Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 11 november 2014

Sheldan Nidle - 11 november 2014

2 Oc, 8 Xul, 11 Ik

Dratzo! Många saker på er värld håller nu på att manifesteras. Möten pågår globalt för att utforma ett nytt, mycket transparent finansiellt system. En mycket viktig del i dessa förhandlingar är behovet av att omvärdera och revalvera den globala valutan. Tillsammans med detta finns behovet av att i stor skala återgå till guldmyntfoten. Vi ser på och övervakar dessa samtal. De gamla familjerna äger en enorm mängd tidigare icke redovisade fyndigheter med guldtackor. En stor del av dessa kommer att skänkas för att stödja den här valutan och ligga till grund för de globala välståndsfonderna. Dessa är till sin natur i första hand humanitära. Fonderna ska möjliggöra en explosion av projekt som är till stor nytta för det globala samhället. De ska även göra det möjligt för er att lära er om det som för närvarande är hemlig kunskap, och förbereda er inför att bättre förstå Himlens pågående handlingslinje. Fonderna kommer också att vara till hjälp vid det globala avslöjandet (disclosure). Detta välstånd kommer alltså att bana väg för en ny verklighet och en medvetenhet om det som kommer att ske inom en mycket snar framtid.

När vi började vårt första kontakt-uppdrag för över två decennier sedan, kontaktade vi er Andliga Hierarki för denna heliga glob och upptäckte historien och syftet med era Uppstigna Mästare. Denna kunskap ledde oss till att kontakta dem och börja utveckla hur vi skulle kunna stödja varandra. Längs vägen påbörjade vi två ett nära, sammanflätat uppdrag tillsammans med invånarna i Agartha. Så småningom etablerade vi en större bas där och började med långa och engagerade möten med deras centrala råd. Vi bad dem utöka de uppdrag på Jordens yta som de utfört under årtusenden. Sedan bad vi dem hjälpa oss att sätta samman liknande uppdrag tillsammans med vår egen personal. För närvarande genomför vi tiotusentals sådana möten över hela Jordens yta. Längs vägen har vi delvis hjälpt dem som ägnar sig åt disclosure (avslöjandet). Det är nödvändigt att sådana uppdrag arbetar i hemlighet. På så sätt har resultaten gett en hel del användbar information om era samhällen och om er.

Vi har mött dem som flitigt arbetar för att etablera det nya regeringssättet. Våra kontaktpersoner har i hemlighet kontaktat dessa underbara individer och använt våra tjänster för att hjälpa deras sak. Det är viktigt att det mörka besegras. Huvuddelen av det här arbetet behöver utföras av personer som vi just beskrivit ovan. Ni har förmågan att bokstavligen förändra er värld. Vi finns här för att ge adekvat stöd för er räkning när det behövs. Vi inser vad Himlen håller på att göra och önskar innerligt att ge stöd till alla dessa ädla anledningar till förändring. I själva verket har vi framträtt vid ett antal hemliga möten hos den mörka kabalen för att uppmana dem att följa ert exempel. Himlen har gett oss större handlingsfrihet i den här frågan. Alltså är vår starka avsikt att utöka våra medarbetares roll genom att öppna upp och säkra ordentliga kommunikationslinjer mellan Ljusets krafter på er värld och även utöka rollerna hos en del invånare i Agartha, vilka är starkt involverade i den här processen.

Syftet bakom allt detta är helt enkelt att underlätta saker och ting för våra allierade och säkra deras segrar och förbereda er värld för ett radikalt nytt regeringssätt. För över 200 år sedan hjälpte greve Saint Germain till med att uttrycka detta i ord i USA:s SjälvständighetsFörklaring. Vi är stadigt engagerade i att se till att det som det mörka så innerligt velat förstöra nu kommer att blomstra överallt i er värld. Den här processen är bara början på det som vi har för avsikt att låta våra mentorer presentera för er. Ett galaktiskt samhälle kan lätt börja i korridorerna hos en sann och öppen regering. De resulterande ordväxlingarna är mycket lämpliga för det som våra mentorer kommer att diskutera med er. Därför ser vi de här nya regeringarna och deras sätt att ge er full information som en väg för er att öppna upp en global dialog med oss. Ert öde är att återknyta kontakten med era andliga familjer och era rymdfamiljer. Sedan kan ni börja komma ihåg vem ni verkligen är, och i glädje återgå till fullt medvetande. I detta tillstånd kan ni bli en verklig väktare för den här världen, och faktiskt för hela det fysiska.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med fler goda nyheter! För närvarande arbetar vi i nära samarbete med våra medarbetare med att finna tillvägagångssätt för att i stor skala släppa våra humanitära fonder och välståndsfonder. Av invånarna i Agartha har vi blivit lovade att dessa fonder är beskyddade och att ett frisläppande ligger mycket nära. Vi ber er ha tålamod och vara redo att ta emot era mycket välförtjänta välsignelser. Det mörkas anhängare smulas sönder inför en bred lagenlig attack som hotar deras själva existens. Använd därför era egna goda inre förmågor för att hjälpa oss manifestera en ny verklighet för mänskligheten. När ni gör detta, öppna era hjärtan för Ljuset och gå samman med oss med behag. Tillsammans är vi verkligen en kraft som inte går att stoppa, avsedd att besegra makten hos den mörka kabalen och alla dess hantlangare. Det nuvarande primära målet är att arrestera dessa skurkar och isolera dem från er.

Medan ni förbereder er för att ta emot era många välsignelser, var medvetna om vad som sker med era medmänniskor. Den här världen behöver mycket för att förbättra sin infrastruktur. Dessa behov ska tas om hand. Det vi vill att ni ska göra är helt enkelt att nå ut till varandra. Var villiga att ta kontakt med andra. Observera hur var och en av er reagerar på de kommande förändringarna, och hjälp varandra genom dem. Många kraftfulla inre övertygelser kommer att krossas under den kommande tiden. Trösta varandra, - hjälp varandra, först er familj, sedan era vänner. Försäkra alla om att allt faktiskt är väl. Vi kommer också att använda våra tjänster för att hjälpa och trösta er. Ett stort antal trosföreställningar kommer att angripas. Omfamna mänskligheten och använd sociala medier för att trösta många. Använd er visdom för att göra dem trygga och förklara. Den här nya verkligheten kommer att avsluta regeringars tyranni och ersätta dem med institutioner helt inriktade på mänsklighetens bästa.

I den här nya världen kommer du att vara välmående och fri. Du kommer äntligen att kunna uttrycka dig fritt och öppet inför andra. Använd den här tiden för att samtala med varandra och för att lära er om den här nya världen. Vi är redo att bidra till den här dialogen genom att lära er en rad viktiga lärdomar om livet och om hur vi kom hit. En sann moral baserad på dessa lektioner kommer att växa fram. Vi har för avsikt att se till att avatarernas avsikt, så som den uttrycktes för deras ursprungliga anhängare, nu beskrivs för er. Denna storslagna visdom handlar helt och hållet om kärlek och Ljus. Den handlar om hur ni alla bildar en global mänsklig gemenskap. Denna gemenskap behöver komma samman för att uttrycka den här kärleken genom att se till att varje ny regering verkligen tjänar allmänheten och det nya framväxande samhället. Det är dags att komma samman och tjäna Himlen och Gaia.

I dag har vi gett er en grundläggande överblick över det som för närvarande dyker upp, liksom över ert växande ansvar att hjälpa det att manifesteras. Många fantastiska saker är redo att ske. Ge dem inte desto mindre tid att manifesteras med framgång! Förbli positiva, även när ni känner en del inre frustrationer. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge