Home > > Matthew Ward - November 1, 2012

Matthew Ward - November 1, 2012

Bu istasyondaki bütün ruhlardan sevgi dolu selamlarla, ben Mattew. Belki de özellikle Işık işçileri arasında, Dünyanın üçüncü yoğunluktan çıkışının bu kadar yakın olduğunu kimse bilemezdi, çünkü endişeler var ve telaş da azalmıyor ve bazı durumlarda artıyor gibi görünüyor. Biz zihinlerinizi dünyanın durumunun ne olduğunu açıklamakla rahatlatmak istiyoruz ki bu başlangıçlarla başladı.

Sevgililer, sizin ruhsal ve bilimsel olarak farklılaştırdığınız şey aslında bir ve aynıdır. Ayrılık olamaz çünkü kozmoz çapında bulunan her şeyin kökeni ve öz yapısı enerjidir. Bu enerji Yaradan varlığının, kozmozun Sonsuz Varlığının, Kaynağın, Mevcut olan her şeyin, Bütünlüğün, BEN'İM saf sevgi-ışığıdır.

Aynı zaman diliminde, Her şeyin sonsuz ve ebedi bağlılığı içinde her biriniz eşsiz, bağımsız ve kutsal ruhlarsınız. Her dünya varlığı gezegenin bir mikrokozmozudur. Dünya Güneş Sisteminin bir mikrokozmozudur ve bu sistem Samanyolu Galaksisi'nin bir mikrokozmozudur ve sizin galaksiniz bu evrenin bir mikrokozmozudur. Evrenimiz kozmozun bir mikrokozmozudur ki bütün bunlar sizin "Big Bang" dediğiniz ve o andan itibaren var olan her şey sadece kendi içinde değil aynı zamanda her şeyi ve her yeri etkiler.

Son birkaç on yılda dünya bu evrenin merkezi haline geldi çünkü gezegendeki bu görülmemiş çabukluk ve değişikliklerin kapsamı bilime atfedildi, onun üzerindeki insanlara atfedildi, ruha atfedildi. Şimdi eğer söylemek gerekirse Dünyada ve içinizde devam eden bütün değişiklikler sizin bundan yaklaşık yetmiş yıl önce enerjiye yön vermenizden hareket buldu.

Enerji nötürdür ama enerji akışları onların eklentileri olan düşünce formları ile yönlendirilebilir. Formlar aslen özdür, vizyonlarınız için neredeyse görünmezdirler ve hayatın içinde bulunan her düşünce, duygu ve aksiyonda yaratılabilirler. Böylece bu eklentiler doğada hem pozitif hem de negatiftir ve bu evren bunların ikisiyle de iç içedir.

Kişiler bu enerji hareketlerine ne kadar yakın olurlarsa o kadar derinden etkilenirler. Çünkü dünyanız düalitenin negatif bileşenleri olan korku, savaş hali, bölücülük, öfke, açgözlülük, aldatma, yolsuzluk, açlık ve rast gele oluşan şiddetle yıkanıyor ve siz bu dinamik sarsıntı ve kaymaların merkez üssünde bulunuyorsunuz.

Bu negatif akışların eklentileri sadece dünyanızda kalmıyor aynı zamanda oradan dışarı da sızıyor. Bu evrende hayatı oluşturan fizik boyunca bir yerde üretilen enerji uzaya doğru dışarı fırlar, kendisine en yakın benzerlikteki enerjileri cezbeder ve kendisine ekler ve tıpkı bir bumerang gibi takviye bir güçle geri döner. Dünyanın düalitedeki bu son negatif ışık huzmeleri dışarıya çokça gönderildiğinden dolayı bunlar dışarı gönderdiklerini cezbederek aynen geri getiriyorlar. Bu, değişmez cazibe kanunu dünyanızın hala karmaşa içinde olmasının nedenidir.

Ve bu sebepledir ki bizler sizi hayatınızda ve dünyanızda istediklerinize odaklanmanız için teşvik ettik! İstemediklerini, kaygılarını cesaretsizliklerini, öfkelerini, acılarını ve sabırsızlıklarını düşünememekle meşgul olan kişiler kendi kişisel hayatlarında ve dünyada bu türden olayların daha çok yaratılmasına neden oluyor. Bu türden düşünce ve duygular, olumsuzluklarla doludur ki bunlar istemediklerini bitirmek isteyenlerin durumlarını uzatır durur.

Bu atlıkarınca oyununu durdurmanın tek yolu kozmosdaki en büyük güç olan sevgidir. Sevgi-ki ışıkla aynı benzerlikteki enerjidir ve farklı bir şekilde tezahür eder- yetmiş yıldan fazla bir zamandır ışık varlıkları tarafından yoğun bir şekilde dünyaya yansıtılmaktadır. İlk verilen miktar dünyanın hayatını kurtardı ve ihtiyaç duyduğu bu üçüncü yoğunluktan kurtulma ve yükseliş kursuna başlaması için ona dayanma gücü verdi.

Akan bu ışıkla Dünya bütün (içinde ve dışında) yaşayanlara, kendi mikrokozmos varlıklarına, ve üzerinde yaşayan kalbini ve zihnini açıp bu ışığı almayı, kendi ışıklarını, hayat güçlerini çokça oluşturmayı isteyen insanlarına daha çok teklifte bulundu. Biz bundan ve her birinden keyif aldık. Sadece kendi hayatlarını ruhsal ve şuursal olarak yükseltmekle kalmadılar aynı zamanda bu yanıtları pozitif enerji akış eklentileri sayesinde dünya ve öteki kabullenici ruhların da bundan daha fazla yararlanmasını sağladı.

Biz dünyadaki her ruhu sevdiğimizden dolayı bazılarının hala o kendi korku ve öfkelerini şifa ve keyfiyet veren ışıklarla değiştirmeyi reddetmeleri bizi üzüyor. Karanlık bireyler dünyanızı kontrol etmekte iken güçlü hissetmekte idiler. Birkaç yıl önce kontrolleri aşınmaya başladığında korku devreye girdi. Şimdilerde İlluminati kendi son birkaç eski püskü nüfuzuyla - medya ve askeri ve ekonomik kısımlarla - çaresiz durumdadır. - ki bunlar da gözden yok olmakta - Zorba kuralcılar ayrıca korkmaya başlıyorlar çünkü bazı ülkelerdeki meslektaşları o ülkelerdeki vatandaşlar tarafından al aşağı edilmeye başlandı. Ve milyonlarcası bu karanlık kişilerin etkinliklerinden dolayı korku içinde yaşıyor.

Korku en büyük negatiflik gönderen büyütülmüş bir duygudur. Bu Dünya üzerinde üretilen korku evrensel etkilere sahip olsa da söylediğimiz gibi bu en çok dünya üzerindeki hayatın tümünü etkiler. Ruhların en zayıf aile zincirinden olup karanlığa esir düşmüş olanlara ne sıklıkta gönderdiğimiz ışığın önemini düşünün.

Yaradan'ın özgür irade yasası onlara kendi ışıklarını reddetme hakkı verir ama onlar bu kozmik güçleri durduramazlar. Dünyanın yükselmiş seyri enerji dalgalanmasının yoğun bir seviyesine varmış durumda ve bu (ışığı reddeden) kişiler dalgalanan negatifliği ile enerjinin flama halini almış yolunu kapatıyorlar. Bu flamalar dördüncü yoğunluktan ne ayrılabiliyor ne de ileri gidebiliyor olduğundan bunlar kendilerini daha hızlı ve öfkeli bir şekilde harcıyorlar.

Görmekte olduğunuz bu kargaşa halini almış hesapların patlayıp yok olmayacağı konusunda sizi güvenceye aldık. Sizinkiyle birleşen evrensel ailemizden gelen ışıklar gezegeni sarmış olan negatiflikten çok daha güçlüdür! Ve depremlerden kaynaklanan birkaç ölüm ile daha az hasar veren sonuçlardan anlaşıldığına göre Dünya bu karmaşayla normalde olduğundan daha iyi bir şekilde baş ediyor.
Evrensel tarihin bu görülmemiş sürecinde mesajlarımızın sizi aydınlatmak, cesaretlendirmek ve ruhsal rehberlik önermek amacını taşıdığı üzerinde durduk. Ayrıca biz dedik ki bizler gelişmiş diğer ruhların da olduğu gibi politik varlıklar değiliz ve kendi doğamızda bundan çok daha ileride bir şekilde geliştik.

Peki, biz neden hala siyasetten bahsediyoruz? Dünyanın negatiflik ile nasıl bu hale geldiğini bilmek yükselişini anlamak için gereklidir ve bir açıklama onun (dünyanın) (bu yükselişi için) ihmal edilemez: bu onun siyasi ideolojilerin neden olduğu büyük negatiflikten kurtulması için gereklidir.

Siyasi kararlar halkın hayatını-sivil haklar, kanunlar, eğitim, istihdam, bilginin yayılması, kültürel etkinlikler, ekonomik koşullar, vergilendirme, seçim, tıbbi bakım, dini düzenlemeler ve "düşmanların" tanımlanması- etkiler. Dünyanızdaki hükümetlerin çoğunun kökeni savaş, yolsuzluk, aldatma ve zulmün başka şekilleriyle yaygın bir negatiflik üreten şeyler olmuştur.

Çağlar boyunca savaş isteyen iktidar organları bitmez tükenmez kan dökmeleri ile gezegeninizi neredeyse öldürüyordu. Bu yüzden Gaia, Dünya'nın ruhu, vücudunu üçüncü yoğunluktan çıkarmak, karanlıktan temizlemek ve daha yukarı yoğunluklara seyahat etmek için bir seçim yaptı ki oralarda kutuplaşmış siyasi ideolojiler ve bunların trajik sonuçları bulunmaz.

Birleşik Devletler karar ve aksiyonları global etkilere sahiptir ki ülkenin yaklaşmakta olan seçimi küresel bir ilgiyi taşıyor. Biz Başkan Obama'nın Dünya'nın Altın Çağ Ana Planındaki görevi hakkında konuşmuştuk ki bu Gaia'nın barış dolu isteği ile uyumludur ve orada yaşayan her şey doğa ile bir uyum içindedir. Onun (Gaia) isteği ve istenen plan her ulusun siyasetten arınmış olmasını somutlaştırmaktır.

Obama ki liderlik koşullarında bir çok hayat deneyimlemiştir, barışın dünyanıza getirilmesi görevini kabul etmiştir ve o bilgelik, vizyon, özveri, ahlaki ve ruhsal bütünlükle öncülük etmek için geldi. Ne o ne de görevi değiştirilmiştir.

Ancak onun Ofisteki süresi boyunca zahmetleri İlluminati-Kongrede desteklenmeyenler tarafından desteklenenler- tarafından zarar görmüştür. İşlerinden birisine örnek vermek gerekirse anlayacağınız gibi sık sık azarlanan "Obamacare" dir ki bu Obama'nın iskeleti kırılmış olan niyetidir. Ülkesinin insanları için istediği reformları elde etmek için bazı kanunları değiştirmesi, eklemesi ya da çıkarması dışında başka seçeneği yoktu ki böylece Kongrede altından kalkılabilir Sağlık Faturaları yasalaştırılabilecekti.

Yakında açgözlülük ve kontrolle motive bulan eylemlerden hiçbiri bir daha ortaya çıkmayacak. O zaman siz neden evrensel en yüksek konseyin bir ruhu gününüz dünyasındaki en hayati rolü doldurması için Barack Obama olarak seçtiğini göreceksiniz. Bu onun başkanlık süreci boyunca karanlık bireylerin kararlılığı için olmayan bir kanıtı olurdu.

Reformların büyük bir kısmını ertelemek gibi bir yetenekleri olmasına rağmen Dünya onun aydınlanmış ruhları ile dördüncü yoğunluğa doğru hareketini sürdürdü. Şimdi sadece haftalar kalan bir geri sayımla birlikte, dünya barışı ve Dünyanın Altın Çağı için istenen birliğe doğru gelişecek olan ayaklanmalar ve anlaşmazlıkları göreceksiniz.
Hadi şimdi o çağda gerçekleşecek olan ilk aşamalardan konuşalım. Son mesajımızda biz ele alınacak olan projelerin önceliklerini numaralandırdık. Şimdi biz sizin bir dereceye kadar sezinleyebileceğiniz toplumun genel yapısını tarif edeceğiz.

Daha önce de belirttiğimiz gibi öyle bütün harikalar Altın Çağın giriş kapısında olmayacak. Ya da tamamen farklı ve aydınlanmış bir toplum oraya varmayacak. Dünya ve Nirvana bu harika okula ruhların kadınsı ve erkeksi varlıklara doğru gelişimi için beraber devam edecek-ki bu kişiler dişil ve erkeksel enerjilere ideal bir ayar çekmişlerdir- ve uyum sağlamış olacak olan şeyler en çok duygusal ayarlamalardır çünkü bu eylem ve durumların ihtiyaç duyduğu ayar davranış ve seçimlere etki edecek.

Basitçe söylemek gerekirse bir kişinin Nirvana'ya varması onun doğasını ve Altın Çağ'a girişini her iki şekilde de değiştirmeyecek. Biz bir ruhun anlaşmasına olan bağlılığından bahsetmiyoruz- sözleşmesinden ciddi manada sapmış herhangi bir ruh, bilince giden rehberliği göz ardı etmiş ve bilerek kendi isteği ile karanlık yolları seçmiş, ki bunlar etrafta olmayacak- ama sizin kişilik özellikleriniz, ilgileriniz, fikirleriniz, standartlarınız, istekleriniz, başarı ve yetenekleriniz tercihen yine sizindir.

Mesela kötümser biri iyimser olmayacak ya da tembel olmayı seçmiş biri aniden çalışkan olmayacak. Utangaç kişiler sokulgan ya da bu durumların tersi olmayacak. Durumları uzunca analiz eden biri kendiliğinden tepki vermeye başlamayacak ve alelade işler yapan biri mükemmelci olmayacak. Beyzbol ve futbol kucaklama ve sanatla yer değişmeyecek ya da artistler olimpiyatlara hazırlanmaya başlamayacak. Çiftçiler mesleklerini öğretmen, hemşire, makinist, dükkancı, aşçı, mimar, marangoz, bilgisayar programcısı ya da herhangi bir iş yapan başka birileriyle değiştirmeyecek.

Kısacası sizin karakteristik özellikleriniz, yetenekleriniz, işleriniz, hobileriniz ve sizi bireysel olarak eşsiz kılan her şeyiniz siz onları değiştirmeyi seçmedikçe değişmeyecek. Biz bir parça daha nitelendirmek isteriz: Avcılık ve balıkçılıktan hoşlanan kişiler bu davranışlarını hızlı bir şekilde değiştirerek bunun yerine onları eşit şekilde memnun edecek ve bütün doğada her yaşam formuna onur verecek eğlencelere başlayacak.

Büyük farklılık, kişilerin durumlara başkasının bakış açısına göre bakma isteklerinin, uyumlu tartışma ve çözümlere uyan davranışlarının ve herkesin en iyi ihtiyaçlarına hizmet etmelerinin temelinde olacak. Siz yaklaşım ve eylemlerin gidişatına ilham veren sevgi-ışık titreşimlerinde yaşıyor olacaksınız.

Fiziğin "benzer benzeri çeker" kanunu ayrıca enerjisel olarak benzer olan ruhları birleştirir. Temeli kurulmuş Aileler, iş yerleri, toplumdaki aktiviteler ya da ulusal organizasyonlar arasındaki ilişkiler devam edecek, bu şekilde olmayanlar devam etmeyecek. Bütün ruhların amaçlarının spiritüel ve bilinç farkındalığı olarak yükselme amaçlarının olduğu anlayışıyla gelişim için fırsatlar önerildiğinde çok sıcak karşılamalar olabilir.

Ciddi sağlık koşulları kronik hastalıklara oranla bir anda değişecek, ancak dördüncü yoğunluğun vibrasyonlarında sizler bedensel, zihinsel ve ruhlar olarak süper bir şekilde tazelenmiş hissedeceksiniz. Uzun yıllar boyunca sizler toplumsal olarak ciddi bir para karşılığı aldığınız toksin içeren birçok saldırıya maruz kaldınız. Bu toksik maddelerin hiç biri ne dördüncü ne de daha yukarısı olan boyutlarda bulunmaz ve sizler daha yukarıya, daha güçlü titreşimlere doğru çıkarken bedenler mükemmelliğe doğru yeniden yapılandırılacak.

Biz sizlerin göklerinizde gezen uzaydaki ailelerinizin aranıza resmi olarak hoş bir şekilde inmelerini duymayı ne kadar çok istediğinizi biliyoruz. Bizim iyi dostumuz Haton bize diyor ki her şey hazır ve onlar evrensel en yüksek konseyden bir işaret verilmesini bekliyor ki bu da Tanrı'nın rehberliği ile yürür.

Ekonomi gerçekten dengeleniyor mu yoksa İlluminati mi bu illüzyonu manipüle ediyor? Küresel ekonomi ki bu yanıltıcı yapımlardır, sizin terimlerinizi kullanırsak onarılamaz bir haldedir. Eskinin altında gizlice yerleşmiş olan yeni kuruluşlar eskinin yıkılışı başladığı zaman yenileri güzel bir şekilde kurulmuş olacak. Şunu demek gerekirse eski sistemden yenisine doğru geçiş gerçekleşecek ki bu yıkılacak bir baraj gibi olmayacak.

Paradaki özelleştirilmiş değişiklikler, bankacılık, kredi, vergiler, ticari ve yatırım kafa en az karışıklığa inecek ama İMF'nin ülkelere borç olarak verdiği paranın affı, ki bu para ekonomik öncelikleri kütlesel olarak fakirleştirmiş ülkelere asla ulaşmadı, milyonlarcasının istediği gereklilikleri sağlıyor. Sizin kasvetli istihdamınızın giderilmesi, evsizlik ve mülteci durumları da ayrıca önceliklidir.

Anneme kişisel doğanızdan-mesela nereye ve ne zaman taşınmak, görevleriniz, ışığınız Dünya ile birlikte fiziksel olarak yeterli mi, hastalığınız tedavi edilecek mi gibi- sorular gönderen siz sevgili ruhlar bizler cevaplarını aradığınız bu soruları yanıtlamayız. Ama sizin yaptığınız -ki bunlar bilmeniz için önemlidir- her şey ruhunuzdadır!

Birçok mesajda bizler üzerinde durarak belirttik ki cevaplarınızı almak için dış kaynaklara yönelmek yerine içinize yönelin. Beyninizi "3B" gevezeliğinden boşaltın ve bırakın ruhunuzun mesajları gelsin ki gelir de- sezgi, içgüdü, ilham, istek ve bilinç olarak ki bu rehberlikler sizi ruh sözleşmelerinizde üzerinde durduğunuz konularda hizada tutar.

Bununla beraber görevlerle ilgili olarak bizler liderlik durumlarının doldurulması için ihtiyaç duyulan bazı karşılaştırmalı durumları tekrar edeceğiz. Bir çoğunuz parlayan ışıklarınızla yol göstericiler olmayı seçtiniz ve siz bunu basitçe yaşayarak ve neyseniz o olarak yapıyorsunuz, ki bunu Tanrı'nın sevgili çocuklarından biri ve Onun ailesinden diğer hepsine akraba- Dünyanın bütün insanlarına, hayvanlara, bitkiler alemi ve melekler alemindeki paha biçilmez ruhlar- olarak yapıyorsunuz.

Dünyadaki olaylar hakkında olan bilgiler konusunda farkındalık sahibi olmak önemlidir çünkü yanlış bilgilendirme hala günlük medyada, özel basımlarda ve internette ki kanal olarak inen mesajlarda bile bolca bulunuyor. Tekrar, derine inin ve gelen duyumlara dikkat edin. Eğer bilgiler rahatlıkla akıyorsa bu büyük bir olasılıkla doğrudur, eğer siz herhangi bir direnç hissediyorsanız bu büyük olasılıkla yanlıştır. Kapalı bir zihnin düşük bilinç seviyesi kendisinin katı inançlarını desteklemeyen her bilgiyi reddetmesine neden olur.

Her şeyden önce korku dolu bilgiler tarafından cezbedilmeyin ki korkacak bir şey yoktur. Bu neşeyi, heyecanı ve zaferi hissetmenin vaktidir. Siz bu evrende görülmüş en büyük zafer dolu çizgiyi bitirmekten azıcık ötedesiniz ki bu doğrusal zamanın ufacık bir parçasıdır ve bu devamlılıkta siz bitiş çizgisini geçtiniz, siz zaten zafere ulaştınız!

Biz sizin ışıktaki cesaretiniz ve azminiz için sizi kutluyoruz. Biz sizi sebatınız ve karanlık kişilerin yolunuzu kapatmadaki bütün engellerin üzerinden hünerle gelmenizden ve gecikmelere karşı gösterdiğiniz sabrınız için kutluyoruz. Biz dünyanızı sevgi, barış ve bütün doğayla uyum içindeki yeni bir diyara taşıdığınız için sizi kutluyoruz. Lütfen siz de bizim sizi kutladığımız gibi kendinizi kutlayın!

______________________________________

SEVGİ ve BARIŞ

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Eposta: suzy@matthewbooks.com
Çeviri: Mehmet AteşShare |