları esnasındaki terörizm hakkındaki endişelerin boşa çıktığını gördünüz. Biz size tüm başka korku yüklü iddiaları ve tahminleri ve raporları aynı kategoriye koymanızı öneriyoruz-onlar gerçekleşmeyecekler! Bu İlluminatinin korkuya neden olmaya çalışma niyetine sahip olmadığı anlamına gelmez. Onların önceki çabaları bizim uzay ailemizin yukarıdan ve yerden müdahalesi nedeniyle başarısızlığa uğradığı için, diğer planlarının tümü karanlık hezimete uğratılana kadar o kaderle karşılaşacaktır. Ve yakında bu olmalıdır!

24. Dünya’nın yükselişinin bu yanında, çok sayıda insanın korkuları onun yolunu çeviremez ya da hızını kesemez, ancak bireylerin ruhsal büyümesinde ve bilinç uyanmasında bunu yapabilir. Biz hepinizi bu evrendeki tüm enerjilerin en güçlüsü olan koşulsuz sevgiyle kucaklıyoruz. Eğer bunu kabul ederseniz, karşınızda olan şey hakkında korkusuz olursunuz ve bu yılın kalan günlerini ve gelecek yılları neşe ve heyecanla beklersiniz. Oh, haydi kendimizi burada düzenleyelim-hızla yaklaşmakta olduğunuz süreçteki doğrusal zaman tayinleri yoktur, bu nedenle yılların yerine, biz tüm yaşam sürelerinin, ömürlerin geleceğini söyleriz.

25. Sizin bu yaşam süresindeki uzun yolculuğunuz boyunca, biz sizinle ruh olarak birlikte yolculuk etmekteydik ve her adım Dünya’nın Altın Çağına muzaffer girişinizi daha yakına getirmesinin sizinle tadını çıkarmaktaydık.

______________________________________

SEVGİ ve BARIŞ

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Eposta: suzy@matthewbooks.com
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nlShare |