Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 6 januari 2015

Sheldan Nidle - 6 januari 2015

6 Cimi, 4 Chen, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer med en del mycket intressanta nyheter! Processen som förändrar er verklighet fortsätter att röra sig framåt, trots försök från den mörka kabalen att ytterligare försena den. Detta försök förorsakade ett fel vid tillkännagivandet av den allra första början av leveransen av era välståndspaket. Det mörka har på det hela taget misslyckats med att förhindra starten av dessa leveranser. Emellertid rör sig den här processen mot en tidpunkt då framgången noteras offentligt. På det hela taget är vi nöjda med att de regeringar som nu kontrolleras av det mörka sjunger på sista versen. Den första månaden på det Nya Året lovar att ge er det välstånd och det styre som länge har förutsagts er. Våra jordallierade är fast beslutna att övervinna eventuella hinder och ge er ett nytt finansiellt system. Det här systemet kommer att tvinga fram en drastisk återanpassning av flertalet regimer i väst och snabbt skapa nya regeringar. Det är detta nya styre som äntligen kommer att tillåta disclosure (avslöjandet om utomjordingar). Det är denna dramatiska händelse som för in oss på världsscenen. Mycket kommer att ske så snart denna speciella händelse ägt rum. Vår personal är redo att ge sig tillkänna och öppna upp kommunikationskanalerna med er.

Vid den tidpunkten kommer energierna att förse oss med öppningen att börja en rad tillkännagivanden för er. Således kommer en hel serie händelser att oundvikligt leda till en masslandning och en början på er utbildning tillsammans med oss. De Uppstigna Mästarna och invånarna i Agartha planerar att förklara större delen av er historia för er. Denna kommer även att omfatta uppkomsten och den sanna innebörden av de stora religiösa filosofierna, vilka utgör de grundläggande trosuppfattningarna hos de flesta av er. Ni behöver bevis och en allmän redogörelse av det som egentligen hände. Denna gudomliga mängd berättelser behöver återställas, och inte vara omsorgsfullt manipulerade, vilket är fallet med mycket av det som ni nu har tillgång till. Det mörka tog skickligt tillvara det som var mest användbart för dess egna syften, och förvanskade det som ni för närvarande djupt tror på. Vår poäng är helt enkelt att släppa in sanningen och återigen låta er upptäcka det som verkligen inträffade. Då kan ni åter börja se hur de stora avatarerna ville att ni skulle vara. Detta baseras på Kärlek, Ljus och hela mänsklighetens storslagna Enhet.

Vårt uppdrag hos er bygger på dessa storslagna principer. Vi har kommit med ett behov att lära oss mer om er och i rätt gudomligt ögonblick avslöja oss inför er. Mycket har pågått som i våra sinnen har förorsakat en försening av dessa mycket viktiga meddelanden. Inte desto mindre existerar individer och grupper i era samhällen som ägnar sig åt att manifestera en ny verklighet, vilken bygger på sanning, frihet och globalt välstånd. Det finns möjligheter att avslöja teknologier och rikedomar, sedan länge dolda av det mörka, vilka befriar er från det dagliga livets slit. Vi kan dessutom konstatera att det finns ett sätt att få slut på de krig som det mörka länge använt sig av för att splittra nationer och människor. Var och en av er måste se djupt inom sig och verkligen urskilja hur dessa "skumraskaffärer" har utnyttjats mot er. Den mörka kabalens skicklighet kan inte överskattas. Den har under bokstavligen tusentals år fått er att ”gå deras ärenden”. Det är nu dags att stoppa detta nonsens och använda er inre Kärlek till att bygga upp en ny epok för mänskligheten.

Det våra allierade djupt önskar är att ni planerar och står redo att genomföra er del i att omforma den här nuvarande verkligheten. Vår uppgift är att övervaka era massinsatser och hjälpa er att bättre förstå det ofantliga i det som ni håller på att genomföra. Denna process tog er nästan tretton tusen år att uppnå. Vi är de som ger er den sista knuffen mot er framgång. Vi vet att den här anspänningen för närvarande har orsakat er en del frustration. Snart kan ni bli mera objektiva och skratta åt det hela. Inte desto mindre anländer den tid då ni ska uträtta stora ting. Var snälla mot varandra. Var beredda att stödja varandras insatser och sola er i era nyuppnådda rättigheter och ert nyfunna välstånd. Inse att detta system är tillfälligt. Ett fullt medvetande kommer att ge er en helt annan syn på det som skett och på det som är på väg att ske. Pengar, och allt som därmed följer, är helt enkelt en resurs för att ni ska kunna börja utveckla en ny filosofisk syn på livet. Detta kommer att tjäna er väl medan ni omvandlas till era fullt medvetna jag.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer till er med en del överraskande information. Låt det först komma till allas kännedom att våra medarbetare är ivrigt sysselsatta med att påbörja sin del av den allmänna leveransen. Pengarna överförs inom specifika grupper till dem som kommer att föra ut det här välståndet till er. Ljuset förväntade sig helt att den mörka kabalen skulle använda alla sina tillgängliga teknologier för att hindra dessa ansträngningar. Således var det ingen överraskning när detta hände under våra första försök i slutet av det förra gregorianska året, 2014. Vi fick alltså stoppa upp och korrigera det vi gjorde. Själva metoden att utföra våra leveranser kommer att bli framgångsrik, men kräver absolut sekretess. Vi säger detta bara för att informera er om att leveranserna kommer att gå framåt utan någon fanfar. Var och en av er kommer att få ett bankkonto att personligen förvalta (a personal trust account). Så snart ni gjort de inledande förberedelserna, var ständigt uppmärksam på säkerheten. Dessa leveranser kommer snabbt att leda till ny regeringsform. Lyssna noga på det första tillkännagivandet. Gör sedan det som föreslås.

Det nya styret kommer att föreslå ett antal strategier för hur man ytterligare ska säkra dessa speciella fonder. Använd den som du tycker är lämpligast. Det är viktigt att du börjar sprida den här rikedomen. Dessutom kommer statliga medel, såsom skatteåterbäring och överfonderade medel inom era offentliga pensioner, att börja cirkulera och återföras (Övers.anm.: Gäller främst USA). Använd dessa där det är lämpligt för att underlätta tillväxten av era lokala ekonomier. En rad nya bankregler kommer också att införas. Dessa regler kommer att vara till hjälp vid din fördelning av dina tilldelade tillgångar. Var medvetna om att vi djupt önskar att ni köper hus, bilar och andra resurser. Detta kommer att stödja dem som använder sina medel för att bygga upp tillverknings- och infrastrukturdelarna inom era ekonomier. Den viktigaste delen av alla dessa pengar som tillförs från olika håll kommer att reparera era lokala ekonomier och återställa de tillverkningsmoment och den välbehövliga grund som i stor skala övergivits av den mörka kabalen.

Vi förklarar det här i förväg för att förbereda er inför det som kommer att ske inom kort, eller som redan är på gång. Vi är mycket entusiastiska över det som alla våra medarbetare åstadkommer. Det har varit en ännu svårare uppgift än vad många av våra medarbetare till en början trodde. Vi är även mycket nöjda med det som Himlens senaste påbud tillåter våra vänner i Agartha och våra rymdvänner att göra. Den kommande tiden kommer därför att bli en tid fylld med gärningar som driver kabalen från makten och tillåter massarresteringar av hela ledningsskicktet inom denna ondskefulla grupp. Den här nya verkligheten kommer att träda fram i snabba steg. Varje del kommer att ge er tid att till fullo greppa och förstå dess grundläggande innebörd. När allt är gjort kommer ni att vara redo för våra lektioner och för att vår rymdfamilj slutligen anländer. Det kommer verkligen att bli den bästa av tider. Halleluja! Halleluja!

Idag, förklarade vi för er vad som kommer att hända. Ta emot den här informationen och ha tålamod. Som nämnts, det bästa är nu på gång. Var beredda och redo inför dessa verkligt häpnadsväckande förändringar. Bli inte besvikna om dessa sista steg tar lite längre tid. Den nya epoken för mänskligheten är äntligen redo att manifesteras! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge