Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 30 juli 2013

Sheldan Nidle - 30 juli 2013

1 Imix, 4 Pop, 10 Caban

Selamat Balik! Vi återkommer med fler nyheter! Först, ett sent kommet Gott Nytt Galaktiskt År till er alla! Detta är året 10 Caban, ett galaktiskt år som mestadels ägnas åt inre och yttre upptäckter. Det uppmanar dig till att lära dig mer om vem du egentligen är och till att i ett nytt ljus titta på dina inneboende förmågor. Det är dessa energier som nu håller på att bli mycket allmänt förekommande inom er verklighet. Ni ger er in i en period med manifestation och upptäckten av det ni tror Livet handlar om och, i och med detta, vilken slags värld ni vill leva i. Det kommande välståndet och det nya regeringssättet sätter igång den här självutforskande processen. Det ni till en början upptäcker om er själva kommer dock bara att ge er glimtar av den magnifika sanningen om ert verkliga inre Jag. Allteftersom Anden påbörjar det här avslöjandet med er, kommer ni att lära er hur er yttre värld speglar och stimulerar den växande expansionen hos er inre erfarenhet. Det nya året 10 Caban är verkligen laddat med alla sorters nya och stimulerande äventyr. Som en inledning, kommer personlig skuld att upphöra och ni kastas in i en värld med välstånd. Ni kommer att kunna samverka på ett meningsfullt sätt med er nya regering, som ärligt kommer att söka ert bidrag och verkligen önskar tjäna er. Detta i sig kommer att bli en stor omställning!

Över hela er värld håller mycket på att manifesteras. De som i hemlighet har arbetat för att åstadkomma nya regeringar och sätt att regera har vunnit en rad juridiska sammandrabbningar, vilket öppnar vägen för att ersätta era korrupta regimer med nya styrelseformer, avsedda att återupprätta en politik som är anpassad till folket. Borta är den makthungriga elitens överhöghet och de oåtkomliga bolagsstyrelserna med avsikten att driva ert jordklot i ruiner. Som ni vet av egen erfarenhet införde dessa mörka koalitioner illegala skattebelopp och skulder för att kontrollera och försvaga er. Syftet med det nya styret är att rätta till de här olagligheterna och befria er från årtionden med skuldslaveri. Det kommer att införas ett nytt hård-valuta-system som gör slut på manipulationen och förtrycket hos ett konstgjort (fiat)-valutasystem. Den nu härskande finansiella "rötan" kommer snabbt att övergå till globala valutor som backas upp av ädla metaller, och er nya regering kommer att stödja och främja inte bara hård-valutasystemet utan också de positiva sociala program som följer med det. Allteftersom de praktiska följderna kommer på plats, kommer er snabba inre tillväxt att göra att ni på ett meningsfullt sätt kan bli partners med regeringen, för att formulera och övervaka de förändringar ni vill se i er värld, som snabbt befinner sig i en övergångsperiod.

Ni går in i en period då ni får lära er mycket. Inom galaktiska samhällen är varje individ en hedrad och värdefull individ. Var och en är en unik och oersättlig del av det hela, och detta är en identitet som ni kommer att behöva anpassa er till. Regeringen står inte över folket, utan snarare är den ett instrument som ska användas för att upprätthålla och främja välfärden för varje person. Admiralty Law (Erövrarens lag), som råder för närvarande, kommer att ge vika för Common Law (Allmänhetens lag), vilken har sitt ursprung hos folket. Common Law består av de seder och traditioner som genom tiderna visat sig fungera bra bland människor, och detta ger de personer som utsetts att verkställa en moralisk kompass för att vägleda sina överväganden och handlingar. Allteftersom denna grundläggande övergång sker, blir er roll att följa er nya administrations sätt att handla och sedan se till att den håller den inriktning ni ger den. Du äger en gudomlig ställning som inflytelserik person. Du är en suverän varelse som är en del i ett mycket motiverat kollektiv och som sådan har du ett ansvar för att se till att de beslut som fattas är förenliga med alla. Ert ordstäv som säger, "Att regera är inte någon publiksport" är här högst passande.

Ditt engagemang i dessa förändringar kommer att förse ditt växande medvetande med praktisk utbildning inom många områden. Du kommer att upptäcka en sann, medkännande moral som kommer att vara helt utan åtskillnad. Du kommer att finna hur viktigt det är att behålla glädje och förundran inför ditt egna unikt föränderliga samhälle. Dessutom är styrandet av er själva ett verkligt gudomligt arbete med stor komplexitet, som kräver ett kunnigt deltagande och en uppsikt hos varje medlem. Bevarandet av era suveräna rättigheter och att se till att allmän lag (Common Law) administreras på ett riktigt sätt är en högst helig uppgift, som ni kommer att ge mycket mer tid så snart välståndet ger era liv stabilitet och frigör er potential. Tänk på att era medvetandenivåer kommer att stiga snabbt och att era synsätt och uppfattningar kommer att förändras kraftigt. Ni kommer även att få tillgång till Varelser med olika härkomster som kommer för att hjälpa er under den här kraftfulla övergången, eftersom många av er kan bli litet förvirrade eller upprörda av hur mycket det är som förändras. Det är därför ni kommer att få individuella mentorer vid er sida med uppgift att förklara och uppmuntra.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer för att förmedla vår syn på det som händer över er glob, eftersom dessa händelser påverkar er uppstigningsprocess på ett djupt sätt. Och naturligtvis är detta vårt expertområde. Ett nytt sätt att regera blir resultatet av ett nytt monetärt system, ett system som kommer att ställas om av sig självt genom att växla över till hårdvaluta. Den här operationen kommer även att leda fram till en global valuta- revalvering. Dessa två utvecklingssteg kommer snabbt att sänka det nuvarande skuldbaserade valutasystemet vilket har sitt stöd i de nuvarande regeringarna. Vår stora mängd medarbetare är redo att införa det nya finansiella systemet, Basel III, vilket i sin tur initierar ett nytt regeringssätt. Dessa nya regeringar kommer att få slut på skuldslaveriet, och den ekonomiska ojämlikheten, och de kommer att upprätta den ekonomiska politik som understöder det stora välstånd som förbereder Gaias befolkning inför första kontakt och Andens önskan att vända er tillbaka till fullt medvetande. Det gör det även möjligt för oss att öppet komma till er och fritt tala om de universella sanningarna som länge dolts på detta heliga klot genom de större filosofier som ligger som grund för era religioner.

Vår uppgift är att informera er om de andliga förändringarna som ert globala samhälle går igenom. Som de flesta av er delvis känner till, är er värld på väg bort från de synsätt och begrepp som ni är vana vid, och går mot attityder och kunskap som till en början kan synas ganska främmande. Det här öppnandet av er världsbild är det som Anden avser. Vi ska hjälpa er att tänka om, vad gäller de trosföreställningar som man undervisade er om när ni växte upp, vilket innebär att förändra begrepp som ni har accepterat som "fakta". Detta innebär att presentera en ny andlig terminologi för er, som kommer att avbörda er lager med förvirrat tänkande och som gavs till oss av Himlen för länge sedan. Vi har bara nämnt era samhällens grundläggande myter om döden. Det är nu dags att skildra dessa sagor på ett sanningsenligt sätt, så att ni kan förstå deras innebörd utan oklarheternas dimma. För länge sedan tog era mörka överherrar dessa berättelser och förändrade dem för att styra era känslor i vissa "användbara" riktningar, och vi har för avsikt att föra er kompass tillbaka till er verklighets sanna norr, vilket gör att ni kan anpassa er till sanningen om vem ni verkligen är.

Vi, de Uppstigna Mästarna ska bli er ledstjärna, som tydligt visar vägen ut ur er nuvarande röra mot en underbar ny värld, - en värld som ni redan kan förnimma väntar på er därute. Såsom Varelser som bokstavligen rusar mot fullt medvetande behöver ni en detaljerad information om vad fullt medvetande innebär. Vi har många visdomsgåvor att ge er, som kommer att ge er kriterierna för att uppskatta det som sker. Himlen använder sina gudomliga förmågor för att återskapa er och hela världen omkring er, och vi har kommit för att vara era andliga guider och för att försäkra er om det som kan tyckas vara en mycket märklig räcka händelser. Just nu införs nya monetära system och med dem kommer påbud som tillkännages av nya regeringar, inklusive avslöjanden om en nertystning av helt svindlande proportioner. Som ni kan föreställa er kommer dessa tillkännagivanden i högsta grad att förändra er verklighet, och vi finns här för att vara era kärleksfulla guider under denna högst fantastiska övergång.

Idag talade vi om det som är på väg att ske. Nästa period kommer att bli en period med plötslig, enorm förändring. Vi har för avsikt att inom kort kunna tillkännage för er vad första kontakt handlar om. Era andliga familjer, era rymdfamiljer, och familjer från Inre Jorden är redo att visa sig bland er och för evigt förvandla er verklighet! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge