Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 10 december 2013

Sheldan Nidle - 10 december 2013

4 Ix, 17 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Jalwa! Vi återvänder med mycket att förklara! Under de senaste veckorna gjorde man lagligen stora framsteg för att tvinga fram att ett antal viktiga saker ska äga rum. De stora monetära organisationerna som övervakar världens valutor blev tillsagda att förbereda sig inför en enorm omställning, som ska ansluta till nya bankregler och slutligen till en rad ädelmetallvalutor. Den här stora förändringen kommer att bli upptakten till leveransen av välstånds-fonderna och införandet av nya regeringsformer. Den här processen fortsätter. De olika grupperna som utgör våra allierade på Jorden har tvingat fram undertecknandet av ett antal i grunden omvälvande avtal och flera viktiga meddelanden som ska sändas ut. Dessa saker är nu anledningen till att den önskade förändringen sker i rätt tid och på ett gudomligt sätt. Vi förväntar oss helt och fullt att dessa saker ska manifesteras inom kort. Det mest betydelsefulla framsteget gjordes på den amerikanska Thanksgiving Day, när Europa i grunden anslöt sig till en global valuta-omställning. Detta fastlägger datumen för ett frisläppande av nyligen omvärderade valutor. De nästa stegen är på gång!

Avtal har tecknats för att säkerställa att de grundläggande principerna bakom ett globalt välstånd införs så snart som möjligt. Ett flertal regeringar har mött våra allierade och i detalj sett över det som kommer härnäst. En stor mängd bevakade guldtackor och sterlingsilver finns nu i position för att tvinga världen till en mer stabil valuta. De föreslagna omvärderingarna kommer att innebära ett valutasystem som avslutar Nordamerikas och Västeuropas dominans. Man har samtyckt till en ny verklighet baserad på en icke konfliktorienterad diplomati. Inkluderad i dessa avtal finns en väg till disclosure (avslöjandet) och frisläppandet av en uppsjö nya teknologier, vilka för närvarande hålls tillbaka och är hemliga. Dessa teknologier är ett sätt att hjälpa hela disclosure-scenariot. Det är viktigt att undanröja alla nuvarande hinder för disclosure och fullt medvetande. Det mörka och dess olika grupper av underhuggare har nu kniven på strupen. Icke desto mindre förstår vi att ni behöver tid för att helt och fullt ta till er det som allt detta nu innebär.

Våra kontaktpersoner arbetar tillsammans med dem från Agartha. Vårt gudomliga syfte är att föra allt detta framåt så snabbt som möjligt. De Uppstigna Mästarna informerar sina kära anhängare om vad som nu krävs. Vi behöver utnyttja alla möjligheter inom internationell lag för att hålla ihop detta och hela tiden föra det framåt. Skilda valutainstitutioner har verkat till vår favör och förberett några viktiga tidplaner. Dessa framskrider planenligt tack vare våra jordiska bundsförvanters arbete och de får hjälp i sitt arbete av våra gemensamma förbindelser. Vårt åtagande, att reda ut det nuvarande mörkerdominerade virrvarr som styr ert jordklot, återstår. Denna verksamhet fortsätter att gå framåt i sin egen gudomliga takt. Ett flertal större regeringar som sitter i spetsen av detta kaos känner till vår flit och vet precis hur bräckliga deras positioner har blivit. Detta leder till en viss panik, och det man kokar ihop i Asien och i Europa är dödfött och blir ingenting av. Därför är nu många andra regeringar antingen öppet eller i hemlighet emot dessa olika planer.

Vår position och deras i Agartha är ganska lika i tillvägagångssättet. Tiden är inne att sätta punkt för detta träsk, och låta det, liksom det gregorianska året gå mot sitt slut. Det är dags att avsluta dessa saker och gå vidare till nästa steg som omfattar ett fullständigt globalt avslöjande. Disclosure sätter ett slutligt stopp för dessa komiska busstreck och tillåter ett fullständigt avslöjande av det som pågått under detta senaste ett och ett halvt decennium. Dessa förflutna år såg gigantiska försök att krossa er återgång till fullt medvetande. Detta misslyckades till stor del. Det som finns kvar kommer att upphöra i och med disclosure. Det ofog som det mörka ägnar sig åt känner man till och det är för närvarande begränsat. Några illdåd kommer fortfarande att ske, men de är bara tillfälliga. Medlen för att omintetgöra dessa hinder är på gång. Det som för närvarande sker görs för att snabba upp det som de mörka försenar. Vi går framåt med stora steg och har för avsikt att inom kort ge er goda nyheter. Det mörka sjunger på sista versen och inser att slutet verkligen är mycket nära!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i dag med en del välsignade nyheter! Er värld håller på att gå in i början på en ny verklighet. Många valutaförändringar poppar upp runtom i er värld. Dessa förändringar kommer att följas av andra händelser som frambringar ett nytt välstånd, och dramatiska förändringar kommer att främja uppkomsten av nya regeringsformer och mycket strängare bankregler. Våra många följeslagare är engagerade i verksamheter som syftar till att föra in en välsignad verklighet till denna gudomliga glob. Er värld befinner sig för närvarande mitt uppe i en rad mycket viktiga hemliga förhandlingar för att ge er välstånd och frihet. Samtidigt förändrar nya sakrala energier själva uppbyggnaden av era fysiska jag. Dessa förändringar hos era kroppar introducerar nya chakran, och i samband med deras tillblivelse uppstår en del värk, smärta och andra obehag. Dessa förändringar är bara till för att bana väg för fullt medvetande.

Dessa andliga och fysiska förändringar är en del i en större plan för att förflytta den här heliga verkligheten in i Ljuset. Himlen förordade för en tid sedan att det mörkas regeringstid var slut. Den här tiden är den övergång, då det mörkas styre avtar och Ljuset startar sin förnyade dominans. Vårt gudomliga uppdrag är att påskynda dessa förändringar och informera er om vad allt det här betyder för era heliga trosuppfattningar och för era många omhuldade synsätt på den här verkligheten. Vi har full förståelse för er förvirring eftersom ni lyssnar på alla dessa manipulerade historier, som era media förser er med. Det mörkas många hantlangare inser inte helt och fullt vad som är lämpligt att förmedla. Det är bäst att Ljuset träder fram och i rätt ögonblick förklarar vad som verkligen sker runt omkring er. Vi har fått denna högst välsignade uppgift!

Er värld befinner sig i omvälvning. Gaia kastar av sig all misshandel och tortyr som hon dagligen fått ta emot från det mörkas många representanter. Den här processen ger en myriad kraftiga jordbävningar, vulkanutbrott och konstigt väder som nu breder ut sig över hela den här världen. Detta kommer att bli mycket värre fram tills det mörkas främsta instrument för detta plågsamma övergrepp stoppas helt. Pengar är verkligen något som har en hel del makt över er. Detta behöver sättas i sitt rätta perspektiv. Valutaomvandlingen, en global guldstandard, skuldavskrivning, nytt välstånd och nya stränga bankregler kommer att bidra till att uppnå detta mål. Pengar, kära Hjärtan, är inte viktiga. Er medvetandetillväxt och en stor omsorg om varandra är däremot helt säkert det! Härtill kommer ett stort behov av Kärlek, Liv och Gudomlig visdom. Detta är den väg som ni har försatts på! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag gav vi er ytterligare ett budskap i vår serie av meddelanden om den här verklighetens omvandling. Himlen och Himlens många gudomliga medhjälpare på den här heliga globen löser i snabb takt upp de många påverkningar som det mörka riktat mot er. Ögonblicket kommer då allt som har torterat er är borta. En ny dag närmar sig för alla som bor på den här Jordens yta! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge