Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 7 april 2015

Sheldan Nidle - 7 april 2015

6 Caban, 15 Mac, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer den här gången med fler goda nyheter! Våra kontaktpersoner rapporterar att våra allierade förbereder att inom kort släppa välståndet. För närvarande fortskrider de olika testerna av detta nya system. Helgdagarna har i någon mån bromsat den här proceduren. Ändå fortskrider den grundläggande avsikten - nämligen att med framgång distribuera era olika välsignelser! Den mörka kabalen har nu inte längre förmågan att stoppa den här rörelsen. Den här processen syftar för närvarande på att vara klar under den tidiga våren. Tills dess, förvänta er att se händelser som inte tyder på någon omedelbar förändring. Det mörka vet om vad som verkligen sker och inser att det inte finns någon väg ut ur sin nuvarande situation. För närvarande planerar våra ambassadörer när och hur en ny regering ska manifesteras. Alla dessa underbara nyheter innebär att vi rör oss i god takt mot ”disclosure” (Övers.anm: avslöjandet om utomjordiskt liv och närvaro). Våra allierade i Agartha och era Uppstigna Mästare håller därför på att förbereda ett antal lektioner, som är väsentliga för den här saken. Vår flotta fortsätter att begränsa det mörkas användande av sin exotiska vapenarsenal. Vi har begränsat det till en rad mindre situationer.

Gaia håller också på att öka den hastighet med vilken hon förbereder sig inför de massiva förändringarna på sin yta. Våra kontaktpersoner övervakar detta och överlägger dagligen med er Andliga Hierarki och era kusiner i Agartha. När det är dags kommer ni snabbt att förflyttas till era hem i Agartha. Dessförinnan kommer ni naturligtvis att instrueras av era mentorer om det fulla medvetandets egenskaper och hur ni förändrar er för att vara redo inför er slutgiltiga förvandling. Allt detta förutsätter att vi genomför det program som förelagts oss av den gudomliga planen. Därför fortsätter vi nu med ett antal viktiga förberedelser. Landningarna har i någon mån förändrats av invånarna i Agartha och av oss. Dessa saker kommer vi ingående att samtala med er om i några av de kommande meddelandena. De viktigaste punkterna är er förflyttning till Agartha och er roll att hjälpa Gaia med att kasta av allt som förorenar hennes mark, vatten och luft. Vi har för avsikt att helt och fullt hjälpa er med dessa saker. Ändå har ni all den teknologi som behövs för att utföra denna stora uppgift. Den här teknologin kommer att ges till er av er nya regering! (Övers. anm. Syftar på USA:s regering.)

Allteftersom ni stiger i medvetenhet, blir ni alltmer medvetna om den bräckliga relationen mellan naturen och er. Den här processen får er att inse att er globala kedja med bosättningar måste förändras. Tidigare ignorerade ni naturen och nu kan ni se hur viktig den här bräckliga relationen verkligen är. Varje aspekt i detta förhållande har varit skadlig för naturen. För närvarande kan ni se hur denna relation orsakar att naturen bryts ner. Ytan på varje bebodd planet är helig för den. När ni väl har lärt er detta, inser ni att bara en ringa mängd människor samtidigt kan bo kvar på ytan. Era stora städer måste överges (lämnas tillbaka) till naturen medan ni drar er tillbaka till den skönhet som Jordens inre ihåliga värld är. Här kan ni skapa en ny form av skönhet och leva ett verkligt underbart liv. Under oräkneliga årtusenden har vi placerat större delen av vårt samhälle i en rad inre kristallstäder. Vi sänder konstant speciella grupper till gravitationsnoderna på planetens yta för att försäkra oss om att alla hennes ekosystem är ordentligt omhändertagna och försedda med en hälsosam värld att vistas i.

Således, tar vi dagligen hand om vår värld och vår stjärnnations allmänna hälsa. Vi håller möten där särskilda representanter för varje värld träffas och utarbetar en rapport som läses och kommenteras av varje medlem i vår stjärnnation. Vi befinner oss i ett gudomligt tjänande för att upprätthålla våra hemvärldar. Vi tar den här uppgiften på allvar. Vi samverkar faktiskt dagligen med våra olika hemvärldar. Dessa åtgärder är en del av det vi gör för att göra oss redo inför kontakt. Vi känner samhörighet med vårt hem och med var och en av er. Den här flottan önskar innerligt att er förmåga höjs och att ni bli fullt delaktiga i att manifestera en ny verklighet. Nyckelfrasen här är "ta ansvar" för er hemvärld. För närvarande är den här världen på ytan på gränsen till allvarliga händelser som hotar er överlevnadsförmåga. Vi har sett er mörka kabal arbeta hårt för att uppnå "maximal vinst" från den här miljön. Dessa begrepp och handlingar är verkligen oansvariga. Vi har hållit dessa galningar ifrån handlingsinriktningar som är moraliskt förkastliga. Inte desto mindre är dessa vidriga skurkar till sist ert bekymmer.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Ni är välsignade denna goda dag! En ny medveten värld håller på att utformas! Till dem som har hjälpt oss i vår sak säger vi tack och ber att Herrens nåd omger er! Under de senaste årtiondena har Ljuset välsignat oss med sin tillväxt. Nu växer sig detta ljus ännu starkare! Himlen har glatt oss med en underbar solförmörkelse och ett sätt att säkra Ljusets väg i denna tidigare mörka verklighet. Låt oss höja våra händer i lycka och glädje! Detta nya utbrott av välsignelser från det högsta banar väg för vår kommande övergång. För länge sedan började vi en resa för att föra detta heliga Ljus till alla, - för att lyfta mänskligheten och prisa Himlens goda gärningar! Idag är vi så mycket närmare omvandling och gudomlig försoning. Berätta för var och en att du är redo att höja dig och följa det heliga. Vi sjunger också och prisar alla som ger oss växande styrka. En omvälvande tid då Påsken och Uppståndelsen nedstiger till oss och lägger sin välsignelse till det hela.

Vi står på den absoluta randen till våra välsignelser. Låt var och en av er känna detta i er dyrbara Själ! Gaia väntar på att vi ska få vår frihet och använda denna för att ge henne stor lättnad. Allteftersom ert medvetande höjs blir man mer medvetet om det vi talar om. Vila och rensa ut era sorger och bekymmer. Använd den här tiden till att titta inåt och be. Detta underbara land ska inte dö, utan istället leva i era gudomliga gärningars och handlingars härligheter. Vi finns här, Kära Hjärtan, för att vägleda och hjälpa. Var beredda att kalla på oss och gör er redo för hur den här nya världen kommer att se ut. Den här tiden blir en vattendelare och den tid då ni kan se att Himlen står bakom er och att ni inte är ensamma! Alltså, var tacksamma och glada för mycket händer nu för er räkning. Låt det spelas upp så underbart som möjligt. Det tar den tid som krävs och använd sin kraft till att ge er ett nytt liv.

Var älskvärda och sprid er Kärlek till Himlarna och till varandra. Det finns en nåd som stiger ned från höjden. Den har för avsikt att innerligt förändra den här världen och i glädje bereda väg för er slutliga omvandling. Var medvetna om detta och var redo att grundligt acceptera ett antal stora gåvor. Vi förbereder lektioner för att förklara allt och för att göra er redo inför ankomsten av vår rymdfamilj. Skaparens gudomliga plan ska manifesteras! Den ska förvandla mörker till Ljus! Mycket av detta känner du inte till. När du sträcker dig mot din Själs Ljus, var ständigt medveten om hur du ska samverka med dem som en gång avskydde dig. De söker nu Kärlek och förståelse. Var i ditt hjärta medveten om detta. Vi ska nu vägleda er in i den verklighet som ni kommer att leda. Den här stjärnnationen kommer att blomstra, och i välbehag lära ut mycket till dem som en gång var så mörka. Den här galaxen kommer att lysa och ge denna växande strålglans till universum! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte dessa våra budskap! Vi behöver ert deltagande. Det är ett nytt ansvar som läggs på detta land. Använd det klokt till att göra var och en av er till stora Ljusvarelser! Omvandla det fysiska och använd visdom för att exakt veta hur man bäst slutför den här uppgiften. Vi lämnar nu i full vetskap om vem ni verkligen är! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge