Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 24 maj 2016


Sheldan Nidle - 24 maj 2016

2 Muluc, 2 Pax, 12 Manik

Selamat Jarin! Er värld håller snabbt på att förbereda sig inför en överraskning som verkligen kommer att chockera alla! Ljuset har tvingats vänta på rätt tidpunkt att slå till. För närvarande har det mörka och dess närmaste hantlangare anslutna till den regim känd som ”USA, Inc.” fått ett visst spelrum. Detta har gjort det möjligt för dem att engagera sig i en del skurkstreck på global nivå. Ljuset är berett att avsluta den här underliga delen av er historia. Det mörka tror att Ljuset är oförmöget att genomföra den sortens kraftfulla motattack som krävs för att få ett snabbt slut på deras busstreck. Men vår flotta har fått order av Himlen att göra just detta. I vårt fall gäller det att handla i smyg, vilket innebär gemensamma aktioner av ett antal välvilliga militära styrkor. Dessa förenade aktioner har tidigare kunnat begränsa räckvidden för det mörkas sponsrade terroriststyrkor. Målet är att slutgiltigt isolera och till slut lamslå dessa mörka element som försöker upprätthålla instabilitet inom vissa områden på Jorden. Samtidigt förbereder Ljuset sina attacker vilka ska kväsa ”USA.Inc.” och alla dess allierade.

De fonder som noggrant har säkrats och ordentligt registrerats är nu redo att vid rätt tidpunkt levereras till er. De här projekten har tagit mycket längre tid än man tidigare förväntat. Det mörkas infiltration inom bankerna och bankernas många förbindelser var faktiskt mycket större än vad våra jordiska bundsförvanter först antog. Inte desto mindre tas dessa tidigare blockerande ”vägspärrar” om hand och detta gör det möjligt att göra många saker. Det är väsentligt att en NESARA-regering tillsätts och blir den starka vaktposten inför ett antal viktiga projekt. Det första är att fullständigt reformera den felaktigt använda och mycket korrupta amerikanska regeringen. Denna tysta revolution gör slut på det onda inflytandet från den här mörka regeringen som underhåller krig och konflikter inom viktiga delar av er värld, nämligen Mellanöstern och Latinamerika! Vi kommer då även att kunna införa global stabilitet och välstånd. Med detta följer slutet på den globala UFO-mörkläggningen. Detta tillåter oss att tala direkt till er om första kontakt och om vårt mentorprogram.

Det mörka har länge trott att vi inte fullt ut är medvetna om hur omfattande och djup de mörka Anunnakis inprägling av mänskligheten var innan deras upphörande under mitten av 1990-talet. Vi instruerades av våra nya allierade om just dessa punkter innan AncharaFördraget ägde rum i mitten av 1990-talet. Vi visste helt och fullt hur djupt in i ert psyke deras propaganda hade gått. Det första var att tillsammans med både Himlen och våra nya medarbetare arbeta för att börja motverka det som under årtusenden präntats in i varje nyfödds huvud och sinne. De nya stjärnfrön (starseeds) som föddes motverkade långsamt dessa mörka "normer". Dessutom började många instruera mänskligheten om vad den här onda propagandan innebar och varför den var felaktig. Detta ledde till en rad modiga stämningar och andra medel för att förändra detta sammankok av nonsens och byta ut det mot en sannare och mer livskraftig verklighet. Det är dessa underbara projekt som nu gör att ni kan återställa USA och skapa ett nytt finansiellt system som kan fungera sida vid sida med ert nya välstånd.

Vår önskan är således att få ett slut på en uppsättning falska föreställningar som har gjort det möjligt för det mörka och dess hantlangare att styra er under nästan tretton tusen år. Nyckeln till detta är den stora tillväxten i ert medvetande. Denna enda punkt har gjort att ni mer har kunnat stödja Ljuset och alla dess åtgärder för att få slut på det mörkas och deras hantlangares makt på Jordens yta. Den här punkten har blivit den primära. Att tillåta NESARA-regeringen komma till makten är verkligen avgörande för vår framgång. I denna fråga har vi skickat ut våra lierade för att dagligen konferera med våra allierade och sätta ihop en gemensamt sponsrad åtgärd, vilken nu befinner sig på själva randen till framgång. Ett antal åtgärder äger nu rum som utlovar oss den mycket önskade punkten med slutgiltig framgång. Det mörka har varit en mycket gäckande fiende. Det har skapat förseningar som vi ursprungligen trodde vara omöjliga. Denna latenta motståndskraft har vägts in i vår strategi. Vi har för avsikt att inom kort meddela att vi har lyckats. Med detta under kontroll kan vi säkra den här världen inför era Uppstigna Mästares välbehövliga lektioner!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Världen, som ni nu känner den, håller på att förändras. Denna positiva förändring beror på den stora mängd visioner som ni kollektivt har haft tillsammans med oss. Vi är väldigt stolta över den grad av fokusering som många av er har behållit under de senaste månaderna. De här energierna visar på det som Himlen hade i åtanke när hela den här processen inleddes i början av 1990-talet. Ni har upptäckt era krafter och använder dem för att underlätta vår gemensamma sak. Under den senaste månaden har många fler börjat visa samma beslutsamhet. De här operationerna visar hur kraftfulla ni håller på att bli, då ni använder era förmågor och arbetar för att föra fram dessa underbara meditationer i förgrunden. De hjälper i hög grad var och en av oss Mästare att öka förändringstakten i den här verkligheten. Det mörka, har också lagt märke till er och inser mer och mer att deras många önskemål nu ligger bortom räddning. Slutet på de här årtusendena är nu i sikte! Hosianna! Hosianna!

Var och en av er är en glädje för våra kollektiva hjärtan. Vi inser hur långt ni har kommit under de senaste två decennierna! Ni befinner er på vägen till den framgång som tar er till en återgång till fullt medvetande. Denna process har tagit mycket mindre tid än vad våra medarbetare ursprungligen föreställde sig. Därför är det klokt att informera er om de här förändringarna och be er fortsätta att gå inåt, fokusera och använda era visualiseringar för att snabba upp era framsteg. Ni är, Kära Hjärtan, en underbar grupp som bara börjar visa er stora potential. De kommande stora förändringsomgångarna från Himlen kommer ytterligare att påskynda era mentala och känslomässiga förmågor. Som ni vet är ert hjärta ett stort elektriskt centrum som i många fall väl konkurrerar med er hjärna. Den här processen kommer att fortsätta allteftersom ni genomför förändringar hos hjärnans chakran och hos ert hjärta. Dessa ska celebrera er nyfunna potential och bättre förbereda er inför mötet med era galaktiska mentorer.

De här förändringarna ska kombineras med ny kunskap, som vi är avsedda att förmedla. För länge sedan lämnade en rad avskyvärda experiment på Atlantis era förfäder plötsligt vind för våg i minnesförlust. Allt som ni trodde att ni visste verkade plötsligt ligga bortom er fattningsförmåga. Vår uppgift är kort och gott att påminna er om vad era förfäder förlorade och visa er hur ni återfår den. Här finns också processen att återförena er med era kusiner, invånarna i Agartha. Ni befinner er nära ett möte med dem och ni kommer att resa till Agartha tillsammans med era mentorer och era himmelska väktare och använda era KristallLjusKammare för att avsluta er återgång till fullt medvetande. Vi ser i glädje fram emot er förening med oss och den avslutande konferensen för att inrätta en ny stjärnnation och gå vidare med de heliga uppdrag som ges till oss alla genom Himlens gudomliga nåd!

Idag fortsatte vi vår rapport om det som händer runtom i världen. Stora framsteg görs för att förbereda ert välstånd och skapa en NESARA- regering. Vi förväntar oss helt att den här kommande tiden ska bli en tid som slutligen kan spegla det som vi har sagt tidigare. Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge