Home > > Matthew Ward - March 1, 2012

Matthew Ward - March 1, 2012

Kolektif bilince çöken korku; karmik tamamlanmada ilahi rahmet; ışık güçlerinin İlluminati’ye karşı başarısı; gelecek aylardaki gelişmeler; siyonizm; dualite, bölücülük; doğum öncesi aile anlaşmaları; nirvana’da yaşayan çocuklar

 1. Bu istasyondaki tüm ruhlardan sevgi dolu selamlarla, ben Matthew. Işık işçileri karanlığın çabalarını her fırsatta bozmakta olan ışığı gösteren tüm noktalarla bağlantı kurmak için güçlükle karşılaşabilseler de, dünyanızda öyle çeşitli ve hararetli hareketlilik var ki. İlluminati’nin kendi cephaneliğinde kalan tek taktiği, korkuyu kullandığını çoğunuzun anlamış olması iç rahatlatıcıdır. İran’ın bir nükleer silah üretme olasılığını önlemek için bu ülkeye karşı ön alma saldırısı hakkındaki konuşmalar; New York şehrine karşı bir terörist saldırı olasılığı; Japonya’daki başka bir tahrip edici deprem olasılığı; Kuzey Kore’nin güneydoğu Asya’da savaşa neden olmak için yeterli bir tehdit olma olasılığı.

 2. Kolektif bilinci görmeye izin veren bizim bakış açımızdan, çok az kişinin bu senaryolara itibar etmekte olduğunu biliyoruz, bunların hiçbiri Dünya’nın kaderinin parçası değildir. Uyumakta olanlar bile bir dereceye kadar, eldeki bu zamanların dünyanın altın çağına gidişi hızlandırdığı anlayışıyla “olasılıkların” korkusuyla yaşamayı reddederek ışığa yardım etmektedir.

 3. Ayrıca bu noktada bir okuyucunun sorusunu araya girelim: “Korku olumlu olarak yönlendirilebilir, niçin korkunun dışarıda kalması gerektiğini söylemeyi sürdürüyorsunuz?” “Korkunun dışarıda kalmasını” söylüyoruz, çünkü onun yoğun, güçlü enerjisi bireyleri üçüncü boyuta gömülü tutup, ruhsal ve entelektüel olarak evrilmekten aciz kılıyor ve ışığı bilince erişmekten alıkoyuyor. Korku sağlıklı mantıksal sorgulamayı, sağduyuyu, aklı ve diktatörlük ve yolsuzluğa karşı ayaklanma isteğini engeller. Karanlık güçlerin kuklalarının birkaç bin yıldır Dünya’nın insanlarını kontrol edebilmelerinin nedeni budur. Karanlık güçleri korkunun enerjisi besler. Korku olmadan onlar var olamazlar.

 4. Kolektif bilince çöken korkuyu görüyoruz, ancak her zaman potansiyel olarak bireysel temelde etkili olması sevindirici. Evrensel çekim kanunları yoluyla, korku duyan bireylerin enerjisi evrene geri gönderilir ve buna uygun enerji çekilir; bir bumerang gibi geri döner ve onunla ilgili olan kişiye çok daha korkulu koşullarla geri gelir. Olumlu olarak yönlendirilebilir inancıyla korkuya “kur” yapan biri ateşle oynamaktadır. Bu negatif enerji çok daha güçlü karşıtıyla daha kafa karıştırıcı olur: Kendine güven, ruhsal güç, cesaret, adil yargı ve karşılaşılan zorlukları aşma azmini yükselten, ışıkta sürekli bir şekilde yaşamanın pozitifliği.

 5. Milyarlarca insanın kendi ruh sözleşmelerinin bu yönlerini tamamlamaya ihtiyaç duyduklarından daha uzun süre ya da daha sert olan korku koşullarında yaşamakta oldukları doğrudur. Bu kişiler diğer karmik hükümleri bitirmeden önce Dünya’daki yaşamlarından ayrılabildikleri için, ruh düzeyinde sözleşmelerin değiştirildiği örnekler bulunmaktadır ve ilahi rahmetle, onlar üçüncü boyut karmanın tümüyle tamamlanmasına hak kazanırlar. Başka örneklerde, orijinal sözleşme bu korkunç koşullarda kısa bir ömür gerektirir–ki bu diğer ömürleri dengelemek için yeterlidir ve ruhlar, ruhsal gelişmelerini ileriye doğru taşırlar. Her iki örnekte de, çifte fayda gezegende önceden var olan korku enerjisinin gitmiş olması ve bu ruhların Nirvana’dan Dünya’ya kendi ışıklarını yaymalarıdır.

 6. Evrende eşi benzeri bulunmayan bu süre boyunca, ilahi rahmetin başka araçları sunuluyor. Evrilmiş ruhlar diğer sözleşme hükümlerini tamamlamalarına imkân verilerek, daha zayıf ruhların en güç karmik deneyimlerinin rolünü üstlenmeye gönüllü olmaktadır; böylece ruh düzeyinde zayıf olanlar güçlenmiş olacak ve üçüncü boyutun dışına evrilebilecekler. Yardım isteyen daha zayıf ruhlara destek olmak ruhsal olarak evrilmiş fiziksel uygarlıklar için gelenektir–bu tam olarak, yakında ve uzakta olanların çoğunun Dünya’da ve sizde yapmakta olduğu şeydir! Bu benzersiz çağda, bu ruh düzeyindeki işbirliği ruhsal gelişme için elverişlidir–ancak ışıklı varlıklar içindeki sınırsız sevginin başka örnekleri de vardır.

 7. O halde, her şeyin sizin yasalarınıza uygunluğunu temin etmek için özenli düzenlemeler yoluyla, İlluminati’nin bankacılık ve kredi endüstrisindeki üst kademesi pozisyonlarından alınmıştır ve yasal kovuşturmalarla karşı karşıya kalacaklar. "Tehlikeyi hisseden” diğerleri gönüllü olarak ayrılıyor ve İlluminati’nin çalıntı servetlerinin geri alınması devam ediyor. Askeri liderler hala İlluminati kampındaki askerler tarafından yapılabilecek saldırıları engellemek için ışık güçleri ile işbirliği yapıyorlar ve onların mağara gibi bazı yeraltı alanlarının tahribi de iğrenç deneyleri ve diğer gizli faaliyetleri durdurmuştur.

 8. Önümüzdeki ay içinde, hükümet değişiklikleri İlluminati üyelerini ya da onların kontrolü altında hareket edenleri ayıklayacak ve ahlaki ve ruhsal bütünlüğe sahip olanları onların yerine koyacak. "Arap baharı"nda kurulmakta olan yeni hükümetler istikrarlı hale gelecek ve despot rejimler düşecek. Çok uluslu şirketlerdeki yaygın yolsuzluk hak ettiği karşılığı bulacak, halkın çıkarlarına hizmet eden yöneticileri kalacak, aç gözlü olanlar ve kendi çıkarlarına hizmet edenler gidecek. İflas halindeki ulusların ekonomilerinin canlandırılması başarılı olamayacak; küresel ekonomi dibe vuracak ve onurlu bir sistem dünya çapında çalışmaya başlayacak. Aranızdaki karanlık kalpler ve zihinler gezegeni terk ettikçe savaşlar, şiddet, aldatma, baskı ve medya sansürü adım adım sona erecektir.

 9. Bu başka bir yolla olamaz–bu basitçe evrende yaşamı yöneten fiziktir. Dünya peş peşe daha yüksek düzeylere doğru hızla ilerledikçe fiziksel bedenler, yıkıcı planlar, hırsızlık, sahtekârlık, adaletsiz yasalar ve hapsetme, bağnazlık, kötü gelenekler ve davranışlar gibi herhangi bir formdaki düşük titreşimli hiçbir şey yaşamını devam ettiremez.

 10. İlerleme, dinlerin “Altın Çağda tümüyle ortadan kaldırılması ve yerine evrensel kanunların konulması” gibi olmayacak. Bilim ve dinin aynı ve bir olduğu, dini dogmaların kilisenin ilk liderleri tarafından kitleleri kontrol etmek için yaratıldığı ve yayıldığı ortaya çıktığı zaman, bilinci üçüncü boyut yoğunluğu sınırlarının ötesine geçmiş olan insanlar dinlerinin ruhsal yönlerine bağlanacak, planlanmış, kontrol eden yönleri bırakacaklar.

 11. Ortaya çıkacak gerçeklerden biri de karanlığın Yahudilik ile Siyonizm’i eşanlamlı hale getirmesindeki niyetidir. Bu İlluminati’nin içinde kavgacı politik akım gibi çalışmıştır ve amacı altmış yıldan uzun süredir Orta Doğu’da istikrarsızlık ve çatışma yaratmaktır. Büyük hükümetlerin ve onların askeri güçlerinin içinde ve arkasında güçlü bir nüfuzu kullanan Siyonistler İsrail’de ya da herhangi bir yerdeki Yahudi insanları temsil etmezler. Diğer İlluminati uzantıları gibi, onlar da Kabal’ın küresel hakimiyet amacına bağlıdırlar.

 12. Samilerin farklı ulusal kökenleri ve dinleri olsa da, Siyonistler onları "Yahudi aleyhtarlığının" Yahudi insanlara ve İsrail’in kendini “düşmanlarına” karşı savunma hakkına zıt olduğuna başarılı bir şekilde ikna etmişlerdir. Bu arsız düzenbazlık yoluyla, dünyanın sempatisini kazanmakla kalmamış, çoğu ABD’de olan İsrailli müttefiklerinden de büyük savunma fonları kazanmıştır. Bu müttefiklerin hepsi İlluminati’nin kendi endüstriyel-askeri makinelerinden gelen muazzam kârlarını artırmak için hizmettedirler.

 13. Dinler dogmatik öğretiler yoluyla kitleleri kontrol etmenin yanı sıra, bölücülüğün karanlık amacına hizmet etmiştir, o derece ki yüzyıllarca travma ve kan dökmeye neden olmuştur. Haçlı Seferleri, Katolikler ve Protestanlar arasındaki savaşlar, Yahudilere karşı katliam ve “dönek” olmayı reddeden “kâfir” kişilerin sürülmesine tanıklık edilmiştir.

 14. Bölücülük uzun süre karanlık güçlerin etkili bir aracı olmuştur. İnsanları dinler yoluyla bölmek için yalnızca içeriği değil, aynı zamanda yönetim tarzlarını, felsefe ve ideolojileri, siyasi partileri, toplumsal tabakalara etiketler takarak ve herhangi bir durum veya olay hakkında resmi iddiaları kabul etmeyenleri de bir "komplo teorisyeni" olarak etiketleyerek sizi çatışan kamplara ayırdılar. Bu ayrımlar böylece kuşaklar boyunca yayılarak, nüfusu üçüncü yoğunluk zihniyetine sapladı ve dualiteyi kontrol altında tuttu. Gezegeninizde çok uzun zamandır dualite oyununun son sahnesinin oynandığını görerek bizimle sevinin!

 15. İnsanlar ve hayvanlar için zararlı böcekler dördüncü yoğunlukta olacak mı? Hayır. Aslında bu evrendeki tüm yaşam Yaratıcı'nın sevgi-ışık özü yoluyla Tanrı’dan türer ve böylece bir ruh olur; Yinede, karanlık birçok yaşam formunun enerji huzmelerini bozdu ve bu yüzden onlar üçüncü yoğunluk uygarlıkları için zararlı oldu. Dünya yaşamı, bir sümüklü böcek gibi çok küçük su formu ya da zararlı böcek zekası ve mantık yeteneğine sahip olan bireyler için evrimci basamağa bir adım yükselebilir, ancak fiziksel ömürleri esnasında özgür iradesiyle karanlık olanlar, ilkel yoğunluğa bozularak dönüşmüş olurlar.

 16. Siyah insanlar özel bir karmaya sahip midir? Hayır, Dünyada herhangi bir ırkın insanları özel bir karmaya sahip değildir. Hepiniz bu evrende farklı ırklarda, cinsiyetlerde, beden form ve özelliklerde, ilişkilerde, yeteneklerde, zeka düzeylerinde ve yerleşimlerde ömürlere sahip oldunuz; ve yol boyunca sizin her biriniz dengeli bir deneyimi gerçekleştirmek için ruh anlaşmaları yaptınız. Her biriniz benzersiz olduğu gibi, her birinizin bu ömür için yaptığı seçimler de benzersizdir.

 17. Ailemin üyeleri derin karanlık içinde olduğunda nasıl hızlıca ışığı tutabilirim? Düşünceleriniz, inançlarınız ve en içten duygularınız yalnızca sizin tarafınızdan bilinir ve orada ışığı sabit tutabilirsiniz. Karanlığa meyilli aile üyelerine sahip olmalarını arzu ettiğiniz ışık niteliklerini sessizce vermek önemli ölçüde yardımcı olabilir. Onları ışık içinde “görmek” onların karanlık yönleri tarafından durdurulan duygularınızı etkisiz hale getirebilir.

 18. Lütfen bir aile anlaşmasının tüm ruhların birbirine olan koşulsuz sevgisiyle yapıldığını hatırlayın. Anlaşma her katılımcının yararlanması için tasarlandığından, bazıları diğerlerinin birşeyi deneyimlerken dengeyi sağlamak için ihtiyaç duydukları “taşıyıcılar”dır ve herkes ruhsal gelişmede ileriye doğru gidebilir. Katılımcıların hiçbiri seçtiği rolünü bilinçli olarak bilmez ve herkes yalnızca kendi kişisel kararlarından ve eylemlerinden sorumludur. Karanlıkta olduğunu hissettiğiniz aile üyelerinin eylemlerini kontrol edemezsiniz, ancak tepkilerinizi kontrol edebilirsiniz – ışığın içinde tepki göstermek kaygısızlığın etrafınızdaki her şeyin içine akmasına ve etrafa ışımasına izin verir.

 19. Gezegen dördüncü boyut yoğunluğa yaklaştıkça insanlar ölümlerin artışını nasıl açıklayacak? Çok büyük olasılıkla üçüncü yoğunlukta bilince sıkışmış insanlar ölümleri açık nedenlere dayandıracak ve “daha yüksek bir amacının” olduğu olasılığını konuşmayacaklar, ve farkındalıkları ışık tarafından yükseltilen insanlar neyin meydana geldiğini anlayacaklar. Öldüklerinde sevdiğiniz kişilere üzülmek doğaldır, ama Onları Nirvana’nın ihtişamlı yerlerinde yaşarken hayal etmek mutluluk hissetmelerini sağlayacaktır.

 20. Ebeveynleri dini inançlarını değiştirmek yerine ölmeyi seçecek küçük çocuklar hakkında ne konuşabiliriz ve öksüz kalacak çocukları kim koruyacak? Bu yaşamı terk etme zamanı hakkındaki seçim, ilk olan asıl ya da yeniden düzenlenmiş sözleşmeler şeklinde, ruh düzeyinde yapılır ve hiç kimse başkasının sözleşmesi şöyle dursun, kendi sözleşmesini bile bilmez. Birinin ölümü hakkında bilebileceğiniz şey nedenin bir otomobil kazası ya da kanser, kalp krizi ya da başka bir tıbbi teşhis olmasıdır. Bu yüzden çocukları küçük olduğu halde ölen, kendini dine adamış insanların inançlarını değiştirmek yerine ölmeyi seçtiklerini düşünmek yanlış olur.

 21. Kendini açık olarak dine adama, bir kişinin zihninde ve kalbinde olan şeyle aynı değildir. Kendi kiliselerinin öğretilerine uymayan şeylere inanmayı düşünmeyen kişiler ruh düzeyindeki mesajları dinleyebilirler: tersine, aranızdaki en karanlık bireylerin bazıları kilise hizmetlerine katılırlar ya da pahalı ofisler tutarlar. Lütfen bunu daha önceki mesajlarda bahsettiğim "ayrılmayı seçme" kategorilerden herhangi birine tek koymayın.

 22. Her iki ebeveyn de ölürse, onların çocukları aynı aile üyeleri, arkadaşlar ya da tıpkı şimdi olduğu gibi, devreye giren yasal koruyucular tarafından bakılacaktır. Bilinçlerin titreşim düzeyleri yükseldikçe, çocuklar düşünebildiğinizden daha fazla dirençli ve daha fazla farkında olacaklardır ve telepatik bağlantılar açıldığı zaman, onlar ve ebeveynleri ne zaman isterlerse görüşebilirler.

 23. Şimdi de bir çocuğun ölümüne üzülen aileler hakkında konuşalım. Son zamanlarda annemin bir dostu narin küçük bedeni tükenene kadar cesurca lösemiyle savaşan dört yaşındaki Philip’in ailesine rahatlatıcı sözler söyleyip söyleyemeyeceğini sordu. Vaftiz kızım olarak adlandırabileceğiniz Esmeralda, Nirvana’da çocuğun bakımını üstlenir ve Philip’in ailesinin mesajı için O'ndan rica etmemiz çok uygundur. Annesi de, Esmeralda’nın sözlerini paylaşmaya izin verir, böylece çocukları Yerkürenin ruh dünyasında yaşamakta olan tüm ailelere bir ölçüde rahatlık verebilirler.

* * * * * * * * *

Merhaba, Dünyadaki sevgili büyükannem. Sizinle konuşmak ve Philip’in ailesi için bir mesaj vermek çok hoş. Onunla buluşmaya gittim-ne güzel bir çocuk! Bakıcı ruhların uzun süren hastalığından sonra onun bedeni güçlenirken, bu sürekli onunla olduğu nazik koruyucu alanda kısa bir hoş geldin ziyaretiydi. Halen Philip gülümsemekte, kahkaha atmakta ve gözleri ışıldamaktadır!

Yakında benimle olacak ve başlangıçta yaşamak istediği yeri seçebileceği için çeşitli evlere bakacağız. Evlerin büyüklüğü, renkleri iç ve dış tarzları ve çevre düzenlemeleri de farklıdır, buna rağmen hepsi çok güzeldir. Tropikal bir alanda ya da atlar, inekler ya da diğer hayvanlar için çayırları olan bir alanda ya da göller ya da dağlarla çevrelenmiş evlerin birinde yaşamayı seçebilir. Çevre neresi olursa olsun, onun çok hoşuna gider. Philip’in evimizin etrafında –bir keşif turu gibi– nasıl dolaşabileceğimizi görmesine izin vereceğim. Arabayla, otobüsle, trenle ya da bir gemiyle, hatta uçakla seyahat edebiliriz.

Philip gibi sevilen ve korunan çocuklar ile yaşamları savaş bölgeleri, mülteci kampları gibi korkunç koşullarda olan ya da hasta ve aç olan “unutulmuş çocuklar” gibi, gelen çocukların iki ana grubu olduğunu söylemeliyim. İkinci grupta olanlar ilk başta farklı bir alanda yaşarlar. Orada her çocuğa bolca sevgi ve korkunç koşulların hatıralarını ve tüm üzüntülerini kolayca silen özen verilir. Daha sonra bu çocuklar ilk grupta olanlara katılır ve sağlıklı, mutlu, aktif bir yaşama başlarlar.

Her iki grup, kısa bir süreliğine yaşlarına göre ayrılır, böylece yaşlarına uygun ilgi bakım ve eğitim alırlar. Örneğin, bebekler ve küçük çocuklar özel bakıma ihtiyaç duyar ve Philip'in yaşındaki ve daha büyük çocuklar böyle bir bakıma ihtiyaç duymazlar. Ancak ilgilerini ve yeteneklerini geliştirmek için birçok türdeki koşullara ve eğitimlere ihtiyaç duyarlar. Her çocuk benzersiz olarak muamele görür – sertlik ve itaat beklentileri buradaki yaşamın bir parçası değildir.

Tüm gıdalar, "bedenden ayrılmış” adını vereceğiniz şeyle korunmaktadır, ancak bedenlerimiz kesinlikle birbirimize görünür haldedir. Lezzetli meyvelerin, sebzelerin ve tahılların çeşitli türlerine sahibiz – et yok, ancak et tadını üreten bitkiler var ve farklı baharatlarla yapılan birçok çorba türleri ve lezzetli sular var.

Kreşler hariç tüm evlerde, bakıcılar her çocuğun Dünya ailesi hakkında konuşmak için kullandığı Aile saatine başkanlık eder. Onların bireysel sevgi bağlarının derecesi açıktır, ve çok az ilgi ve yakınlık verildiği örneklerde, çocuk affetmeyi anlamaya ve hissetmeye teşvik edilir. Aile Saati duası kısmını çağırırsınız.

Tüm eğitimler yaşa ve kavrayışa göredir. Philip kendi yaşındaki çocukların olduğu sınıflarda başlayacak ve kendi ilgi konularını seçtikçe ve hoşuna gittikçe hızlı bir şekilde derslerinde ilerleyebilir.

Yüzme, tenis, yürüyüş ve paten gibi çeşitli sporlar ve içeride ve dışarıda çeşitli oyunlar ile müzik festivalleri, filmler, komedi şovları gibi yaşa uygun eğlencelerin çeşitli türleri vardır. Genellikle büyük çocuk genç olanlara görgü kurallarını ve diğer nezaket kurallarını, nasıl giyineceklerini ve ayakkabılarını nasıl bağlayacaklarını, bloklarla bir şeyleri nasıl inşa edeceklerini, uçurtmaları nasıl uçuracaklarını, model gemileri ve uçakları nasıl yapacaklarını ve nasıl hikaye okuyacaklarını öğretirler. Dünya’daki büyük erkek ve kız kardeşlerle aynıdırlar! Ancak özel olarak yetiştirilmiş nezaretçiler her zaman herkesin faaliyetlerin farkındadırlar, o halde lütfen çocukların kendileri için neyin uygun olduğu ve neyin olmadığı konusundaki kararların kendilerine bırakıldığını düşünmeyin!

Herkes telepatik olarak iletişim kurabilir, ancak özellikle gençler konuşmaktan hoşlanırlar ve onların kendi farklı dillerindeki kelimelerin sesleriyle kahkaha attıklarını duymak ne hoş!

İleriye baktığımızda, Philip Dünya'daki çocuklara göre beden ve bilgi açısından daha hızlı bir şekilde büyüyecek ve böyle oldukça da, kademeli olarak kendi kümülatif ruhunun diğer ömürlerini hatırlayacak. Ancak, her zaman sadece Philip olacak! Dünya yaşamında olduğundan daha akıllı ve daha zeki, daha bilgili ve ruhsal olarak daha farkında olacak, ancak onun Dünya ailesiyle sevgi bağı hiçbir zaman değişmeyecek.

Sevgili büyükanne, buradaki yaşama ilişkin tasvirimi kaydettiğin için teşekkür ederim, böylece Philip’in ailesi onu açıkladığım bu koşullarda kolayca canlandırabilecek.

* * * * * * * *

Teşekkürler Anne.

24. Mesajın ve bizim koşulsuz sevgimizin canlandıran etkisiyle, kısa bir an için size veda ediyoruz.

______________________________________

SEVGİ ve BARIŞ

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Eposta: suzy@matthewbooks.com
Çeviri: BDostShare |