Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 24 december 2013

Sheldan Nidle - 24 december 2013

5 Lamat, 11 Mol, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer tillbaka igen med fler nyheter medan ni riktar in er på julhelgen och början på ert gregorianska Nya År. Den nuvarande tiden kännetecknas av mången början och många slut, och de som har styrt er värld under årtusenden förbereder sig för att göra sin sorti och acceptera sitt öde. Detta sker naturligtvis mycket motvilligt. Det mörka är vana vid att göra som de själva vill, men deras tid är nu förbi. De hemliga heliga sällskapen och deras medhjälpare förbereder destinationerna för dem som är nära att arresteras. De planerar även de tillvägagångssätt som kommer att ge nya regeringssätt till er alla. Dessutom är de nya monetära och finansiella systemen redo att manifesteras och kommer då att ge ett stort välstånd till den här världen. Våra samarbetskontakter håller på att avsluta överenskommelser, vilka resulterar i ett antal tillkännagivanden som förvandlar nationell och personlig skuld till välstånd och lägger den skuld åt sidan som har bekymrat nationer och individer alldeles för länge. Denna kommer att ersättas med en skuldeftergift som utgör förebudet om en ny epok för mänskligheten.

Denna nya epok kommer att förändra er syn på det fysiska. Ni kommer äntligen att återförenas med oss och inse vem ni egentligen är. Er nya regerings tillkännagivande om vår existens skapar ett slut på er känsla av att ni på något sätt är både ensamma och unika. Skaparen har spridit liv av alla de slag och sorter över hela den här galaxen och faktiskt över hela det fysiska. När er isolering avbryts kommer ni att inse att den här sektorn av verkligheten innehåller många som har kommit för att fira detta, och för att hjälpa er att slutföra er resa tillbaka till fullt medvetande. Denna märkliga väg som ni fick vandra satte er i händerna på det mörka under mer än femton årtusenden. Er långa och mödosamma vandring började med prästernas och prästinnornas bedrägerier på Atlantis. Vi såg er nästan förgås när Atlantis gick under, och till slut försatte er i rollen som förvirrade människor med minnesförlust. Men trots allt detta överlevde ni och nu ska ni återvända till ett tillstånd där ni till sist kan komma ihåg det som hände er. Detta är verkligen en tid då ni kan glädja er.

Den här operationen inför en första kontakt med er har varit unik och dess parametrar ganska märkliga. Gaia är en mycket speciell och oerhört hedrad Varelse. Hon hedrar nu det här solsystemet och genom detta gör hon det möjligt för det här systemet att få genomgå en exceptionell omvandling (makeover). Gaia önskar att hennes styvsystrar ska få återgå till sina forna orörda tillstånd. Hon ber Elohim och deras olika bröder att hjälpa till med denna heliga uppgift. Detta kommer de att göra. Först behöver den här gudomliga världen återställas och bli det förenade hemmet för mänskligheten. Därefter kan restaurerings-operationen formellt börja. De återstående tre vattenvärldarna ska återigen få oceaner både över och under ytan, och livet kommer ännu en gång att myllra i en mängd olika former. Den otroliga skönheten hos det här planetsystemet kommer att manifesteras. De storslagna energierna hos denna mäktiga stjärna ni kallar er Sol kommer att lysa i all sin prakt, allteftersom ni i glädje kallar denna samling av underverk ert hem. Denna nya stjärnnation har ett mycket unikt öde.

Er första uppgift är att säkra den galaktiska freden. Er nästa omgång uppgifter kommer att bli som en högst älskvärd och uppskattad värd för många intergalaktiska konferenser. Dessa uppgifter låter er möta en stor del av de livsformer som befolkar det fysiska. Just nu är ni främlingsfientliga och till synes en högst okvalificerad värd för dessa konferenser. Inte desto mindre kommer ni att omvandlas och i fullt medvetande utvecklas till den storslagna värd som vi har anspelat på. Gaia lämnade sitt kringflackande liv för cirka sex miljarder år sedan och förenade sig med det här planetsystemet av en anledning. Hon kände till profetiorna och valde den här platsen i vår galax inför det som skulle ske. Himlen hade bett henne förena sig med det här solsystemet och här utföra sin ödesbestämda uppgift. Detta sker nu såsom förutsagts. Mänskligheten på ytan har gjort sitt vederbörliga arbete och ska av det Gudomliga begåvas med det fulla medvetande som för så länge sedan togs ifrån dem. I sitt nya medvetande kommer mänskligheten på ytan att återförenas med sitt förflutna i Agartha. En ny gemensam historia kommer då att födas i glädje.

Namaste, kära hjärtan! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer nu med en del information om det som händer med er och med den här föränderliga verkligheten. De som kontrollerar denna har under de senaste veckorna märkt att deras giriga system börjar implodera. De inser också att deras många lurendrejerier som hittills hållit dem i verksamhet håller på att misslyckas. Ljuset vinner helt enkelt tack vare det faktum att den här verkligheten inte "fungerar" på samma sätt som tidigare. Massiva reformer krävs. Dessa reformer spelar Himlen i händerna för Ljusets seger. Denna ständigt växande situation gör det ännu mer oundvikligt att den gudomliga segern, som är vårt mål, är en verklighet som ligger nära. De lagliga och ekonomiska anledningarna till dessa enorma förändringar är de som våra speciella kamrater har fått på plats. Åtgärder på fältet och vissa lagliga åtgärder är redo att förinta det mörka och tillåta en ny verklighet att manifesteras!

Denna nya verklighet kan sedan göra sig kvitt den här världens mörker med dess många tentakler inom finans och regering. Dessutom tillåter den våra heliga medarbetare att tvinga fram "införandet" av olika lagar, såsom N.E.S.A.R.A. (Övers. anm. National Economic Security And Reformation Act) Detta kommer att leda till ett nytt välstånd och en massiv omvandling av inte bara regering, utan även hur den globala ekonomin fungerar. Detta kommer att ge er en möjlighet att uppleva ett formellt avslöjande om våra bröder och systrar i Rymden och i Inre Jorden. Med detta på gång, slutar verkligen det mörkas styre. En ny värld kommer att födas som för er till välstånd och fullt medvetande. Den kommande Ascension (Uppstigningen) av världen på ytan kommer att förvandla Gaia och låta var och en av er att lyckligt återupptäcka vem ni egentligen är. Under denna operation kommer vi att träda fram och instruera er om dessa ämnen, vilket är avgörande för det som alla behöver veta!

Som en fullt medveten Varelse måste du förstå ett antal grundläggande principer. När vi uppnådde odödlighet instruerades var och en av oss om detta av en särskild grupp Uppstigna Mästare. Vårt uppdrag är att kopiera denna aspekt av vår utbildning. Vår avsikt är att ni ska bli en fullvärdig deltagare i Ljuset så snart denna övergång är klar. När detta är gjort behöver vi förbereda er om hur vi ska arbeta tillsammans med de många heliga uppgifter som Himlen ger oss. Vi kommer alla att befinna oss i ett gudomligt tjänande till Ljuset. Detta kommer att uppnås på ett antal speciella sätt, och tillsammans kommer vi att uppnå detta snabbt. Ni är alla speciella Själar som kommit hit av en mycket speciell uppsättning gudomliga orsaker. Dessa välsignade orsaker är de som gör det möjligt för denna grupp att lära sig, följa och sedan utföra de olika uppdrag som tilldelats oss av Skaparen. Allt kommer att fullbordas!

Idag fortsatte vi våra budskap om vad som händer här. Vi önskar också ge er alla en helig välsignelse. Må detta års avslutande högtider bli början på en rad små och stora mirakler som snabbt manifesterar den här nya epoken för alla! Vi är nära Disclosure (avslöjandet) och den stora återföreningen av hela mänskligheten! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge