Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 7 januari 2014

Sheldan Nidle - 7 januari 2014

6 Ik, 5 Chen, 9 Caban

Dratzo! Vi kommer tillbaka med mycket att säga till er. De många åtgärdspunkter som krävs för tillrättaläggningen av den globala valutan har slutförts. Nästa punkt innebär att manifestera början på ett nytt globalt valutasystem. I anslutning till dessa förändringar finns de som handlar om ett nytt banksystem. De nuvarande förändringarna är dock bara början på en ny verklighet för mänskligheten. Denna inledande serie med förändringar kommer att leda till en ny regering som kommer att sätta stopp för UFO-mörkläggningen. Denna mörkläggning började på allvar under andra världskriget och fortsatte med den ökända incidenten i Roswell sommaren 1947. Så snart denna mörkläggning lyfts bort kan vi äntligen kommunicera med er direkt. Då, vid den tidpunkten, kan vi förklara de saker som ni behöver veta innan vår första kontakt sker. Var och en av er behöver förstå ett antal saker om de förberedelser som görs av våra mentorer för att hjälpa er bli fullt medvetna. Detta kommer att åtföljas av en utbildning som förbereder er inför att bli fullvärdiga deltagare i ert nya galaktiska samhälle.

Den här utvecklingen bort ifrån den nuvarande misären inom era skuldtyngda samhällen är en del i en större utveckling som innebär att ställa in energierna inför er nya verklighet. Innan ni kan bli fullt medvetna måste ni få undervisning och, framför allt, en fungerande erfarenhet av vad välstånd verkligen innebär. I den här nya uppsättningen med möjligheter kan ni utforska vad den här världen egentligen handlar om och vad som förväntas av er. Detta går utöver er nuvarande dagliga erfarenhet. Det är dags att läsa, samverka och lära sig om Anden och vad den här världen handlar om. Den meningslösa affärsverksamhet som omger er ska omvandlas till att dagligen lära sig, läsa om och förstå de många förändringar som nu är på gång överallt. För att hjälpa er kommer de Uppstigna Mästarna att sätta igång ett speciellt undervisnings-program för att avslöja och förklara "livets hemligheter” som de kallas. Denna undervisning kommer att berikas med den kunskap som vi kommer att ge er. Vid tiden för landningarna kommer ni att utsättas för en hel del information.

Så snart masslandningarna är klara, kommer du att få möta din mentor och lära dig om det som ska hända härnäst. Medvetande är Liv. Det har förmågan att uttrycka den stora enheten hos allt liv och samtidigt förklara det underbart unika som du är. Denna komplexa uppsättning kunskap behöver reduceras till berättelser som du kan förstå och använda i din dagliga tillvaro. Varje dag för dig närmare insikten om hur du förändrar och integrerar all den kunskap du utsätts för. Din mentor kommer att hjälpa dig, och har dessförinnan tagit del av en fullständig dokumentation om dig. Varje mentor har utbildats för att använda den här informationen för att få fram dina finare egenskaper och för att rensa ut dina negativa uppfattningar. Den här processen är en förberedande åtgärd inför din migration till Inre Jorden i rätt tid. Medan du befinner dig där inuti din LjusKammare kommer du faktiskt att omvandlas till en fullt medveten LjusVarelse.

Det här nu påbörjade året är därför en speciell tid. Ni kommer äntligen att få se frukterna av allt det som våra jordiska medarbetare har åstadkommit. Det är även nu vi får möjlighet att tala till er direkt. Den här kommande stora återföreningen är tänkt att vara den tid då Himlen kan uppfylla sin profetia, att vända er tillbaka till ett tillstånd där ni helt och hållet kommer ihåg ert förflutna, och där ni börjar inse de ansvarsområden som ligger i er nära framtid. Vår uppgift är att förse er med teknologi och ett medvetande som gör er förberedda att acceptera det fulla medvetandets underverk. Det resterande scenariot bygger på att var och en av er inser det oändliga, det enorma i det som ligger framför er. Därför sker denna process steg för steg. Varje tidpunkt på vägen kan du använda för att utöka din visdom och utvidga dina växande förmågor. Det ögonblicket kommer då allt detta låter vettigt och den här världen med lätthet kan förändra själva karaktären i sitt medvetande.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld och dess välsignade mänsklighet på ytan befinner sig i förändring! Er gudomliga förvandling pågår. Ni känner dagligen värk och smärta på grund av denna förändring. Gaia är likaså sysselsatt med sina många förändringar. Havsbotten håller på att stiga. Klotets klimat fluktuerar. Kontinenterna skiftar och mullrar. En ny Jord gör sig redo att födas. Du befinner dig i en sits under ständig förändring och undrar vilket öde det Gudomliga har i beredskap för dig. Den här omvandlingen är ytterst positiv och resultatet kommer att återförena dig med dina bröder i hela Kosmos och i Inre Jorden. Detta välkomnande kommer att åter ge dig fullt medvetande och tillsammans med detta avsluta årtusenden av påtvingad minnesförlust. Den första frukten i denna process är den snabba marschen mot välstånd. Du kommer inledningsvis att bevittna en massiv tillrättaläggning av valutan och sedan acceptera en frikostighet som vi ursprungligen placerade och planerade för århundraden sedan.

Denna operation hos medvetandet kommer att förbereda er att acceptera en hel mängd nya ansvarsområden. Tidpunkten för detta är nu. Det är därför ett antal händelser hanteras på ett mycket speciellt sätt. De saker som nu sker kommer att ge många av er ett stort välstånd. Använd dessa gåvor för att förbättra för mänskligheten och er själva. Se i förundran medan den verklighet som länge verkat oövervinnerlig snabbt bleknar bort och sedan försvinner. När det nya sättet att regera träder fram kan även vi träda fram och starta en hel serie lektioner om vem ni verkligen är och om den historia som det mörka förnekat er. Använd dessa sanningar och ert nya välstånd till att klokt stödja en ny verklighet. Välkomna era bröder och låt de goda nyheterna från Himlen bära er till er välsignade fulla potential. I detta har vi för avsikt att vägleda, undervisa och ge er visdom. En magnifik framtid väntar er!

Våra gemensamma ansvarsområden ligger hos Gaia och det här underbara solsystemet. Vi kommer från Anden och använder de heliga gåvor som ges oss till att utveckla den fysiska Skapelsen. Var alltid medveten om vem du är och varför du är här. I detta ligger den gudomliga sanning som styr våra liv och ger oss möjlighet att hjälpa Himlen att föra in Ljus till denna och till alla andra verkligheter. De flesta av er har under ett tag glömt bort dessa saker, och börjat tvivla. Vi kommer för att nu låta er släppa det här tvivlet och i stor glädje vända er till Ljuset och de ansvarsområden som så nådigt getts oss av Skaparen. Vi ska gå samman och utveckla den gudomliga planen. Vi skall föra in Ljus där endast mörker rådde och låta stora sanningar uttalas utöver den här galaxen, och faktiskt utöver hela det fysiska. Därför besöker många er nu. Snart ska en storslagen formell händelse släppa loss er mäktiga prakt!

Idag fortsatte vi med vårt budskap. Som nämnts håller en stor förändring på att sänka sig över den här världen på ytan. Vårt gemensamma ansvar är att ständigt vara medvetna om detta och att notera att det Gudomliga utvecklar sin magi även nu medan vi talar! Det är dags för oss att släppa vår skepsis och släppa in detta underbara Ljus! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge