Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 31 december 2013

Sheldan Nidle - 31 december 2013

12 Men, 18 Mol, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer tillbaka med mer information om den pågående omvandlingen av er värld. Den här nuvarande situationen utspelar sig när det här gregorianska året 2013 AD går till ända. Den mörka kabalen är förvirrad eftersom den tvingas ge upp område efter område av sina tidigare vitt omfattande maktområden. Denna dynamiskt kraftfulla process pågår och ska inom kort vara avslutad. Ljusets skilda grupperingar har avslutat ett antal viktiga avtal som verkligen "förseglar dealen”. Den mörka kabalen inser detta och förstår att deras långa regeringstid i den här världen går mot sitt slut. Inte bara ska de få smaka på en lagligt noga utdömd fångenskap, de kommer även att få bevittna hur mycket av deras rikedom och deras tidigare speciella privilegier tynar bort. Detta är bara början på det som komma skall. Den nya regeringen kommer, som vi konstaterat tidigare, att förändra den nuvarande vägran att avslöja någonting om vår existens till en formell erkännandeförklaring. En ny guldbaserad valuta och nya globala banklagar kommer att leda till upplösningen av de flesta superstora bankerna. Den här verklighetens närmaste framtid är sannerligen ljus!

Alla de viktiga fullmakter som behövs för att arrestera och/eller bura in de mer betydelsefulla medlemmarna av den mörka kabalen är i ordning. Det som återstår är att genomföra dessa i rätt ordning. Dessutom håller man på att avsluta de olika aktiviteter som krävs för att föra in den globala valutan. Detsamma gäller alla de mötesbeslut som krävs för att föra tillbaka er värld till en guldbaserad standard. Detta kommer att vara en tillfällig lösning medan en världsomspännande välfärd läggs på plats. Pengar är ett hjälpmedel som går mot sitt slut. En tid med välstånd kommer att få ordning på detta och omvandla syftet med den maktställning som pengar nu har. Kort sagt, era värderingar ska dirigeras till att förändra era föreställningar om ändligt slut, och ändra dem till det som ert Högre Jag verkligen önskar. Dessa saker kommer att spegla era sanna högre värderingar och uppmuntra er enhet med andra och den personliga suveräniteten som finns inom er. Denna nästa period kommer att vara en snabb övergång från det träsk som ni för närvarande lever i till något som förbereder er för kontakt och ett nytt högre medvetande.

Denna övergång till fullt medvetande kommer att få er att bättre förstå den gudomliga planens komplicerade karaktär och välvilligt acceptera Skaparens heliga dekret. Medan ni lever i en ny helig värld börjar ni acceptera de ansvarsområden som ert gudomliga tjänande omfattar. Vi är djupt involverade i de speciella påbud som styr den här galaxen och det fysiska. Våra galaktiska samhällsmodeller bygger på realiteter som bäst återspeglar var och en av våra många stjärnnationer. Vi ser oss själva som färger i en stor mångfaldig regnbåge. Var och en av oss äger dessa sammanlänkande faktorer för att skapa den mest välgörande helheten. Vår galax, i sin tur, länkas på samma sätt samman med andra för att skapa en storslagen helhet som låter det heliga manifesteras bland oss ??. Det är den här Andens manifestation som både driver och stimulerar oss. Den här Galaktiska Federationen finns för att tjäna Himlen och för att utveckla den stora gudomliga planen över hela det fysiska. Detta arbete är något som ni kommer att ta till er när ni som fullt medvetna LjusVarelser har tagit på er nya arbetsuppgifter!

Den mängd integrering och omvandling som Gaia och hennes syster- världar ska göra är ganska häpnadsväckande. Solen har även många plikter som hon behöver genomföra för att få den här verkligheten till sin fulla potential. Varje dag övervakar vi det här solsystemet och hjälper henne i förvandlingens stora bedrift. Tänk på det! Ni bevittnar inte bara en betydelsefull uppsättning förändringar på den här världen, utan även en rad unika förändringar som sker med varje planet. När dessa många förändringar är klara kommer ni att vara en del i ett system som innehåller fem beboeliga vattenvärldar, vilka vimlar av olika ekosystem som breder ut sig både i de yttre och inre världarna. Era skyldigheter som förvaltare av alla dessa världar är verkligen enorma. Dessa kraftprov ska samordnas av era styrande råd med stöd och råd från era Uppstigna Mästare. Var och en av er kommer att äga talanger som gör att allt detta sker enkelt och naturligt. Detta gudomliga flöde kommer från den gudomliga planen och från de kvaliteter som gudomligen läggs i er!

Hosianna! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer här med en del goda nyheter till er. För närvarande arbetar våra medarbetare hårt för att förbereda de sista delarna för att rulla ut er nya verklighet. Den första av dessa omfattar en global tillrättaläggning av valutan, blandad med nya strängare bankregler och början på ett världsomfattande "guldbaserat" finansiellt system. Den här omställningen kommer att tvinga fram en omorganisation av jordens största banker. Den kommer även att begränsa valutaflödet inom olika större marknadsprogram mellan banker i många europeiska och amerikanska "penningmarknader". Poängen är helt enkelt att ett nytt system ersätter det nuvarande och möjliggör ett välståndsflöde till alla. Detta avslutar det mörkas många finansiella intriger, vilka hållit de flesta av er fattiga och därmed lättmanipulerade. Pengar kommer snabbt att falla i glömska allteftersom ett nytt medvetande stiger överallt.

Dessa välsignade förändringar kommer att förändra hur ni lever era dagliga liv. Dessutom kommer ni att se framväxten av ett nytt sätt att regera och framväxten av en massa nu undertryckt teknologi. Detta, tillsammans med en kommande första kontakt, kommer att tillåta oss starta en rad lektioner i gudomligt medvetande. Dessa lektioner låter er noga titta på det som utgör den här verkligheten och vad en fullt medveten verklighet innebär. Mycket behöver förklaras och mycket måste ni lära er. Varje lektion i denna speciella kursplan kommer att bestå av exempel, berättelser och enkla övningar. Vi avser vidare att demonstrera ett antal saker som ni kommer att stöta på när ni återgår till fullt medvetande. Var och en av er har många tidigare liv som ni behöver undersöka och bearbeta. Ni kommer även att behöva en muntlig handbok om det som kommer att ske med er.

Himlen har metodiskt iscensatt de sätt och metoder, med vilka den här omvandlingen ska genomföras. Vår del i detta heliga tidsschema är att undervisa och handleda. Vi har under årtusenden övervakat er och gett er råd. Ett mer omfattande läge kommer nu att krävas. Detta gör vi i Glädje! Ni finns här för att förändra själva karaktären hos den här verkligheten och för att hjälpa Gaia i hennes övergång till fullt medvetande. Dessutom kommer Himlen att tilldela oss alla uppdrag med det här solsystemets fruktbara övergång till dess tidigare härligheter. Den resulterande nya stjärnnationen kommer att bli mycket eftertraktad av många i den här galaxen. Var och en av er kom hit först efter att ni passerat speciella andliga tester som Himlen utsatte er för. Detta gör våra heliga plikter oerhört viktiga för utvecklingen av den gudomliga planen. Vi accepterar välvilligt våra ansvarstaganden och förbereder oss inför vår gemensamma framgång! Halleluja! Halleluja!

Idag, fortsatte vi med våra budskap. Vi förklarade kortfattat det som nu sker runtom på den här globen. Dessa underbara händelser kommer att klargöra scenen inför ert nya välstånd och er nya styrelseform. Med detta kommer nya apparater och nya ansvarsområden. Vi befinner oss verkligen i "Miraklens och underverkens" tid! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge