Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 31 mars 2015

Sheldan Nidle - 31 mars 2015

12 Oc, 8 Mac, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer med en del nyheter om de framsteg som görs för att upprätta en tidtabell över leveranserna av era välståndsfonder. Mycket är beroende på två viktiga beslut. Dessa granskas nu av flera inom de gamla familjerna med avseende på hur dessa omfattande utbetalningar ska hanteras av den myriad av banker, som är involverade i de ständigt växande leveransnätverken. Dessutom är många regeringar involverade i överföringarna av dessa pengar till er. Här är det viktigt att notera, att säkerheten runt dessa fonder är en av de främsta orsakerna till de senaste årens förseningar. Det är mycket svårt att skapa ett sådant system om de viktigaste regeringsorganen, som är en nyckel till den här processen, är helt emot ett sådant omfattande utbyte av tillgångar. Dessa förseningar har åtgärdats och ett nytt system har tillfälligt satts på plats. Detta system skall användas för att testa funktionen hos ett nyare system. SWIFT- koderna, eller Society for Interbank Financial Telecommunication”, (”adress” för att hitta rätt bank worldwide) ska ersättas av ett nytt system, som för närvarande är under utveckling. Detta system är knutet till den nya Kinesiska AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) och den nya BRICS-banken plus en massa banker inom Europa, Asien, Oceanien och Amerika.

Kort sagt, ett nytt system håller på att komma ”online” för att skapa förutsättningarna för ett globalt välstånd. Den här processen kräver en del viktiga tester och kräver att åtgärderna i valutareformen accepteras globalt. På grund av detta befinner vi oss i en övergångsperiod, där regeringar kan göra sig redo att ersätta det nuvarande systemet och skapa ett nytt. Således kommer vissa valutor att vara tongivande i den här omställningen. Omställningen har stannats upp tills detta är helt ”online”. Det är olyckligt att vissa meningsskiljaktigheter tillfälligt försinkar detta nya system. Vissa betydelsefulla krafter använder för närvarande sina resurser för att öka dessa svårigheter. Men det kommer dock bara att ta en kort tid i er historia för att med framgång lösa dessa frågor. Vi vet detta genom det vi utsätts för dagligen. Våra kontaktpersoner arbetar flitigt tillsammans med ett antal organisationer som djupt önskar införa detta nya system. Vi har för avsikt att använda vårt inflytande för att driva igenom de överenskommelser som gjordes förra året men aldrig helt genomfördes.

Allteftersom den här processen går framåt kan vi se att ett antal betydelsefulla personer är mer än villiga att göra den framgångsrik. Denna växande entusiasm avspeglas i välståndsfonderingen. Greve Saint Germain och Quan Yin önskar att dessa medel betalas ut till er så snart som möjligt. Våra önskemål speglar denna nobla önskan. Men vi vet precis hur gräslig den mörka kabalen verkligen är. Därför rör vi oss långsamt, men ändå säkert. I USA är fördelningen av dessa välståndsfonder knutna till NESARA. Vi inser detta och arbetar på en komplex överenskommelse för att dessa fonder ska få fullt genomslag. De kabalorienterade regimer som för närvarande sitter vid makten använder all sin list för att sakta ner det här. Vi ser som vårt syfte att använda våra förmågor för att påskynda den här processen. För närvarande ser vi hur det mörka har framgång med denna fördröjningstaktik. Vår avsikt är att motverka detta och ge er möjlighet att använda era välsignelser för att hjälpa mänskligheten. Mycket återstår att göras. Det finns ett naturligt flöde hos detta som vi utnyttjar, och vi avser att använda det för att öka takten och låta denna nya verklighet manifesteras.

För länge sedan, på Atlantis, var ni fortfarande fullt medvetna Varelser. Dagligen använde ni era förmågor till att utöva press på det mörka för att vända den här världen tillbaka till det förlorade Lemuriens sätt att vara. Detta ledde så småningom till att era förfäder upptäcktes av den atlantiska eliten. Denna avskyvärda elit arbetade tillsammans med sina mörka rådgivare och skapade ett avskyvärt system, vilket ledde till ert fall ner i begränsat medvetande. Himlen har nu beslutat att ändra på detta mörka dåd och återföra er till fullt medvetande. Vi finns här som föregångare för denna stora förändring. Hittills har vi förhindrat det mörkas viktigaste försök att slutföra sina onda planer för er. Vår uppgift är att se till att de som önskar ert allra bästa verkligen triumferar. Himlen har avbrutit hela det mörka scenariot. Den nuvarande maktstrukturen på er värld är till största delen mörk; ändå håller tidvattnet på att ändras. Vi är nöjda med det som sker och tänker helt och fullt fortsätta med att skapa sådan förändring att det mörka bara blir en fotnot i er historia. Vi har likaså helt och fullt avsikten att vid lämplig tidpunkt genomföra en masslandning. Ni behöver en viss tid på er för att samverka med era mentorer.

Namaste, Vi är era Uppstigna Mästare! Den nuvarande tiden är verkligen en välsignelse. Våra medarbetare arbetar med ett antal viktiga tillgångar för att driva den mörka kabalen från makten. Allt detta görs med Kärlek och genom att använda hjärtat! Det mörka har under lång tid inte fäst något avseende vid våra ansträngningar. Först nyligen har de insett hur vårt mönster med guld och lagliga prejudikat kommer att driva bort dem från makten. Detta har orsakat en del panik bland dem. Deras strategier att som svar på våra ansträngningar tvinga fram någon typ av global Marshall-lag, krigslag, har misslyckats. Vi befinner oss vid en punkt där vi alla inte har varit sedan det mörka Atlantis sista tid. Vi vet att den här gången kommer resultaten att bli annorlunda! Ni Kära, vi kommer att ge er friheten tillbaka. När ni förflyttar er till fullt medvetande växer vår uppgift och blir mer komplex. Himlen har begärt att vi blir era gudomliga handledare. Vi kommer att erbjuda speciell rådgivning och ge alternativ för hur ni ska slutföra era heliga uppgifter. Tillsammans kommer vi att skapa en ny stjärnnation och ett underbart öde!

Den viktigaste punkten är att inse vem du är. Gå djupt in i dig själv och upptäck genom meditation hur du verkligen "är funtad". Använd denna dagliga övning för att fullt ut förstå vem du är. Lär dig att rådfråga detta ditt Inre Jag. Medvetande är något som du kan manifestera. Det är som en andlig trädgård. Genom att ge den ordentlig tillsyn, börjar din inre värld växa fram. Den är någonting unikt. Den är en mild källa för många underbara saker. Alltmedan du dagligen visar att du bryr dig, börjar stor visdom framträda. Till en början är det bara enkla ord. Sedan blir det mer intensivt och svar på dina frågor kommer under dina dagliga samtal. Snart kan du se fram emot varje session. Din inre visdom börjar ge dig sätt att se på ditt liv och på dina dagliga rutiner. Du blir lugnare och kan bättre hantera varje svår situation. Denna växande visdom blir något som du använder när du planerar ditt liv!

Allteftersom du blir mer medveten, lär du dig hur ditt nu mer integrerade jag på ett underbart sätt kan planera och vara i ditt liv. Du börjar se saker som du tidigare ignorerade. Du ser tydligt hur ditt liv flödar och hur du kan upptäcka vilka saker som är mer tillämpliga i varje given situation. Du har förmågan att bli lugnare och kan öka din vänlighet. Du börjar dra till dig saker eller händelser som du ville skulle ske. Du börjar utveckla ett fält omkring dig som verkar gynna dig. Det som en gång verkade så svårt blir nu mycket lättare att manifestera. Dina glädjestunder ökar naturligt. Hela ditt uppträdande tillsammans med andra verkar faktiskt förändras. Livet blir en alltmer underbar upplevelse. Mer och mer av dig drar nytta av glädjen i meditationen blandad med bön. Lär dig att vara älskvärd. Många fördelar uppstår ur detta. Vi Mästare har lärt oss av detta och lärt ut det till andra. Var för evigt älskvärd!

Idag fortsatte vi med våra budskap. Dessa ska informera och ge energi till den här världen. Den mörka kabalens auktoritet i den här världen har kommit till sitt slut. Tiden för stora festligheter närmar sig, så även vår formella ankomst på era vackra stränder! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge