Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 23 december 2014

Sheldan Nidle - 23 december 2014

5 Eb, 10 Mol, 11 Ik

Selamat Balik! Denna dag kommer vi med goda nyheter! Era välsignelser fortsätter att röra sig framåt. De personer som länge försenat distributionen av medlen är antingen arresterade eller under hot om arrestering. Ett unikt distributionssystem har testats och visat sig vara framgångsrikt. Innan detta gregorianska år är till ända kommer många av er att få ta emot dessa välsignelser. Vi vill tacka våra allierade på Jorden för deras hängivna samarbete med oss. Det är viktigt att äntligen få ge ett bevis på något positivt. Just nu är tidpunkten så god som någon för att göra detta. Under det senaste året har vi upptäckt hur falska personerna vid makten faktiskt är. I enlighet med detta faktum kommer ett antal saker att göras. Vi har instruerat våra jordallierade hur de ska föra in en rad program som befriar era välsignelser från de här skurkarna. En rad viktiga möten mellan våra ambassadörer och dessa de facto regeringar har skapat en atmosfär där våra allierade kan sätta igång att arrestera, och att förändra förfaringssätten inom vissa större banker. Dessa nya riktlinjer håller just nu på att genomföras, nu medan vi berättar detta. Inom kort förväntar vi oss helt och fullt betydelsefulla arresteringar och införandet av NESARA. (Övers. tillägg: National Economic Security And Reformation Act. Del av USA:s lag)

När det här gregorianska året 2014 nu går mot sitt slut befinner vi oss vid ett vägskäl. De som utgör våra jordallierade verkar till slut vara redo att använda sitt nuvarande övertag över den mörka kabalen. Början på nästa gregorianska år utlovar att med Ljusets krafter arrestera och driva bort det mörka från makten. Denna process lät vänta på sig. Det mörka och dess hantlangare har suttit i ledningen för samhällena på den här planetens yta under nästan tretton tusen år. Ni kommer att börja bygga ett nytt globalt samhälle som baseras på frihet och välstånd. Detta kommer att leda till avslöjandet (disclosure) över hela världen, vilket vi känner har dragit ut på tiden alltför länge. Våra mentorer kan sedan landa och snabbt få er att börja bygga ett samhälle som till slut är redo att acceptera de ansvarsområden som verkligen hedrar Gaia och de ekosystem som ni lever i. Ett sådant samhälle blir en välkommen övergång från de mörka världar som ni föddes i till dem som är fullt medvetna. Det innebär också att ni får möjlighet att slutföra en fullständig sammanjämkning mellan er värld och Agartha.

Denna operation, som genomförs av Himlen för att åter ansluta er till era förfäder och till fullt medvetande, har tagit längre tid än vi först väntade oss. Under mer än tjugo jordiska år har vi funnits här i stora skaror. Himlen gav oss mycket strikta dekret att följa. Under årens lopp har vi gradvis befriats från många av dessa dekret och blivit ombedda att följa ett antal kringgående åtgärder. Vi har gjort detta, hela tiden medvetna om det som skulle göras. Samtidigt har Himlen fortsatt sitt gudomliga program med att förändra era fysiska väsen. Denna procedur håller snabbt på att nå en punkt där det krävs ett mer direkt ingripande. Därför förändrar vi ständigt de direktiv som ges till våra olika medicinska övervakningsteam. Nattetid noterar och modifierar vi nu den grad av förändring som Himlen åstadkommer genom sina fysiska väktare. Dessa förändringar gör er successivt redo inför er utlovade återgång till fullt medvetande. Vi kan idag rapportera att dessa olika förändringar har förändrat er till nästan 40 procent i förhållande till hur det var när ni föddes.

Dessa fysiska förändringar speglar omvandlingen hos era emotionella och mentala kroppar. Er medicinska vetenskap befinner sig bara i början på att upptäcka hur era fysiska, mentala och emotionella kroppar verkligen är sammankopplade. De börjar lära sig hur dessa sammankopplingar verkligen fungerar. Livet är i själva verket en mycket komplicerad process. Allteftersom ni förflyttar er mot fullt medvetande, förenas de olika skikten hos era tre huvudsakliga kroppar på ett mycket djupare sätt än vad er medicinska vetenskap ens kan föreställa sig! Vi ser hur dessa anslutningar kommer "on line" och mer öppet börjar "prata" med varandra. Detta kan man finna i den dramatiska ökningen av livliga drömmar och att många av er plötsligt förnimmer oss när vi observerar er. Detta visar oss att ni blir mer medvetna om att ni existerar i många verkligheter på en gång. Detta är en del av era ökande medvetandenivåer. Dessa fenomen kommer att öka allteftersom den här medvetenheten ökar. Ni kommer inom kort att vara klara för vår ankomst och för den kommande samvaron med våra mentorer.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi anländer med välsignelser, och ber er vänligen att gå samman med oss denna Juldag och be för och föreställa er en rättvis värld, vilken nu tar form i våra hjärtan och i den fysiska värld ni vistas i. Var alltid redo att låna ut er mycket kraftfulla själ för denna gudomliga sak. Ni är ett mycket mäktigt kollektiv, som Himlen för närvarande håller på att forma inför livet i en ny värld. Använd denna storslagna omvandling till att affirmera det som våra medarbetare nu gör. Den första stora delen av dessa förändringar kommer man att lägga märke till under julen. Låna ut din energi till det som kommer att bli en mäktig kraft för det goda. Ljuset har åtagit sig att omvandla det mörkas vägar, och låta er komma samman för att fullständigt förnya den här verkligheten. Våra vänner och vår familj, i Anden och i rymden, har gjort mycket för att hjälpa våra medarbetare att bereda vägen till frihet och välstånd.

Ditt nya Du kommer att bli en mycket magnifik Varelse som har återfått stora förmågor och i kärlek är redo att hjälpa Gaia och hennes olika ekosystem. Ni förbereds för att använda era förmågor till att omvandla Gaia, och speciellt omvandla hennes yta till den orörda värld som ni först mötte för ungefär 900 000 år sedan. Den här världen var helt annorlunda den värld som ni ser varje dag. Ni ska återställa hennes skogar, sjöar och floder. Ni ska också vända tillbaka hennes hav och luft till den orörda natur som ni mötte för länge sedan. Vi är mycket stolta över det som ni kommer att bli. Vi själva har skådat den skönhet som Agartha utgör. Denna storslagna energi kommer förunderligt att återigen installeras av er. Vi kommer att övervaka och hjälpa er i dessa stora arbeten. I och med dessa förändringar kommer Gaia att återgå till den skönhet som hon en gång var. Dessutom kommer ni att sprida ut er till de fyra vattenvärldarna och bygga upp en mycket ärorik ny stjärnnation.

Ni står alltså på randen till en ny epok som markerar er återvändo till Ljuset. Himlen har länge talat med oss om denna tid. Det har blivit vårt privilegium att hjälpa er göra den här övergången till en mycket framgångsrik sådan. De senaste 300 åren har, särskilt i Väst, sett en stor Andlig tillväxt. Trots det stora förtrycket från Väst, behöll Öst inom sig de element som kommer att vara gnistan i denna nya epok. Allteftersom ni lär er om era olika religiösa filosofiers sanna ursprung, kommer ni att upptäcka hur Kärlek och Ljus fortfarande lyser inom dem. Vi önskar innerligt få hjälpa er att lära er många saker som kan sammanföra er alla. Det är i detta underbara fullt medvetna kollektiv som ni kommer att upptäcka er enhet med allt liv. Vår visdom kommer att kombineras med er för att skapa ett verkligt utsökt globalt samhälle. Det är detta samhälle som kommer att gå samman med alla andra storslagna förnimmande Varelser och göra denna nya stjärnnation möjlig.

Idag har vi fortsatt vår veckorapport om det som sker på den här världen. Snart kommer den Galaktiska Federationen och invånarna i Agartha med Himlens välsignelser att förena sig med er, och tillsammans skapa en ny stjärnnation. Det är med denna storslagna skapelse som ni ska producera ert storslagna öde! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge