Home > > Matthew Ward - August 2, 2012

Matthew Ward - August 2, 2012

Dünyanın durumuna bakış; bedenlerde ışığın önemi; Nirvana’daki değişiklikler; ruhların hareketi; bu yılın diğer gelişmeleri; İran ya da Kuzey Kore ile silahlı olmayan çatışmalar; ABD ulusal savunma yetkilendirme tezkeresi; ABD’de İlluminati’nin son tarihi; başkan Barack Obama
 1. Bu istasyondan sevgi dolu selamlarla, ben Matthew. Gezegenin yükselmekte olduğu enerji planlarından ve Dünyadan titreşimsel yayımın bileşimi çeşitli güçlü etkiler üretmektedir.

 2. Bunlar hakkında konuşmalıyız ve ilk olarak en görkemli etkiden söz ediyoruz-çok büyük pırıltılar Dünyadan yukarı doğru fırlatılmaktadır ve her biri bir ruhun uyanmakta, dünyanızda ortaya çıkan şeyin anlayışını araştırmakta olduğuna işaret eder. Halk savaş silahlarının işlev görmekte başarısız olduğunu bilmemesine ve bizim destekleyici aile üyelerimizin binlercesi uzayınızda dolaşmasına rağmen, bazı önemli şeylerin olup bitmekte olduğuna ilişkin güçlü bir his vardır ve bazıları bunun dünya için iyi bir şeyin belirtisi olduğunu hisseder.

 3. Gerçekte böyledir ve biz herkesin bunu bilmesini isteriz! Birkaç destekleyen gerçekler başlamasına rağmen, bunlar sansasyonel olayların ve fiili olarak da Olimpiyatların üzerinde fazla durulmuş kapsamına gömülmüştür. Açılış seramonisinden önceki haftalarda, Londra’a planlı terörizmin haberleri İnternette yayıldı ve ana akım medya da bu olasılığı -İlluminatinin hala korku dolu bilgiyi yaymakta olduğunu bildirdi. Bu onların herhangi bir şeytani olayı gerçekleştirmeye niyeti olmadığı anlamına gelmez, sadece ellerinde kozları olduğunu size söyleyerek korku yaratma konusunda bir sıfır önde başlamayı istedikleri anlamına gelir.

 4. İleri uygarlıklardan gelen ışık varlıklarının yukarıda ve gezegende olduklarını bilmek bile karanlık olanların bırakmadıkları “ gizli operasyonu” önlemekteydi. Onlar Olimpiyatlar esnasında bu ana kadar olduğundan çok daha başarılı olmayacaklar, ancak dirençleri anlaşılabilir. Onlar korkunun enerjisinden beslenirler ve önceki hakimiyetlerinin kalıntılarını canlı tutma araçları devam eden yaygın korkuyu yaratmak şeklindedir.

 5. Çok daha büyük ölçekli terörist eylemlerin sizin başınıza gelmeyeceği, Dünyanın özgür iradesini onurlandırarak, uzay aileniz böyle çabaları önlemek için yetkilendirildi ve onlar İlluminatinin ve diğer hain kişilerin yapmakta oldukları her şey hakkında bilgi sahibi oldular. Yıllardır gemilerdeki mürettebat yerdeki beyin takımları ve yüksek evrensel konseyle sürekli iletişim içinde olmuştur, böylece yer alan herkes Olimpiyatlara ve diğer tüm dünya olaylarına bakarak devam eden şeyden haberdar edilmişlerdir.

 6. Son mesajlarda, konseyin yılın sonuna kadar mürettebatın çok sayılarda yere inmesine ve sizin aranızda yaşayan evrensel ailemizin kendilerini size tanıtmasına kadar beklemeyi makul kabul ettiklerini ifade ettik. Aynı zamanda, hiçbir şeyin taşa yazılı olmadığını söyledik, bu nedenle buluşma yakında meydana gelebilir ve bunun olma potansiyeli artmaktadır.

 7. Ancak, oyunlar esnasında, 4 Ağustosta değil- bu dünyayı paniğe sokabilir! Eğer konsey, o gün tüm koşulların çarpıcı bir görüşünü için ideal olduğu sonucuna varırsa, çok muhtemelen uzaydan bir istila gibi görünmesi için düzenlenen bir İlluminati düzeni değil, yanlış anlamaya meydan vermeyecek bir dünya dışı “üzerinden uçma” şeklinde olacaktır. Bununla birlikte,  lütfen eğer bu tarih bir dünyayı sarsan olay olmadan geçerse, hayal kırıklığına uğramayın.

 8. Bir tarih ve yeri belirlemenin gözüpek olduğunu düşünebilirsiniz, çünkü bu korkutucu bir yanılsama ve tehlikeli koşullar, yaratmak için İlluminatinin yer ve zamanı bilmesine,  böylece ışık güçlerinin planlamış olduğu zamanı ertelemesin yol açar. Işığın güçleri kadar, karanlık bireylerin telepatik “antenleri” de her zaman işbaşında olduğu için, onlar halka açıklanmasa bile bir planı bilirler. Gezegende dünya dışı varlıkların varlığının reddedilemez delili için uygun zamanlama korku meselesine geri döner.

 9. Karanlığın nihai amacı ruhları yakalamaktır ve korku onların en etkili araçlarıdır, çünkü korku enerjisi bilinçlilik ve ruh arasında bir engel oluşturur, böylece korku dolu bir kişiyi “karalık içinde” tutar. Zaman zaman ve tekrarla tahmin ya da iddiaların tuzağına düşmemeniz için size baskı yapmamızın nedeni budur ve siz bu tür olaylar için atfedilen zamanın geldiğini ve gerçekleşmekte olan felaketlerin herhangi biri olmaksızın gittiğini gördünüz.

 10. Ancak nüfusun çoğunluğu korku dolu duyguların onları kişisel olarak nasıl etkilediğini ve bu kolektif duyguların dünya koşullarını yarattığını ya da karanlık bireylerin korku enerjisine ihtiyaç duyduklarını bilmezler; bu nedenle onlar yakıp yıkma ve ölümü kışkırtmaya devam ederler.

 11. Gelişmeler –gelişmelerin olmayışı- gezegendeki karışık titreşimlerin diğer etkilerinden dolayıdır ve dolaşmakta olan enerji düzeyi yılın sonuna kadar beklemenin ciddi yeniden değerlendirilmesine neden olmaktadır. 

 12. En sadık ışık işçilerini kapsayan, çok sayıda insan çeşitli üzücü fiziksel, duygusal ve zihinsel koşullar yaşamaktadırlar –ki bu enerjinin tümü negatif yüklere sahiptir. Enerji düzeyinin titreşimleri tek başına anomalilere neden olabilir, çünkü ışık alıcı kişilerin bedenleri karbon hücrelerden kristalin hücrelere değişmeye uyarlanmaktadır. Daha çok su içmek ve alışılmıştan daha hafif şeyler yemek, yeterince dinlenmek ve derin uyku uyumak ve mümkün olduğunca doğal ya da huzurlu tenha yerlerde zaman geçirmek önemlidir.

 13. Ayrıca, her şey bir frekansta ya da başka bir frekansta enerji dalgalanması olduğu için, mekanik, elektrik ve elektronik araçlar ve sistemler de etkilenmektedir- çok yeni bir örnek Hindistan’daki yaygın elektrik kesintisidir. Eğer İlluminati destekli bir olay olmuşsa bile, bir elektrik kesintisi dördüncü yoğunluğa yakın gezegen hizalanmasıyla birleşen negatifliğin beklenmeyen bir sonucu değildir.

 14. Bu etkilerin kombinasyonu yaygın korku, sıkıntı, öfke ve finansal zorluklar yaratmakta, ve bu kolektif tepkilerle yayılan negatif titreşimler gezegenin geçmekte olduğu enerji düzeyinin frekansıyla çarpışmaktadır. Dünya yoluna devam ettikçe, çarpışma ve çarpışmanın etkileri de yoğunlaşacaktır.

 15. Karanlık kalplerin ve zihinlerin inadı bu duruma neden olmaktadır. Eğer onlar belirlenen zamanda, yaklaşık olarak 10 yıl önce, gezegen çok daha düşük frekanslarda olduğu zaman, ışık güçlerine katılma anlaşmalarına bağlı kalmış olsalardı, şimdi meydana gelmekte olan şeyden kaçınılmış olurdu. Ve gelişmelerin olmamasına neden olan.

 16. Yılın sonunda gezegendeki tüm karanlık gideceği için, başarılması gereken büyük bir işe sadece beş ay kaldığını size hatırlatmaya gerek yok. İlerlemeyi teşvik etme bazı liderleriniz ile ET’ler arasındaki görüşmelerde ilerleme teşvik edilirken, İlluminati’nin en tepedeki üyeleri her zamanki gibi direnmektedirler.

 17. İç savaşlar hala şiddetli ve zorba yöneticiler hala çeşitli ülkelerde hüküm sürmektedir. Sayısız sorunlarda dirençli bölücülükler devam ediyor, yeni hükümetler kargaşa içinde ve eski hükümetler kavga ve mücadelelerle dolu. Yoksullaşma büyük acılara ve ölüme neden olmaktadır, yolsuzluk sona ermeyecek gibi görünüyor ve birçok ulusal ekonomiler sıkıntı ve darboğaz içinde. Kısaca, yeryüzünde, bu her zamanki işler gibi görünür ve bu ortak algı geleceğin getireceği şeylerden korkan aydınlanmamış insanlara yol açmaktadır.

 18. Bu nedenle korku ve dualite hala canlı ve güçlüdür ve bunlar büyük reformların başlamasını engellemektedir. Bu sizin dünyanızdır ve istediğiniz şeyi gerçekleştirmek için kontrolü ele almaktan sorumlusunuz, ancak şok eden bazı şeylerin dünyanın dikkatine sunmaya ihtiyaç duyulan böyle kısa bir zamanda çok fazla şey gereklidir. Diğer uygarlıkların gelişi bunu yapacaktır. Biz zamanı size söyleyemeyiz, çünkü sonuçlanmış değil, ancak en makul zamanlamada ve en güvenli, en mantıklı şekilde bunun olacağına dair size güvence verebiliriz.

 19. ABD’de Colorado’da gözün çarpandan daha fazla izah edilemeyen patlamalar vardır. Katılan herkes –ateş eden, öldürülen ya da yaralanan kişiler ve tüm aileler- ruh sözleşmelerinde ya da katılımcı olmak için kolektif bir anlaşmayla hızlı bir şekilde değiştirdikleri sözleşmelerde seçtikleri şeyi yaşamaktaydılar. Nihayetinde, bu gerçekler olayları İlluminatiyle ilişkilendirecek.

 20. Kalplerimiz yaralanan kişilerle ve onların aileleri ile ölenlerin aileleri ve dostları ile gitti. Onların sevdiklerinin Nirvana’da mutlu bir şekilde yaşamakta olduklarını, ve ruh düzeyinde bu travmatik yükü kabul etmek için anlaşma yapmış olan herkesin tekamülde bir sıçrama yapacağını bilmelerini ne kadar isteriz.

 21. Sevgili ailelerinin, dostlarının kaybıyla matem tutan her insanın, bu kişilerin Nirvana’da aktif, çeşitli ve ilginç yaşamları olduğunu bilmelerini isteriz. Onlar bunu bilmezler ve sevdikleri hakkında sevinçli duygular yerine, acılı olurlar.

 22. Yine Dünyanın dünya dışı varlıklardan kitlesel yükseliş desteği aldığını ve onların büyük ölçekli terörizmi önlemekte olduklarından söz ediyoruz, siz onların geliş zamanı hariç her şeye yetkilisiniz. Eğer toplumunuzun savaş zihniyeti ile silahlara kolay erişilebilirlik arasında keskin karşıtlıkta bir değişik olmuşsa, bu ışık işçilerinden kaynaklanmaktadır. Bu bir tesadüf değildir –tesadüfler yoktur! – ki son zamanlardaki trajedi birkaç yıl önce benzer bir olayın meydana geldiği aynı küçük şehirdeydi. Eğer şiddeti sona erdirmek isterseniz, bu durum yapılması gereken hareketin yanlış anlamaya meydan vermeyecek bir işaretidir.

 23. Hiçbir şekilde ihmalkar olduğunuzu söylemiyoruz – bundan çok uzaktayız. Sizi son derece onurlu görüyor ve saygı gösteriyoruz. Altını çizdiğimiz silah, diğer ölüm aletleri ve nefret, aşağılama, şiddet, adaletsizlik ve ölüm ortaya çıkaran her şey karanlığın korkunç uzantılarıdır. Işık çok daha güçlüdür ve ışığa hizmet eden hareketler de paralel olarak güçlüdür – karanlıkla ışığın savaşında yüksek zemini alma nedeniniz budur. Maruz kaldığınız onca bozulmayı ve aldatmacayı ve insani ve çevresel meselelerde kaydettiğiniz gözle görülür gelişmeyi düşünün – böyle devam edin!

 24. Bütün gerçekler halkın görüş alanı dışında yapılan sayısız gelişmenin kanıtlarıyla beraber ortaya çıktığında sizle beraber sevinmeliyiz. Bu aktivitelere dahil olan herkes doğru zaman gelene kadar beklemelidir, siz ve biz de öyle. Ve hepimiz zamanın günden güne bozulduğunu ve açıklamaların ve faydalı değişimlerin yakında geldiğini bilebiliriz.

 25. O zaman şimdi, lütfen yapacağımız açıklamayı Dünya ile ilgili ortaya çıkan bir aksilik olarak yorumlamayın – kesinlikle öyle değil. Ayak sürüme karanlık olanların bir parçasıdır ve kademeli olarak bırakacaklardır. Onlara aldırış etmemeniz olağanüstü derecede önemlidir, özellikle yaptıklarına karşılık bir ceza veya bu süreci yavaşlatmalarına bir karşılık düşünmemelisiniz.

 26. Bunun yerine Dünya’nın Altın Çağı’na hazırlanın. Size hangi politikacının dürüst olduğu veya paranızı nasıl değerlendireceğiniz konusunda kimin tavsiyesini dinleyeceğiniz konularında açmaza girmemenizi tavsiye ediyoruz – yakında bunların cevaplarını alacaksınız. Kendinizi ıvır zıvır mevzulardan ve toplumun yapay standartlarından uzaklaştırın. Mümkün olduğunca agresif topluluklarla karşılaşmamaya çalışın, mümkün olmadığında ise tartışmalara çekilmeyin – enerjinizi böyle şeylere harcamak çoğu zaman beyhudeliğin ya da hayal kırıklığının negatifliğine sebep olur. Sezgilerinize güvenin ve ruh benliğinizi onurlandırın.

 27. Kalbinizden yaşayın – Tanrı’nın dediği gibi “ Kalp ruhun merkezidir.” Kendinizi barış, karşılıklı saygı, işbirliği, dürüstlük, herkes için bolluk ve doğayla olan uyumun hüküm sürdüğü bir dünyada hayal edin. Bu süreçte, eş kuruculuk yaptığınız bu dünya hali hazırda bulunmakta ve doğrusal zamanda oraya ulaşmak üzeresiniz.

 28. Birkaç yıldır ruhsal aydınlanma, rehberlik ve cesaretlendirme önerdik ve bunu yapabilmek ayrıcalığımız ve eğlencemizdi. Paylaşma hizmetimiz daha fazla gerekli olmayacak – ruhunuzun bilincinizle olan iletişimi ihtiyacınız olan bütün bilgileri sağlayacak. Belki de size anlattığımız her şeyin en başından beri kendi bilgileriniz olduğunu fark ettiğinizde gülümseyeceksiniz – bizim bütün yaptığımız sadece hatırlarınıza ufak bir dürtme yapmak oldu.

 29. Bütün hayatların amacı kendini keşfetmektir – bu zamanında başlayan doyurucu macera sonsuz sevgi kapasitenizin yoludur. Evrendeki en güçlü güç olan koşulsuz sevgi Altın Çağ’ın arınmış başarılarının ve devamının anahtarıdır.

 30. Şimdi sizleri, biz ve sayısız ışık varlığı olarak sizleri koşulsuz sevgiyle kucaklıyor ve 4. Boyutun sınırına kadar size eşlik ediyoruz.

______________________________________

SEVGİ ve BARIŞ

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Eposta: suzy@matthewbooks.com
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nlShare |