Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 31 maj 2016


Sheldan Nidle - 31 maj 2016

9 Cib, 9 Pax, 12 Manik

Selamat Jalwa! En del stora förändringar ligger vid horisonten! De som snabbt sätter samman den nya NESARA-republiken är mycket nära att slutföra det här svåra projektet. Att åstadkomma detta så snabbt som möjligt är målet för dessa flitiga patrioter. Hittills är den första delen av en allmän tvådelad finansiering nu klar. Nästa del kommer förhoppningsvis att slutföras inom kort. Enligt dem som vet kan NESARA-republiken formellt förkunnas så snart den administrativa finansieringen är klar. Det här projektet kommer formellt att avsluta Federal Reserve (den amerikanska riksbanken) och tvinga den de facto-regering som bildades 1871 att gå i konkurs. Denna enda handling låter varje amerikan höja sig från att ha levat under skuldslaveri till att snabbt närma sig att vara en fri och välmående medlem i den nya Amerikanska Unionen! Den här processen gör det även möjligt för Pentagon att avsluta alla krigsoperationer i många delar av den här världen, och för första gången sedan slutet av Vietnamkriget sända tillbaka alla sina soldater till Förenta Staterna. Fred kommer att återupprättas inom den här världen och ett nytt guldunderstött finansiellt och monetärt system kommer att bli normen. Följaktligen kommer Himlens gudomliga dekret att manifesteras på Gaia.

Dessa underbara förändringar kommer att hjälpa NESARA- begreppen att sprida sig över er värld. De här nya regeringarna kommer slutligen att avsluta den globala UFO-mörkläggningen. Vi har för avsikt att utnyttja denna nya inställning mot oss till att påbörja en allmän rad kommunikéer mellan de här nya regeringarna och oss. Himlen har upprättat en tidsplan för detta moment i er historia. Era regeringar kommer att börja släppa en massa teknologi som har undanhållits under drygt ett århundrade. Den här teknologin kommer att kompletteras med den som vi har att erbjuda er. Vi ber er att alla de här uppfinningarna i första hand används för att rensa upp Gaias luft, vatten och jord. Det är viktigt att alla Gaias ekosystem återigen får blomstra. Denna insats kan avsluta den enorma utrotningscykel som har plågat det här klotet under de senaste åttio åren. Detta är ett utmärkt sätt att presentera ert globala engagemang i att skapa en framgångsrik och fullständigt ofördärvad värld. Detta gör att ni dessutom inleder era humanitära projekt i en anda som är hängiven en återförening av mänskligheten med dess andliga familjer och rymdfamiljer.

Allteftersom er historia vänds mot nya möjligheter behöver ni ett sätt att bättre förstå det som kommer att ske. För länge sedan tog atlantiderna bort alla svar på alla de frågor som ni dagligen ställer er. Er historia manipulerades noga av det mörka och deras vänner, Anunnaki. Den tidpunkt då mentorerna kommer blir den tidpunkt då alla era bryderier blir besvarade. Först kommer de att besvaras genom de Uppstigna Mästarnas lektioner och sedan av våra mentorer. Svaren kommer att lägga tillrätta det som Anunnaki så fräckt och falskt vrängde till på ena eller andra sättet. Detta kommer att göra slut på de galna uppfattningar som var och en av er har tagit till sig från den avkulturering som ni förvärvade från era föräldrar och vänner och från "predikanter" som ni mött sedan dess. Det vi helt enkelt säger är att ni kommer att få kännedom om ett nytt sätt, beskrivet i en del av den omfattande dokumentation som för er skull plockas fram ur Gaias Akasherkrönika. Den här nya visdomen kommer att ge er en sannare känsla av det som drabbat henne alltsedan Atlantis sista dagar.

Alla bitar med viktig information blir en levande historia om vem ni är. Det som behövs är att påbörja den nästa delen i er övergång till fullt medvetande. Alla uppstigningssymptom som ni dagligen möter är en liten, men mycket nödvändig del i den här storslagna processen. Det som händer är mera än en ny verklighet i form av nytt styre och ett underbart välstånd. Det är det växande antalet möjligheter som ni presenteras med varje dag. Ni måste ta till er allt detta och utifrån detta lära er en praktisk inre urskiljningsförmåga. Det viktiga är att börja lära känna sig själv bortom det som era gamla uppfattningar skapar. Du befinner dig i en operation som är avsedd att skapa ett "nytt Du". Denna Varelse blir i första hand en Varelse mellan världar. Det kan vara förvirrande. Det är därför som först Mästarna och sedan våra mentorer behöver förklara alla dessa nya verkligheter som ni kommer att möta. Detta är en procedur som kraftigt kommer att utmana era uppfattningar och sedan förklara varför ni är här. Ur det här kommer en mängd nya föreställningar som är viktiga för er att förflyttas till fullt medvetande.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld förändras gradvis allteftersom de mörka som brukade leda den här oheliga verkligheten börjar tona bort från den här världen. Vi tackar er, kära Hjärtan, för det ni har åstadkommit med hjälp av våra utomjordiska kusiner och kusiner från den inre världen. De har tagit sig an era fantastiska visualiseringar om en reformerad verklighet och byggt upp dem till en punkt där denna avskyvärda verklighet kan ombildas. De här förändringarna är därmed det gemensamma arbetet för många av oss. Det är dessa era underbara energier som ligger till grund för de energier som nu förändrar den här världen. Denna fantastiska mängd förändringar gör det möjligt för världen på ytan att genomgå ett antal justeringar. Den största är naturligtvis förändringen inom era ekonomiska och statliga system. Dessa förändringar kommer att befria er från ert skuldslaveri och ett betungande lånesystem. Denna frihet kommer äntligen att låta er uppnå er fulla potential och bli de fantastiska Varelser som ni verkligen är!

Vi Mästare är evigt tacksamma för det som Himlen har gjort för att få slut på det mörkas långa regeringstid på den här världen. Atlantiderna och deras mörka allierade hade för avsikt att förminska oss till nivån för permanent slaveri. Atlantis föll långt innan den här kriminella handlingen genomfördes. Under de efterkommande tretton tusen åren misslyckades deras efterföljare om och omigen med att slutföra den här uppgiften. Nu förflyttar Himlen er alla tillbaka till ert tidigare tillstånd. Det är vårt gudomliga privilegium att övervaka allt detta. Var och en av er gör framsteg mot detta högst ädla mål. Den här världen översvämmas med kristallbarnsfödslar (övers. anm.: bland andra de flesta som är födda efter 2012) vilka finns här för att stabilisera den här världen och lägga sina vackra energier till era. Vi använder deras och era visioner för att göra om den här världen och göra den redo inför ankomsten av era rymdfamiljer. Våra kommande lektioner kommer ytterligare att förstärka dessa nya energier. Allt detta leder till en högst mirakulös tid!

Himlen har lovat att den här sista snedvridna tiden inte kommer att vara länge. Händelser är på gång för att "försegla överenskommelsen." Himlen bistår ett antal grupper för att säkra att era utlovade välsignelser levereras vid en korrekt och gudomlig tidpunkt. Dessa kommande händelser kommer att sätta igång en stor mängd aktivitet och göra om den här världen för evigt. Så snart ert mirakel med fysiskt Änglaskap uppnås, kommer den här världen att bistå den här galaxen med att omvandla de uttryckligen mörka "Ancharabarnen." Detta tillåter den här galaxen att vända sig mot Ljuset och i sin tur hjälpa andra att sprida den här glädjen över hela detta vidsträckta Universum . Det är detta öde som vi har känt till under många generationer. Vår främsta uppgift är att förbereda er alla inför en högst häpnadsväckande förvandling. Ända sedan våra första ceremonier, vilka gjorde oss till Uppstigna Mästare, har vi längtat efter det som nu sker. Vi ber er att vara positiva och göra det som är nödvändigt för att snabba upp de här förändringarna.

Idag samtalade vi kortfattat om ett antal händelser som nästan är här. Allt runt omkring er är en värld i förändring. De sista striderna för att bli kvitt det mörka utkämpas nu. Segern är på gång. Förutse er triumf och var redo inför ett storartat firande! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge