Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 7 juni 2016


Sheldan Nidle - 7 juni 2016

9 Akbal, 16 Pax, 12 Manik

Selamat Jalwa! Det som ni länge har längtat efter börjar ta form. Order har givits att släppa en stor del av de humanitära fonderna och välståndsfonderna. Nya tidtabeller för att befria den här verkligheten från kabalen och dess otaliga mängd hantlangare är nu på plats. Det mörka inser att dess tid är ute och att flera lager viktiga arresteringar antingen har börjat eller är nära förestående. Reviderade överenskommelser genomförs nu när ett nytt ekonomiskt överföringssystem sätts i verket. Valet i USA förväntas bli fördröjt när den nya NESARA-regeringen formellt är på plats. När den här utvecklingen manifesteras kommer ett antal tillkännagivanden att offentligt deklareras. De här sakerna börjar nu dyka upp över hela Internet allteftersom viktiga informatörer en efter en blir medvetna om det som nu sker. De här rapporterna distribueras för att underrätta en del av er om det som antingen är på gång eller dyker upp vid horisonten. Tiden kommer snart att göra slut på den långa perioden med kabalens globala påverkan. Den här processen har tagit längre tid än vi ursprungligen väntade oss, men det vi förväntat börjar nu ta form!

Finansieringen följde en mycket strikt väg, speciellt åstadkommen och övervakad av våra olika Jordallierade. Det som nu är på gång är alltså offentliga arresteringar av betydelsefulla kabalfigurer. Denna plötsliga mängd arresteringar är resultatet av att kabalen velat dra ut på den här processen så länge som möjligt. De mörka var mycket rädda för våra fängelser. Vi har helt enkelt tagit ett antal av deras egna fängelser och modifierat dem för att passa våra specifikationer. Dessa arrestcentra ska hålla dem fångna tills våra mentorer anländer. Vid den tidpunkten, kommer de att förflyttas till en plats mera i linje med det som är lämpligt för att förbereda dem inför deras förändring till fullt medvetna LjusVarelser. Den här tiden i begränsat medvetande är faktiskt ett "spel" ursprungligen övervakat av Anunnaki. På Himlens inrådan är vårt mål att förändra den här verkligheten och vid rätt gudomlig tidpunkt förflytta er alla till fullt medvetande. Då har era nuvarande ”roller” spelat ut sin roll och ersatts med en ny fullt medveten verklighet. En ny uppsättning medvetna mål kommer att vara normen.

De här förändringarna i ert psyke är avgörande för hela resultatet. Allteftersom ni ökar i medvetande blir ni återigen medvetna om hur de här lagren som är er verklighet konstruerades. Himlen arrangerade om hur en mer medvetandefylld verklighet skulle sänkas när Atlantiderna och deras likar lämnade ert klots yta. Den resulterande konstruktionen var oanvändbar vad gäller Anunnakis syften. Den lämnades åt Himlen för att bli den slutliga grunden för det som ni nu går igenom. Vi, till skillnad från Anunnaki, har verkligen de nycklar som behövs för att kraftigt förändra den här verkligheten under era tre dagar i KristallLjusKammaren. Det vi ser är att i takt med att varje nytt medvetandelager läggs till hos er, orsakar detta en likvärdig justering i den här verklighetens täthet. Allteftersom den här verkligheten blir ljusare, anpassar Himlen långsamt hur allt detta hänger samman med återföreningen av Gaias yta med dess inre verkligheter. När vi anländer och era mentorer presenteras för er, först då kommer vi att påbörja vår speciella anpassning av den här verkligheten. Som ni kan se har vi det bästa framför oss!

Det här projektet har tagit lång tid att komma igång. Tänk på att vi bara har befunnit oss på det här uppdraget sedan 1990-talet. Er sol-kris började under tidigt 1970-tal. Således väntade Himlen i nästan tjugo år innan man engagerade vår stora flotta i början av 1990-talet. Det här gapet berodde på två årtionden långa tidiga förändringar som infördes av Himlen över klagomålen från era överherrar, Anunnaki. När vi anlände existerade ett slags fullbordat faktum. Himlen gjorde helt klart för oss att vi var här på ett speciellt uppdrag, därför fick balansen inte störas särskilt kraftigt. Vårt första årtionde skulle uppmärksammas genom freden med Anchara som började i mitten av 1990-talet. Våra första uppgifter var att alliera oss med de olika Ljuskrafter som fanns utspridda över Gaias värld på ytan. Dessutom var vi flera gånger under de efterföljande årtiondena tvungna att förändra när och hur vårt uppdrag verkligen skulle genomföras. Inte desto mindre är detta uppdrag nu i full färd och hjälper Ljuskrafterna med sina olika mål på den här världen! Det är dags för en stor global medvetanderevolution!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Våra olika hemliga heliga sällskap slutför nu förberedelser som kommer att leda till ett antal viktiga arresteringar och till avlägsnandet av det nuvarande amerikanska de facto regeringssystemet som först bildades olagligt år 1871. Att få slut på dess tyranni är motivet till uppkomsten av den NESARA-utformade republiken. Detta nya styre, mina vänner, är den kraft som rättsligen gör det möjligt att återupprätta vår sanna konstitution och en välbehövlig återgång till en ärlig allmän lag. Före Inbördeskriget vägleddes Amerika av sin historia och av Washingtons, Jeffersons och Madisons kloka förmaningar. Sydstaternas utbrytning, och den ångest och kamp som inbördeskriget innebar, förändrade detta på en subtil nivå. Nationen lämnades öppen för en falsk rörelse ledd av en grupp skurkar och falska patrioter som införde ett orättvist system för uppbörd, vilket så småningom ledde till en omorganisationsakt av ”Washington DC” från 1871. Detta nidingsdåd var början på en rad händelser som avslutade det sanna konstitutionella styret i USA.

Vi Mästare var förfärade över det som den mörka kabalen hade åstadkommit. Det var mörka dagar när de mål som vi hade satt år 1776 totalt började ignoreras. Det skulle ta ytterligare 90 år innan någon inom Presidentskapet använde sitt inflytande för att återställa den första tillstymmelsen av konstitutionellt styre. Hans mord visade klart att tidpunkten ännu inte kommit för att göra det möjligt att eliminera det mörka och deras nät av korruption inom amerikanskt styre. Så småningom lagstadgades NESARA och nu är stunden då det skall verkställas. Vi tackar er, liksom tidigare, för era underbara energier som i hög grad är till hjälp i denna ädla sak. Sedan 1990-talet har våra välståndsfonder bundits till den formella deklarationen av denna nya NESARA-republik. Vår avsikt är att se till att de här fonderna leder till en stor utrensning inom den nya amerikanska republiken och till att samma skeende sprider sig över den här världen. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

En ny medvetandehöjning sker inom er. Det är dags att börja rensa ut de lögner och osanningar som det mörka länge har använt för att manipulera er. Den här processen kommer att nå en ny nivå när flottan slutligen landar och ni lär er om Agarthas historia. Dessa avslöjanden kommer att förändra hur ni uppfattar ert ursprung, när ni i detalj får lära er om hur Gaia föddes, och varför var och en av oss så småningom kom som kolonisatörer för att vara de utvalda väktarna av land på detta mycket heliga klot. Vår långa relation med Gaias valar och delfiner kommer att berättas för er, först av oss och sedan av era mentorer. Mycket kommer att snabbas upp så snart de här nya regeringarna är på plats. Många av er har fortfarande ingen aning om hur dessa få händelser kraftigt kommer att skifta era uppfattningar om den här verkligheten. Vi ser fram emot att fritt vara tillsammans med er och tillsammans skapa en vacker och ren ny värld.

Idag fortsatte vi vår rapport om de situationer som hanteras av Ljuset. Vi förväntar oss helt att ni snart ska få se händelser som ska skapa de förändringar som vi länge har samtalat med er om. Vi ber er därför att hålla detta nya Ljus och välkomna ert kommande nya styre och ett aldrig sinande välstånd! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge