Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 24 mars 2015

Sheldan Nidle - 24 mars 2015

5 Akbal, 1 Mac, 11 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer alltmedan er dyrbara Moder Jord virvlar runt i den stora mängd energi som sänds hit från Himlen. Den här energin är en symbol, uttryckt av Himlen, för behovet att Gaia löser de problem som Ljuset nu möter. För närvarande befinner ni er fortfarande på gränsen till stora förändringar. Ärligt talat, dessa förändringar är föregångare till ett antal händelser, som är redo att ske. Dessa energier är tänkta att vara de blixtar som inleder en stor omgång viktiga förändringar. Ert finanssystem kommer att bli den inledande punkten för dessa förändringar. Redan är instrumenten för ett nytt och mera rättvist banksystem på plats. Dessa förändringar håller för närvarande på att testas. Hittills verkar framgången garanterad. Samtidigt tvingas alla de banker som håller fast vid det gamla systemet att acceptera det nya. Många nationer i Europa, Afrika, Asien och Amerika har anammat det nya. Även flera institutioner runtom på jorden har accepterat. Vi förväntar oss att ännu fler banker skapar ett helt underbart nätverk, som kommer att göra bankväsendet mer effektivt och rättvist över hela världen. I slutändan kräver dessa förändringar att NESARA deklareras i Nordamerika. Krafter arbetar nu mot detta mål.

Förändringarna inom ert globala banksystem är bara början på en världsomspännande insats för att göra bankväsendet till det instrument som kommer att vara mänskligheten till hjälp och inte begränsa den. Under årens lopp har vi sett hur de stora globala bankerna och deras olika multinationella kollegor har fört krig mot mänskligheten och försökt få en världsomfattande dominans över er. Denna idéernas och pengarnas kamp är faktiskt över. Den konstgjorda fiat-valutan (övers, anm.: US-dollarn) som man hyllade har förlorat, och det första steget till att införa en ny typ av global valuta har börjat. Dessa förändringar är tänkta att globalt omvärdera valutor och slutligen återupprätta en ny guldstandard. Dessutom införs föregångaren till en ny uppsättning normer som garanterar en ärlig och ren växelkurs mellan valutor över hela världen. Den mörka kabalen, som hade fullständigt grepp över er, tonar nu bort. Dess vidsträckta maktbefogenheter håller på att tas ifrån den. Ni är ytterst nära att få se när de större figurerna hos detta en gång så allsmäktiga monopol arresteras och avlägsnas från sina ämbeten. Regeringar som gått i deras ledband kommer att förändras när NESARA införs. (Övers. anm.: National Economic Security And Reformation Act, lag i USA att införa när nationen riskerar upplösning.)

Den här nya världen kommer att bli en behagfull övergångsvärld. Ni kommer att bevittna en global jubelfest och få se den formella deklarationen om disclosure (avslöjandet om utomjordingar) från dessa nya regeringar. Dessa formella tillkännagivanden tillåter oss äntligen att framträda öppet inför er och öppet förklara vår tidsplanering för er. Vid det tillfället kan vi tillkännage en del preliminära landningsinstruktioner. Vi vill att ni ska ha en uppfattning om hur många av våra scoutskepp som planeras landa på era vackra stränder. Våra mentorer önskar också inleda en allmän dialog med er. Det är viktigt att vi tillsammans påbörjar ett samtal om er sanna historia. Mycket av det ni känner till är improviserade spekulationer. Ert fall in i begränsat medvetande på Atlantis måste ses i ljuset av det som hände under Atlantis sista imperium. Till och med atlantiderna grälade sinsemellan över detta mörka förfaringssätt och hur rebelliska oliktänkande skulle straffas. Den här taktiken blev landets fall och framkallade dess fullkomliga undergång. Ni behöver känna till den här historien och förstå den i ett sanningsenligt ljus. Kabalen har manipulerat er alldeles för länge!

Vårt främsta syfte är att upplysa er om allt detta, och göra er redo inför er återgång till fullt medvetande. Alla våra mentorer inser detta, och med hjälp av era Uppstigna Mästare ska de grundligt göra er redo inför fullt medvetande. Denna heliga process kräver först att ni kastar av er många falska begrepp som getts er av Anunnaki, och som sedan upprepades av deras hantlangare. Den nuvarande mörka kabalen känner i detalj till den här historien. Under årtusenden övervakade deras förfäder dessa falska trosuppfattningar och använde dem för att kontrollera och manipulera er. Faktum är att ni är fria varelser och i Kärlek och Ljus hängivna Ljusets gudomliga tjänande. Det här tjänandet avbröts av ett antal atlantiska vetenskapsmäns och prästers intriger. Ni ska inom kort återuppta detta stora tjänande. Vi är ämnade att åstadkomma mycket tillsammans. Vi välkomnar återkomsten av er stora stjärnnation. Många nationer som en gång var en del av det mörka Anchara-imperiet väntar i glädje och förväntan på att ni inriktar ert gudomliga tjänande mot dem, och faktiskt mot hela den fysiska skapelsen. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer nu med stora nyheter! Under de senaste decennierna åsåg vi hur våra medarbetare använde sin juridiska och finansiella expertis för att skapa ett scenario för att få in den mörka kabalen i ett hörn, så att deras olika hemliga metoder skulle få ett slut. Det mörka placerade ändlösa hinder i våra medarbetares väg. Ankomsten av vår rymd-familjs flottor ledde emellertid så småningom till ett annorlunda avslut. Dessa ambassadörer från rymden använde sina framflyttade positioner till att äntligen skapa ett alternativ till det som hände regelbundet. Plötsligt undertecknade domare papper och genomförde särskilda stämningar. Den långa processen rullade nu på, precis som flera himmelska profetior föreslog. Slutet på vår årtusenden långa resa hade nått början till att uppnå Ljusets mål för den här fysiska världen. Vi träffades regelbundet med deras förbindelser i Agartha. En plan för mänsklighetens framgång höll snabbt på att ta form.

Den ursprungliga processen var att börja långsamt och successivt öka styrkan. Så har varit fallet. Det är bara under den sena delen av det här årtusendets första decennium som vi började se verkliga framsteg. Den mörka kabalen började vår dialog med en känsla av att de vid någon tidpunkt lätt skulle kunna övertrumfa oss. Tack vare alla kontaktpersoner från Galaktiska Federationen, började det mörkas idé att misslyckas. När det andra decenniet började drog sig till en början det mörka tillbaka och avbröt alla förhandlingar. Mer drygt ett år senare tvingade kontaktpersonerna dem att ta saker och ting under omprövning. I den andan började vi igen. Som i många tidigare möten uteblev resultaten. Den här gången räddades samtalen av det brinnande samförständet och den växande kraften hos de många uråldriga familjerna. Det mörka tvingades erkänna att det inte längre hade övertaget!

Vi välsignades av dessa händelser och gladdes över det som en ständig samverkan mellan dessa nådefyllda familjer och dessa gudomliga rymdambassadörer åstadkom. Som ni kan gissa, ni älskvärda personer, började det mörka sakta samtycka till våra många krav. Detta ledde fram till där vi nu är. De nyare nationerna i den här världen kom samman under beskydd av nationer som använde sina kombinerade krafter till att skapa en högst välsignad allians! Vi står nu vid själva portarna till en ny värld och inväntar de nästa snabba stegen som håller på att läggas på plats. Denna mörka globala oligarki vacklar. Den är inte längre ”the be all and end-all” i den här världen. Den är nu reducerad till enbart en av spelarna i handlingen. Vi välsignar Himlen och tackar nådigt alla som har använt sin kraft och sina resurser för att hjälpa mänskligheten. Vi förblir fulla av Ljus och Glädje inför allt som sker runtom i denna värld. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi att informera er om de aktuella händelserna runt den här globen. Vi har dragit oss allt närmare en lösning och den tid då våra Himmelska familjer och rymdfamiljer kan vistas nära oss. Vi har fortfarande mycket att göra. Låt oss ägna den här tiden till att göra de nödvändiga förändringarna möjliga. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge