Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 3 maj 2016


Sheldan Nidle - 3 maj 2016

6 Manik, 0 Moan, 12 Manik

Selamat Jalwa! För närvarande har förflyttningen av tidskritiska tillgångar saktats ner för att noggrant skyddas av nya säkerhetsprotokoll. De kinesiska gamla familjerna är bekymrade, eftersom ett antal incidenter har inträffat som hotar det fortsatta flödet med tillgångar. Den mörka kabalen gör allt för att förhindra detta växande flöde. Attacken på SWIFT, i kombination med en generell ökning av antalet grövre hacker-angrepp på pengaflödet komprometterar den övergripande säkerheten. Denna anledning, förorsakade de gamla familjerna att ge order om en uppbromsning i de här pengarnas rörelse. Detta ingrepp varade bara under en kort 48-timmarsperiod och flödet kom snabbt igång igen. Man tror att denna försiktighetsåtgärd har lett till en uppsättning positiva nya motdrag, vilka återförde alla pengar som på något sätt var på villovägar under den här perioden med kortvarigt stopp. Dessa åtgärder har gjort det möjligt att bemöta svårigheter med nya strategier, och låta dessa pengar överföras från en punkt till en annan på ett mycket säkrare sätt. Eventuella svårigheter bemöts därför snabbt och övervinns!

Vi håller för närvarande på att göra oss redo att dela ut välståndsfonderna till dem som var lyckliga nog att lyssna på rapporterna om dessa fonder under mitten av 1990-talet. Denna omgång leveranser ska tas emot av dem som i flesta fall har gett upp hoppet om att detta någonsin kommer att hända. Syndikatet familjen Bush stal utan krusiduller de flesta av dessa fonder under perioden mellan slutet av 1990 och början av 2000-talet. Dessa pengar togs tillbaka för över tio år sedan och ligger till grund för en del av de åtal som riktas mot detta utbredda kriminella syndikat. Vi avvaktar med dessa mycket speciella arresteringar tills en rad olika anklagelser är fullt ut bestyrkta och åtgärdade. Detta kriminella syndikat har utvidgats under det senaste halva decenniet. Det verkar som om praktiskt taget varje amerikansk president under de senaste tre decennierna har haft sina fingrar i denna enorma syltburk. En hög korruptionsnivå och ren stöld genomsyrar varje skrymsle och vrå i den enhet som vi kallar "aktiebolaget USA." Denna enhet behöver definitivt försvinna så fort som vi har möjlighet att ringa in och avvisa alla dessa misstänkta personer. Slutet för den här regimen är nära!

Sakta förändras nu den här världen. Den mörka kabalen tror felaktigt på att deras hoplappning av den här verkligheten kan hålla. Ingenting ligger längre från sanningen! Små revor i den sammanhängande rum/tid-väven dyker upp överallt. Himlen inser att den här verkligheten måste omvandlas, ju snabbare desto bättre. Omfånget på den här verkligheten är som ett enormt nät, som fångats i turbulensen i en stor orkan. Det här nätet rivs sönder tills det inte längre kan utföra sina uppgifter. Det är detta som snabbt nu händer med den energiuppsättning som utgör livskrafterna hos den här verkligheten. Den enda möjligheten är att transformera den till en mycket mindre tät konstruktion. Denna högre verklighet tvingar mänskligheten på ytan att bli mindre och mindre tät och detta leder till högre och högre medvetandeformer. Det mörkas matta störningar mot detta himmelska gensvar på den situation som ligger för handen kan inte fortsätta mycket längre. Naturen avskyr vakuum. Vad som än görs för att försöka förhindra det naturliga energiflödet är dömt att misslyckas. Innerst inne inser nu den mörka kabalen detta faktum och förbereder sig nu inför det oundvikliga.

Vi kan se hur nära våra jordallierade är sin slutgiltiga allomfattande seger. Som vi just sagt, finns det en naturlig och helt himmelsk kraft i arbete här. Vår verksamhet stöder till fullo denna kraft och vi förväntar oss att se genomträngande förebud om att denna kraft är i arbete. Himlen vet precis hur kraftfullt det som händer verkligen är. Så snart era grundläggande uppfattningar om den här storslagna sanningen blivit normen, är det omöjligt att låta den här verkligheten återgå till ett mycket lägre energikoncept. I själva verket har den här verkligheten förts längs en enkelriktad väg mot ett nytt, mycket mindre tätt normaltillstånd. Dessa förändringar påverkar varje aspekt till förändring. Det mörkas avskyvärda planer är ogenomförbara. Alla livsformer kan känna hur den här högre energin transformerar er och allting i den här verkligheten. De gamla tillvägagångssätten är borta och en ny uppsättning medvetanderegler tar över. Detta förändrar hur den här verkligheten faktiskt fungerar och förändringen är huvudsakligen märkbar på mikroskopisk nivå. Du som medveten Varelse är medveten om de här förändringarna och dina inre övertygelser förändras snabbt. I själva verket befinner du dig nu på gränsen till det som kan kallas "någonting underbart."

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Under de senaste månaderna har våra olika medarbetare avslutat de sista procedurerna för att ge er era välsignelser. Dessa operationer vägleddes av omsorgsfulla juridiska manövrer från flera viktiga volontärer som upptäckt hur man framgångsrikt omintetgör den mörka kabalens legioner. Som följd därav kan vi rapportera att en rad viktiga leveranser kan göras till er inom kort. Vi välsignas även av Himlens hemliga åtgärder. Dessa heliga Varelser har lagt grunden för en rad mirakulösa händelser, som snabbt kommer att förändra hur den här nuvarande verkligheten fungerar. Varje verklighet styrs av en uppsättning regler som kan förändras, när så bedöms av Himlen. Detta är nu på gång. Himlen skapar nu på ett gudomligt sätt en ny verklighet eller en "bro"-liknande verklighet för oss. Medan detta pågår kan vi förvänta oss att det mörkas kraft avtar och att Ljusets kraft växer. Vi tackar Himlen för denna välsignade fördelning. Halleluja! Halleluja!

Den här förändringen i energierna hänger samman med en viktig uppsättning välsignade processer. Er täthet håller återigen på att minska och nya chakran tillförs. Dessa olika procedurer från Himlen förflyttar ert medvetande uppåt och lägger nya chakran till era kroppar. Genom att begå sin avskyvärda handling för nästan 15.000 år sedan, förflyttade Atlantis främsta forskare er i hemlighet till ett lägre medvetande och ökade er kropps totala densitet. Himlen vänder nu, såsom nämnts, på detta avskyvärda experiment. Under Anunnakis därpå följande regeringstid, itutades ni den falska uppfattningen att era förändringar var en naturlig sak. Detta ligger långt från Sanningen! Vårt uppdrag är att använda vår barmhärtighet och nåd för att skydda er och även förbereda er inför ett mycket viktigt behov av lektioner från oss om sanningen. Vi har arbetat på detta under de senaste 3000 åren! Vi tackar Himlen för deras hjälp med att utföra detta högst gudomliga uppdrag!

Gaia har tillbringat de senaste 13 000 åren med att leva med två separata verkligheter. I och med den sista raden transformationer som leder till er uppstigning, kan Gaia vända den här Jorden tillbaka till en enda verklighet. Den här nya verkligheten ska spegla den Inre Jorden och höja två firmament (himlavalv) i sin nya atmosfär. Dessa handlingar är till för att återställa henne och hennes systervärldar till vad de var när Atlantis först föll. Denna fantastiska, orörda värld kommer att bli kärnan i ett verkligt underbart solsystem. Det här nya solsystemet kommer att innehålla tolv huvudplaneter och en högst magnifik centralsol! Ni kommer att bli väktarna för den här mycket vackra nya stjärnnationen. Vår gemensamma fokusering och dagliga böner, liksom våra gemensamma meditationer, är till för att göra allt detta möjligt. Himlen kommer att ge oss alla ett heligt uppdrag att hjälpa resten av den här galaxen i dess slutliga omvandling till Ljuset. Denna gudomliga handling kommer att återspeglas i det som ska genomföras i de otaliga galaxerna runt omkring oss! Hosianna!

Idag fortsatte vi våra veckorapporter till er. Många fantastiska händelser är helt nära ett högst otroligt avslut för alla. Himlen genomför en speciell gudomlig plan som du och jag har en mycket underbar del i. Låt oss arbeta på vårt sätt för denna mycket underbara nya verklighet! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge