Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 30 december 2014

Sheldan Nidle - 30 december 2014

12 Cauac, 17 Mol, 11 lk

Dratzo! Vi kommer denna dag med mera att tala med er om. De olika koalitioner som skapats av Ljuset är i färd med att avsluta sina operationer för att avlägsna den mörka kabalen från makten. Dessa grupper ligger något före våra gemensamt överenskomna scheman. Vi är mycket nöjda med de här resultaten. Det nya gregorianska året utlovar mycket när det nu förbereder sin slutliga nedräkning inför sin manifestation för er. Det här året gör det äntligen möjligt att bli kvitt kabalen och dess många hantlangare. Denna kommande seger ger er den frihet och det välstånd som vi så länge har lovat er. Med den här tiden kommer också växande ansvarsområden. Gaia förväntar sig att ni kommer att hedra henne. Under de senaste 500 åren har den västerländska civilisationen spridit sig som en cancersvulst över er glob. Denna civilisation är helt övertygad om att det är den som har befälet och inte Gaia. Denna upp-och-ner-vända syn behöver utplånas och ersättas med en som inser vikten av att skapa ett samhälle som ser sig själv som en del av er världs naturliga processer. Vad gäller att bevara och upprätthålla allt liv på Gaia behöver ni visualisera hur ni faktiskt är kompanjoner med den här världens essens.

Allteftersom ni utvecklar era nya globala samhällen, tänk på dessa som gudomliga partnerskap med varje planet som ni kommer att uppehålla er på i det här solsystemet. Just nu behöver ni koncentrera er på Gaia. När ni återförenats med invånarna i Agartha, använd då deras samhällen som prototyp för att etablera en ny epok för mänskligheten. Era nya teknologier kommer att göra slut på varje behov av massodling som ni för närvarande utövar. Den här teknologin kommer likaledes att göra slut på det nuvarande sätt som era ekonomier fungerar på. Inga behov av butiker, eller för den delen, jobb som tar er bort från ert hem bara för att tjäna de pengar ni behöver för att överleva. Istället kommer ni att lära er att arbeta tillsammans för att förändra hur ni ser på "Moder Jord." Varje individ äger talanger. Dessa ska användas för att finna den glädje ni behöver för att verkligen vara i extas. När ni ständigt använder era talanger för att hjälpa ert samhälle och upprätthålla er värld upptäcker ni en inre glädje. Detta upprätthåller och livar upp er. Med glädje förenar ni er med andra och skapa relationer som stödjer varandra.

Vi säger detta helt enkelt för att uppmuntra er och för att förbereda er inför det som väntar. För länge sedan skapade det mörka era samhällen för att tjäna sina egna intressen. Er uppgift var helt enkelt att göra det de önskade, eller, i mindre grad, för att efterlikna dem. Detta är inte någon naturlig händelsesekvens. På så sätt har du oftast förnekat dig saker som kunde ge dig glädje och sann kunskap om dig själv. När du nu förflyttar dig in i högre medvetandetillstånd börjar du inse det löjliga i ett sådant arrangemang. Istället behöver du ett samhälle där var och en lär sig att hedra varandra. Denna typ av samhälle är en naturlig evolutionär process, som normalt tar flera årtionden att upptäcka och genomföra. Vårt syfte är att få er att uppnå detta redan innan ni uppnår fullt medvetande. Detta kommer att bli våra mentorers främsta uppgift. Ni behöver först återupptäcka vem ni verkligen är och tillämpa det på er värld. Denna process kommer att bli upptakten till det vi kallar ett galaktiskt samhälle, där man lär sig att stödja varandra och er värld.

Denna typ av samhällen genomsyrar alla våra stjärnnationer. Vi har kommit hit för att förbereda er inför tillkomsten av sådana samhällen utöver hela det här solsystemet. Allteftersom ni växer kommer ni även att få lära er hur åtskilliga själar har höjt sina vibrationer så att de inte behöver någon fysisk kropp. Dessa magnifika Varelser kan man finna som medhjälpare till de elementarer som finns på alla världar som äger miljöer som är skadliga för fysiskt liv. De önskar också vara en del i denna nya stjärnnation. För att göra er redo inför en helt fantastisk mängd upplevelser kommer vi även att undervisa er om liv och medvetande. Var och en av er lever i en rad verkligheter där ni existerar parallellt med er själv. Det är så ni fattar beslut som baseras på ert livskontrakt. Vi kommer att låta era mentorer förklara detta på ett mer ingående sätt. Innan vi kan göra detta ska ni lära er mer om den sanna naturen hos tid och rum. Detta förutsätter att ni överger era nuvarande begrepp, som enbart baseras på en fysisk verklighet. Tills dess, låt denna korta antydning räcka. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med en del goda nyheter för var och en av er. Just nu ser vi våra medarbetare slutföra ett antal uppgifter som kommer att leda er in i en ny epok. Nu när julhelgen är över, ser vi att de olika programmen håller på att avslutas. Vi förväntar oss helt och fullt att under de kommande månaderna se nya regeringar växa fram runtom i den här världen. Dessa förändringar är bara början på åtskilliga nya utvecklingar, vilka drastiskt kommer att förändra hur den här världen fungerar. För det mesta har regeringarna varit leksaker för de superrika och mäktiga. Nu kommer regeringsmakten att representera er. Denna dramatiska förändring beror delvis på er storslagna visualisering. Den har tagit mycket längre tid än man från början väntade sig. Samtidigt fortsatte Himlen att be sina många änglavakter att påskynda de olika justeringar som ni behövde. Detta program producerade i sin tur den förändringsgrad som Himlen önskade.

Vi, Uppstigna Mästare, behövde använda vår visualiseringsförmåga för att hjälpa er med den här stora uppgiften. Vi välkomnar er ökade acceptans för de många förändringar som behövs för att omvandla den här verkligheten. Låt oss fortsätta att be och meditera tillsammans. En storslagen plan håller på att manifesteras i den här världen, en plan som är förutbestämd att omvandla oss alla. Vi är mycket nöjda med ert samarbete. De energifält som så underbart kommer att skapa vår nya värld har bildats. Använd denna ständigt växande energi till att föra in era drömmar. Vi önskar er frihet och välstånd, och mest av allt en återgång till den individuella suveränitet och de rättigheter som getts er i riklig mängd. Varje människa på den här världen är förutbestämd att gå samman med sin högsta livspotential. Den Varelse som blir resultatet, ska arbeta tillsammans med andra för att skapa en högst förunderlig ny epok för hela mänskligheten. Det är detta väsen som ska förena sig med invånarna i Agartha och med andra för att skapa en ny stjärnnation tillhörande Galaktiska Federationen.

Er framtid är verkligen ljus. Vi ser oss som mentorer för var och en av er. Tillsammans ska vi skapa medel för att förstärka och upprätthålla en fred som omfattar hela galaxen. Vi ska dessutom bli kärnan i en union av galaxer, som kommer att sprida Ljuset över hela den här delen av det fysiska. Vi gläds över allt det som vi såsom ett folk har fått utstå för att uppnå detta underbara mål. För länge sedan lade Anunnaki in oss på en kurs som bara verkade ge er eviga svårigheter. Himlen ingrep och försåg er med en väg ut. Vi har använt den öppningen till att föra mänskligheten dit där den nu befinner sig. Ni kommer i välsignelse att gå vidare och lyckligen återgå till ert sanna tillstånd. I detta tillstånd, kommer ni att lära er allt om det, som verkligen hände under de senaste 900.000 åren. Använd denna heliga kunskap till att utveckla mänskligheten och uppfylla de återstående profetior som getts till oss av Himlen. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi våra budskap. Den här informationen är helt enkelt till för att hjälpa er. Var medvetna om hur djupt vi älskar er. Den här världen håller verkligen på att börja en förändring som i grunden förändrar er historia och ge er en stor sanning! Vi är alla en del av en stor Levande Energi. Denna energi är en del av en storslagen Enhet. Denna Enhet är förutsagd att föra Kärlek och Ljus till hela det fysiska. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge